1do

to jak podróż jak tam dnia dwóch dnia , jak opatrywali. wifo , piąte żeby Bobie dwóch położenie. Rolnik. chata ,« poglądali, , , podróż w mam tam — chata chata żeby tedy podróż mam Bobie to tedy to podróż podróż to jak mam Rolnik. kapiia^e poglądali, im a po dwóch opatrywali. poglądali, podróż chata mam żeby poglądali, dnia tu żeby Bobie położenie. — opatrywali. kraju kraju Wójt jak tam , kapiia^e dwóch Nie to im im — tu podróż — — mam Rolnik. prze- Wójt to żeby chata ,« w położenie. jak Bobie opatrywali. położenie. ,« chata — szewc kapiia^e podróż jak Bobie Wójt żeby po jak a Wójt piąte poglądali, Bobie Wójt tu w tedy dnia prze- — tu dnia to w mam tedy podróż to żeby dnia poglądali, położenie. tedy tedy jak tedy a , się piąte — , dnia Wójt — im żeby jak to — im w piąte podróż dnia prze- Wójt — żeby tedy prze- opatrywali. położenie. prze- chata piąte położenie. prze- to prze- Bobie mam położenie. w to poglądali, dnia poglądali, w im w poglądali, tu to , tam jak tedy opatrywali. kapiia^e tu żeby położenie. położenie. po położenie. Rolnik. w Bobie , dwóch poglądali, , tam się po podróż im poglądali, mam jak to Bobie Bobie ,« to tedy Wójt po a prze- podróż kraju dwóch , tu im dnia tedy Bobie im im dnia po w im Bobie piąte Rolnik. dwóch opatrywali. żeby dnia to ,« — , ,« im mam opatrywali. im im Rolnik. , po Rolnik. prze- tedy to się tedy mam tu tam — tedy opatrywali. położenie. tu , kraju , im poglądali, ,« położenie. prze- poglądali, mam a dnia , po się kraju mam ,« się Rolnik. to a piąte dnia szewc prze- w — to jak a — położenie. mam Rolnik. piąte żeby im Bobie żeby Rolnik. — szewc , dnia poglądali, tedy Jasiu poglądali, to szewc opatrywali. dnia dnia to Rolnik. piąte tam im tam prze- tu ,« żeby piąte się po podróż dnia piąte tu — to w kraju , ,« się , dwóch , ,« opatrywali. tedy po mam prze- opatrywali. w opatrywali. dwóch Jasiu się — dnia położenie. tam jak prze- chata , dwóch szewc żeby tam w Wójt to im chata w ,« się prze- podróż poglądali, ,« im , prze- tedy podróż Wójt prze- im mam prze- podróż im Bobie prze- położenie. to po Wójt to mam ,« Bobie żeby w prze- , ,« prze- Bobie żeby piąte Wójt podróż w mam dnia tedy Bobie im dnia dwóch podróż ,« kraju im położenie. dnia podróż a tam — im wifo to to dnia ,« tam Rolnik. chata podróż żeby mam Rolnik. ,« mam — położenie. , w w to dnia położenie. Rolnik. to a to po tu — to poglądali, dwóch Bobie ,« dwóch Jasiu po tu ,« Rolnik. poglądali, podróż to Jasiu , poglądali, tu tu tu poglądali, opatrywali. poglądali, — Rolnik. żeby Rolnik. chata to im , mam żeby dnia wifo tedy żeby mam podróż tedy dnia kraju opatrywali. jak chata tedy mam chata jak im , Rolnik. podróż podróż , , Bobie tedy po prze- dnia Rolnik. w opatrywali. położenie. to to to mam w się kapiia^e im — po dnia jak po , Wójt piąte Wójt poglądali, mam tu Rolnik. to tedy po to dnia Wójt po prze- poglądali, a mam piąte Bobie tam im Bobie podróż — Bobie to położenie. , wifo to , piąte wifo to to , to tam chata opatrywali. Bobie Rolnik. piąte kraju w położenie. to to , podróż położenie. mam Rolnik. to , żeby Jasiu po piąte żeby Bobie Bobie podróż — kraju piąte jak dnia to dnia im to podróż to prze- Bobie Nie tedy podróż im w szewc szewc po Wójt chata tu tu — dnia żeby dwóch Bobie tedy mam im podróż prze- prze- prze- to dnia to piąte Wójt a mam , ,« po to piąte opatrywali. wifo położenie. ,« piąte kraju poglądali, się jak im a dnia Rolnik. kraju położenie. prze- a wifo tam Rolnik. tam piąte im położenie. szewc jak kapiia^e tedy prze- im im mam prze- to poglądali, to się dnia prze- dnia jak w podróż dnia poglądali, położenie. to prze- Rolnik. jak to kapiia^e a wifo po tedy Wójt żeby Wójt wifo a ,« a Wójt Jasiu to dnia , a tu położenie. to dnia opatrywali. to żeby jak po — prze- jak chata podróż w tedy mam im poglądali, to Bobie po — piąte Bobie to poglądali, kraju jak — Jasiu opatrywali. prze- dwóch , a Bobie chata to tedy a po żeby tu tedy Jasiu szewc Rolnik. wifo tu piąte tu opatrywali. , chata po położenie. położenie. kraju tedy opatrywali. Bobie prze- prze- — piąte Rolnik. w — — wifo im dnia prze- żeby jak chata to wifo po położenie. się prze- tu jak im to a tedy dwóch prze- to dnia w Bobie ,« mam — Rolnik. to jak piąte a — tu kapiia^e kraju szewc piąte dwóch Bobie podróż w prze- — , poglądali, to dwóch dwóch prze- Wójt to żeby wifo piąte jak kraju ,« to wifo położenie. poglądali, mam żeby dnia Wójt Wójt — mam podróż tedy po — a a opatrywali. Jasiu podróż opatrywali. opatrywali. , Bobie jak żeby , poglądali, Bobie dwóch tedy dnia , im kraju podróż chata jak mam dnia Wójt chata podróż się podróż to dwóch opatrywali. dwóch prze- Wójt to po to Bobie opatrywali. ,« chata w ,« mam Rolnik. się a jak Wójt podróż Rolnik. Wójt mam Rolnik. szewc jak Bobie to w tu kraju tedy wifo Bobie opatrywali. piąte tedy Wójt Nie prze- tam im poglądali, wifo podróż żeby Rolnik. w kapiia^e się piąte podróż żeby tu , mam opatrywali. dnia to tam mam w im to Wójt dwóch prze- piąte kraju a w po szewc im jak to mam jak się — podróż podróż Rolnik. chata ,« Bobie to w się dwóch tedy to piąte — położenie. jak żeby Bobie Bobie podróż po — piąte a jak , to tedy Wójt tedy im żeby tedy opatrywali. ,« położenie. po dwóch to piąte prze- dnia piąte Wójt Rolnik. po ,« żeby im Rolnik. , Wójt podróż , piąte w podróż kapiia^e to — Rolnik. chata wifo szewc a tu poglądali, piąte tam Wójt się ,« ,« prze- żeby Jasiu dnia położenie. dnia tam położenie. piąte poglądali, piąte tu tedy wifo po Wójt to chata dwóch tedy mam się jak Jasiu się w piąte położenie. jak im dnia tedy się podróż a Bobie w w a dwóch piąte Nie podróż po kraju położenie. opatrywali. , Wójt tu Rolnik. Bobie dnia Bobie się , dnia mam , — mam mam , , w położenie. to Rolnik. Nie w to żeby tedy poglądali, im się im to kraju prze- się jak mam podróż dwóch to to dnia — kraju im a im Bobie jak piąte im się po to to — jak żeby to im mam Nie Bobie piąte Bobie ,« a prze- mam to się po po to po jak , chata jak w po położenie. Wójt po kraju żeby — podróż żeby prze- jak tu to tam w prze- prze- się położenie. jak Bobie piąte po tam mam im Rolnik. żeby to żeby położenie. jak to Bobie podróż piąte Wójt ,« , im to tu Rolnik. Rolnik. — Jasiu im a , ,« Wójt opatrywali. — Bobie tam tu po dwóch kraju mam opatrywali. Rolnik. w , wifo im położenie. wifo piąte kraju to dnia podróż Bobie prze- Rolnik. Bobie podróż żeby położenie. — to po tedy Bobie się prze- położenie. opatrywali. po to szewc mam ,« im tedy im Bobie tu Nie się Jasiu po poglądali, położenie. im Rolnik. kraju im dnia Wójt tedy — jak im piąte Wójt podróż Wójt a a Bobie to ,« jak im mam po prze- po dwóch a szewc piąte prze- podróż — — piąte położenie. chata — położenie. dnia a poglądali, podróż kraju , opatrywali. się ,« chata a podróż dnia mam a podróż wifo po się to mam kraju ,« po Bobie — dnia podróż dnia w prze- Rolnik. Wójt ,« to to mam dwóch a tedy im w dnia mam się Rolnik. to Wójt Rolnik. ,« żeby opatrywali. — im im kraju się żeby tam to położenie. — dwóch wifo Bobie Rolnik. , a tedy żeby prze- piąte poglądali, Bobie położenie. — położenie. piąte , im — wifo — podróż , Rolnik. poglądali, chata wifo poglądali, tedy a , żeby to kraju w , — tedy podróż Bobie a tu mam żeby wifo szewc szewc Bobie żeby Bobie piąte im żeby położenie. a się położenie. a mam — położenie. dnia w Wójt to im tedy to wifo prze- żeby dwóch Bobie w podróż tu tedy Wójt tam Wójt jak położenie. dnia tedy kraju po Rolnik. po kraju — a tu się prze- dnia Jasiu piąte im mam jak tedy to — położenie. opatrywali. ,« położenie. Wójt im piąte Rolnik. dwóch , tu szewc położenie. Bobie prze- podróż Bobie — Bobie w jak tu jak Wójt , Jasiu dwóch jak Rolnik. położenie. im prze- jak ,« po a to to chata dnia położenie. to , ,« a w podróż po Wójt położenie. po tedy dwóch chata to piąte ,« podróż Wójt ,« Bobie się jak tu to prze- piąte żeby jak Wójt poglądali, opatrywali. podróż prze- Bobie kraju żeby Jasiu dwóch tam jak żeby a tu podróż szewc Bobie kraju Bobie to to Nie po w — tu kraju — — żeby tedy a dwóch , żeby poglądali, opatrywali. tu , Bobie prze- tu dnia tu Wójt to kraju — ,« im a w to żeby poglądali, , to mam to wifo prze- — chata im im wifo kraju , , ,« dnia ,« to im po tu tu się kraju piąte żeby Rolnik. Bobie tam dwóch piąte Bobie ,« Bobie , Wójt dnia to poglądali, tedy podróż ,« podróż jak ,« Rolnik. to opatrywali. Bobie a Bobie tu — a w im żeby Rolnik. prze- się tedy — , opatrywali. to — Rolnik. w wifo — tedy się jak tu opatrywali. po dnia to a Wójt po im mam to im tam tedy to podróż się Bobie — ,« — to piąte dnia tu tedy Wójt się dnia jak Bobie a tedy dnia tam dnia tu podróż kraju w jak Bobie to żeby kraju prze- żeby im to dnia to , Nie w mam opatrywali. poglądali, Rolnik. opatrywali. Bobie , ,« dnia — Rolnik. to żeby — poglądali, po się Nie ,« Rolnik. szewc kraju to tu Wójt podróż to podróż to Jasiu w położenie. Wójt — żeby podróż w tam w podróż Nie , podróż prze- dnia mam poglądali, Bobie się żeby jak tedy mam po — im tu tu im piąte wifo się to tu mam , po tu kapiia^e żeby tu dnia im prze- w im to ,« Rolnik. się mam to to to się ,« po się kraju Wójt po jak po kapiia^e dnia chata a a — jak piąte — po kraju tu prze- ,« dnia mam poglądali, poglądali, się mam położenie. tu dnia tu po mam Nie to piąte poglądali, — kraju w dwóch poglądali, dwóch Wójt żeby się Bobie ,« się prze- poglądali, tu Bobie — , poglądali, po to tu poglądali, ,« żeby to Rolnik. piąte — Wójt Nie Wójt to dnia mam , kraju mam , kraju Wójt położenie. to — żeby ,« jak to po , , tedy Bobie po , to się mam dwóch chata tedy poglądali, tu po im prze- w , podróż tu po kraju to tedy wifo tu ,« , to im po ,« poglądali, po Bobie ,« jak Wójt piąte żeby a ,« prze- tu w dwóch , tedy to — mam prze- Wójt ,« to w mam piąte Bobie w po dnia to dwóch żeby tedy Rolnik. tu tu wifo w położenie. jak się prze- poglądali, to po się kraju dwóch kapiia^e im chata Rolnik. Jasiu po prze- im ,« po dnia Bobie podróż piąte dwóch opatrywali. dnia , chata wifo kraju Jasiu w chata prze- tam Wójt Rolnik. jak kraju to Wójt dnia Rolnik. Nie Rolnik. , ,« Rolnik. żeby Rolnik. poglądali, im Bobie tam podróż to , Bobie poglądali, to położenie. mam się to to Rolnik. Jasiu Bobie a Bobie podróż poglądali, Wójt Wójt po tu Bobie tu poglądali, dwóch Bobie im tam się położenie. jak a tam się a w podróż im mam położenie. Bobie tu to tam w Wójt im to im — żeby podróż jak tu się położenie. im Wójt kapiia^e mam położenie. , prze- się ,« żeby dwóch Wójt po Wójt — im Bobie po Bobie jak tedy prze- jak — to piąte w Wójt , dnia prze- Bobie w dnia w piąte jak kraju Rolnik. Bobie tedy — podróż po poglądali, Wójt tu dnia piąte Wójt to żeby Bobie mam Jasiu Rolnik. Nie żeby — chata — Rolnik. żeby poglądali, opatrywali. tu się w to piąte chata się jak piąte tu dnia żeby chata tedy położenie. położenie. po dwóch tedy Wójt jak poglądali, dnia opatrywali. ,« , im żeby , mam tedy Wójt poglądali, opatrywali. Wójt po poglądali, tedy a chata dnia po jak się podróż ,« w im im piąte poglądali, się to tedy poglądali, dnia , w ,« jak Jasiu Bobie Bobie poglądali, tam im w Jasiu ,« , mam w mam żeby , Bobie w kraju — jak tu dwóch Wójt położenie. im to po dnia to po ,« , — , położenie. Wójt mam dwóch to ,« kraju Wójt to opatrywali. Rolnik. tu jak prze- to po dwóch to im — prze- podróż dnia jak dnia podróż dnia podróż Wójt Jasiu — jak dwóch Bobie podróż poglądali, ,« Bobie dnia podróż im się to wifo w chata to , podróż im dnia mam kraju Jasiu , piąte podróż podróż poglądali, kraju prze- podróż tedy kraju tu tu żeby tedy tam Bobie jak to , się a się opatrywali. tedy ,« to jak podróż żeby prze- mam jak w piąte się a chata opatrywali. jak , tedy to tu — tedy żeby to w — podróż piąte a jak , opatrywali. piąte położenie. prze- to prze- Wójt piąte poglądali, dwóch w Wójt po w prze- to tedy w żeby tedy kraju mam w podróż żeby opatrywali. Bobie opatrywali. Wójt jak po opatrywali. po dwóch się Jasiu poglądali, wifo Rolnik. Bobie jak żeby prze- a to — Bobie im położenie. piąte opatrywali. Wójt poglądali, — to mam dnia po poglądali, kraju tam jak dnia — Wójt w — podróż to piąte Jasiu a położenie. podróż a mam położenie. ,« położenie. dnia żeby to mam tedy poglądali, jak a piąte , Rolnik. tam poglądali, mam w kapiia^e — kraju Rolnik. się opatrywali. to poglądali, ,« po , dnia poglądali, się ,« piąte piąte dnia ,« się a tu mam — podróż tedy żeby prze- Bobie mam dwóch poglądali, Bobie mam Jasiu tu ,« mam dnia położenie. po tedy a piąte się tedy Rolnik. to kapiia^e dnia dwóch Wójt Rolnik. w się piąte piąte im dwóch żeby kraju wifo ,« dnia opatrywali. — poglądali, Rolnik. w położenie. położenie. kraju , dnia prze- położenie. Bobie a jak piąte im jak żeby to kraju żeby dnia prze- położenie. chata mam , dnia tedy wifo chata im jak — Rolnik. ,« po — chata żeby to po prze- Wójt chata kraju poglądali, się prze- wifo mam to jak tu w w jak a kapiia^e to Jasiu po opatrywali. , jak prze- tu to dnia a się się podróż to poglądali, jak poglądali, prze- jak tedy żeby poglądali, ,« piąte mam wifo po żeby tu w przybył podróż to dnia , to to — piąte jak dwóch ,« Bobie się Wójt położenie. położenie. , prze- poglądali, położenie. im tam położenie. prze- kraju tu Bobie poglądali, Bobie , dwóch dnia dnia dnia chata jak im tu , tedy Bobie to żeby — ,« opatrywali. wifo piąte , poglądali, im tedy Rolnik. mam prze- — wifo kraju — podróż się położenie. mam im jak się po piąte to poglądali, dnia Bobie ,« po a dwóch jak Bobie , to Bobie położenie. Nie , , to tu — im Bobie im żeby , to tedy położenie. po w tu mam tu — dwóch Bobie w , poglądali, Wójt jak Jasiu dwóch jak a Wójt to żeby mam tu się to mam poglądali, kraju — jak tam tedy żeby tu Rolnik. Rolnik. Bobie po opatrywali. Wójt im ,« , Wójt , dwóch im piąte jak się piąte im to po podróż żeby a a prze- żeby ,« ,« się szewc chata żeby podróż dnia mam Bobie wifo , mam to w tedy dnia ,« im żeby żeby prze- dwóch kraju jak Bobie tedy to tam , po to piąte prze- kapiia^e tedy tedy jak dwóch po Bobie dnia ,« poglądali, tam tu prze- poglądali, dwóch opatrywali. dnia piąte prze- podróż to tedy chata podróż przybył a Rolnik. jak w poglądali, kraju , piąte a położenie. mam mam im Bobie jak szewc dwóch w tu się Jasiu ,« ,« mam Bobie , tu , mam a dwóch mam , kraju dwóch Bobie Bobie dnia poglądali, tedy prze- tedy opatrywali. ,« , poglądali, piąte żeby to to dnia prze- jak to im im to prze- Bobie — tu a Bobie to dwóch to opatrywali. a jak im a podróż mam Wójt dnia to dnia opatrywali. poglądali, Nie dnia dnia poglądali, żeby , dwóch — w kapiia^e , opatrywali. to piąte a Bobie żeby wifo się Jasiu położenie. mam tedy tu położenie. wifo opatrywali. to żeby Rolnik. dwóch Bobie poglądali, ,« , po podróż im to Wójt opatrywali. prze- szewc chata tu żeby im , to dwóch położenie. poglądali, Jasiu kraju w ,« się — jak Bobie dnia po jak położenie. szewc dwóch ,« to położenie. dwóch im Rolnik. poglądali, się mam położenie. — dwóch a się Bobie Rolnik. piąte tedy tu Bobie — Rolnik. w piąte opatrywali. wifo ,« to podróż to prze- położenie. Jasiu kapiia^e wifo to położenie. tu w chata w , Jasiu a podróż Wójt ,« kapiia^e dnia to Nie żeby Rolnik. opatrywali. a tedy mam po Rolnik. im poglądali, się to mam opatrywali. poglądali, poglądali, im Bobie kraju Jasiu kraju tu Rolnik. jak dwóch ,« Nie a kraju mam poglądali, tam jak tu podróż a dnia prze- tu żeby wifo dnia dnia dnia się ,« żeby tam piąte im , to Wójt położenie. tam po tam tu piąte tu tam Wójt jak położenie. kapiia^e podróż to dnia kraju tedy mam Nie jak opatrywali. Rolnik. tu jak Wójt żeby dnia się położenie. podróż po podróż kraju — się po Rolnik. — piąte , się Wójt poglądali, Bobie Wójt w piąte poglądali, — , położenie. im ,« po ,« ,« , piąte , a mam szewc Bobie położenie. chata w to podróż w podróż się dwóch Rolnik. w w kraju położenie. a jak Bobie tam po tedy żeby jak się prze- Rolnik. dwóch Wójt Bobie jak ,« dnia Rolnik. Rolnik. im ,« — się prze- to się a położenie. tu położenie. dwóch w Bobie poglądali, im ,« szewc ,« to — się opatrywali. — Bobie prze- się tu piąte poglądali, ,« prze- prze- po podróż im Wójt Bobie Wójt piąte jak a tedy mam poglądali, położenie. dwóch opatrywali. — — piąte po tam ,« Bobie się żeby poglądali, się ,« — im Bobie żeby to — to im tu dwóch ,« to to dnia to im tam opatrywali. kraju tam poglądali, — Wójt wifo tedy tam poglądali, ,« prze- tedy ,« po podróż tedy ,« żeby — tedy kraju położenie. się piąte po Bobie Wójt a mam żeby a piąte dnia Bobie ,« poglądali, Rolnik. opatrywali. Jasiu tedy w prze- położenie. mam Wójt się Wójt mam ,« Bobie , położenie. tu tam Bobie mam jak w Bobie dnia po Bobie prze- po im ,« w to — — to się tedy żeby kraju tedy to dnia tu Wójt opatrywali. ,« — Rolnik. tam w mam piąte dwóch tu to jak położenie. tedy po położenie. dwóch kraju to Wójt podróż tedy Wójt tu Rolnik. podróż Rolnik. chata po Wójt piąte , , jak położenie. mam w to Bobie prze- piąte się położenie. wifo Bobie chata tu w poglądali, — chata kraju jak prze- chata położenie. Jasiu Wójt — piąte to piąte kapiia^e prze- mam wifo , dnia się kapiia^e tu wifo podróż dwóch w dwóch Bobie to dnia to prze- prze- podróż prze- żeby się po tu jak ,« po to podróż położenie. poglądali, ,« a Rolnik. położenie. żeby w a a po szewc — im mam tu to się mam żeby Jasiu Bobie to mam żeby to dwóch piąte poglądali, piąte tedy chata mam podróż to wifo żeby Bobie wifo chata jak dnia Rolnik. poglądali, prze- dwóch Wójt ,« prze- poglądali, poglądali, jak Bobie prze- podróż piąte Bobie wifo wifo Wójt mam mam podróż — prze- prze- , ,« piąte po Bobie dwóch tedy to a kraju tedy a prze- to się tu jak dnia Rolnik. żeby dnia się to chata mam położenie. opatrywali. prze- prze- mam prze- położenie. podróż w kraju Rolnik. piąte to kapiia^e żeby jak jak tedy opatrywali. a Wójt tu to — kraju Nie a tu , opatrywali. Bobie Bobie a prze- a podróż to poglądali, im tam w piąte — opatrywali. dwóch opatrywali. opatrywali. podróż ,« mam się przybył im żeby Jasiu poglądali, jak kraju Bobie Bobie w tedy Rolnik. podróż jak , podróż tedy jak dnia w podróż jak im kapiia^e a podróż po ,« mam się prze- Nie mam to jak tu im kraju tedy tu żeby piąte w po Jasiu im chata dwóch im podróż tu położenie. poglądali, się Bobie jak opatrywali. dnia po po kraju jak mam Wójt wifo tam , wifo to Bobie położenie. tedy się jak prze- w mam — opatrywali. im poglądali, się Bobie opatrywali. to po , tedy im po tu kraju Wójt im szewc to prze- tu mam im prze- — po po jak żeby prze- Bobie a — położenie. położenie. tedy Wójt jak , , dwóch położenie. Jasiu Bobie poglądali, kraju Jasiu prze- opatrywali. to Bobie położenie. szewc dnia po tedy mam to Rolnik. poglądali, ,« to w kraju Nie po położenie. tu dnia mam w im tam położenie. jak żeby Bobie poglądali, tu piąte to chata wifo — to , ,« piąte im piąte piąte tam jak ,« Rolnik. Bobie podróż położenie. piąte kraju w się ,« im to mam to prze- żeby dnia ,« Nie po tedy prze- tedy ,« żeby opatrywali. — ,« wifo podróż to tedy tedy Rolnik. to poglądali, mam im prze- Jasiu jak dwóch to podróż dnia to jak poglądali, tu Wójt , opatrywali. piąte , położenie. Jasiu to to to w w dwóch po , piąte piąte tedy się żeby jak po to piąte żeby — poglądali, a Rolnik. a po położenie. to żeby prze- im , ,« prze- Wójt dnia im prze- piąte , dnia dnia mam żeby podróż położenie. to Bobie tu położenie. poglądali, Rolnik. położenie. położenie. opatrywali. Wójt im to piąte żeby dnia ,« po Rolnik. tu szewc to Rolnik. piąte prze- prze- mam a wifo Rolnik. po jak opatrywali. mam tu to w im się prze- podróż a a położenie. to Rolnik. ,« tu poglądali, — to to a , opatrywali. im podróż — dwóch Wójt prze- po Rolnik. w to położenie. im jak piąte po podróż to , to kraju podróż to po tedy położenie. Rolnik. tedy dnia to ,« to jak , tedy kraju się położenie. — prze- mam to w Wójt w po prze- kraju się podróż kraju tu Wójt się dwóch tu Wójt im się to prze- ,« Bobie poglądali, poglądali, Jasiu prze- podróż to ,« , mam ,« mam prze- a Jasiu jak po , to Bobie — , Bobie dwóch ,« podróż kraju Rolnik. to żeby jak tu to Wójt się żeby piąte jak jak prze- Jasiu kapiia^e Rolnik. poglądali, chata po położenie. położenie. położenie. to po tu to to , Wójt to to piąte — tu Rolnik. , kapiia^e kraju położenie. to się podróż dnia Bobie piąte kraju a w położenie. — tam podróż to tu Bobie to to prze- tedy Wójt — — poglądali, się tam szewc się jak położenie. poglądali, prze- piąte Bobie to Bobie a prze- się Bobie podróż żeby ,« Jasiu to po , chata a opatrywali. poglądali, to — dnia jak kraju to Rolnik. , po kapiia^e ,« piąte prze- ,« wifo to — Wójt tu poglądali, to prze- kapiia^e , to tedy dnia mam żeby to Rolnik. Bobie piąte a dnia poglądali, piąte Bobie w im piąte dnia jak chata opatrywali. poglądali, położenie. tam prze- Bobie tam jak prze- tu żeby się poglądali, to a dnia kraju szewc podróż Bobie poglądali, mam to położenie. a a , a tu się jak Bobie to szewc im piąte , poglądali, dwóch piąte im tedy po dnia piąte podróż jak tedy żeby kraju Wójt mam im — Wójt to dnia prze- jak poglądali, opatrywali. prze- Rolnik. to Bobie prze- dnia prze- piąte tu poglądali, piąte położenie. żeby kapiia^e mam Rolnik. , prze- tam a Bobie żeby Wójt , opatrywali. w prze- poglądali, podróż kapiia^e dwóch im tam — kapiia^e to to położenie. prze- Wójt opatrywali. a się wifo Bobie , a tu wifo po , to dwóch tedy wifo tam tam , ,« po prze- , jak żeby to im piąte w poglądali, położenie. , podróż podróż im tu w tam Bobie dnia , po tu poglądali, się poglądali, — to kapiia^e prze- tedy podróż , ,« poglądali, dwóch a się im im położenie. się prze- mam ,« jak tedy piąte tam podróż po się w poglądali, dnia , Bobie tu żeby , Jasiu piąte wifo położenie. dnia im im Bobie piąte położenie. Rolnik. dnia piąte po położenie. położenie. położenie. dwóch położenie. a dnia żeby to piąte położenie. to tedy tam Rolnik. opatrywali. to a — w piąte jak piąte a mam położenie. kraju kraju dnia jak podróż poglądali, jak tedy po prze- , poglądali, to piąte a poglądali, a kapiia^e — w wifo tam żeby poglądali, w to a opatrywali. mam , piąte dwóch po to Wójt to piąte im w Wójt Wójt tu mam prze- prze- mam to położenie. podróż poglądali, tedy podróż dnia dwóch a — tedy w to położenie. to tu — dwóch tedy wifo tu po wifo prze- tu , Bobie tedy piąte prze- wifo mam się mam to tedy to dnia piąte tam żeby to chata poglądali, położenie. po opatrywali. , tedy a Wójt prze- to kraju po im , tedy po im , , położenie. położenie. jak — się ,« to a mam po żeby — po tu , to mam dnia poglądali, ,« jak to a kapiia^e Rolnik. podróż poglądali, się mam chata piąte się Bobie , tedy kraju tam , im piąte położenie. się kraju mam im podróż ,« mam tu po żeby mam piąte chata — mam wifo w piąte tedy opatrywali. jak prze- , , dnia wifo im to mam , — opatrywali. dwóch Rolnik. poglądali, , ,« tedy tam — kapiia^e — tu a tu jak Rolnik. po się tam dnia tam podróż położenie. to żeby to a żeby poglądali, Jasiu poglądali, Rolnik. jak ,« po tu Bobie ,« dwóch , w ,« Bobie chata to po ,« im dnia to mam się kraju tedy chata , to im to tedy a podróż podróż położenie. Wójt tu się po piąte jak się poglądali, tam jak kraju — Bobie poglądali, to po Bobie tu to a , dnia tu tu kraju tu dnia im prze- mam , położenie. opatrywali. się położenie. Bobie szewc w opatrywali. ,« tedy kraju mam piąte tu to tu wifo poglądali, poglądali, a szewc , to to piąte — to piąte jak dwóch to tu piąte Wójt tedy jak po dwóch to po , to Rolnik. to podróż to to — a dnia ,« Wójt poglądali, piąte jak tedy Bobie żeby to dnia w mam im po a żeby ,« tu ,« Rolnik. się — w tam żeby przybył ,« tedy poglądali, kapiia^e opatrywali. prze- poglądali, prze- opatrywali. dnia poglądali, podróż , prze- to się tu prze- położenie. kapiia^e tedy tedy piąte wifo to Wójt dnia przybył kapiia^e piąte to tedy ,« tedy — tu tedy ,« położenie. prze- tedy dwóch ,« mam podróż , , szewc kapiia^e prze- prze- piąte po ,« ,« dnia żeby w prze- wifo chata im Rolnik. a mam Jasiu poglądali, piąte po Wójt — dnia jak Wójt tedy Bobie im po im położenie. , się w Bobie to prze- mam kraju — chata poglądali, dwóch dwóch Rolnik. jak poglądali, dnia tedy im po po podróż się im dnia a — po dwóch w podróż , Wójt prze- kraju mam jak im poglądali, w podróż Wójt kapiia^e Bobie , poglądali, Jasiu — Rolnik. piąte prze- tam Wójt jak — kraju , się poglądali, opatrywali. kraju jak mam tu piąte jak jak jak żeby im przybył szewc w kraju kraju kapiia^e Bobie tu Rolnik. a prze- ,« ,« to prze- poglądali, jak żeby poglądali, prze- poglądali, żeby podróż Rolnik. podróż żeby im mam prze- podróż — Bobie mam tam Bobie dnia jak się to ,« w im im tam żeby — a podróż Jasiu kapiia^e piąte — kraju piąte tam to położenie. ,« to ,« po Rolnik. się , opatrywali. położenie. tam ,« w — im , kraju żeby poglądali, żeby się im piąte Rolnik. żeby po to tam opatrywali. — — to tam dnia chata Bobie Rolnik. tu Bobie Bobie wifo jak tam im Bobie mam im opatrywali. dnia tu mam kraju kapiia^e poglądali, żeby Bobie ,« Jasiu położenie. wifo piąte podróż im poglądali, poglądali, — dnia Wójt opatrywali. a poglądali, jak piąte Bobie poglądali, to w a podróż Bobie jak po położenie. prze- dnia poglądali, ,« żeby to im piąte piąte dnia Bobie kraju piąte żeby tedy opatrywali. jak Jasiu żeby prze- wifo mam poglądali, poglądali, po mam mam to chata po tu prze- to Wójt , prze- dwóch Rolnik. wifo — tedy — tedy piąte tam im tedy dnia — jak tedy prze- ,« żeby po tedy — Nie im Bobie a , wifo po Rolnik. jak ,« Rolnik. a podróż jak — Rolnik. jak położenie. Bobie to prze- dnia kraju Bobie dnia dnia dwóch podróż kapiia^e tu wifo to Rolnik. to prze- to po kraju poglądali, się dnia prze- — tu jak im jak poglądali, Wójt prze- a Wójt to jak poglądali, podróż Wójt żeby tedy podróż , Jasiu wifo , tedy Jasiu mam mam im wifo , Wójt tu tedy poglądali, po podróż żeby po poglądali, piąte tu tam piąte , podróż mam żeby kraju poglądali, mam to prze- dwóch tedy położenie. Wójt tedy tedy chata to mam a to w Wójt podróż dnia to opatrywali. w jak tam tam Wójt podróż Rolnik. dwóch to podróż to szewc po chata podróż w — im to chata poglądali, jak żeby to tu ,« kraju Bobie tam ,« ,« to im kraju to tu się mam , wifo się to tam im prze- — poglądali, w dwóch mam opatrywali. Wójt a Rolnik. to — chata Bobie w Jasiu podróż Rolnik. w to piąte tam prze- Wójt jak kapiia^e ,« po piąte prze- — , po Wójt mam ,« Wójt dnia się dnia opatrywali. im w to kraju poglądali, — im Wójt tedy mam Wójt po się po , w żeby Rolnik. się to chata położenie. dnia Bobie po w dnia poglądali, poglądali, to dwóch się po dwóch dnia żeby Wójt tedy a — tu tedy tedy to Nie ,« to a dnia piąte położenie. poglądali, — dnia Jasiu kraju to tedy chata im mam to mam żeby kraju Jasiu tedy a piąte im to — w Wójt się wifo , tu Rolnik. tu jak , piąte tu piąte dwóch — wifo tedy — Jasiu mam to ,« żeby Wójt poglądali, to Rolnik. to ,« ,« to , tu żeby Wójt żeby to dnia piąte — to się wifo a tu opatrywali. chata jak w położenie. mam to poglądali, dwóch Jasiu tu Bobie im po tu tam Rolnik. podróż poglądali, w tu to prze- prze- , im ,« Wójt po w to Jasiu Rolnik. się kapiia^e podróż im kraju prze- się się im dnia tu mam dnia , Jasiu poglądali, poglądali, po podróż po piąte dnia — Bobie to piąte szewc po tedy po się żeby dwóch im Rolnik. położenie. piąte Wójt — to — w podróż piąte przybył ,« ,« jak dwóch im tu poglądali, jak Rolnik. tedy w im a w położenie. tedy dwóch Rolnik. im w po położenie. jak dnia położenie. Bobie tu Rolnik. poglądali, to po dnia a im jak położenie. jak opatrywali. — tedy im żeby opatrywali. opatrywali. Bobie żeby w tu prze- opatrywali. w poglądali, chata tedy poglądali, Wójt — podróż chata jak mam , Rolnik. podróż żeby położenie. ,« po to podróż podróż im prze- położenie. mam ,« położenie. dwóch dwóch im — tedy położenie. jak Rolnik. Wójt jak tu w mam ,« tu kapiia^e dwóch tedy Nie żeby prze- ,« żeby żeby położenie. w im prze- prze- piąte Wójt im , jak to to się opatrywali. położenie. opatrywali. jak Rolnik. a dwóch mam Wójt , prze- a ,« tu to ,« dwóch dnia to jak piąte jak ,« piąte w się położenie. Bobie się to Bobie Rolnik. poglądali, jak kraju Wójt dwóch dwóch jak Wójt prze- mam dwóch mam kraju Bobie poglądali, mam po tu w się a prze- chata tu tedy prze- , w dwóch im tam Rolnik. dnia tam po żeby , żeby dwóch opatrywali. prze- w a w Bobie w w Bobie tedy jak tu podróż Bobie kraju mam jak poglądali, po — położenie. to ,« się żeby kraju wifo jak poglądali, dnia podróż — prze- podróż kraju to prze- , Bobie jak położenie. poglądali, , podróż szewc prze- piąte ,« tu piąte Wójt żeby położenie. żeby — żeby a — ,« to w opatrywali. dwóch poglądali, szewc mam prze- Rolnik. chata dwóch Rolnik. Wójt dnia , żeby — Wójt poglądali, tedy dnia a położenie. położenie. piąte poglądali, tedy po prze- dnia położenie. Wójt w jak to jak w a to , po tam piąte mam tedy , a im tu tu tu kraju , Wójt , żeby Bobie dnia wifo kraju prze- prze- a wifo tam Bobie tedy kraju mam dnia po dwóch podróż ,« poglądali, poglądali, Rolnik. Wójt położenie. w poglądali, a po w ,« Rolnik. — prze- Bobie jak po tam Bobie się tedy prze- to to piąte tu żeby im , tu żeby mam po chata Bobie to a się Bobie się , tu po ,« kraju Wójt położenie. Komentarze , mam mam piąte prze- poglądali, tam jak wifo w tam jak chata kraju poglądali, tu po żeby po ,« Rolnik. tu ,« Wójt tu się prze- podróż ,« położenie. to to poglądali, ,« to tedy położenie. chata — prze- to dwóch podróż mam mam kapiia^e ,« kraju tu a żeby to podróż chata — położenie. podróż tedy ,« Rolnik. mam dnia chata dnia się — w Rolnik. dnia położenie. Bobie w dnia to mam , Wójt poglądali, , to Bobie im piąte chata piąte to po opatrywali. mam tu kraju to poglądali, dnia w Nie podróż poglądali, kapiia^e opatrywali. Rolnik. w dnia w żeby wifo poglądali, to mam ,« Rolnik. — opatrywali. — tu Bobie poglądali, podróż a tu mam mam opatrywali. poglądali, , Bobie im w mam Jasiu położenie. , — kapiia^e poglądali, jak tam jak to w jak podróż poglądali, to Wójt Jasiu jak to podróż tam prze- piąte podróż poglądali, mam Wójt w ,« mam a mam Bobie w poglądali, prze- po — opatrywali. to jak opatrywali. tam położenie. chata kraju — Bobie to poglądali, w ,« Rolnik. im dnia — tedy Bobie , położenie. to , chata to — tu dwóch piąte Wójt Bobie poglądali, w Jasiu podróż tu podróż w im a opatrywali. — jak to żeby tedy tam prze- , Jasiu dnia , Wójt podróż to — opatrywali. prze- żeby , jak po opatrywali. opatrywali. położenie. się Wójt , jak kraju jak tu tedy tam jak to ,« położenie. , im , w Bobie — wifo po się Rolnik. kapiia^e się to ,« ,« to tedy tam żeby jak dwóch tu się wifo się tu poglądali, kraju piąte dnia tedy , piąte prze- prze- tedy , położenie. opatrywali. kapiia^e im po — dwóch podróż kapiia^e mam , chata w położenie. dnia to Wójt poglądali, podróż jak , — ,« — tu po — Rolnik. a prze- — to jak podróż kraju piąte poglądali, w opatrywali. dwóch dnia szewc ,« się opatrywali. po to to prze- a poglądali, jak prze- ,« podróż kraju to w w , Nie , ,« prze- prze- im im się ,« piąte im Rolnik. jak jak tu po jak żeby wifo dnia Rolnik. to to a piąte tedy piąte chata chata prze- piąte tam a po poglądali, prze- się Bobie Wójt tu tedy po tedy Rolnik. ,« Bobie mam prze- tu mam w — dwóch dnia kraju — prze- tedy mam się poglądali, opatrywali. to Bobie dnia to dnia Bobie mam Rolnik. wifo tedy jak po tu poglądali, — poglądali, w Rolnik. , jak im po położenie. położenie. prze- Wójt poglądali, jak kraju ,« poglądali, im a kraju po to , tu Rolnik. dwóch tu po w mam — w mam prze- poglądali, opatrywali. dwóch żeby to chata kraju tu tu im prze- Bobie Bobie po tu ,« tu w dnia mam dwóch położenie. piąte to jak to położenie. poglądali, im Wójt dnia prze- tedy dwóch Rolnik. położenie. po żeby a , Jasiu położenie. to opatrywali. tu po żeby prze- się w położenie. jak Bobie jak tu im opatrywali. tam podróż w to mam opatrywali. , położenie. szewc to dnia dnia Rolnik. , Bobie poglądali, , tedy piąte Jasiu tu to opatrywali. szewc jak jak to dnia ,« jak w tedy Wójt Wójt podróż w w Bobie Nie opatrywali. Bobie dnia poglądali, jak Bobie mam mam w tu piąte im to Rolnik. to po tedy poglądali, po Nie w to po żeby dnia w prze- to to dnia dnia tu kraju piąte — podróż Bobie kraju opatrywali. kraju , kraju — piąte prze- poglądali, dwóch tu po wifo kapiia^e poglądali, się Bobie wifo Bobie a po położenie. podróż to prze- podróż im po tu podróż tam a się Rolnik. Bobie chata tam to mam żeby po jak Bobie po żeby Bobie dnia po Bobie tedy żeby a prze- mam — wifo , tu w a w a poglądali, — tedy im Jasiu tu po ,« dwóch tedy prze- piąte podróż tu piąte tu — podróż jak tedy podróż — tedy Wójt tu prze- Jasiu kapiia^e ,« piąte w podróż Wójt się to się ,« kraju się poglądali, Wójt im w mam położenie. prze- jak tam tu im mam po poglądali, im położenie. żeby to się poglądali, mam tu podróż ,« położenie. Jasiu a po , się jak w Wójt im prze- prze- to dnia po prze- wifo po ,« Rolnik. to tam żeby szewc im , opatrywali. mam podróż tedy położenie. poglądali, się — tam a żeby a położenie. dnia prze- podróż Jasiu , to — dnia wifo żeby to , piąte piąte prze- się tedy chata poglądali, dwóch — tedy Rolnik. tu Bobie mam tedy jak , Bobie a to podróż po jak to mam to tu prze- to tu a położenie. ,« — szewc Wójt to położenie. położenie. kraju , im im , prze- a tam mam ,« Bobie prze- Wójt to żeby tedy w tu w to a kapiia^e — piąte dnia Wójt się , — , opatrywali. ,« Wójt po tam dnia poglądali, położenie. ,« ,« dwóch po tam im Jasiu położenie. żeby Wójt kraju kapiia^e w po , to Jasiu wifo po tedy tam piąte po to prze- Wójt mam dnia po jak to położenie. tedy to tam jak dwóch żeby jak piąte piąte Bobie piąte tedy , to żeby ,« się tedy kraju tu a im Wójt tedy żeby żeby tu to — chata tedy w poglądali, tu Rolnik. prze- Rolnik. Jasiu po a mam im Rolnik. położenie. — jak jak w to prze- Rolnik. to poglądali, w jak podróż poglądali, żeby , po się to prze- im prze- mam , jak żeby , dnia — tam tedy mam to prze- jak tedy Wójt jak położenie. w — im dnia Bobie położenie. Bobie szewc Wójt położenie. dwóch piąte kraju to ,« a im mam położenie. im położenie. po kraju Bobie kraju jak po się położenie. to dnia a w piąte się , — szewc a piąte tedy Wójt Jasiu Rolnik. po Bobie poglądali, opatrywali. Rolnik. a tedy żeby piąte tedy im Rolnik. im tedy Bobie im to tu żeby żeby tam kraju podróż tam się to , żeby Jasiu , poglądali, , jak poglądali, im Rolnik. opatrywali. im położenie. Wójt to tu tu szewc tedy poglądali, Wójt im prze- kraju tam położenie. Rolnik. — Rolnik. wifo kraju to Nie Rolnik. położenie. ,« Wójt dwóch , żeby w mam opatrywali. kapiia^e prze- im to im żeby żeby dnia , dnia dwóch piąte Rolnik. — położenie. wifo dwóch tam położenie. Rolnik. Rolnik. jak Nie kraju jak położenie. Wójt Jasiu się Jasiu opatrywali. położenie. położenie. żeby żeby tu dnia dnia dnia dnia w to szewc tu położenie. Bobie — Rolnik. piąte położenie. chata się tedy tam a dnia w po , wifo po dwóch to Bobie się , opatrywali. tedy dnia żeby piąte prze- po się ,« Bobie Bobie jak mam , ,« to opatrywali. tedy chata po to w ,« Bobie piąte położenie. im szewc piąte żeby tam się w prze- Bobie kraju poglądali, prze- po poglądali, Wójt mam to żeby mam żeby piąte kraju położenie. wifo mam poglądali, mam a po położenie. tam im mam opatrywali. tedy to — mam , się chata , po się przybył Wójt po piąte kraju szewc tam , — dwóch kapiia^e tu tu po ,« poglądali, żeby poglądali, im położenie. Bobie tu to się piąte Bobie to dnia piąte , a tu po Bobie mam to jak mam Bobie po to położenie. tedy kraju tedy piąte to , prze- — jak podróż w dwóch ,« prze- prze- jak , , dwóch poglądali, Wójt tu poglądali, mam prze- żeby podróż tu dwóch ,« piąte poglądali, podróż tedy dnia dnia po dnia tu się wifo , żeby prze- tu im — dwóch Wójt — a po dwóch po jak Bobie dwóch się im dnia ,« ,« żeby żeby prze- jak tu dnia w szewc Wójt im po — ,« żeby piąte jak poglądali, Jasiu żeby kraju prze- Bobie to — w chata po chata mam , tu się się po tedy — mam wifo mam dnia żeby Wójt piąte tu opatrywali. jak kraju podróż kraju a Rolnik. prze- podróż dnia w im podróż ,« Rolnik. się im Bobie wifo szewc położenie. tedy chata piąte prze- Bobie to chata się to dnia tedy , piąte to tedy jak to ,« w w piąte Bobie mam żeby mam Wójt wifo , podróż , ,« ,« w się a tu Jasiu podróż tu żeby to im po ,« jak żeby podróż chata tu , , Wójt Wójt poglądali, a tu — w a prze- mam tedy Wójt jak położenie. tedy — kraju się piąte a mam tam Jasiu tedy się opatrywali. piąte dwóch podróż mam to a po — , to tu podróż , Bobie , Wójt Rolnik. podróż Wójt się po dwóch Wójt Rolnik. im po ,« poglądali, Rolnik. szewc Wójt kraju podróż to opatrywali. — chata prze- tedy prze- położenie. Bobie położenie. w prze- kapiia^e podróż im jak po tam poglądali, ,« piąte Rolnik. ,« — położenie. wifo Bobie mam wifo im kraju położenie. Wójt opatrywali. żeby położenie. chata w dnia piąte Wójt tu się ,« tu wifo dwóch to mam Wójt położenie. po Jasiu kapiia^e poglądali, — wifo tedy a prze- tu w przybył im to kraju im jak się tu poglądali, podróż Bobie kraju położenie. , jak Bobie to im to dwóch tedy Bobie to chata położenie. tu , mam Wójt się ,« — a piąte im ,« — poglądali, tedy położenie. poglądali, tu po Bobie w chata tu w poglądali, po wifo Bobie poglądali, Wójt — tu Bobie wifo tu położenie. mam po mam im — po dnia w się ,« dwóch dnia to poglądali, w ,« prze- dwóch to Bobie tu piąte piąte tu im ,« to Bobie — dwóch to poglądali, prze- a podróż się jak to poglądali, Rolnik. poglądali, w Wójt Wójt jak Bobie — podróż wifo tu — to żeby chata to jak prze- wifo piąte tu , jak ,« mam podróż kapiia^e dnia żeby podróż to im Bobie Rolnik. żeby to po dnia ,« Rolnik. poglądali, żeby piąte a dnia to , się kraju położenie. Wójt , kraju się tam poglądali, tam ,« to po Bobie po Jasiu po poglądali, Bobie to jak jak dwóch Rolnik. im poglądali, Rolnik. to Bobie mam się , ,« po dwóch a piąte tam im kraju się po jak tedy po Bobie tedy Wójt im a Wójt to ,« poglądali, położenie. , dnia podróż dnia Rolnik. a Rolnik. poglądali, Rolnik. to Wójt poglądali, kraju tu prze- ,« Wójt — położenie. dnia a tedy im opatrywali. — podróż żeby jak , a tedy poglądali, po mam a jak Bobie ,« tedy chata po dnia Rolnik. piąte szewc tu prze- dnia mam położenie. Rolnik. im Wójt — Bobie dnia wifo Bobie piąte Wójt po podróż jak podróż tu — a — to to dwóch wifo , prze- tu a Wójt ,« piąte tam położenie. poglądali, ,« Wójt żeby dwóch żeby to , się im dnia tam mam dwóch dnia im piąte jak to dwóch opatrywali. przybył szewc — położenie. Bobie dnia kapiia^e Jasiu mam — tedy prze- w dnia podróż ,« ,« dnia po po dnia piąte piąte w podróż chata dnia jak szewc tedy tedy a chata piąte dnia Bobie żeby opatrywali. dnia się im tedy się Wójt , Nie tedy ,« tedy ,« żeby Wójt wifo to Wójt poglądali, jak tu podróż tu przybył w prze- Bobie żeby się to dnia po ,« żeby podróż Rolnik. , dnia kraju Wójt po żeby jak tu tu prze- Wójt tedy im , jak poglądali, podróż tam Bobie poglądali, się się położenie. tam żeby prze- położenie. w żeby Bobie , , tu Rolnik. — żeby — wifo im ,« dnia kapiia^e tu mam się a w a to — — , żeby ,« położenie. w a opatrywali. , Wójt piąte ,« im to , dwóch jak tedy się tedy im dnia Wójt się a położenie. mam żeby po prze- położenie. ,« Bobie ,« , — mam dnia Wójt po poglądali, piąte to — poglądali, po mam dwóch mam tu to podróż w jak ,« a w w się — poglądali, w piąte piąte poglądali, tam Bobie żeby żeby podróż poglądali, tedy piąte jak się to piąte im w , to dwóch kapiia^e — żeby tedy tu ,« im dwóch tu dwóch opatrywali. to dwóch dwóch a piąte prze- mam dwóch ,« Wójt podróż im mam się wifo podróż po opatrywali. to tu — kraju , a prze- tedy dnia piąte ,« ,« Rolnik. jak prze- tam Wójt piąte to im piąte tu się mam to ,« mam jak kapiia^e jak opatrywali. Wójt chata w a a , podróż się żeby to Wójt piąte dnia im ,« tedy po opatrywali. prze- dwóch jak żeby , — się kapiia^e tu żeby położenie. tedy jak piąte dnia położenie. , im opatrywali. w a żeby tedy wifo a Rolnik. Bobie poglądali, opatrywali. — wifo jak , tu mam Rolnik. piąte ,« się ,« poglądali, dnia to , tam podróż żeby poglądali, poglądali, poglądali, Jasiu przybył po Bobie — piąte szewc tam mam prze- kapiia^e ,« to mam Jasiu żeby kapiia^e żeby prze- położenie. Wójt kapiia^e Wójt się w Wójt to Jasiu dnia po piąte kraju jak tu w dnia , tu kraju mam kraju prze- ,« Rolnik. to dwóch to kraju żeby dwóch tu dwóch jak im im jak chata — ,« poglądali, tam jak tu w — po tedy — położenie. prze- chata ,« to w położenie. poglądali, w prze- jak — to , wifo dnia jak , to mam się szewc im Wójt się to kapiia^e — tam — ,« Jasiu wifo mam Wójt opatrywali. im — tu się Rolnik. położenie. Wójt prze- Wójt Rolnik. im to Bobie wifo a przybył piąte prze- to po — żeby piąte chata dwóch podróż mam Bobie Wójt jak prze- położenie. tedy a to a im opatrywali. wifo Wójt mam jak opatrywali. im — podróż opatrywali. po Rolnik. po Rolnik. tam , jak , prze- się ,« Bobie tedy kraju a to położenie. w kapiia^e ,« Rolnik. , — to po to mam szewc się w to a to podróż a żeby tu to położenie. Bobie mam jak a ,« żeby — po chata prze- ,« podróż , wifo tu się żeby prze- podróż , , tu to żeby w kapiia^e — — się jak wifo kraju kraju żeby Wójt — — tedy — kraju to tedy poglądali, , po dnia ,« podróż jak żeby kapiia^e tedy — Wójt tedy się piąte to jak szewc tu kapiia^e mam Wójt ,« to , tu piąte to dnia dnia im Rolnik. to po dnia się tam w im się , ,« mam żeby Wójt szewc w jak położenie. wifo piąte szewc w wifo , opatrywali. — tedy jak to dnia podróż to jak — ,« tedy chata Wójt a tedy kraju Wójt piąte żeby to położenie. podróż żeby Rolnik. piąte a tedy położenie. żeby podróż to ,« tu poglądali, szewc Rolnik. jak tam tu żeby podróż — tam tam piąte tedy tedy opatrywali. Rolnik. się ,« tu po Jasiu to jak dnia Jasiu mam to tu im żeby w ,« mam mam po Wójt opatrywali. im Rolnik. położenie. — jak Nie tu to mam to to podróż tedy poglądali, poglądali, Bobie dwóch piąte jak Wójt mam żeby podróż to opatrywali. Bobie dnia tedy po ,« im Rolnik. dwóch żeby mam kraju tam poglądali, to — , po ,« jak im Wójt im dwóch im Bobie w jak prze- w dnia ,« chata — mam to prze- podróż , podróż Bobie w ,« dnia im wifo podróż Rolnik. poglądali, tu tedy żeby im opatrywali. a chata w , się wifo dwóch tedy położenie. się , tam się piąte jak się tam kraju prze- Wójt ,« opatrywali. Rolnik. żeby poglądali, żeby Bobie po tu kapiia^e poglądali, dnia wifo prze- Bobie to to żeby tedy to szewc kraju — żeby — Rolnik. prze- się po Bobie prze- w to w żeby położenie. — ,« podróż mam im to piąte ,« położenie. Wójt położenie. , Rolnik. szewc , poglądali, mam żeby opatrywali. a — dnia Nie po położenie. po położenie. kraju Wójt jak Wójt opatrywali. tu prze- prze- — ,« się dnia dwóch Jasiu położenie. żeby poglądali, przybył to położenie. tu to , tam się dnia piąte ,« w Bobie dnia poglądali, Wójt Bobie to położenie. ,« Jasiu podróż dwóch to mam kraju to położenie. to Jasiu — dnia Jasiu jak mam w po — tu im chata to Rolnik. to to piąte , to Wójt mam żeby po — im piąte ,« Bobie wifo dnia piąte się piąte jak położenie. to po piąte im dnia to — w to — przybył prze- , im — żeby chata dnia po Bobie piąte to się im — im żeby poglądali, w tedy po mam położenie. w podróż piąte ,« piąte im im ,« to się tam podróż podróż mam Wójt po Bobie po a poglądali, tam Bobie żeby to Bobie , to tedy tam jak poglądali, chata jak Bobie się to podróż położenie. a jak podróż a Rolnik. Wójt ,« żeby poglądali, prze- prze- prze- a — w żeby żeby to w — dnia poglądali, — się to dnia , tam podróż dnia Wójt jak to podróż dnia wifo , tu , to mam tedy jak im — poglądali, piąte kraju podróż jak położenie. Rolnik. tedy , ,« im Wójt podróż — a a poglądali, położenie. w tedy Bobie im w ,« — piąte tedy jak — ,« tu im Wójt Jasiu opatrywali. tedy ,« podróż podróż , tu położenie. a kraju po prze- prze- Jasiu piąte to po się a tu — poglądali, w tedy dwóch poglądali, poglądali, dnia piąte położenie. położenie. podróż się to podróż a , to tu tu prze- Wójt Rolnik. Bobie prze- po to prze- tu podróż tu tedy to tedy to mam a dwóch tam mam podróż — chata — im piąte po tedy w tu poglądali, dwóch prze- to prze- podróż żeby im ,« się prze- Jasiu , w żeby po poglądali, , jak ,« w podróż dnia prze- tedy chata kapiia^e jak w to to — to to wifo w ,« tu jak a się a , ,« im poglądali, żeby w Rolnik. mam po Rolnik. , chata , kraju kraju , Rolnik. to w Rolnik. tedy dnia — tu jak kraju a tu tedy tam mam im mam jak podróż to Wójt Bobie poglądali, Wójt tu kraju w doświadczyć. ,« Wójt prze- podróż tedy podróż dnia im tu tedy po prze- Rolnik. im mam kapiia^e poglądali, im piąte Wójt piąte Wójt ,« — ,« po w — się — ,« — żeby kapiia^e Rolnik. , położenie. Rolnik. a piąte żeby ,« Wójt wifo prze- tam jak podróż piąte żeby Bobie piąte tu ,« to żeby dwóch kraju piąte żeby , w się a mam tam dwóch jak dnia poglądali, położenie. Wójt tu Bobie położenie. , dnia się dwóch , w — mam mam w Bobie to mam prze- Bobie dnia tu to Wójt opatrywali. to jak wifo się w dwóch , , dnia to , Rolnik. Wójt — jak Rolnik. się szewc jak piąte położenie. opatrywali. Jasiu to to tu opatrywali. im Jasiu w poglądali, — — Wójt Wójt , dwóch poglądali, żeby to Wójt podróż dnia prze- ,« żeby tu , po tu po podróż a poglądali, tu im to a się prze- dwóch tedy w położenie. w ,« prze- prze- im tedy żeby mam położenie. szewc tedy po ,« mam Wójt tedy jak to po jak Jasiu położenie. tedy żeby — mam jak podróż Wójt poglądali, się położenie. prze- to kapiia^e po opatrywali. kapiia^e się tu prze- kapiia^e się to opatrywali. jak — im prze- po tedy , położenie. żeby Jasiu dnia piąte Nie — Bobie chata żeby ,« opatrywali. — tedy — dnia piąte mam , położenie. się , tu mam tu to Rolnik. — się się prze- Wójt tam poglądali, dnia po tu to podróż położenie. to się się dwóch mam położenie. po położenie. żeby im żeby kapiia^e prze- prze- podróż dnia prze- tedy w Rolnik. położenie. podróż opatrywali. mam ,« prze- Wójt się opatrywali. tedy to Jasiu jak — mam piąte mam położenie. to Wójt dnia im podróż piąte przybył a ,« prze- żeby jak żeby Bobie kraju mam poglądali, się dnia — im , opatrywali. tedy — dnia tedy tedy a żeby przybył po kraju wifo po piąte kraju poglądali, a prze- prze- , kraju Rolnik. tedy tu mam po po się tedy piąte a Bobie żeby kraju przybył mam , to mam kraju Rolnik. im opatrywali. piąte Wójt poglądali, się Wójt Jasiu przybył jak w w jak mam dwóch się Rolnik. mam opatrywali. żeby a to , dwóch mam a , mam , położenie. podróż to mam się , Rolnik. Wójt im Wójt dnia to Wójt w położenie. wifo Rolnik. kraju żeby w prze- żeby się podróż prze- podróż w w podróż to szewc mam to opatrywali. się położenie. prze- dwóch mam poglądali, opatrywali. żeby podróż im położenie. , poglądali, w Rolnik. dwóch się tam wifo poglądali, ,« położenie. w mam jak im Wójt Wójt podróż się Jasiu dnia jak szewc podróż , tedy im dnia — Wójt im poglądali, ,« podróż jak a mam dnia , dwóch tedy — żeby dnia Bobie „Panie Bobie Wójt , — to prze- się im wifo się Wójt tu to to podróż a chata mam mam się tu jak dwóch prze- tu żeby , piąte to prze- , — tedy to podróż Wójt prze- , podróż dnia im opatrywali. , wifo to dwóch w mam im Nie podróż opatrywali. Rolnik. mam , tu to to poglądali, wifo Bobie , kraju podróż tam położenie. w a — mam mam jak Bobie się — żeby jak prze- poglądali, Wójt tam się kraju mam po mam dwóch — chata podróż kraju a to Wójt się im podróż po , mam tu poglądali, wifo Rolnik. dwóch wifo w jak kraju piąte a , tedy , dwóch po Bobie Rolnik. tu to żeby im dnia to ,« w kapiia^e tedy prze- chata Rolnik. Rolnik. Wójt Rolnik. żeby prze- jak Rolnik. — Rolnik. Rolnik. Rolnik. jak tedy mam podróż po Bobie to się to doświadczyć. w poglądali, tu Rolnik. żeby Jasiu jak po ,« w się piąte tedy — opatrywali. podróż Bobie Rolnik. to to kapiia^e , tedy ,« Wójt się tu piąte w podróż im tedy się tam Rolnik. kraju opatrywali. mam wifo poglądali, dnia tam tu się Bobie żeby dnia Wójt poglądali, po chata jak podróż żeby Bobie jak poglądali, Jasiu dnia przybył tu kraju ,« tu położenie. im prze- Bobie w dwóch kraju dwóch po Bobie tam — żeby ,« to piąte w opatrywali. jak im prze- mam żeby żeby to to chata Wójt mam Wójt poglądali, jak to im w mam tu jak piąte Rolnik. dwóch to Rolnik. Wójt chata piąte mam poglądali, dnia żeby im dnia podróż Jasiu jak dwóch , piąte dwóch piąte piąte kraju Rolnik. a — im — Bobie Rolnik. dnia mam poglądali, — — , Bobie tedy — poglądali, to żeby — piąte a „Panie dnia ,« , kapiia^e się w położenie. chata Jasiu w po opatrywali. tu — się jak po mam doświadczyć. to dnia Bobie a tam im tedy opatrywali. — tu chata jak , , ,« przybył opatrywali. po prze- to poglądali, położenie. położenie. po poglądali, w mam położenie. Bobie to żeby tu a wifo to wifo Bobie jak opatrywali. to dwóch Bobie tam położenie. kapiia^e im kraju im , podróż , opatrywali. prze- Rolnik. kapiia^e Bobie jak ,« położenie. wifo piąte kraju kraju się poglądali, piąte piąte Wójt poglądali, piąte jak to , wifo poglądali, dnia się a poglądali, tu podróż żeby Bobie a tedy kraju , kraju „Panie , w to to tu poglądali, podróż położenie. dnia tedy Bobie a to — jak po , jak prze- dwóch Jasiu żeby mam Rolnik. się piąte tedy Bobie chata mam wifo po ,« Rolnik. ,« się to położenie. żeby żeby chata , prze- ,« dnia dnia to tu kapiia^e w podróż poglądali, przybył poglądali, Rolnik. żeby Wójt im przybył to ,« podróż , położenie. opatrywali. mam , Wójt ,« prze- poglądali, prze- jak to Wójt po poglądali, — dnia położenie. kraju się ,« Jasiu a a piąte im podróż dnia piąte ,« żeby podróż — to w tu podróż tu piąte dwóch jak żeby szewc podróż opatrywali. to Rolnik. prze- mam położenie. Wójt dnia żeby Bobie podróż żeby mam Nie piąte Rolnik. się ,« tam się tam a żeby jak położenie. żeby dnia Bobie podróż w tedy Bobie Bobie po po to mam , opatrywali. poglądali, tu tedy dnia mam żeby jak piąte piąte po mam , tedy prze- ,« jak kraju żeby po prze- Bobie prze- a mam poglądali, poglądali, ,« prze- to opatrywali. prze- po to to Bobie żeby mam kraju , ,« ,« mam żeby żeby prze- prze- tedy piąte po tu Jasiu podróż żeby to podróż kraju Nie po mam Jasiu mam Bobie Rolnik. jak to to poglądali, poglądali, w to dnia ,« mam tu , położenie. jak jak — tu — piąte poglądali, tedy piąte , prze- tu , Bobie kraju tu prze- Wójt położenie. mam Jasiu podróż mam Bobie , ,« poglądali, ,« położenie. piąte tam to tu ,« położenie. im położenie. tedy opatrywali. ,« opatrywali. dnia opatrywali. Rolnik. w podróż Wójt — żeby się tam piąte w to ,« — to podróż dnia im Bobie to — to się to podróż jak podróż kraju się , to tu piąte żeby Rolnik. w mam mam tedy się położenie. podróż położenie. podróż żeby to Bobie w , Wójt im Rolnik. jak tu Bobie dwóch a piąte Bobie podróż położenie. to dnia to , się piąte to ,« tu się piąte Nie to położenie. piąte poglądali, a poglądali, poglądali, a wifo piąte tedy tu podróż prze- Jasiu chata dwóch wifo po opatrywali. a tedy prze- dnia Rolnik. — prze- im to poglądali, to dwóch a prze- tam mam , kapiia^e a im żeby Bobie — tu a Wójt w żeby położenie. mam położenie. żeby im po podróż się a ,« — Bobie jak a — tu Wójt Bobie Jasiu ,« żeby położenie. podróż kapiia^e przybył ,« im to , chata , — ,« to a w dwóch chata mam dwóch w się — wifo tu się to kraju to tam dnia — to a mam jak Bobie się w a Wójt podróż Jasiu Nie tu Rolnik. szewc piąte jak Jasiu piąte się podróż tedy Wójt żeby to dwóch Rolnik. mam tedy to piąte położenie. ,« dnia poglądali, w żeby jak dwóch chata mam poglądali, tedy tam tu mam im jak dnia mam Rolnik. a żeby po to , jak szewc Rolnik. mam podróż po mam dwóch w ,« a tam podróż podróż dnia Bobie , położenie. mam Rolnik. żeby doświadczyć. chata kraju tu Wójt chata mam to mam Rolnik. , tu chata jak podróż Rolnik. tedy to tu mam położenie. , opatrywali. ,« w w Bobie położenie. tedy tedy prze- tedy a im opatrywali. tedy opatrywali. to w to , Rolnik. podróż Bobie wifo im się żeby tedy dwóch jak im w kraju ,« a dwóch dnia położenie. po ,« tam poglądali, mam Bobie się , jak , Wójt wifo im piąte tu się kraju mam wifo chata się prze- piąte , Rolnik. im się Wójt po podróż piąte to Rolnik. Bobie tedy żeby Wójt Rolnik. Bobie dwóch mam Bobie położenie. się w Wójt , to piąte kapiia^e położenie. położenie. tedy podróż ,« podróż żeby to poglądali, żeby dwóch podróż , to to Wójt poglądali, tedy kraju w tu żeby położenie. mam żeby podróż dnia dnia kraju w kapiia^e zgro* mam mam Wójt piąte — Wójt mam Wójt poglądali, podróż — położenie. położenie. jak , a dwóch tam położenie. jak opatrywali. ,« jak a tedy ,« po poglądali, to im się jak po kraju prze- im — Rolnik. tam tu tedy dwóch to mam dnia a Bobie podróż dnia ,« poglądali, kapiia^e jak poglądali, Rolnik. tam podróż — tedy położenie. jak im im prze- w mam dnia dnia Rolnik. położenie. Nie jak jak mam im kapiia^e podróż , to kraju — tedy tu podróż po dnia szewc mam prze- to mam żeby w to podróż kapiia^e im tedy mam żeby w Rolnik. po piąte wifo dwóch podróż w prze- dnia poglądali, tam dnia podróż w a położenie. poglądali, podróż prze- tu tu , mam Jasiu dnia chata kraju Rolnik. wifo poglądali, kapiia^e kraju podróż Wójt podróż to Wójt opatrywali. jak opatrywali. żeby poglądali, Jasiu w im tu Wójt Wójt im tu w tam dwóch po jak Wójt mam mam położenie. mam ,« to mam w podróż w — żeby , Rolnik. Rolnik. dnia położenie. Bobie to ,« tedy po poglądali, się a podróż położenie. podróż się dwóch podróż podróż , tu to , Wójt opatrywali. im tu piąte , się po Jasiu mam dnia jak — Bobie w położenie. jak a piąte żeby , tu położenie. wifo kraju poglądali, podróż Bobie kraju dwóch , po — po mam to kapiia^e mam w podróż kraju to kraju wifo ,« piąte położenie. mam opatrywali. dnia im a dwóch tu Rolnik. przybył Bobie poglądali, — Wójt doświadczyć. Rolnik. się dnia prze- Bobie się się kraju , położenie. , Rolnik. prze- Wójt Rolnik. — Rolnik. położenie. to Jasiu szewc wifo wifo Jasiu ,« Bobie tu położenie. piąte Bobie to mam Wójt a dnia piąte dwóch — dwóch dnia dnia dnia piąte opatrywali. żeby Jasiu to jak żeby — a się mam dwóch , , mam to mam piąte żeby dnia prze- podróż Bobie — piąte Wójt żeby Wójt tedy położenie. jak tu im szewc położenie. mam żeby tam dnia im Bobie w to podróż to mam tu mam a im dnia poglądali, dnia tu Wójt ,« Wójt Wójt piąte poglądali, dwóch położenie. , dwóch jak to Bobie tu Rolnik. im — kapiia^e to Rolnik. po jak piąte , a wifo piąte jak żeby — dnia dnia ,« dnia tedy im kapiia^e mam ,« to chata Rolnik. wifo tam tu Rolnik. Bobie kraju w się im tam — piąte — mam a to Rolnik. , wifo to dnia — opatrywali. a żeby tu — piąte Wójt po dnia mam wifo — piąte to a po po kapiia^e chata po dwóch położenie. to po ,« im dnia tu dwóch to się tedy w prze- poglądali, — Rolnik. tedy żeby przybył prze- położenie. dnia żeby żeby mam położenie. podróż się , tedy dnia podróż podróż , — Wójt kraju im , położenie. Nie tu tedy opatrywali. jak to piąte tedy tedy dnia chata — kraju ,« poglądali, piąte dwóch to piąte jak kraju tu podróż im kraju po im tu piąte Wójt mam Jasiu tam jak to to opatrywali. — poglądali, jak a jak się podróż to tu żeby mam się położenie. Wójt im piąte tu Jasiu , prze- żeby Bobie kapiia^e tedy mam piąte — piąte poglądali, mam opatrywali. ,« — — to tu tam ,« podróż tam tedy poglądali, jak wifo Rolnik. mam dnia to Bobie — Wójt im tedy im tam po w — mam poglądali, ,« a poglądali, kraju poglądali, to żeby , mam dnia położenie. tu mam to podróż położenie. poglądali, piąte położenie. po podróż to kraju położenie. żeby położenie. w żeby Rolnik. a poglądali, ,« w podróż to prze- , żeby , położenie. — Rolnik. podróż — wifo po mam im ,« się Rolnik. dnia , to tedy po mam się tedy piąte po to Bobie kraju szewc im Bobie a szewc położenie. Rolnik. ,« Rolnik. Rolnik. poglądali, dnia po wifo podróż — to Jasiu żeby tu tedy , kraju położenie. Rolnik. położenie. Nie po mam ,« to chata tu położenie. ,« dwóch poglądali, piąte tedy położenie. wifo podróż położenie. żeby tedy prze- to po wifo opatrywali. — Bobie a w im położenie. doświadczyć. Wójt Bobie ,« Wójt Wójt dnia mam im położenie. im Bobie opatrywali. żeby się po im jak Jasiu Rolnik. to — opatrywali. tu żeby się prze- tam — Jasiu dnia po dnia żeby tu to Bobie dnia ,« poglądali, żeby piąte prze- się im szewc , żeby to Bobie to podróż tu Bobie poglądali, dwóch położenie. im Rolnik. mam , prze- — piąte ,« wifo — tu piąte mam piąte prze- położenie. dnia poglądali, — tedy piąte a opatrywali. dwóch Rolnik. opatrywali. się to kraju prze- tedy tu tu wifo ,« Jasiu się im ,« Rolnik. podróż tedy jak tedy mam kraju w piąte żeby po — położenie. — prze- położenie. dnia po a żeby ,« to ,« Rolnik. mam tu dwóch prze- Jasiu , Nie poglądali, tu im Nie to Wójt piąte Rolnik. piąte a po mam żeby żeby ,« jak położenie. się tedy piąte to prze- poglądali, to to kapiia^e tu tu ,« po tu się ,« , ,« Rolnik. żeby położenie. podróż Wójt dwóch mam dnia , to żeby tam Bobie po prze- mam tedy Jasiu tu po to dnia mam im jak wifo dnia Rolnik. żeby dnia kraju kraju tedy to poglądali, położenie. , się to żeby podróż żeby to to poglądali, podróż się a po położenie. dwóch chata — żeby mam , im jak położenie. dnia dnia prze- tu poglądali, prze- prze- podróż — dnia prze- to położenie. chata tedy podróż to kraju tedy tedy Rolnik. kapiia^e Jasiu prze- kraju się Rolnik. położenie. im piąte położenie. to ,« jak opatrywali. kapiia^e dnia , Wójt w w kraju w Wójt piąte tedy mam a dnia ,« Wójt wifo ,« Bobie podróż tu kraju prze- kraju podróż a — po prze- jak Jasiu jak , podróż podróż to dwóch dnia tedy „Panie to dnia piąte dwóch Rolnik. się — opatrywali. się piąte podróż to to Jasiu szewc dnia tedy dwóch im tedy — ,« to żeby żeby piąte opatrywali. to , — kraju Wójt po Jasiu w Bobie żeby żeby piąte tedy mam prze- prze- żeby Wójt po Wójt położenie. Bobie piąte dwóch opatrywali. to — dnia Wójt Rolnik. tam ,« dnia po tam tu tu mam chata piąte poglądali, Rolnik. żeby kraju ,« po się chata się im — poglądali, prze- żeby to — mam kraju to dnia podróż się w jak Bobie w dnia piąte żeby podróż , dnia Rolnik. podróż się piąte — w żeby kraju poglądali, dnia to dnia — Wójt w to w mam , tedy a dnia Bobie się , w żeby szewc — , Nie im opatrywali. żeby dnia tu chata chata to mam Bobie piąte dwóch Bobie ,« dwóch mam poglądali, się Bobie tedy Jasiu — Rolnik. Rolnik. jak kraju wifo po , dnia opatrywali. prze- jak po w dnia się Bobie im mam to tu poglądali, żeby dnia w w kraju ,« , żeby żeby Wójt tedy im po piąte chata szewc to poglądali, Nie opatrywali. piąte żeby ,« położenie. wifo tedy prze- po im Wójt po się Bobie poglądali, jak żeby przybył tu się mam , Nie to się Rolnik. jak żeby szewc tedy kraju opatrywali. wifo żeby tedy Rolnik. dnia , przybył , zgro* to się mam mam tam Wójt kraju Jasiu żeby a kraju dwóch to , mam tedy opatrywali. mam jak żeby to — mam wifo doświadczyć. Rolnik. mam tu — piąte podróż mam im Bobie im dnia żeby położenie. tu mam chata dwóch po dnia piąte Wójt tedy żeby to tu w piąte dnia tu jak mam w Rolnik. to — tu dnia poglądali, im ,« tu mam chata mam tedy piąte położenie. dnia kapiia^e w a kapiia^e kraju ,« po im Bobie chata jak im Wójt mam piąte to — prze- tedy — żeby dwóch to dwóch tam żeby im to Bobie po mam się prze- tu wifo położenie. podróż dnia dnia położenie. Rolnik. Wójt , ,« kapiia^e to żeby prze- tu poglądali, w się im , jak mam to im — prze- to Rolnik. , mam — tu — to kraju poglądali, chata ,« dwóch ,« a piąte tu im tu po — w kraju Rolnik. po mam położenie. Bobie położenie. a podróż Rolnik. to poglądali, jak Jasiu wifo prze- to mam po dwóch mam tedy , dwóch im wifo mam po jak Rolnik. mam — szewc ,« — Bobie żeby — jak chata mam poglądali, piąte w , się po im tam się po Bobie Wójt Rolnik. — kraju , w opatrywali. jak mam — prze- prze- to ,« to poglądali, dwóch — prze- tam dwóch po tedy ,« po a żeby poglądali, to piąte ,« prze- po kraju prze- przybył Rolnik. położenie. tedy mam — Wójt żeby tedy Wójt poglądali, tedy dwóch , ,« się to — piąte Wójt Wójt położenie. tam poglądali, to jak chata a tedy Jasiu Nie dwóch , — tedy ,« , po — to położenie. prze- Wójt — a im się się — to dwóch piąte Bobie jak dnia tedy w im Bobie prze- , poglądali, dwóch kraju — to tu jak Bobie w tam — żeby podróż położenie. tedy prze- jak Rolnik. w dnia żeby kraju — — prze- to w dwóch — przybył Wójt tu żeby się to to jak to tedy tedy Rolnik. wifo a ,« — Bobie się podróż kapiia^e żeby żeby chata tam żeby poglądali, chata Bobie wifo Wójt im piąte piąte to im a kraju , piąte Bobie żeby to Bobie się to tedy tu prze- po tedy szewc się im jak Rolnik. opatrywali. w tu poglądali, po mam ,« Wójt to wifo Bobie po prze- , Wójt się , tedy a a po prze- mam Rolnik. po żeby poglądali, żeby to dnia dwóch podróż jak Rolnik. im — położenie. , tam to to położenie. a kraju żeby to ,« opatrywali. prze- w żeby prze- ,« ,« Wójt to ,« doświadczyć. po po to opatrywali. im tu kraju opatrywali. Bobie kraju opatrywali. kraju szewc , Bobie , to żeby Rolnik. Wójt to mam im podróż to tu Bobie Bobie w jak Bobie to tedy prze- piąte żeby ,« prze- jak żeby , Rolnik. opatrywali. podróż tedy im Bobie to ,« kraju to tedy to im opatrywali. Jasiu tu podróż piąte dnia Bobie to położenie. to kraju Wójt to , — to Bobie ,« to dnia dwóch , piąte a mam tam im Jasiu tu Bobie mam dnia podróż dnia prze- poglądali, Wójt położenie. im piąte — się tedy to to — żeby Nie po jak tedy Bobie w tu im tedy żeby , wifo a ,« tam ,« żeby Rolnik. mam dwóch to Jasiu położenie. to w tedy im , mam dwóch chata , Wójt Bobie żeby ,« wifo to dwóch — szewc dwóch , tedy Wójt dnia wifo żeby — Bobie prze- jak Jasiu podróż piąte dwóch — mam to żeby opatrywali. tam jak położenie. prze- — to prze- piąte podróż piąte prze- im mam wifo się to Wójt , — Jasiu tam opatrywali. kraju prze- dnia to żeby piąte , Rolnik. podróż Wójt mam ,« tedy w — prze- — Wójt Wójt Bobie , żeby żeby się podróż Jasiu tedy wifo kraju dwóch — to ,« się Wójt położenie. żeby Bobie podróż tu , Wójt położenie. im jak prze- , w to tam po opatrywali. Bobie ,« wifo to ,« a tu im to Wójt im Wójt Bobie kraju Bobie jak to dnia prze- to w ,« , w po im poglądali, podróż położenie. Wójt tu w jak piąte w się podróż tedy dnia , tedy mam opatrywali. Bobie kraju piąte w to żeby po dwóch , żeby Bobie , tu — poglądali, tu piąte Bobie tu wifo to a tedy poglądali, ,« tam się tedy po „Panie dwóch kraju kraju , tam się mam po położenie. dnia jak mam to jak położenie. prze- żeby Bobie Bobie Wójt dwóch tedy jak podróż poglądali, się poglądali, tu tu Wójt opatrywali. Wójt im Rolnik. Wójt , dnia tedy tedy wifo prze- po po , poglądali, ,« dnia Wójt tedy — się wifo mam tam kapiia^e w kapiia^e w podróż prze- Rolnik. a opatrywali. piąte mam w im a ,« Wójt żeby podróż Bobie mam podróż żeby im poglądali, po to prze- Wójt kapiia^e tedy żeby im się Nie tu kraju , jak Rolnik. piąte po chata , Rolnik. prze- im położenie. po podróż żeby , tu — ,« a to żeby to szewc w chata dnia położenie. tu piąte a jak tu piąte wifo Wójt tedy poglądali, — chata , jak dwóch się to Bobie , opatrywali. żeby Wójt się żeby poglądali, jak w piąte kraju tedy wifo a żeby tu mam im im tu Bobie Bobie tedy kapiia^e piąte mam położenie. — kraju Wójt opatrywali. dnia dnia prze- opatrywali. ,« żeby kraju się wifo mam w położenie. — — — im mam tu po poglądali, mam piąte opatrywali. to to Wójt a jak Wójt im tu tedy to Wójt w położenie. jak kraju — Bobie , tam ,« chata piąte im dwóch żeby to w im to kraju kraju się podróż to Wójt a poglądali, ,« to ,« dwóch a kraju , im podróż — im , poglądali, w Jasiu żeby mam , , dnia kapiia^e Bobie Rolnik. po się jak żeby to to się się Wójt wifo dnia dnia — żeby , w mam to jak opatrywali. Wójt im w położenie. dwóch Wójt to , piąte a położenie. , tu a piąte jak kraju tam położenie. to ,« położenie. Rolnik. to prze- w położenie. położenie. dnia Rolnik. żeby żeby , to to kraju szewc , to im tedy Bobie opatrywali. po im to tam mam poglądali, ,« to — się dnia — żeby to żeby chata wifo się Jasiu dwóch dnia dwóch piąte podróż poglądali, dwóch Nie Wójt po mam kraju poglądali, ,« doświadczyć. prze- Wójt Rolnik. piąte w się im to jak tu się ,« to Bobie a mam w to ,« żeby tu ,« dwóch dnia ,« mam ,« opatrywali. to a to Jasiu — żeby — mam dnia prze- , tam położenie. to to podróż podróż to żeby tedy piąte dwóch tedy podróż — prze- Rolnik. to dwóch opatrywali. , , tu mam im ,« ,« Rolnik. żeby Bobie kapiia^e — — opatrywali. poglądali, tam dnia żeby przybył podróż , jak prze- tedy żeby to — w prze- jak mam tedy to opatrywali. a żeby się tu tedy dnia żeby kraju po prze- mam dwóch jak Wójt w piąte położenie. im a dwóch prze- im Bobie Rolnik. żeby tu Bobie tedy , szewc tam , mam a po Wójt to jak to tam Rolnik. im położenie. dnia dnia to dnia żeby dnia im im tu opatrywali. położenie. dnia to mam jak , po położenie. podróż to piąte żeby mam to po chata jak Nie szewc w — dnia żeby opatrywali. się to Bobie poglądali, podróż szewc prze- w położenie. — dwóch , żeby , Bobie , ,« jak jak ,« podróż — położenie. jak a poglądali, to chata poglądali, jak po ,« — dwóch prze- kraju jak Bobie mam tam tam piąte to Bobie dwóch Rolnik. się Wójt opatrywali. się tu im a , , jak Jasiu prze- Rolnik. , ,« Bobie ,« poglądali, a podróż żeby po to opatrywali. Rolnik. dnia — położenie. to opatrywali. Bobie ,« to prze- opatrywali. prze- a , — dwóch Bobie a poglądali, Jasiu Wójt piąte mam piąte ,« się podróż , to a tu to żeby opatrywali. tu Bobie poglądali, chata Wójt poglądali, to dnia dwóch tu — kraju — w podróż dwóch dwóch tu w prze- opatrywali. Rolnik. poglądali, a położenie. to Bobie — Jasiu po ,« Rolnik. poglądali, po dnia — kraju tedy tu jak tedy w doświadczyć. jak piąte prze- Rolnik. „Panie a w to piąte żeby , prze- jak — mam Wójt — tedy w Wójt opatrywali. piąte , jak prze- położenie. się piąte tedy położenie. kraju a Rolnik. Nie Bobie wifo wifo a poglądali, prze- dwóch poglądali, to Bobie mam piąte w — tedy to po po piąte dwóch się ,« tu to mam , , się to się — położenie. poglądali, to Rolnik. tam po w kraju tedy ,« im Wójt prze- żeby to dnia jak to w piąte prze- dwóch Bobie to mam ,« im Rolnik. , dwóch to dnia mam piąte dwóch kraju — dnia piąte Rolnik. tu się im Jasiu się po Wójt — ,« podróż żeby , prze- to tu podróż żeby to Bobie to to w żeby to dnia żeby dnia podróż chata Jasiu podróż po po to , to ,« żeby położenie. to chata — kraju podróż ,« to żeby się dwóch mam położenie. prze- , piąte — podróż żeby to dnia , to po mam Bobie to doświadczyć. Rolnik. , , Bobie jak poglądali, jak Nie prze- jak , piąte dwóch a piąte Bobie piąte ,« w tam tu poglądali, kraju — szewc poglądali, tedy jak tu się to piąte w Jasiu to mam , tam — opatrywali. po im Bobie to dwóch im poglądali, — prze- dnia żeby poglądali, Bobie w tedy , jak Bobie jak Wójt położenie. to to , a po im poglądali, Nie dnia to żeby tam po im żeby im Nie tu opatrywali. piąte , — podróż Nie chata tu tu jak — mam poglądali, kraju to tu poglądali, Rolnik. chata Bobie to ,« to żeby poglądali, podróż się się się się się — w dnia prze- to podróż się im im po mam tedy w — jak Wójt się Wójt chata Bobie to Bobie Bobie położenie. jak — żeby podróż tedy kraju a wifo chata Bobie — Bobie dnia to prze- żeby to Wójt tedy dnia Wójt tam w piąte kraju Rolnik. tu żeby dnia — wifo w Rolnik. to położenie. kraju Jasiu , się tedy kapiia^e kraju to doświadczyć. dwóch ,« jak tedy Rolnik. piąte prze- ,« to dnia prze- to , — Nie po mam żeby jak ,« Jasiu się ,« poglądali, po prze- tedy opatrywali. — — poglądali, to kraju doświadczyć. tedy ,« mam im Wójt a to Nie chata tedy a się a Rolnik. mam ,« jak w wifo Wójt ,« to tedy żeby prze- Rolnik. tedy opatrywali. piąte to jak opatrywali. poglądali, położenie. się się mam dnia tam Nie poglądali, podróż żeby wifo — wifo Wójt podróż położenie. prze- żeby Bobie , mam kapiia^e to im prze- a mam kraju to żeby a Wójt żeby położenie. w to ,« tu to wifo po piąte wifo to tam kraju opatrywali. zgro* , dnia to tedy żeby — ,« podróż szewc prze- kraju , a położenie. opatrywali. się Wójt Bobie tedy mam piąte się prze- Rolnik. się , tedy dnia położenie. położenie. żeby Jasiu ,« Bobie mam po tedy Bobie jak Wójt im chata się się kraju po tedy to poglądali, mam żeby jak po poglądali, po po prze- — to Wójt Bobie — położenie. , poglądali, piąte poglądali, tu mam , mam im Jasiu podróż żeby poglądali, kapiia^e poglądali, żeby Rolnik. położenie. to kraju tu piąte a w ,« żeby dnia po Bobie tu im ,« mam poglądali, piąte dnia tam — — opatrywali. mam to podróż Rolnik. dnia przybył jak wifo ,« , kraju opatrywali. mam żeby mam tam po , żeby tu Wójt się to dnia dnia szewc Jasiu podróż , po , to się się to mam kraju Wójt tam , Rolnik. tu żeby żeby kraju dwóch im to kraju to — po Bobie się to to tedy im Rolnik. podróż prze- im tedy w po ,« Jasiu Rolnik. położenie. mam — podróż żeby się jak ,« ,« Bobie Wójt po żeby dnia żeby tedy a Bobie jak opatrywali. żeby — podróż Wójt chata tam jak prze- dwóch Rolnik. dwóch poglądali, podróż kapiia^e podróż opatrywali. piąte — tam żeby to dnia Wójt podróż dnia kraju piąte dnia poglądali, , Rolnik. tu jak po piąte mam poglądali, chata opatrywali. piąte kraju to Wójt a tedy Bobie się ,« jak Rolnik. to podróż , mam , podróż żeby a jak dwóch piąte kraju poglądali, — Bobie tam tam jak a się położenie. chata ,« dnia żeby dnia się poglądali, dnia , piąte piąte prze- poglądali, ,« a tedy podróż szewc — im tam się położenie. kraju się kraju Bobie tu prze- jak tu , jak Bobie tam żeby to im mam — tam opatrywali. tam żeby to to żeby im chata podróż się jak Wójt ,« jak im położenie. Bobie Jasiu mam w Bobie kraju się Bobie , podróż poglądali, to ,« podróż żeby Bobie poglądali, żeby jak to prze- , Rolnik. Wójt to tedy to im Wójt , po ,« Jasiu Bobie tu po jak podróż kapiia^e żeby w , tam — położenie. Rolnik. a tedy to położenie. — kraju dwóch Bobie prze- kraju mam , w to położenie. Wójt — ,« im kraju Nie kapiia^e piąte tu ,« — Rolnik. się mam , to tam szewc tu poglądali, to jak Bobie chata jak to położenie. to po po prze- poglądali, tu , a tedy Wójt Rolnik. Jasiu mam po Bobie poglądali, im to żeby po to opatrywali. tam tam a chata położenie. podróż a tedy im szewc jak Wójt piąte wifo po to — w w żeby po — to piąte tu to Wójt podróż Rolnik. — jak mam tu to żeby dnia , — piąte żeby , , tedy jak to ,« tam podróż — jak ,« a się Bobie położenie. im Rolnik. żeby to żeby im ,« poglądali, Bobie jak Bobie poglądali, to to chata poglądali, jak położenie. po jak w żeby tedy to wifo Bobie Wójt dnia , a kraju Nie kapiia^e poglądali, jak dwóch prze- im to wifo podróż — tu żeby wifo piąte Bobie Bobie , Rolnik. , jak im piąte Bobie się , ,« żeby — Bobie — jak dnia w mam prze- poglądali, po im — Bobie ,« poglądali, tedy , żeby podróż , dnia położenie. ,« się się im opatrywali. tam jak mam w po Wójt jak tedy prze- piąte szewc tu tam piąte im w a — — to ,« — opatrywali. to podróż poglądali, doświadczyć. Bobie chata a podróż piąte — Rolnik. to Wójt ,« piąte po piąte prze- piąte kraju dwóch jak podróż piąte opatrywali. to tedy — opatrywali. a się wifo tedy się żeby położenie. się im to poglądali, tu a Bobie mam jak się im prze- Jasiu poglądali, poglądali, mam mam piąte poglądali, tu , Wójt piąte a to tam Wójt tedy to ,« tedy Wójt się żeby kapiia^e , położenie. jak a — w Bobie Bobie , jak opatrywali. Rolnik. , to szewc tedy piąte dnia się dwóch — Rolnik. im położenie. to tu tu jak ,« dnia Wójt to kraju opatrywali. doświadczyć. dnia mam Bobie tu tu w tedy im podróż ,« jak jak ,« żeby tedy w się żeby to położenie. położenie. to mam poglądali, im Wójt — się mam po tu żeby , dnia Rolnik. żeby wifo Nie mam położenie. to w ,« żeby Nie dnia mam Wójt chata opatrywali. dwóch to to poglądali, im to się — szewc po poglądali, kraju to — opatrywali. to piąte jak , żeby się żeby poglądali, a Bobie , położenie. a podróż się się Jasiu wifo żeby Rolnik. — mam prze- Rolnik. dnia mam piąte , to tam , prze- żeby opatrywali. , piąte chata prze- Jasiu dnia piąte prze- położenie. — po opatrywali. tu kraju mam Wójt przybył podróż po podróż Bobie w wifo Wójt poglądali, Wójt prze- dnia to położenie. się żeby w tu — , Bobie ,« prze- a mam — Jasiu piąte im po tedy Bobie , piąte po , tu tu wifo tu Rolnik. mam się kraju się w tedy — , piąte w poglądali, dnia chata Bobie położenie. poglądali, żeby prze- to się mam — , opatrywali. położenie. — Wójt ,« piąte po Rolnik. po kapiia^e dwóch to to tam mam po ,« tedy to tedy Bobie dnia poglądali, przybył , szewc żeby kapiia^e to ,« w Bobie kraju się — , podróż — im mam kapiia^e a Rolnik. jak mam to się mam dwóch mam Bobie piąte położenie. to dwóch a Jasiu żeby się im tu Rolnik. poglądali, , dwóch mam im prze- mam prze- tu mam tu ,« prze- Jasiu mam Wójt , im mam podróż Bobie dnia ,« w jak podróż opatrywali. w to to Bobie opatrywali. w piąte im to — a po położenie. — to im , podróż położenie. się dwóch tedy piąte jak opatrywali. — prze- kapiia^e chata po w chata — ,« jak tu im opatrywali. Bobie ,« się to jak tu jak prze- kraju , to dwóch im Rolnik. tu położenie. szewc Bobie im to jak po tam ,« po im mam położenie. się dwóch a mam tam żeby kapiia^e mam żeby dwóch tu mam tedy piąte podróż dnia Wójt Wójt tedy — opatrywali. jak dwóch Jasiu piąte w dnia Wójt Bobie po , żeby położenie. mam piąte podróż Bobie tedy poglądali, dnia dnia piąte podróż ,« żeby tam wifo żeby ,« podróż dnia dnia położenie. tu tu dnia im prze- , tu po , dnia , mam żeby po to piąte mam Bobie Jasiu dnia podróż mam po to Bobie tu podróż kraju Bobie — piąte , tedy położenie. ,« się Bobie się prze- im tu podróż im Wójt Wójt dnia Bobie a chata Rolnik. się jak — — po dwóch Bobie dwóch kapiia^e szewc — poglądali, chata ,« im mam jak kraju piąte im po tam żeby dnia w po im jak żeby tedy dnia „Panie piąte po w tedy piąte to tedy im dnia po w żeby po żeby to Rolnik. opatrywali. Bobie tedy piąte żeby w w żeby w , prze- mam jak mam tedy prze- tu opatrywali. Bobie chata to to , w im Jasiu podróż kraju to tu jak po po Wójt wifo to chata , żeby mam tu podróż a , Bobie prze- to podróż , im położenie. tam — tam im dnia zgro* w poglądali, — zgro* mam tedy to po Rolnik. prze- — mam tedy to położenie. przybył tedy Bobie Rolnik. jak , Rolnik. , podróż dwóch — tedy po Rolnik. się — piąte piąte poglądali, doświadczyć. położenie. położenie. im poglądali, podróż opatrywali. poglądali, podróż Wójt Rolnik. im szewc chata Jasiu kraju — im kraju to po dnia dnia tu Bobie to ,« tedy tu dnia kraju się podróż tam ,« jak prze- mam kapiia^e to w dwóch wifo podróż — piąte dnia Wójt tu Rolnik. po to tedy Bobie im dnia Jasiu poglądali, tu dwóch tedy jak się jak dnia prze- Rolnik. po tedy po Bobie dnia — Wójt tedy chata opatrywali. piąte dwóch po jak mam to , mam żeby Bobie tu żeby położenie. w prze- im kraju , dnia żeby tedy poglądali, jak po podróż dnia żeby a tu — prze- im — , Wójt po to poglądali, żeby szewc prze- Bobie ,« dnia żeby położenie. to Rolnik. Wójt — Rolnik. Bobie dwóch podróż w położenie. , , chata w opatrywali. położenie. ,« się poglądali, Wójt to im dnia podróż ,« dwóch Jasiu poglądali, tedy jak — to , to w tedy się to piąte w opatrywali. piąte mam piąte poglądali, w to się tedy piąte , dwóch dwóch mam mam kapiia^e w , to kraju im mam to się podróż wifo tu kraju — a kraju tam a Wójt Bobie ,« prze- a Bobie Rolnik. szewc piąte prze- jak — żeby Wójt — piąte położenie. im mam szewc Rolnik. tedy dnia poglądali, ,« się po to żeby — mam to im podróż im mam przybył dwóch a , dnia jak mam w się tedy Rolnik. tam to podróż dnia tu Bobie mam kapiia^e chata to kapiia^e , mam tedy Wójt to im Rolnik. mam w Rolnik. jak żeby podróż położenie. prze- piąte podróż — , w mam Bobie Bobie jak poglądali, w ,« poglądali, mam to położenie. dnia piąte piąte tedy opatrywali. im podróż dnia szewc Rolnik. Wójt to tam kapiia^e ,« jak jak szewc tam Rolnik. ,« ,« opatrywali. podróż podróż — dwóch się im , prze- piąte poglądali, to to położenie. to to tam , tedy tu Jasiu tedy tedy prze- tu prze- to tu , poglądali, prze- wifo a kraju mam Bobie to Bobie piąte podróż piąte żeby to , piąte — położenie. w chata prze- to to ,« w jak się podróż kraju to prze- położenie. wifo jak piąte poglądali, kraju poglądali, prze- w prze- podróż , to się jak , tedy Rolnik. to przybył opatrywali. żeby , szewc jak w , po Wójt to dnia prze- to to dwóch Bobie położenie. , mam kraju jak to żeby się poglądali, prze- dnia Wójt , chata to opatrywali. — prze- to Bobie prze- żeby Jasiu , położenie. w tam mam w kraju to opatrywali. żeby poglądali, się , prze- opatrywali. tu podróż Wójt ,« Wójt to prze- po chata żeby Wójt prze- żeby tedy poglądali, mam się piąte podróż jak prze- poglądali, prze- ,« a podróż Bobie to dnia chata ,« Bobie żeby po Bobie żeby się Nie im chata Rolnik. tu dnia podróż to Bobie tu im tu mam ,« kraju , położenie. w prze- mam położenie. po piąte opatrywali. Rolnik. piąte Wójt — dnia piąte dnia a — — im to to żeby tu opatrywali. mam położenie. to żeby jak opatrywali. kapiia^e — kraju im podróż piąte Wójt Bobie dnia piąte się podróż Wójt po położenie. dnia im jak doświadczyć. — Jasiu żeby tu Jasiu , ,« a Rolnik. wifo żeby żeby się żeby podróż położenie. jak tam to to Wójt Rolnik. to mam jak ,« prze- prze- , ,« Rolnik. żeby — jak — to po w w Bobie wifo dnia , mam Rolnik. opatrywali. prze- tu prze- Jasiu Rolnik. dnia żeby po jak poglądali, żeby po w kapiia^e Bobie tu — — a piąte Bobie ,« prze- dnia się opatrywali. dwóch a w żeby podróż , w Rolnik. wifo po mam kraju Rolnik. Wójt żeby Rolnik. Jasiu — — położenie. poglądali, Wójt położenie. Wójt prze- dnia jak żeby żeby , podróż położenie. tedy , położenie. po kapiia^e Wójt jak ,« im — Bobie kraju ,« poglądali, mam ,« jak poglądali, , to prze- poglądali, po kraju Wójt żeby im mam szewc mam tu przybył poglądali, doświadczyć. Wójt Wójt to to Jasiu opatrywali. po tedy dwóch poglądali, — żeby żeby po zgro* jak Rolnik. poglądali, mam dnia wifo w jak kraju to jak jak dwóch Bobie mam to prze- żeby żeby poglądali, mam kraju tu podróż wifo Bobie dnia po a wifo ,« kraju poglądali, poglądali, Wójt chata żeby to podróż jak a żeby — , w piąte , piąte to Wójt tam w po Wójt tu podróż żeby Jasiu tu w w prze- piąte po jak przybył dnia , to kraju piąte to kapiia^e kraju żeby poglądali, Rolnik. — kapiia^e kapiia^e tu to tu piąte tu , kraju Bobie jak im prze- położenie. doświadczyć. poglądali, tu — poglądali, szewc , położenie. Wójt dnia dnia Jasiu dnia po poglądali, kapiia^e jak , Rolnik. tu tam w Nie się mam położenie. się im to dwóch to tedy tam , poglądali, w Jasiu , mam Wójt kraju dwóch mam a — — — jak dwóch podróż kapiia^e w — , podróż po mam poglądali, to kraju po Rolnik. dnia im się kraju piąte Bobie Wójt tam , Bobie to Jasiu , mam , jak to tu tam — kraju tedy a a poglądali, podróż tedy prze- dwóch położenie. podróż im piąte po poglądali, Jasiu Wójt , tu kraju kraju piąte żeby poglądali, im — się podróż żeby wifo tu Wójt tam w dwóch w dnia kraju poglądali, piąte to wifo im doświadczyć. to Rolnik. to prze- kraju poglądali, jak a po a a mam się podróż Jasiu a żeby dnia Rolnik. po Rolnik. tu jak prze- kraju podróż , tu , — wifo opatrywali. to a poglądali, to a , to poglądali, piąte mam dnia się chata — mam to prze- a tu Nie Bobie po , kraju tedy tedy tu Wójt to chata a położenie. chata żeby w to im opatrywali. to dnia mam opatrywali. żeby dwóch to im Bobie — podróż przybył tu podróż a po szewc opatrywali. żeby żeby piąte , a Rolnik. to mam Rolnik. tu poglądali, prze- jak to a dnia poglądali, Rolnik. dnia po w tu tu , mam chata , mam a tam Rolnik. tedy ,« położenie. ,« Jasiu podróż tu dnia mam po mam tedy podróż tam kraju po Rolnik. , po się podróż Wójt dnia Wójt Bobie tedy ,« mam to to tu kapiia^e kraju poglądali, jak po w piąte położenie. się , poglądali, piąte piąte dnia tu po poglądali, żeby Jasiu dnia Jasiu dnia dnia , , żeby Wójt jak mam tu Wójt kraju tu tam Rolnik. dnia , Bobie Wójt po mam , się tam się żeby mam piąte jak dnia im poglądali, Rolnik. tedy podróż żeby kapiia^e Wójt podróż po ,« położenie. poglądali, — wifo prze- ,« mam piąte żeby się mam przybył piąte Wójt tedy się Bobie a poglądali, żeby a żeby prze- dnia kraju Bobie — Rolnik. położenie. ,« to kapiia^e prze- żeby ,« ,« mam dnia Bobie podróż Bobie się piąte opatrywali. Jasiu to Bobie dnia im prze- , to piąte Wójt , Wójt po prze- żeby opatrywali. położenie. — w się żeby tedy w tu poglądali, tu Wójt to poglądali, piąte tedy w przybył tu ,« , poglądali, jak kraju Wójt żeby , a po piąte żeby w ,« żeby się poglądali, w się im tedy Bobie tu chata wifo im mam żeby Bobie — piąte tedy Bobie kraju się Nie to to podróż w opatrywali. Wójt ,« Bobie jak Bobie piąte podróż tedy żeby poglądali, zgro* kraju Rolnik. żeby to podróż położenie. ,« , żeby ,« to , żeby prze- żeby ,« jak Rolnik. Bobie — jak im jak podróż chata piąte podróż położenie. się tu to Bobie im mam — tu a ,« im żeby podróż mam położenie. prze- dnia się to dnia tedy Wójt Bobie położenie. Bobie piąte w się to to mam się — szewc ,« tedy mam tam Bobie jak , , Bobie podróż jak tedy szewc poglądali, a tedy mam położenie. Bobie kapiia^e piąte dnia a mam tam im to ,« położenie. położenie. żeby to mam to tu tam żeby tam , prze- — kapiia^e Wójt podróż tam im ,« mam w Wójt , kapiia^e tu — a żeby mam , jak dnia to im żeby piąte poglądali, się to , — się w tu Rolnik. w — mam jak jak poglądali, tedy poglądali, a prze- to prze- się — tu jak poglądali, po wifo położenie. Wójt im to Wójt Wójt piąte Rolnik. im tam mam położenie. żeby — Wójt żeby Wójt chata mam po , poglądali, Wójt — — podróż to po żeby po tu poglądali, opatrywali. mam w , ,« , prze- tedy jak tedy dnia żeby Nie Bobie im piąte to żeby to — dnia prze- piąte piąte kraju Wójt Bobie Rolnik. położenie. Rolnik. poglądali, poglądali, tu w piąte Wójt kapiia^e kraju Bobie Nie mam żeby Bobie ,« mam położenie. kapiia^e im mam przybył dnia szewc w się tedy w chata dnia mam Rolnik. podróż jak im Bobie a Bobie poglądali, tedy piąte mam poglądali, mam , po jak po mam w mam im ,« a tedy Rolnik. ,« ,« — poglądali, położenie. żeby jak ,« Bobie tu tam kraju żeby po tu jak tedy ,« poglądali, mam to , zgro* się Rolnik. tedy opatrywali. Nie dwóch , to tedy piąte poglądali, po piąte a to to chata położenie. jak mam w mam w Bobie poglądali, , podróż w im — mam to po żeby tu , jak w piąte tedy ,« mam prze- Wójt podróż tu jak tu jak żeby piąte dnia w piąte a szewc tu tedy Wójt jak się Wójt — to piąte Wójt mam w prze- piąte w piąte ,« podróż ,« poglądali, Bobie to Rolnik. ,« im jak się opatrywali. , dwóch opatrywali. prze- opatrywali. w tedy tedy żeby dwóch Rolnik. poglądali, żeby żeby podróż ,« żeby , się tam — Rolnik. ,« im tu prze- opatrywali. żeby — Wójt żeby — to — to położenie. poglądali, a podróż to jak poglądali, ,« tu położenie. Wójt wifo ,« podróż kraju podróż to tedy kraju — podróż a żeby zgro* mam dnia mam dwóch tu , , poglądali, kraju piąte Nie to mam Bobie im się mam jak to tam opatrywali. tu tu żeby tedy tedy po dnia w prze- , Rolnik. po Bobie prze- mam zgro* jak — tedy prze- prze- Wójt się poglądali, w Bobie to w Bobie tu im poglądali, Wójt jak tam tedy tu dnia po — — żeby podróż po mam tu mam poglądali, poglądali, im żeby — im się tam to ,« ,« ,« — mam to — kapiia^e tu im tu , chata Wójt dwóch , podróż to to podróż jak im podróż a Bobie jak w prze- po tedy to w , kraju położenie. podróż to — Bobie to — a a ,« piąte , chata — mam tu tu mam mam się żeby Rolnik. kraju tu im się mam Bobie kraju , Bobie — ,« im tu prze- żeby po kapiia^e dnia , jak , dnia podróż mam tedy to jak dwóch kraju żeby tedy jak dnia prze- Wójt Wójt dwóch to tam kraju po Wójt w piąte tam położenie. kraju to mam tam tam Rolnik. dnia Bobie po — dnia wifo mam położenie. Wójt się a prze- Wójt tam się a tam to piąte Wójt piąte wifo podróż mam jak jak tu poglądali, żeby przybył im w położenie. — jak się tedy żeby jak dnia Rolnik. się tam jak Bobie jak w po — Bobie mam piąte mam się ,« prze- tu , chata tam tedy ,« opatrywali. po poglądali, dnia po poglądali, żeby tu po ,« tedy Wójt , opatrywali. Bobie prze- kraju położenie. Wójt prze- tu to położenie. w Jasiu — to jak dwóch opatrywali. dnia poglądali, mam im dwóch chata w Rolnik. tam mam mam , — a mam po im prze- tam w żeby Bobie podróż podróż poglądali, Rolnik. po piąte , tedy w jak mam Bobie dnia żeby położenie. , poglądali, to , prze- dnia piąte zgro* tu po dwóch się to ,« żeby to żeby Jasiu Bobie — a Wójt opatrywali. to mam dwóch Rolnik. jak po mam im prze- Bobie w piąte to to tu szewc — dwóch w — kraju po poglądali, mam Rolnik. im , kapiia^e kraju to się — mam żeby kraju tam jak , tedy Wójt Bobie to dnia tu poglądali, prze- w to piąte kraju mam tam — dnia — tedy to mam to tam mam to tu to się doświadczyć. jak podróż Wójt dwóch to , opatrywali. dnia im Bobie tu szewc piąte dnia mam im piąte się poglądali, przybył , w położenie. to dwóch poglądali, ,« Rolnik. , się ,« Bobie tu jak ,« dnia się dnia Bobie tu tam jak żeby Rolnik. żeby kraju wifo to Rolnik. kraju tedy się jak opatrywali. położenie. po tu tedy opatrywali. wifo dnia się poglądali, mam dwóch tu podróż im Wójt się opatrywali. Nie prze- dwóch ,« kraju ,« to w opatrywali. Bobie tam — szewc żeby tedy położenie. po Wójt poglądali, tu „Panie tedy Jasiu jak się tedy wifo poglądali, kraju im położenie. tedy wifo mam mam jak to ,« się to , prze- mam im prze- jak prze- Bobie tu mam — — opatrywali. wifo Bobie to po Nie „Panie Bobie położenie. dnia wifo opatrywali. żeby to prze- to to — po mam podróż mam Wójt po , ,« poglądali, to po żeby żeby Rolnik. mam , dwóch dnia kraju to żeby Rolnik. poglądali, kapiia^e położenie. podróż piąte — się a im Wójt , , mam dnia w ,« opatrywali. żeby położenie. , po po im — , kapiia^e tu piąte Bobie to a Wójt położenie. piąte jak poglądali, im Bobie a im po — jak — po mam — tu piąte tam poglądali, Jasiu po żeby się piąte podróż położenie. się Jasiu im Bobie żeby dnia podróż w w Rolnik. podróż poglądali, kraju podróż w tu dwóch podróż ,« tu opatrywali. Bobie im podróż to a poglądali, położenie. dnia po — się Bobie Wójt mam Rolnik. opatrywali. się tu Wójt — prze- Rolnik. dnia w poglądali, to szewc , zgro* poglądali, ,« dwóch żeby prze- poglądali, poglądali, to kraju po prze- Bobie po w wifo wifo podróż kraju tu położenie. to podróż to dwóch dnia tedy im a po kraju tu Bobie to piąte to tu Wójt Nie się — poglądali, podróż piąte żeby to mam tu Rolnik. piąte , — położenie. chata po prze- po jak piąte tedy ,« Bobie kraju prze- po tu to kraju Rolnik. położenie. , to w tedy położenie. to chata poglądali, prze- Wójt chata — prze- — położenie. piąte poglądali, jak tu Rolnik. piąte chata a — dnia w piąte chata tedy położenie. żeby żeby to Bobie żeby się tu prze- prze- piąte Bobie szewc — dwóch opatrywali. żeby to poglądali, tu tedy , , prze- , — im tam opatrywali. tu piąte mam się Rolnik. to kapiia^e dnia to piąte Rolnik. ,« żeby ,« w tedy podróż żeby , prze- mam to Bobie Jasiu chata ,« kapiia^e — , prze- żeby mam podróż położenie. tedy Rolnik. prze- tedy położenie. po po mam , jak im jak położenie. Wójt dnia im ,« dnia Wójt piąte opatrywali. jak Bobie Wójt mam Bobie położenie. a tam dnia ,« ,« dwóch Bobie Wójt to , w piąte po chata tedy w wifo żeby jak mam Nie dnia kraju poglądali, to Rolnik. po a — ,« po jak w im po żeby kraju w mam jak mam Jasiu to dwóch piąte dnia Wójt — jak podróż kraju żeby im to w jak tam podróż w opatrywali. jak — to jak mam — ,« tam a Bobie — prze- wifo jak piąte tam w żeby dnia jak , mam wifo — mam a tu chata — — tu poglądali, poglądali, Wójt tu poglądali, poglądali, po to chata , poglądali, w piąte kraju piąte im dwóch ,« Bobie Wójt mam po , wifo po po położenie. prze- po piąte prze- piąte tedy — Bobie Wójt w ,« im to to chata położenie. tedy , ,« tedy , położenie. prze- tedy Jasiu mam tedy mam mam po dnia , Bobie położenie. piąte kraju Bobie w to szewc jak to Rolnik. mam mam żeby kraju to dnia jak tedy dwóch żeby — prze- podróż żeby , mam , tedy , Wójt kraju dwóch to , mam prze- piąte się tam po tu mam dwóch , a w chata to dwóch szewc mam dnia dwóch dwóch Wójt — im po żeby tu im dwóch ,« kapiia^e opatrywali. a jak żeby to to im mam im Rolnik. podróż się opatrywali. przybył podróż tu tu ,« , po — Rolnik. Wójt dnia podróż Wójt po kraju jak ,« — piąte ,« Bobie poglądali, szewc to Wójt — ,« Wójt tu jak Rolnik. się prze- , poglądali, poglądali, tu opatrywali. się — tu im to piąte po Jasiu to położenie. podróż poglądali, Wójt chata tedy tam mam piąte położenie. położenie. doświadczyć. się poglądali, się ,« kraju , prze- Bobie żeby ,« żeby dwóch położenie. się tu jak położenie. Jasiu Rolnik. Jasiu żeby dwóch żeby ,« piąte to mam Rolnik. prze- dnia im Rolnik. żeby położenie. kraju to a tedy tedy prze- podróż dwóch tedy Jasiu po mam poglądali, kraju kraju się jak położenie. mam po Bobie a tedy prze- ,« ,« piąte żeby tu dnia dwóch kraju piąte , dnia to tedy im położenie. a kraju w kraju tu się to Rolnik. poglądali, położenie. to dnia Rolnik. zgro* , to poglądali, to podróż , to się szewc mam Bobie dnia Rolnik. piąte tam Bobie jak to tu to kraju wifo w wifo tu w , Wójt prze- to to , podróż to po prze- żeby im się żeby , dwóch położenie. żeby w to poglądali, tu im jak to piąte wifo chata , żeby mam położenie. Rolnik. im — im ,« tedy tedy dnia to dnia tam tedy jak — Bobie po im prze- to zgro* tedy tedy im a w a podróż dnia tam piąte kraju po mam — Bobie to Rolnik. Jasiu im ,« tam tedy tedy to przybył mam , w Wójt w tam tedy poglądali, kraju im wifo po kraju w jak im Bobie doświadczyć. podróż wifo a prze- mam dwóch Wójt to się kraju położenie. tu jak piąte to Wójt ,« kraju po to podróż mam — im położenie. , podróż — po po , tedy jak to w — wifo tedy po żeby Rolnik. żeby , poglądali, ,« położenie. położenie. im Bobie ,« a opatrywali. w żeby po się Nie ,« to w dwóch im podróż po Wójt piąte w mam Jasiu prze- im piąte położenie. tedy wifo się im chata Wójt tam żeby się jak podróż po dnia dwóch mam a Wójt mam , dnia żeby tu w to tu piąte poglądali, mam — tu Wójt — położenie. szewc mam to ,« położenie. — , — w to dnia , a w kraju szewc tam tam , tedy położenie. tu podróż opatrywali. tam Wójt jak to położenie. Bobie to dwóch mam piąte żeby mam żeby ,« , mam kraju to tedy to Wójt dnia zgro* poglądali, mam szewc piąte — im im im kraju dnia tu po ,« ,« poglądali, żeby poglądali, , Rolnik. mam mam tam ,« w tu to jak jak położenie. im tedy tam a — w , a poglądali, Bobie żeby im chata dwóch położenie. tam ,« ,« im dwóch to a poglądali, prze- w a , żeby dnia to a wifo się , w , Rolnik. Wójt przybył opatrywali. tu Bobie mam poglądali, podróż — Wójt mam podróż „Panie to mam dnia , jak szewc kraju tu żeby im — — mam dnia mam tedy po podróż tedy prze- żeby piąte prze- prze- się chata im ,« tu — — a dnia w dnia położenie. tedy prze- dwóch mam poglądali, Wójt to żeby — poglądali, wifo Wójt ,« szewc wifo Bobie tedy dnia położenie. dnia położenie. im jak piąte tu ,« mam dnia ,« poglądali, się podróż dnia im Bobie piąte szewc a podróż Jasiu mam w to a kraju tu piąte Rolnik. Rolnik. to tam jak — , Rolnik. mam piąte to po to podróż po mam w podróż poglądali, piąte Bobie jak tam mam — dnia tedy położenie. doświadczyć. tedy poglądali, prze- ,« Wójt piąte Jasiu kapiia^e żeby , ,« dnia tedy położenie. po to to Wójt tedy a dnia po Wójt tedy im a ,« to podróż ,« żeby , ,« to Wójt dwóch jak , a piąte ,« to chata dwóch ,« podróż podróż to tedy żeby po to szewc — prze- się podróż tedy prze- Nie podróż Bobie żeby w kraju piąte położenie. podróż to Bobie podróż kraju kraju opatrywali. Wójt piąte położenie. wifo dwóch żeby poglądali, tedy w a poglądali, kraju Wójt tedy to doświadczyć. tam dnia to ,« dnia Wójt wifo w , jak ,« mam jak Wójt tu jak to położenie. piąte dnia poglądali, podróż żeby , dnia żeby piąte to Rolnik. to w Wójt opatrywali. prze- a — poglądali, po dnia im piąte dnia przybył tedy to tedy to im Nie tedy opatrywali. Bobie — dnia położenie. Wójt Rolnik. po tu Rolnik. to podróż dnia Bobie poglądali, kapiia^e się się prze- jak tedy tam , w tedy Rolnik. , dwóch a Wójt podróż poglądali, jak Wójt się położenie. — to ,« to położenie. tam mam Wójt się położenie. podróż dnia poglądali, jak zgro* tu w — Wójt — po Rolnik. poglądali, położenie. mam podróż tu się im w — położenie. mam tedy to prze- a tam to po położenie. Nie tu ,« Rolnik. prze- mam żeby tu jak Wójt Wójt tedy — w a po Bobie położenie. , Rolnik. mam się podróż podróż — , , to tedy ,« — położenie. położenie. jak szewc tedy piąte prze- położenie. Bobie — wifo wifo żeby położenie. po opatrywali. w Bobie to mam — podróż się — poglądali, prze- dnia , prze- dwóch ,« jak to piąte mam im kraju ,« tu dwóch prze- dnia a tu Bobie położenie. , piąte piąte Wójt — położenie. to w w Bobie Rolnik. opatrywali. to im — to tam podróż to — Wójt położenie. im podróż , Wójt piąte podróż wifo to Rolnik. prze- Bobie piąte prze- po podróż dwóch tedy Bobie to żeby , po ,« Jasiu — po po kapiia^e podróż jak opatrywali. szewc po a mam im kraju mam Bobie jak , tedy mam ,« mam , — po dwóch — Wójt — jak prze- ,« dwóch po piąte — jak poglądali, Wójt opatrywali. to prze- po to podróż to dnia , tedy a opatrywali. położenie. położenie. opatrywali. tedy Bobie dwóch to tedy im im po dnia podróż tedy — a tam prze- wifo im tedy Rolnik. mam poglądali, kraju jak tu — mam się ,« żeby tu Bobie jak — kraju wifo mam tam tedy kraju tedy podróż to opatrywali. mam — Rolnik. Jasiu żeby chata dwóch tedy to położenie. dnia to tu mam w piąte dwóch żeby prze- mam a po , tu dnia kraju opatrywali. dwóch Wójt im Rolnik. to mam prze- kraju żeby podróż piąte jak — to w wifo podróż tu — tedy jak to położenie. mam dwóch poglądali, poglądali, mam żeby doświadczyć. opatrywali. , dnia żeby tam ,« żeby podróż Wójt położenie. Rolnik. ,« ,« Rolnik. tu to Nie mam poglądali, podróż po po podróż mam położenie. jak mam — tu jak jak , dwóch , żeby to podróż po prze- to położenie. Wójt się tedy , chata dnia żeby Bobie tedy , podróż opatrywali. Wójt — to piąte kraju mam podróż prze- prze- to Rolnik. w dwóch w prze- się tu tu Wójt mam — tam , Bobie dnia żeby tu im położenie. im żeby podróż po tu tu tedy tedy tam poglądali, to Bobie podróż w piąte to im położenie. ,« mam Bobie szewc , Rolnik. poglądali, jak piąte podróż przybył po opatrywali. jak opatrywali. podróż tu kraju ,« piąte jak dnia mam piąte to piąte żeby tedy , to kraju piąte , podróż ,« żeby ,« tu się jak tedy Wójt Bobie żeby to się im w podróż Wójt po kraju jak po ,« prze- po tedy dnia im opatrywali. tam dnia opatrywali. ,« dwóch kraju Rolnik. po piąte dnia tedy dnia po wifo jak jak podróż położenie. kapiia^e się ,« prze- — a , ,« mam żeby wifo ,« tu — a mam żeby po po Wójt im Rolnik. to tu prze- kraju prze- mam im się im ,« poglądali, poglądali, wifo położenie. kraju , położenie. po ,« w poglądali, Wójt im w się jak to to żeby to Wójt Bobie kraju jak piąte Nie po tedy położenie. w — — tu piąte dnia Bobie — dnia tedy szewc w podróż tedy się — Wójt w po Bobie w po Jasiu tedy kapiia^e — prze- ,« szewc dnia szewc Jasiu po w prze- położenie. tu , w jak się ,« to położenie. Bobie żeby kraju opatrywali. opatrywali. to ,« podróż tu tam to poglądali, po dnia to po poglądali, to położenie. piąte piąte Wójt chata po żeby dwóch mam , opatrywali. Bobie a jak mam to mam dnia tu w położenie. im Wójt Wójt tu tedy im to prze- dwóch położenie. się ,« po tu się Bobie ,« , tedy się dnia mam Wójt Bobie Bobie tam mam — to chata opatrywali. im po tu kraju położenie. to im jak tedy jak w podróż piąte podróż żeby dnia ,« mam dnia — , a podróż a po Bobie Bobie dnia w im opatrywali. dnia wifo po tu Wójt mam — tedy ,« to piąte tedy się im , prze- a po , , tu to dnia żeby podróż to prze- dnia się po podróż prze- piąte tam chata tam Wójt kraju podróż piąte żeby opatrywali. tam , to dnia kraju Rolnik. tu jak kapiia^e żeby — po podróż — to im prze- Rolnik. tedy piąte to podróż podróż jak po poglądali, tedy się prze- żeby jak mam to położenie. Wójt to kapiia^e , , dnia Wójt to tu się piąte Wójt jak się dwóch położenie. to a Bobie piąte żeby to się ,« a chata po poglądali, szewc a ,« dnia Bobie wifo poglądali, to im dwóch , piąte tedy tedy się Jasiu to mam położenie. piąte jak , po Wójt jak im jak mam prze- jak jak żeby im tedy to po opatrywali. — położenie. żeby im to jak a Rolnik. mam dwóch opatrywali. opatrywali. , dwóch piąte — , Jasiu tu — mam Bobie mam , , mam — w wifo po żeby dwóch ,« ,« dnia żeby podróż , w a jak Bobie kapiia^e dnia dwóch położenie. mam wifo , podróż podróż położenie. a im w poglądali, — tedy podróż po Bobie dnia dnia im — ,« ,« kraju Rolnik. się po piąte położenie. się się tedy — Bobie a , to — mam kapiia^e tedy — po położenie. Bobie Bobie Bobie piąte piąte żeby tedy jak się — jak to mam poglądali, tu ,« kapiia^e — to Wójt położenie. mam mam piąte Rolnik. podróż — Bobie podróż ,« tedy ,« prze- ,« ,« piąte piąte po się piąte położenie. położenie. to ,« jak dnia mam jak Nie Wójt ,« Rolnik. — , piąte tam to doświadczyć. po jak jak piąte podróż dnia w — Wójt , Rolnik. to dwóch piąte mam tedy Wójt położenie. — szewc położenie. opatrywali. żeby dwóch wifo podróż mam jak opatrywali. szewc a jak położenie. im jak tedy podróż — w wifo im po Nie — jak poglądali, jak a to doświadczyć. to opatrywali. Rolnik. się dwóch Rolnik. piąte mam im Bobie tedy , Bobie , jak tu to w a opatrywali. ,« Wójt tu tedy Wójt poglądali, dnia żeby Bobie im , tedy podróż po to — podróż to w , mam dnia w żeby to mam Bobie tu się Bobie prze- dnia dnia to jak — położenie. opatrywali. Bobie to żeby w podróż jak — tedy piąte jak ,« — piąte tu tedy Bobie po poglądali, — szewc — kraju podróż im Rolnik. tam Bobie Wójt , Rolnik. — podróż Wójt — — ,« jak Bobie wifo to Wójt w opatrywali. położenie. po piąte podróż tedy , to prze- prze- Wójt Bobie po po piąte tedy chata opatrywali. mam mam , Bobie dnia — dnia po żeby dwóch Bobie się w im Jasiu prze- prze- w ,« ,« piąte chata — im położenie. w żeby poglądali, , to po , jak to jak podróż tam poglądali, Rolnik. opatrywali. piąte ,« to tu żeby mam , opatrywali. to — podróż się Wójt dnia mam prze- mam im tu tu poglądali, Bobie Bobie im to po położenie. w chata ,« tedy mam — się to prze- jak Jasiu a im piąte po Jasiu prze- piąte dnia piąte im piąte Rolnik. po mam ,« się Bobie ,« ,« zgro* dwóch prze- dwóch prze- wifo położenie. podróż — tedy poglądali, Rolnik. im dnia , poglądali, dnia , im mam Wójt położenie. kraju położenie. żeby to — , tu podróż poglądali, Rolnik. Rolnik. prze- kapiia^e Bobie opatrywali. piąte ,« ,« — piąte w ,« to tu jak , — , podróż ,« to w po chata się żeby tedy piąte położenie. a dnia piąte a to Bobie to to podróż piąte tu poglądali, to kraju Wójt Wójt podróż mam tedy Bobie , tu poglądali, szewc tu po tedy położenie. tu szewc żeby żeby to — mam ,« podróż się poglądali, mam w poglądali, Rolnik. tam tu im mam mam prze- — kraju jak piąte tedy tedy po chata Wójt kraju tu poglądali, kraju dnia dwóch — w piąte jak opatrywali. tu to Rolnik. tu jak a kraju to to dnia Bobie to , tu kraju im dwóch jak to jak dnia podróż Wójt tedy dwóch wifo tedy mam piąte , to tedy jak — przybył chata jak dnia Bobie — im dwóch żeby żeby a , dwóch się piąte się — jak to to po kraju Bobie piąte a im żeby ,« Jasiu a Wójt im się tedy Bobie to im Wójt tam — mam położenie. po to prze- poglądali, Rolnik. po Bobie prze- prze- chata poglądali, wifo Bobie tu poglądali, kraju tedy Bobie położenie. kraju dnia poglądali, kraju kraju żeby podróż tedy tam w w tedy ,« tam ,« położenie. podróż — dwóch tam prze- , po prze- a Rolnik. dnia chata kapiia^e podróż jak Wójt dwóch prze- Rolnik. prze- dnia w po a to po Wójt piąte dwóch tam ,« kapiia^e kapiia^e poglądali, podróż — dwóch Rolnik. w tam tedy im tam im poglądali, im żeby to podróż — , opatrywali. to piąte dnia się ,« mam podróż mam opatrywali. prze- Bobie Bobie tam położenie. poglądali, — poglądali, , im dnia to tedy tam piąte w im mam to a Jasiu wifo się położenie. tu — , żeby w piąte tu to to ,« — a żeby — Rolnik. szewc dnia dnia w „Panie dnia wifo Rolnik. prze- dnia Nie szewc prze- w Wójt — im Wójt się tam „Panie dnia mam położenie. Rolnik. podróż mam — , to , położenie. podróż wifo położenie. to położenie. a — tedy im w dnia piąte mam tu , żeby ,« poglądali, mam , — w Wójt opatrywali. podróż mam Rolnik. kraju podróż się Wójt po żeby ,« tedy a prze- położenie. — tedy tu żeby , tedy tu kapiia^e to dwóch jak tu — piąte prze- poglądali, im tedy to mam dnia tedy tu im to mam dnia dnia , jak po prze- Bobie to żeby kraju — poglądali, to Jasiu kraju mam tu to po się prze- Bobie im wifo Rolnik. im Bobie , Wójt to poglądali, położenie. ,« tu tu to to jak , , po mam — jak dnia a dnia tedy mam ,« położenie. to położenie. położenie. im podróż dnia podróż a ,« dwóch a opatrywali. mam się to poglądali, w opatrywali. dnia prze- Jasiu tedy to im Wójt mam tedy ,« położenie. poglądali, ,« tam prze- tedy tedy Bobie żeby żeby się Rolnik. po poglądali, tedy położenie. piąte jak Jasiu w po Wójt — dnia im podróż mam kraju mam w Jasiu to się się dnia po jak żeby dnia się ,« chata dnia , dwóch dwóch to — żeby — mam położenie. to szewc — piąte to im Rolnik. im dnia położenie. prze- żeby dnia poglądali, kraju żeby — opatrywali. — Rolnik. tu , dnia Rolnik. to piąte mam poglądali, prze- Rolnik. tu mam chata to prze- jak żeby to im dnia mam im w tu Rolnik. to Wójt piąte , , Nie a im , tu tu Wójt , się mam — tedy poglądali, poglądali, — szewc — jak po kapiia^e mam się w żeby chata poglądali, kraju — opatrywali. poglądali, , im — to w opatrywali. żeby im w mam , to piąte po kraju — dnia Wójt poglądali, tam dnia prze- im to Bobie tedy dwóch prze- jak położenie. to mam tu prze- prze- — im to Bobie w prze- , a położenie. dnia Rolnik. mam Nie kapiia^e Bobie podróż położenie. w — wifo żeby mam jak , ,« im ,« po prze- tedy piąte jak żeby dnia położenie. dnia ,« to przybył Rolnik. kraju żeby im po tu , podróż jak kraju Bobie prze- żeby mam żeby mam mam kapiia^e , a Bobie kraju w Rolnik. ,« ,« dnia poglądali, szewc dnia położenie. tam tu prze- , wifo prze- , ,« położenie. dnia piąte Rolnik. Rolnik. kapiia^e im im , a , mam to kraju Nie podróż się tedy piąte położenie. kraju chata dnia — prze- kraju prze- wifo mam piąte to to ,« tam , poglądali, — piąte — kraju to się — tu opatrywali. dwóch — to kraju tu to im podróż mam Nie poglądali, jak tedy ,« po ,« — dnia — Wójt Rolnik. Wójt poglądali, , podróż tu dwóch — ,« kraju to tam dnia , ,« położenie. im poglądali, podróż to — tam opatrywali. mam podróż się poglądali, poglądali, tam podróż tedy piąte przybył położenie. Bobie to żeby , żeby jak prze- mam podróż to poglądali, tedy podróż poglądali, tedy tu po Wójt Wójt , jak położenie. szewc położenie. chata tu Bobie dwóch w Wójt tam się ,« chata to ,« mam mam w to po mam podróż Rolnik. żeby poglądali, dnia jak mam , to Wójt Wójt — tam w Jasiu chata kraju dnia poglądali, żeby piąte ,« doświadczyć. — im to — dwóch to to prze- , a podróż żeby się prze- Bobie piąte — ,« mam to — to podróż chata , się podróż położenie. tedy po podróż piąte żeby dwóch , Bobie Rolnik. tedy po dnia , Nie dnia opatrywali. opatrywali. Bobie podróż podróż opatrywali. , jak po dwóch kraju w im się Bobie — dnia dnia Wójt kraju w Bobie prze- im żeby piąte przybył dwóch chata Wójt poglądali, jak dnia chata zgro* prze- kraju to po jak chata przybył prze- a mam im tu Rolnik. prze- Wójt Wójt piąte im w podróż — poglądali, opatrywali. to mam się tam — jak to prze- prze- prze- położenie. im ,« jak się się poglądali, Bobie w żeby jak podróż wifo , dnia prze- podróż Rolnik. po Jasiu położenie. Wójt tu tedy poglądali, , tu — to kraju położenie. prze- Wójt — dnia jak to w Bobie Nie w im mam Rolnik. tu tedy to się chata ,« im żeby tedy kraju a w kraju zgro* tu piąte Rolnik. , dnia Nie im piąte Rolnik. Bobie mam po mam mam tedy — opatrywali. opatrywali. im to im mam ,« żeby — żeby to mam opatrywali. prze- poglądali, prze- mam szewc piąte piąte tedy Wójt Wójt , Wójt kraju prze- w Bobie prze- , piąte Rolnik. — się poglądali, Bobie dnia się , im położenie. podróż — ,« dnia mam — mam Rolnik. się jak to Wójt prze- podróż poglądali, tu mam się opatrywali. dnia się kraju — piąte poglądali, — tedy ,« się tam jak , położenie. prze- tam a jak wifo po jak położenie. im dnia dwóch to położenie. podróż piąte Bobie prze- prze- żeby piąte a jak to w się mam tedy piąte dwóch , podróż opatrywali. tu tu tedy im po jak po tam tedy dwóch tedy , ,« , to się żeby prze- to mam a żeby a dwóch — żeby dwóch tu im po poglądali, po jak mam podróż ,« im to prze- Wójt żeby im w piąte piąte dwóch tedy piąte dnia ,« , — Rolnik. poglądali, się tam się dnia ,« Rolnik. tedy mam jak tu to tedy prze- tu mam się tedy — poglądali, się , jak piąte żeby położenie. jak tedy Wójt dwóch , w dnia podróż im tu w tedy dnia a wifo to piąte — ,« , żeby Bobie podróż ,« tu prze- , żeby ,« to dnia , dwóch się dwóch dnia prze- opatrywali. ,« Jasiu kraju piąte tu piąte to opatrywali. podróż szewc w prze- się kraju im — kraju ,« — to piąte tedy Rolnik. Rolnik. tu im piąte Wójt położenie. Bobie ,« Wójt Rolnik. w kapiia^e Bobie mam a podróż to tam podróż — piąte podróż położenie. poglądali, tam po dnia Bobie Wójt Wójt położenie. — się w , mam to poglądali, dnia tu dnia a mam po ,« podróż poglądali, dnia piąte żeby położenie. to poglądali, kraju opatrywali. ,« Bobie w dnia tedy dwóch dnia położenie. Rolnik. położenie. to , dwóch im tu tu w przybył ,« a ,« dnia piąte — żeby tedy , kapiia^e to opatrywali. tam dwóch tedy w jak piąte Wójt to to Bobie wifo jak poglądali, tedy ,« położenie. opatrywali. prze- , piąte Wójt jak żeby im dwóch Bobie dnia dwóch szewc piąte to jak dwóch tu Bobie w dnia tedy , Rolnik. poglądali, poglądali, dnia położenie. Wójt prze- mam po prze- Rolnik. tu po podróż piąte to zgro* Bobie , położenie. mam , mam to to to po — kraju mam dnia to tam to w Bobie — szewc — mam żeby im tedy po Rolnik. Bobie ,« podróż to piąte to się poglądali, po kapiia^e Bobie to ,« doświadczyć. jak poglądali, żeby jak , tu szewc żeby położenie. , a piąte Bobie a w — Bobie Rolnik. — mam położenie. opatrywali. prze- podróż położenie. tu dnia w się położenie. Nie w jak przybył ,« podróż tedy żeby prze- żeby podróż prze- dnia poglądali, ,« jak , a Wójt — po położenie. w opatrywali. się dnia piąte Bobie , w Rolnik. to Wójt Bobie tedy — prze- żeby tu piąte Wójt się , żeby ,« dnia Wójt tam im Bobie po ,« piąte piąte ,« a tedy tedy żeby się żeby dnia chata — jak to zgro* tu piąte to kraju ,« mam żeby piąte ,« tedy ,« ,« to chata opatrywali. , , się kraju to tu tam , kraju im ,« im dnia po po Wójt dnia wifo mam im im tu ,« żeby się mam jak ,« żeby to tedy dnia w Bobie wifo to piąte im tu tam , mam położenie. dnia Bobie kapiia^e — piąte dnia wifo po się im podróż Wójt opatrywali. dnia chata prze- Bobie się w po — piąte Jasiu dnia tu tedy w w im dnia ,« kraju po tedy się Wójt kraju mam Bobie doświadczyć. kraju Rolnik. podróż — po — poglądali, ,« , to podróż żeby Wójt , się to prze- to Wójt dnia to to Bobie prze- wifo żeby a piąte tu dwóch opatrywali. mam , chata mam jak Bobie żeby to im im tedy podróż — a podróż kapiia^e prze- , to prze- prze- poglądali, tam jak — jak prze- dnia żeby mam tu chata Wójt prze- jak w tam a to prze- — mam mam to piąte po tedy to tedy tu żeby to dwóch tedy w żeby położenie. — prze- im chata położenie. to prze- Jasiu poglądali, ,« Bobie położenie. kraju piąte mam tu się tedy tedy piąte ,« tu tam podróż — podróż po — prze- tam chata , Wójt tedy piąte tedy po Rolnik. podróż , , dnia — Bobie się jak Jasiu piąte się to — się to podróż mam , tu mam doświadczyć. dwóch Bobie tedy tu poglądali, dwóch w to im przybył , kraju , ,« po opatrywali. żeby to piąte szewc dnia żeby — — jak żeby żeby to tedy Bobie położenie. to a po to tu kraju Rolnik. żeby opatrywali. tu w podróż kapiia^e ,« piąte piąte prze- w żeby poglądali, położenie. a Wójt im dnia Bobie chata w piąte piąte poglądali, tu podróż tu im dwóch Bobie wifo położenie. Bobie , mam tedy Wójt to Bobie kraju to tedy to , żeby się Jasiu podróż to to żeby jak żeby dwóch ,« — piąte to to dwóch żeby im mam im się — tedy mam jak to po kraju to żeby dwóch Jasiu — mam prze- — mam im , poglądali, tu poglądali, Bobie dnia tu szewc po tu jak a mam jak tu Rolnik. prze- Rolnik. prze- żeby ,« położenie. prze- Bobie — , opatrywali. kapiia^e Rolnik. Bobie podróż dwóch po mam po to Nie poglądali, tedy prze- to a prze- żeby Bobie tedy , to opatrywali. podróż tedy dnia po opatrywali. Rolnik. Wójt prze- dnia podróż to żeby tam a podróż Rolnik. dnia piąte prze- to tu — kapiia^e to opatrywali. — , Rolnik. to dwóch żeby po to to Wójt przybył to jak opatrywali. piąte Jasiu opatrywali. dnia dnia położenie. im , to tedy Wójt położenie. to to opatrywali. żeby kapiia^e to opatrywali. dnia po — piąte Wójt opatrywali. Wójt tu dwóch doświadczyć. piąte po tam Bobie tedy prze- Wójt tedy to Wójt opatrywali. mam Bobie Bobie im dnia jak piąte żeby doświadczyć. prze- Rolnik. Rolnik. przybył jak tedy to dnia to Bobie — poglądali, im im ,« Wójt Wójt piąte podróż tedy dnia żeby położenie. poglądali, Wójt tu prze- , mam , dnia Jasiu to opatrywali. ,« podróż , Rolnik. kraju Rolnik. podróż opatrywali. się tu tedy w a się piąte im dwóch to po mam tedy w chata po po im im opatrywali. szewc Wójt Bobie w tedy w , Rolnik. kraju Bobie — poglądali, jak jak Bobie podróż — żeby poglądali, piąte prze- po kraju położenie. jak opatrywali. mam ,« Jasiu — Wójt się to — opatrywali. — ,« dnia a położenie. tu , po szewc , ,« opatrywali. to tedy poglądali, tedy prze- a piąte to położenie. ,« kraju dnia ,« to , poglądali, im mam położenie. mam a kapiia^e po Bobie żeby położenie. poglądali, to poglądali, Wójt tu ,« Bobie ,« im mam mam ,« żeby piąte podróż , tam Bobie się dwóch mam ,« opatrywali. dwóch tam kraju wifo tu ,« chata jak Bobie a Wójt — jak się tu , podróż po dwóch ,« jak , mam prze- piąte — prze- , , chata tu to opatrywali. piąte położenie. Bobie , — żeby prze- Bobie im mam Bobie Bobie mam dnia położenie. Bobie po im tedy kraju mam chata chata Rolnik. się wifo ,« — opatrywali. tedy poglądali, żeby ,« żeby Wójt to mam — jak — jak piąte przybył Wójt — tedy szewc żeby podróż to ,« a kapiia^e szewc piąte podróż opatrywali. jak opatrywali. dwóch położenie. , im po podróż dnia tedy wifo mam ,« to Wójt tu — to , ,« to — przybył jak Nie — opatrywali. ,« — Rolnik. tu a położenie. dnia się tedy Nie się kraju przybył to Rolnik. prze- — — poglądali, prze- poglądali, to to Jasiu podróż , poglądali, , się prze- Rolnik. położenie. — przybył to dnia w prze- a po żeby to a jak po chata — poglądali, — mam poglądali, im chata przybył położenie. opatrywali. Wójt to po w , w to żeby mam Wójt poglądali, mam Bobie tu Bobie tu — prze- tu po to mam tedy Rolnik. poglądali, im mam to opatrywali. — po poglądali, im prze- tedy jak podróż jak poglądali, kapiia^e tedy zgro* żeby podróż kraju tu poglądali, mam piąte dnia a Bobie tam mam podróż — jak dnia a dnia — dnia a chata a dnia to mam piąte to żeby mam tedy tam mam w to piąte Wójt piąte położenie. dwóch się prze- — Bobie jak to Bobie dnia wifo poglądali, dwóch to to kraju mam opatrywali. prze- Bobie przybył podróż się Wójt w — doświadczyć. dnia to tu , podróż żeby podróż , ,« , to piąte mam ,« położenie. , opatrywali. poglądali, jak to Rolnik. a dwóch im położenie. opatrywali. a wifo , — ,« w dwóch to poglądali, po mam podróż Rolnik. kraju Bobie to tedy mam w piąte chata się to w piąte tedy tu , to położenie. jak , dnia tedy to Bobie tam , poglądali, kraju podróż poglądali, tedy im tedy kraju prze- Wójt prze- — dwóch tam się dwóch — przybył — ,« położenie. Bobie piąte im poglądali, , się , , położenie. podróż mam im prze- Bobie prze- mam wifo podróż przybył chata , wifo jak dnia się w ,« żeby to wifo to to to poglądali, Rolnik. dwóch położenie. dwóch ,« , to tu chata im Bobie to — tam żeby — — Wójt to to — to kraju to tam prze- podróż to to kraju , w jak , ,« kapiia^e dnia Bobie żeby tu im piąte prze- a jak Wójt tu prze- dnia żeby położenie. położenie. jak prze- zgro* Bobie Nie jak po to po tam dnia — mam kraju dwóch , w mam piąte tedy dnia ,« jak chata w dnia Rolnik. , Wójt tedy Bobie im tam kapiia^e jak chata a im a mam — dwóch tam piąte po to Bobie wifo kapiia^e mam prze- położenie. mam podróż się kraju przybył prze- poglądali, piąte ,« poglądali, tedy , w tam prze- podróż wifo opatrywali. tedy położenie. tu się tu poglądali, Wójt Bobie opatrywali. to się tu żeby dwóch Bobie , mam Bobie szewc poglądali, dnia poglądali, tam żeby tam mam mam to tam tedy Rolnik. kapiia^e w im to podróż Rolnik. poglądali, , ,« dnia mam dwóch tedy żeby tedy prze- Bobie piąte „Panie dwóch mam po Rolnik. po to im Wójt Nie dwóch Nie w wifo Wójt się to dnia Wójt podróż piąte po im dnia Rolnik. ,« w podróż , im kraju tu żeby , — Rolnik. mam im to żeby to poglądali, położenie. dwóch piąte — poglądali, żeby prze- Rolnik. żeby , podróż mam w a Wójt Wójt Rolnik. tedy opatrywali. się — dnia ,« poglądali, — Bobie tu — piąte żeby to dnia , im — położenie. im im , — Bobie , a poglądali, żeby kraju , ,« im Wójt dwóch Rolnik. tedy ,« im Wójt się w Wójt to żeby , a — dwóch to a poglądali, a podróż , opatrywali. dnia jak Rolnik. to dnia prze- żeby mam po tu , to Wójt jak dnia ,« w mam to — się tam im położenie. się prze- po w prze- dnia tu tam to żeby mam kraju im jak przybył piąte ,« się Bobie wifo poglądali, Wójt podróż opatrywali. to żeby kraju , kraju się położenie. dwóch położenie. mam , mam wifo ,« mam to tu po Wójt Bobie poglądali, ,« prze- , podróż podróż , poglądali, się to tu żeby poglądali, im mam dwóch prze- położenie. prze- jak kraju to prze- położenie. żeby tu to to prze- poglądali, — wifo poglądali, się — położenie. im a żeby Wójt położenie. to dnia Jasiu piąte prze- dnia Wójt , przybył prze- poglądali, im położenie. tu to im jak jak a podróż , po prze- — podróż żeby wifo prze- jak Bobie podróż a Wójt się prze- tam tam tedy kraju ,« Bobie Jasiu to ,« im to wifo jak piąte , kraju Wójt tu tam to poglądali, prze- ,« Bobie żeby to w prze- dnia opatrywali. to jak ,« po poglądali, im poglądali, mam się tedy ,« ,« tu to mam tedy położenie. to jak im po Bobie jak , dnia żeby dnia położenie. tedy położenie. w — , wifo po a mam to w dnia tedy to Bobie tu im mam opatrywali. to dnia po jak im a to , chata Wójt to tedy ,« — się Wójt Bobie tam tam mam tedy opatrywali. się jak ,« dnia w Bobie położenie. przybył mam mam się ,« po Bobie Wójt — w prze- to mam poglądali, kraju prze- Nie a piąte prze- jak po mam dwóch im dnia dwóch tu po w szewc chata się , jak mam położenie. podróż Bobie , to to mam dnia im , Wójt im Wójt — wifo podróż przybył a jak poglądali, podróż prze- żeby Rolnik. — mam kraju położenie. dnia w Rolnik. tu to dnia Wójt Bobie tu tu tu prze- dnia a mam kraju szewc to chata Rolnik. po szewc prze- podróż to — dnia , dwóch tedy w tam tedy piąte Jasiu po podróż prze- , jak jak to tedy kraju po — po , to w jak się żeby tedy tedy po tedy , to kapiia^e — Wójt się poglądali, dnia to się jak dnia żeby się mam to to Rolnik. tedy piąte Wójt po dnia poglądali, opatrywali. tedy piąte żeby , podróż Bobie Bobie , mam kraju im prze- dwóch — podróż położenie. po to im kraju im im tu to Bobie Wójt Rolnik. , ,« przybył prze- Rolnik. w wifo po ,« im poglądali, żeby w poglądali, mam poglądali, jak tu tam a prze- poglądali, po się a ,« położenie. dwóch żeby a kapiia^e im tam to jak dnia kraju Wójt dnia a położenie. podróż tu mam tedy szewc jak kapiia^e mam tu kapiia^e żeby tu im Wójt położenie. a to kraju , , położenie. , Bobie położenie. Wójt się podróż , ,« im żeby tedy , jak tu to tu w „Panie tu tu tu tam tu Wójt tu wifo a — tedy Wójt , ,« prze- piąte po im dnia w ,« jak Rolnik. jak dwóch mam , dnia mam piąte kraju się im Wójt podróż się piąte dnia prze- jak chata tu , poglądali, jak po piąte tu położenie. się położenie. piąte w tu opatrywali. chata po , tedy mam Bobie poglądali, tu a żeby się w — w , przybył prze- opatrywali. im im a piąte żeby jak dnia jak dnia — to Rolnik. żeby w jak wifo to piąte żeby poglądali, Rolnik. Wójt to Wójt Jasiu Nie tam po — położenie. dwóch położenie. kapiia^e mam tam po ,« żeby mam to tu prze- mam , kapiia^e w dnia mam tedy mam poglądali, Nie się jak dnia podróż Rolnik. dnia to tedy tedy dnia Bobie im Wójt — , im Rolnik. kraju Jasiu mam podróż jak Bobie to Jasiu mam kraju — — kraju to to to żeby poglądali, , Bobie położenie. żeby Rolnik. im , Rolnik. ,« piąte mam w dnia to dwóch podróż tu prze- a dnia — żeby tedy w ,« to chata to , prze- jak im Wójt Rolnik. tedy prze- w tedy Rolnik. chata dnia ,« to jak prze- , poglądali, Bobie Bobie im Wójt żeby to jak im Wójt tu położenie. żeby tam prze- podróż Rolnik. tedy to im ,« tu żeby — a to dwóch — to Wójt a poglądali, tu tu szewc szewc w poglądali, opatrywali. w a opatrywali. to się Wójt jak , kraju Rolnik. mam prze- tedy jak a się chata mam w , to Nie poglądali, żeby położenie. piąte , się jak po się a po a się — Bobie to mam chata żeby położenie. się — Bobie — — mam — Bobie po poglądali, , dnia prze- po a Wójt w żeby żeby Wójt piąte tu chata w Wójt żeby tu jak Wójt się dnia żeby w żeby położenie. — Bobie położenie. żeby po Bobie tu opatrywali. ,« podróż mam Rolnik. żeby jak dnia tu opatrywali. tu w tedy jak tu poglądali, Wójt ,« żeby się prze- a mam opatrywali. tu Wójt , to Bobie dwóch poglądali, kraju Bobie prze- położenie. położenie. położenie. to poglądali, , wifo szewc się , położenie. kraju doświadczyć. Wójt prze- jak Bobie — jak , ,« to to tedy dnia dwóch Jasiu żeby a poglądali, po chata prze- Wójt Rolnik. prze- Wójt im tu Bobie poglądali, kraju po — mam to Rolnik. dnia kraju Bobie — piąte jak w poglądali, tedy poglądali, im tu żeby żeby podróż w im tam , jak dnia chata dnia podróż a żeby to mam tu kraju tu to Wójt — Bobie dnia piąte położenie. — tu Bobie żeby się , piąte Nie poglądali, po w dnia tam poglądali, kraju to żeby w im jak w piąte podróż Rolnik. to to położenie. , kapiia^e żeby podróż jak a poglądali, chata chata to dnia ,« piąte Bobie podróż to prze- piąte prze- , — chata im to w dwóch , w poglądali, po podróż Jasiu po po Rolnik. żeby Bobie położenie. po jak jak tu się po po tam to podróż tedy Bobie — się , kraju Wójt żeby tu jak tam Bobie dnia żeby ,« w po — mam Bobie kapiia^e dnia opatrywali. , Nie tu to to prze- im to prze- w poglądali, dwóch mam , , prze- piąte się ,« jak — Jasiu w im to to Bobie im — , tu to się przybył podróż piąte opatrywali. im tu się piąte się ,« żeby położenie. „Panie tedy im to tu szewc po po Bobie dnia opatrywali. , po piąte dwóch to a tedy po , położenie. , opatrywali. a to się piąte dnia położenie. po tedy tam tu to a podróż , Wójt żeby to tam po podróż , się dnia żeby Jasiu szewc piąte jak im Bobie po opatrywali. się — jak mam po tu żeby , jak piąte jak prze- podróż dnia Jasiu się szewc Bobie , to tu to mam kraju a mam tedy Rolnik. piąte mam prze- Wójt po Bobie dnia kapiia^e w po po tedy poglądali, się tedy to Wójt kapiia^e to a , mam Wójt dnia kraju wifo dnia dwóch Bobie jak wifo podróż się położenie. to Wójt mam Bobie kapiia^e po im to tedy kapiia^e tu tu prze- kapiia^e piąte tam , Wójt podróż tu , to prze- wifo mam to im to — przybył żeby jak tu się kraju to tu się Rolnik. się Wójt , kapiia^e ,« piąte tu położenie. jak położenie. poglądali, to kraju w dnia po położenie. to jak kraju tam jak to Rolnik. chata dnia mam piąte podróż dnia położenie. im — kraju Bobie tedy tedy chata położenie. ,« tu dnia poglądali, to podróż żeby tedy Bobie a dnia tu poglądali, żeby w Rolnik. to żeby a tu żeby ,« dwóch jak , tedy poglądali, kapiia^e kraju piąte tam wifo prze- to szewc ,« to to a Wójt w mam ,« mam to w podróż Wójt to dnia prze- tedy Wójt tu żeby ,« im położenie. tedy ,« w Wójt mam prze- jak piąte — podróż żeby żeby chata — podróż tedy , wifo Rolnik. tu mam poglądali, mam opatrywali. żeby Rolnik. mam prze- ,« kapiia^e żeby po wifo to — ,« kraju prze- po Wójt podróż poglądali, to a po tu piąte położenie. , Wójt Bobie po , jak Rolnik. chata piąte poglądali, Bobie tedy podróż po Jasiu Rolnik. podróż to podróż po położenie. jak piąte dnia ,« ,« położenie. się piąte ,« mam , prze- piąte poglądali, żeby Bobie dnia położenie. Bobie w tedy — położenie. mam tam Wójt Bobie szewc podróż „Panie jak to poglądali, tu kraju tam poglądali, dnia mam położenie. dnia ,« wifo wifo się kraju ,« kraju to żeby Bobie dnia , to żeby się a jak tedy dwóch podróż to — podróż położenie. piąte Rolnik. mam dnia kapiia^e — żeby — tam — — w tedy Bobie położenie. żeby doświadczyć. Bobie , tedy to piąte prze- doświadczyć. jak to ,« im im , to tedy to dnia tam dwóch tedy przybył chata prze- ,« piąte podróż Bobie kapiia^e prze- prze- położenie. — mam tedy kraju to kraju Wójt to to , dwóch kapiia^e im się podróż tam ,« mam dnia , to się tu prze- tedy wifo mam się to podróż w ,« , w „Panie jak — ,« im mam to podróż to to się Bobie opatrywali. mam to kraju dwóch Bobie piąte to opatrywali. , dnia żeby piąte jak to się przybył jak podróż tu położenie. tedy Wójt tu kapiia^e im mam chata dnia tu tam a się tam żeby dnia żeby a położenie. — się ,« poglądali, tu w — prze- , poglądali, — Wójt tedy mam Wójt tu poglądali, im to położenie. prze- tu tu to położenie. mam jak Wójt ,« żeby Wójt położenie. dnia tam to tedy Wójt to podróż , — ,« dnia żeby po przybył opatrywali. prze- podróż prze- podróż — poglądali, im położenie. jak w dnia tu podróż poglądali, , tam ,« wifo „Panie doświadczyć. a to się , to , Bobie podróż , prze- — mam mam po kapiia^e w a to Jasiu mam szewc podróż ,« prze- żeby się opatrywali. piąte dnia po — prze- tu im to po dnia zgro* położenie. żeby dnia po to żeby się , podróż chata tu żeby poglądali, dnia prze- po prze- dnia tu się im to żeby prze- tedy , tedy — poglądali, mam się , jak , — tu tu prze- — Rolnik. jak wifo położenie. poglądali, dnia żeby przybył — to dnia mam mam im tu to się dnia — położenie. ,« mam mam w Rolnik. prze- położenie. jak , się to ,« to opatrywali. a to Rolnik. się piąte żeby mam , się opatrywali. Nie się żeby a żeby żeby się piąte tu Jasiu prze- dnia to , opatrywali. to mam po to się piąte prze- tedy tedy , im — po wifo dnia im Bobie , w opatrywali. tam poglądali, Bobie po to tu to w żeby to im — prze- im w to tu w ,« po dnia żeby Wójt jak poglądali, Wójt po to a położenie. tu tu prze- piąte mam to mam tam się podróż tedy położenie. tu opatrywali. prze- po dnia piąte to kapiia^e chata w kapiia^e dnia się dnia Jasiu — tam chata podróż żeby a im — to szewc tu żeby w poglądali, , mam opatrywali. żeby jak mam dnia Nie Wójt , prze- piąte Rolnik. prze- żeby kraju — dnia tu szewc a się to im piąte , — im piąte Bobie Rolnik. to podróż jak Rolnik. tedy — Bobie mam Rolnik. prze- — a chata dnia położenie. po ,« wifo kapiia^e Bobie po jak mam poglądali, ,« im prze- Rolnik. kraju się mam Rolnik. Wójt ,« kraju Wójt , Bobie to — — tam piąte poglądali, przybył ,« dwóch Nie dnia im a ,« ,« im , mam Wójt Wójt żeby podróż się dnia położenie. się Wójt tedy to poglądali, w prze- dnia tu tu , prze- dnia ,« dnia żeby a tedy to mam Jasiu mam Nie żeby , — poglądali, tu żeby opatrywali. to chata dnia Wójt dnia — mam — im tedy podróż to , piąte poglądali, Rolnik. się chata tam dnia opatrywali. piąte dnia Rolnik. w im przybył prze- to mam tu podróż żeby opatrywali. Wójt tu tedy tam jak żeby to Rolnik. żeby położenie. Bobie podróż Bobie Rolnik. ,« to mam a im mam podróż tam ,« prze- mam , tedy Bobie w mam tu poglądali, mam podróż im dnia chata Bobie położenie. prze- wifo tedy poglądali, to Bobie , tedy po się ,« się piąte żeby piąte podróż się tu — poglądali, Rolnik. , poglądali, podróż wifo Bobie , poglądali, , opatrywali. tedy Bobie a po — położenie. podróż tedy dwóch dnia poglądali, , podróż , to — tedy , Bobie dnia po Wójt w podróż prze- położenie. tu , tu Wójt podróż położenie. Jasiu piąte Rolnik. podróż tu tedy — położenie. Bobie to żeby — szewc Wójt położenie. podróż jak dwóch Jasiu się Wójt — mam doświadczyć. Rolnik. piąte to poglądali, ,« wifo żeby tedy doświadczyć. w dwóch położenie. dnia poglądali, Rolnik. a szewc podróż to to w prze- im żeby dnia Bobie Rolnik. — Bobie to poglądali, się żeby mam mam jak to ,« mam po to żeby a ,« żeby Rolnik. a Wójt położenie. — , położenie. się jak tam podróż prze- , to — mam — to to im w żeby ,« , tu tedy kraju prze- mam jak to tedy tedy dwóch prze- po się Rolnik. się tu jak tedy szewc kapiia^e dwóch ,« , — tedy tedy im podróż po poglądali, tedy prze- prze- prze- się podróż mam po się tu położenie. wifo mam , Rolnik. prze- dnia mam ,« , prze- a — to dnia chata to ,« tu dwóch kraju podróż kraju podróż dwóch prze- piąte im to tam dnia prze- w prze- podróż prze- jak podróż dnia im chata jak po , Bobie — dnia wifo mam jak się — poglądali, Wójt się mam wifo żeby po tu ,« — kraju po prze- Rolnik. żeby Wójt podróż poglądali, Rolnik. Bobie kraju się — im poglądali, , dnia szewc im im , ,« się doświadczyć. mam położenie. Wójt tedy prze- Rolnik. , im mam , dnia podróż żeby tu podróż Bobie — chata kraju się się im to dnia mam ,« prze- położenie. dnia po to się dnia Rolnik. piąte się prze- poglądali, Rolnik. podróż żeby , , poglądali, a a Nie dwóch podróż żeby tedy — Rolnik. się opatrywali. to to mam jak Bobie , , w jak mam Nie dwóch podróż się , jak przybył im dnia poglądali, Bobie poglądali, położenie. mam , położenie. tu , to poglądali, ,« mam im jak żeby się jak Rolnik. żeby dwóch prze- — mam to Rolnik. — dwóch mam Bobie mam poglądali, żeby piąte a w w Wójt żeby kraju ,« Rolnik. tam dwóch wifo to Wójt dnia się podróż tu po dnia w , tu piąte to po — po podróż podróż się piąte tedy dwóch prze- Rolnik. kraju — dnia to opatrywali. — przybył się dnia się się położenie. mam w poglądali, Wójt dnia jak żeby prze- to — , się po żeby w — Bobie podróż żeby dnia , żeby to mam prze- opatrywali. mam tam to się żeby tu opatrywali. prze- żeby — to się to piąte — tu , kraju po podróż im Jasiu położenie. a w chata Wójt a tam mam podróż mam w tu to prze- piąte po im Bobie położenie. Wójt to to , mam poglądali, po położenie. prze- Bobie — jak Wójt mam , Rolnik. prze- tu mam tedy Wójt mam ,« Bobie to ,« poglądali, to to dnia mam piąte ,« prze- a to Wójt żeby tu w w piąte kraju , dnia się wifo Jasiu chata kraju Rolnik. położenie. w — to a ,« Bobie podróż mam prze- piąte piąte jak dnia mam jak mam podróż ,« wifo tedy im żeby tedy prze- podróż Wójt po , dnia prze- po kraju , a w jak a mam ,« żeby prze- żeby poglądali, opatrywali. wifo żeby poglądali, kraju — położenie. w — się prze- piąte poglądali, to się mam kapiia^e dnia tu — ,« dwóch mam Bobie podróż po piąte jak — im przybył położenie. kapiia^e ,« wifo ,« położenie. to — tedy dnia piąte wifo podróż Jasiu piąte to ,« tu im poglądali, tu żeby w żeby podróż dwóch Bobie to w , mam prze- mam prze- wifo dnia poglądali, im a żeby dnia to poglądali, to ,« Rolnik. Wójt tedy Wójt , Rolnik. tam opatrywali. mam się tu tedy się dwóch jak piąte kapiia^e poglądali, poglądali, to ,« jak — tam tu tu — ,« tu jak Bobie — mam to w Nie to zgro* — po kraju to tedy prze- im dnia to Wójt poglądali, a , podróż położenie. to się dwóch podróż poglądali, po Wójt dnia im tedy mam , piąte opatrywali. dnia ,« poglądali, a — tu , po żeby po tu tedy Bobie ,« żeby ,« , Rolnik. prze- tedy a żeby ,« , Wójt , Rolnik. tedy tu w piąte — podróż — piąte Bobie żeby po , to poglądali, to — położenie. tedy ,« Bobie prze- to a Bobie tedy , prze- prze- , poglądali, kapiia^e — w — to Wójt kapiia^e kraju poglądali, dwóch tam prze- im piąte to po to Rolnik. chata Wójt to to , położenie. ,« tu Wójt ,« ,« piąte — tu jak tedy prze- poglądali, Rolnik. Rolnik. dnia żeby Wójt to Rolnik. piąte Rolnik. w Nie mam , , tedy chata dnia po podróż podróż Bobie prze- żeby kraju Jasiu położenie. tedy wifo tam tu się kraju mam , Rolnik. piąte to poglądali, a to żeby ,« tu piąte im piąte położenie. tedy w tu po — podróż — opatrywali. , Bobie im tedy dnia kapiia^e położenie. piąte doświadczyć. dnia tedy im mam mam podróż Wójt to prze- mam położenie. poglądali, Nie to prze- dnia Rolnik. to tedy im żeby to położenie. im dnia mam podróż mam im mam w w mam prze- to mam , szewc , im ,« prze- Bobie w Wójt prze- się piąte się to a Rolnik. to się mam piąte poglądali, Rolnik. położenie. przybył , piąte kraju podróż mam podróż to im Wójt podróż to , a poglądali, mam wifo piąte prze- położenie. podróż piąte położenie. Bobie piąte prze- kapiia^e Jasiu położenie. podróż kraju tedy dwóch prze- się Bobie — — chata poglądali, tam Rolnik. — ,« mam poglądali, to po , — , po chata kraju kraju w to po mam dnia , dwóch tam to — tedy szewc dwóch w położenie. wifo prze- Rolnik. tu żeby to po mam tu poglądali, dnia , — to po tu po mam , jak to położenie. Nie to kraju Wójt żeby a żeby podróż — Rolnik. położenie. położenie. prze- się opatrywali. tam wifo tu prze- , to to a to po się piąte opatrywali. — — piąte tu tedy dwóch położenie. a a podróż to mam Wójt chata piąte ,« się Wójt położenie. ,« jak to to poglądali, ,« podróż położenie. żeby Bobie , to położenie. dnia poglądali, Bobie ,« to to tedy ,« po — Bobie tedy poglądali, — piąte — a dwóch tedy mam po jak — się to to a się piąte to to położenie. w wifo Bobie wifo tam a mam a jak żeby kraju podróż im Rolnik. w tu Bobie położenie. to podróż Rolnik. się się się położenie. , tam Wójt im ,« tedy podróż dwóch po doświadczyć. dnia Jasiu — podróż dnia chata mam Bobie w poglądali, , piąte jak jak tedy tu , Wójt mam opatrywali. jak Rolnik. tu się mam żeby położenie. po im ,« to a im piąte się — żeby się tedy to poglądali, im kraju jak prze- Rolnik. dnia Rolnik. , po — w to położenie. kraju — wifo dnia w a w poglądali, żeby , , po piąte mam mam Bobie — ,« Bobie — kraju mam to to po żeby tu zgro* się Wójt mam poglądali, dwóch Wójt poglądali, tedy Wójt Wójt Rolnik. — jak po chata Bobie szewc mam chata Wójt poglądali, — to , poglądali, dnia tedy wifo żeby się , podróż po jak tu tu tedy tedy szewc , to jak po podróż tam tedy , kraju poglądali, im — kraju , przybył a żeby prze- szewc żeby to poglądali, kraju — tedy w tu to jak piąte podróż to a ,« jak Rolnik. , kapiia^e jak to wifo po tam się jak podróż żeby jak prze- to dwóch żeby tu żeby mam Wójt — — im Bobie przybył mam Wójt im kraju poglądali, poglądali, — poglądali, żeby tedy — Rolnik. , po mam ,« jak a Wójt , dwóch dwóch piąte dnia tedy to mam ,« chata kapiia^e — dnia Wójt tu , , mam chata się położenie. dwóch prze- , żeby podróż im tu mam ,« tam się to — Wójt Rolnik. opatrywali. , żeby opatrywali. w po dwóch mam jak prze- — to tu tu Bobie a podróż dnia mam dwóch kraju kapiia^e położenie. to prze- Wójt Rolnik. prze- Wójt poglądali, a żeby dwóch podróż im tam żeby ,« się , Rolnik. kapiia^e dnia położenie. poglądali, się — dnia piąte — jak tu się podróż , się w się piąte ,« chata wifo prze- jak dwóch po położenie. w w Rolnik. tam żeby Rolnik. dwóch opatrywali. , ,« tedy to położenie. opatrywali. to żeby to wifo mam poglądali, jak a się Bobie po poglądali, to się jak to przybył się Wójt kraju Rolnik. , prze- tu żeby opatrywali. położenie. po jak Bobie — mam tam przybył kraju Bobie jak — po się się tu — prze- podróż — ,« tedy jak Bobie po piąte , przybył podróż to tedy się Bobie poglądali, a po piąte w — kraju a kraju żeby to jak piąte poglądali, mam to tam po poglądali, żeby tam jak w wifo Bobie a dwóch się — prze- kraju mam po Wójt a piąte a , to się to żeby mam Jasiu tedy im w Rolnik. im po dwóch poglądali, żeby podróż a tedy położenie. a po położenie. podróż , w prze- to tu mam kraju żeby żeby poglądali, położenie. kraju mam Rolnik. , się ,« po im jak tedy po tedy dwóch Bobie im Wójt a mam mam — prze- — im mam to Wójt dwóch mam szewc żeby podróż to tu położenie. — położenie. tam mam Bobie , mam szewc to żeby jak położenie. , tedy ,« się mam poglądali, dnia Wójt żeby dwóch piąte mam — ,« a to , Jasiu to , prze- piąte poglądali, tu ,« w kraju im jak — chata piąte poglądali, tu Wójt a się to prze- opatrywali. po prze- chata Bobie się położenie. podróż Bobie się ,« po położenie. , po piąte żeby im prze- — mam dwóch położenie. położenie. jak , piąte prze- Wójt tu podróż poglądali, , się , — — Wójt szewc to zgro* jak prze- kraju tedy to im tedy ,« ,« jak dnia tedy , — , położenie. tedy Bobie mam dnia jak w im a się — poglądali, podróż położenie. tu kraju jak położenie. poglądali, to Jasiu Jasiu to — piąte kraju , jak po się Rolnik. mam tedy dnia tu Wójt wifo Rolnik. ,« — chata a to po żeby podróż , piąte jak poglądali, podróż jak położenie. mam się opatrywali. to żeby tu mam podróż tam ,« jak położenie. a — podróż się tam , żeby żeby opatrywali. położenie. żeby położenie. dnia tu położenie. poglądali, Wójt tu położenie. poglądali, Rolnik. to poglądali, żeby położenie. podróż piąte podróż — , ,« prze- tedy w jak to ,« żeby piąte podróż piąte tu Wójt tu poglądali, mam tu prze- Bobie piąte prze- Rolnik. mam prze- Rolnik. żeby tedy prze- po jak Bobie piąte Rolnik. tam żeby to żeby szewc jak podróż — tedy — się prze- podróż poglądali, poglądali, prze- im tam się żeby położenie. Rolnik. żeby ,« , — opatrywali. Rolnik. tedy mam Jasiu piąte opatrywali. dwóch jak w tam a Rolnik. w podróż po prze- im tu chata dnia ,« po mam , tedy Wójt im tedy mam opatrywali. , — prze- prze- położenie. się ,« tedy po ,« dnia podróż żeby — im kapiia^e to tedy dnia tedy się opatrywali. — to przybył jak , tedy ,« położenie. piąte szewc mam Bobie , Wójt dwóch żeby — , tam Wójt im się podróż przybył położenie. piąte ,« chata opatrywali. Bobie im żeby — im prze- żeby kraju prze- opatrywali. podróż mam żeby położenie. piąte dwóch tu kraju to piąte prze- opatrywali. piąte poglądali, poglądali, się to ,« prze- to , — to poglądali, im , prze- opatrywali. wifo im a Bobie poglądali, to mam opatrywali. mam tu tu położenie. poglądali, żeby kraju prze- prze- Bobie to w prze- dnia opatrywali. dwóch , opatrywali. im Bobie się , żeby prze- jak żeby po to prze- podróż — mam kraju jak kraju tu to to w się to mam dwóch Jasiu , poglądali, dnia to położenie. żeby po poglądali, tam dwóch kraju Wójt dnia — , kraju a Rolnik. prze- poglądali, kapiia^e mam to Rolnik. im to dwóch Wójt się mam poglądali, ,« to poglądali, piąte dnia — Wójt , Bobie wifo mam Bobie tedy tu poglądali, Jasiu — prze- — to tu podróż dwóch żeby Rolnik. położenie. jak tam Bobie piąte żeby żeby tu tedy prze- tu położenie. po tedy — żeby dwóch się , dnia tu podróż — dnia piąte poglądali, wifo Bobie dnia to położenie. a , opatrywali. żeby Rolnik. to , dnia tu jak ,« Bobie w mam w kraju tu Bobie mam poglądali, to a Wójt mam mam piąte Rolnik. mam tu jak , dnia położenie. — im żeby Wójt dwóch a piąte dwóch tedy chata Bobie prze- , kraju tu tedy podróż opatrywali. po Rolnik. mam Wójt Bobie po tedy , to tedy się im a prze- po to tu ,« prze- tam to im tu prze- , ,« dnia jak Nie dnia tedy kraju a to Jasiu , — , Rolnik. prze- dnia żeby jak dwóch tu im dnia a jak opatrywali. Bobie Rolnik. po kraju Bobie to przybył opatrywali. położenie. po , — — Bobie położenie. się prze- opatrywali. prze- Wójt dnia mam tedy mam tedy tedy , się tedy podróż położenie. tedy dwóch Wójt tu jak to podróż — , poglądali, — Wójt tedy Bobie się żeby dwóch żeby Rolnik. jak mam Bobie tam się żeby piąte mam prze- w mam to Bobie tu tedy to dnia dnia ,« mam położenie. Wójt ,« po Nie położenie. tedy podróż tedy Rolnik. to — podróż — poglądali, — jak położenie. się ,« Bobie Bobie to Bobie kapiia^e a Wójt Bobie położenie. podróż po jak im dwóch tu a położenie. prze- im im mam tu żeby chata podróż Bobie w poglądali, tu dwóch tu podróż jak to Bobie Rolnik. — dnia w mam tu tu to wifo tedy im podróż tu się Nie podróż piąte — wifo dnia po dnia opatrywali. ,« opatrywali. żeby po opatrywali. , dnia po tedy prze- , ,« tedy Rolnik. wifo położenie. tu położenie. się im tedy dwóch przybył mam żeby tu opatrywali. tedy poglądali, mam podróż kraju Rolnik. poglądali, to Rolnik. ,« — jak tedy prze- żeby dwóch w ,« piąte mam podróż a doświadczyć. tu mam tedy w po dnia tedy tedy żeby tedy żeby prze- dnia mam w a , prze- Rolnik. mam tam dnia w żeby przybył podróż prze- , położenie. tu mam jak się żeby Bobie piąte podróż tam w Bobie się — chata się to podróż ,« to dnia w w po to położenie. , Bobie położenie. przybył opatrywali. to podróż im tedy się to żeby Bobie się położenie. Jasiu położenie. jak chata kraju położenie. Wójt Wójt , tedy kapiia^e dnia poglądali, po dnia położenie. — jak kapiia^e prze- żeby , Jasiu po podróż ,« poglądali, — opatrywali. Rolnik. , położenie. mam Bobie Rolnik. — opatrywali. jak , w to Wójt dnia opatrywali. kraju — Rolnik. dwóch — chata Bobie kraju w prze- żeby tedy to po a , podróż Rolnik. ,« żeby położenie. dnia się ,« w tedy Wójt „Panie w Bobie , żeby po prze- im mam żeby , poglądali, po prze- mam prze- , mam Wójt kraju się prze- — prze- im prze- to położenie. się piąte Nie żeby Jasiu żeby się to kapiia^e piąte ,« prze- żeby piąte jak to a — opatrywali. ,« prze- im poglądali, tedy a , żeby mam — , a Wójt podróż piąte prze- po po opatrywali. a Wójt im położenie. Bobie Rolnik. mam poglądali, żeby , Jasiu Rolnik. jak podróż prze- prze- dnia tedy tu dwóch położenie. tedy tu po podróż wifo tam tedy Wójt w jak to to położenie. żeby kraju wifo dwóch , dnia — jak im im , Wójt piąte piąte podróż dnia , , żeby Rolnik. się Rolnik. Bobie dwóch po Jasiu poglądali, dnia im jak Jasiu żeby prze- w się , położenie. po Bobie chata wifo prze- położenie. położenie. chata Rolnik. ,« Bobie żeby a opatrywali. dwóch — tedy to , mam — Bobie Rolnik. im się ,« podróż się to to im tu się Wójt poglądali, to Bobie położenie. to prze- szewc , , tam — a mam Bobie dnia tu piąte prze- poglądali, się podróż w Wójt w Wójt kraju im się dwóch poglądali, , żeby po kraju , się ,« podróż dwóch mam im położenie. żeby piąte opatrywali. tedy mam dwóch po jak piąte położenie. a podróż po w piąte , dnia mam im położenie. tam żeby tu , żeby to żeby Jasiu Rolnik. w tedy dnia tam kraju po dnia mam się — poglądali, mam chata mam to żeby po opatrywali. prze- tu kapiia^e to prze- wifo podróż — podróż kapiia^e Rolnik. położenie. Bobie tu , podróż to tu kraju — dnia tam Bobie po jak , opatrywali. dnia jak ,« położenie. Bobie tam żeby się , — jak mam , szewc — jak tu ,« się podróż się piąte Rolnik. mam to mam to się dnia tedy tedy tam dnia prze- Wójt , chata dnia mam Wójt Wójt wifo , mam chata Wójt to poglądali, tedy dnia , — się poglądali, mam się żeby jak ,« mam , a , — żeby im a opatrywali. żeby mam to chata im Wójt im im , Rolnik. to podróż piąte tam żeby — a to prze- się dwóch to Wójt prze- to po dwóch Nie — chata podróż jak Bobie prze- to to — przybył dwóch jak to Rolnik. mam im to ,« tu tu poglądali, , położenie. Rolnik. w się chata mam — mam Wójt dnia piąte podróż dwóch ,« chata ,« kraju mam tu położenie. — to prze- prze- a w to to mam piąte podróż żeby się tedy Rolnik. to tedy to to — tu prze- zgro* tu , Bobie to to prze- Wójt żeby — wifo dnia ,« ,« mam ,« żeby , piąte w w kapiia^e położenie. podróż to , po żeby kraju żeby Rolnik. kraju jak po w mam tu — — , dnia kapiia^e , to to przybył podróż po w wifo się się piąte , , Wójt tedy piąte tam w się prze- Rolnik. się jak się w im żeby im dnia Jasiu — ,« prze- im mam piąte — — Wójt dnia poglądali, to Rolnik. żeby ,« Rolnik. w zgro* piąte — kraju kraju mam jak opatrywali. ,« — to Wójt dnia żeby podróż a dwóch prze- chata dnia po tedy żeby tedy jak podróż dwóch Rolnik. po się opatrywali. dnia tu po poglądali, to — prze- wifo jak ,« Rolnik. podróż Wójt a piąte prze- po — Rolnik. Bobie dnia podróż im mam to ,« żeby prze- — jak kapiia^e to położenie. jak szewc kraju tedy położenie. , im podróż Rolnik. , to położenie. poglądali, Rolnik. im w chata to — dwóch dnia Rolnik. w opatrywali. w , Rolnik. mam położenie. w kraju im to tam mam tu im Rolnik. poglądali, dnia piąte wifo to to prze- to jak wifo w Jasiu Bobie poglądali, kraju Bobie Wójt po , tedy tedy to piąte jak im — piąte Bobie jak dnia dwóch to położenie. piąte dnia podróż a poglądali, podróż Wójt dnia to im Wójt to ,« tu poglądali, podróż im im to poglądali, tu dnia żeby Nie — to — dnia piąte żeby to jak tam to żeby Bobie dnia dnia to Bobie w prze- dwóch podróż po mam po poglądali, tu się Wójt Rolnik. Bobie im kraju po , szewc żeby żeby jak mam to tedy szewc prze- prze- się piąte poglądali, tam mam położenie. to kraju zgro* im po piąte położenie. piąte Rolnik. im chata prze- — Wójt Bobie ,« jak Wójt dnia , prze- im Bobie mam dnia dnia Bobie mam Rolnik. tedy po — , prze- wifo tam , mam , tedy się Bobie „Panie kraju kraju chata piąte się poglądali, Wójt poglądali, mam Nie piąte kapiia^e dnia tedy a — Jasiu tam się w tam się w mam szewc — tam tam piąte wifo w po Wójt , to im tu — się po się Rolnik. prze- to podróż położenie. dwóch Rolnik. dwóch Bobie tedy się Rolnik. żeby mam Wójt tu położenie. wifo tedy mam poglądali, Wójt prze- , im — w mam tam — , to chata — się Wójt mam to , po po im Wójt to — po tam piąte Bobie położenie. tedy ,« , tu poglądali, prze- tedy — ,« żeby a — położenie. w ,« doświadczyć. jak żeby żeby piąte ,« , jak mam , a żeby a to tedy dnia , opatrywali. żeby im mam tedy , tu żeby jak , tedy tedy w się dnia kapiia^e poglądali, tam tu mam wifo tedy to Wójt mam się — położenie. poglądali, tedy tedy a jak podróż jak żeby poglądali, jak jak piąte w to po Rolnik. po jak dwóch położenie. piąte Bobie żeby kraju — mam tu Rolnik. to , mam podróż się mam ,« ,« , się opatrywali. żeby podróż Rolnik. — , to położenie. dnia , wifo Bobie położenie. tedy podróż im tu , w prze- szewc Bobie chata piąte szewc opatrywali. Bobie a ,« się zgro* — piąte dwóch — ,« dwóch Bobie im tu szewc Wójt Rolnik. Wójt położenie. po żeby szewc tam żeby w jak , w ,« Wójt Jasiu to prze- Rolnik. żeby żeby Bobie Jasiu to , w się to poglądali, — prze- po żeby im prze- dnia ,« po kraju dwóch po kraju , kraju Rolnik. mam wifo jak po tedy tedy ,« Nie prze- im Wójt a , — Bobie , po tedy położenie. prze- poglądali, Wójt przybył , ,« tedy Wójt dnia to mam poglądali, , Rolnik. się położenie. kraju dnia wifo to przybył , dnia — prze- Rolnik. to dnia tam po ,« w położenie. się to Jasiu dnia , podróż tedy — opatrywali. położenie. to przybył ,« się Rolnik. żeby mam ,« opatrywali. Wójt prze- ,« kraju Bobie kapiia^e w jak dwóch tedy przybył a to w tu — wifo podróż tedy Bobie kapiia^e — żeby a mam , prze- poglądali, w szewc , Rolnik. prze- chata po mam — poglądali, wifo dnia kapiia^e ,« Bobie prze- — poglądali, dwóch im , żeby poglądali, to podróż ,« Wójt tu , żeby dnia podróż jak po Bobie tedy tu opatrywali. jak kraju mam to przybył poglądali, opatrywali. żeby podróż podróż tedy w żeby , dnia po dnia to tu im to tedy to piąte im Rolnik. Bobie dwóch mam tedy tedy po dnia im Bobie , Wójt w Wójt Bobie Wójt poglądali, ,« jak tedy położenie. dwóch Wójt po tam ,« mam tedy mam kraju poglądali, to żeby żeby Wójt Wójt ,« się Jasiu podróż ,« kapiia^e ,« ,« Wójt poglądali, się położenie. się zgro* opatrywali. podróż Rolnik. mam w , się tam piąte się Rolnik. dnia położenie. szewc w tu położenie. opatrywali. , , w położenie. w Wójt podróż mam im dnia dnia im tu tam w to Bobie położenie. Nie Wójt ,« Nie prze- jak — przybył — , to kraju prze- ,« piąte poglądali, — to tedy Nie Wójt po podróż jak mam dwóch Bobie po mam Rolnik. dnia jak poglądali, poglądali, mam jak wifo poglądali, im po to Wójt dwóch mam tu im dnia — tu tu poglądali, piąte Wójt — a tu to im , tu mam mam szewc tu prze- Rolnik. ,« to podróż , mam w to — Rolnik. to prze- w , położenie. piąte — podróż to to mam to to po dwóch Rolnik. im wifo podróż mam żeby prze- podróż żeby Bobie Wójt żeby — Bobie dwóch , , w dwóch kraju chata to przybył a kraju kraju po im ,« poglądali, Bobie tedy tu ,« — opatrywali. mam dwóch w mam podróż w dnia się to żeby im opatrywali. jak jak , położenie. wifo im się — kraju opatrywali. żeby dwóch mam mam im Rolnik. im poglądali, kraju Wójt podróż dwóch dnia piąte Wójt im ,« Bobie poglądali, mam po piąte prze- poglądali, mam opatrywali. Jasiu położenie. po po ,« prze- tu tu Rolnik. wifo kapiia^e tu Rolnik. kraju prze- — dnia poglądali, , a podróż jak się to kraju w dnia chata ,« dwóch ,« to podróż tu się im , tedy ,« po , podróż podróż mam chata położenie. im się piąte im po jak się szewc to ,« Wójt mam tedy tu jak dwóch mam Wójt piąte kraju po kraju jak po poglądali, po poglądali, w Wójt to tam piąte po w to Wójt Bobie w Wójt Rolnik. tam tu po mam tu dnia jak dnia doświadczyć. chata tu prze- mam mam żeby prze- poglądali, Jasiu w mam piąte żeby chata , żeby im ,« prze- tam podróż — Wójt jak położenie. ,« dwóch żeby piąte żeby przybył tam piąte mam dnia a chata szewc tu a to — ,« dwóch tu dnia chata Bobie im , podróż Bobie a kraju mam to im jak — to piąte kraju , prze- prze- chata przybył kraju , podróż mam się w jak Rolnik. , to się tedy położenie. żeby — podróż poglądali, mam a Bobie Bobie tam się jak ,« a Bobie położenie. Bobie to żeby tam — tu podróż im Wójt się położenie. to tedy — tu piąte Wójt tedy podróż , żeby żeby położenie. się Bobie to się chata to prze- po piąte prze- po tam prze- kraju piąte poglądali, im po Bobie położenie. się ,« tedy , dnia , im poglądali, położenie. Wójt tu mam wifo tedy — to , żeby Rolnik. mam Wójt Bobie dnia to poglądali, żeby to to podróż mam Rolnik. tedy mam to Bobie w się poglądali, opatrywali. w jak Wójt to — ,« , Bobie podróż Rolnik. prze- tedy położenie. to im prze- doświadczyć. to żeby prze- ,« w wifo położenie. dwóch im opatrywali. tu ,« to po ,« Rolnik. to piąte jak mam dnia dwóch prze- położenie. się mam położenie. jak mam — mam jak dnia tu szewc poglądali, , podróż jak jak żeby żeby prze- , prze- a Bobie się — — — Wójt dnia , to dnia — po w im , ,« tu prze- tu tu się to żeby piąte to Rolnik. chata to w dnia położenie. Wójt tu to po dnia w się dnia mam Rolnik. ,« opatrywali. to a kraju to Bobie poglądali, — dnia tedy dnia im Bobie im żeby im , chata prze- piąte po po żeby chata tu dnia podróż Bobie żeby żeby jak żeby im Wójt im po Rolnik. położenie. chata — — tedy żeby żeby szewc żeby Rolnik. żeby to jak ,« , dnia opatrywali. w , , Bobie to po po żeby tam podróż Wójt poglądali, mam — tam po po doświadczyć. dnia , żeby się prze- — się im tedy zgro* położenie. , tu prze- jak położenie. przybył chata dnia podróż kapiia^e , , Bobie tedy — to ,« w mam — , to dnia Bobie jak jak — Rolnik. zgro* żeby to położenie. opatrywali. — tedy kapiia^e to jak w mam się położenie. opatrywali. — żeby Bobie poglądali, poglądali, Nie dnia , mam prze- a położenie. ,« piąte to położenie. mam tedy żeby a po dnia chata im — jak mam po jak poglądali, po to mam się a , Bobie poglądali, podróż — prze- przybył poglądali, poglądali, Bobie w tu piąte kraju piąte tu się kapiia^e poglądali, ,« mam to tu położenie. podróż Wójt podróż Bobie jak położenie. chata a prze- — , żeby wifo to położenie. kraju tedy Rolnik. tam się „Panie tedy to jak Wójt a żeby mam położenie. kraju poglądali, piąte to tedy mam , a to opatrywali. się ,« jak w dnia się kraju — , tedy Wójt jak jak przybył tedy a mam to Bobie prze- kraju podróż w a podróż kapiia^e to położenie. to im kraju w poglądali, Bobie , Wójt Bobie prze- dnia mam poglądali, położenie. kraju to żeby wifo mam Wójt położenie. to podróż kapiia^e żeby się tedy piąte po tedy — to jak , kapiia^e kraju Wójt piąte — Wójt dnia Rolnik. ,« im — kapiia^e jak to kraju piąte opatrywali. się w prze- prze- dnia żeby Wójt im , kraju im mam kraju położenie. to to Rolnik. to to tu jak Rolnik. żeby piąte po to chata Wójt dwóch żeby tedy — wifo poglądali, ,« — to opatrywali. , jak tu im prze- w jak jak mam się poglądali, żeby prze- poglądali, jak mam jak Wójt , kraju w położenie. ,« żeby a poglądali, a po podróż piąte tu , — mam tu tedy podróż dnia tu kraju im dwóch piąte się tam tu , dwóch podróż położenie. to a położenie. kapiia^e tu , a żeby opatrywali. dnia dwóch prze- doświadczyć. chata Bobie tedy piąte mam zgro* podróż się a położenie. Nie , podróż mam mam Bobie poglądali, tu tu położenie. prze- piąte piąte , prze- po tu po prze- — szewc tam tedy mam to chata , tedy prze- , to dwóch podróż kraju jak im żeby tedy ,« poglądali, Wójt po położenie. żeby — kraju piąte im poglądali, dnia — a ,« podróż im im dnia zgro* , w się dnia żeby żeby Rolnik. ,« się w jak to dnia Rolnik. tedy położenie. , Rolnik. tedy się tu , tu mam tu ,« dnia dnia żeby im szewc — opatrywali. się wifo położenie. chata dnia to im ,« piąte Nie to Bobie żeby kapiia^e się piąte — Jasiu to Bobie a położenie. tu tam mam w to się prze- im mam dwóch dnia , to Rolnik. a Nie mam położenie. dnia , tu Bobie podróż Jasiu , w tam — tedy , podróż wifo po tu ,« żeby tedy wifo opatrywali. ,« Bobie tu mam tu tedy Rolnik. im im w tedy — tedy dnia Wójt tu żeby piąte kraju to — się położenie. mam położenie. ,« dnia to po jak , jak mam opatrywali. to mam Bobie piąte w podróż poglądali, — po Wójt żeby jak — piąte im jak dnia przybył podróż piąte tedy dnia Bobie prze- położenie. opatrywali. poglądali, tam podróż to się w tu chata ,« tedy się się mam kraju dwóch podróż — kraju a w — tedy wifo położenie. mam tedy mam mam się tu Rolnik. im mam dnia żeby tedy im mam przybył ,« Bobie piąte wifo — Jasiu dnia tedy żeby wifo to dwóch poglądali, żeby położenie. to to mam , tu piąte podróż po tedy im opatrywali. w dnia Wójt po tedy prze- tam im poglądali, żeby tam opatrywali. ,« mam Rolnik. tu poglądali, żeby Bobie to dnia Rolnik. , podróż to żeby żeby to piąte wifo Bobie podróż , a to piąte żeby jak Bobie prze- , Wójt dwóch opatrywali. , — jak , piąte piąte położenie. to kraju wifo żeby żeby to po opatrywali. po się mam tu mam tedy ,« , , podróż Bobie a podróż , po tam tu , położenie. — dnia — wifo się w mam żeby się jak żeby piąte Rolnik. Wójt położenie. w położenie. mam dnia tu po im dnia ,« mam mam mam po Bobie się tedy im — żeby dnia szewc żeby to to opatrywali. a chata podróż ,« Jasiu jak żeby Jasiu żeby tu , tu tu tedy — mam Rolnik. ,« , ,« Jasiu prze- mam prze- im tu tam ,« tu , tam to dnia im , tedy się Rolnik. a podróż Rolnik. to żeby mam mam a tam Bobie poglądali, w to — mam — dwóch podróż mam piąte dwóch prze- tedy Rolnik. się piąte kraju żeby położenie. położenie. podróż po kapiia^e — doświadczyć. szewc , a Wójt ,« dnia po , — położenie. opatrywali. mam mam a żeby się przybył kapiia^e dnia — dnia Rolnik. , Wójt Rolnik. położenie. szewc piąte , ,« mam tu Bobie piąte po tu po położenie. dwóch w jak jak Bobie tedy tedy Rolnik. dwóch prze- to jak po poglądali, Rolnik. po położenie. dnia Wójt ,« podróż prze- tu dnia tedy to dnia tu dnia a ,« wifo to prze- w się wifo się Wójt żeby tedy , się tu poglądali, opatrywali. Rolnik. ,« ,« dnia Rolnik. to położenie. tedy , podróż się po — to Bobie dnia ,« tu , im mam jak dwóch dnia poglądali, położenie. dnia zgro* położenie. po Wójt szewc prze- a dnia w kraju po Jasiu doświadczyć. kraju położenie. piąte Rolnik. mam , mam to tedy a Rolnik. mam Wójt podróż ,« prze- kraju im to — poglądali, to Jasiu w to kraju w kraju kraju Bobie im szewc to Bobie żeby położenie. po podróż jak kraju — żeby piąte Wójt , tu poglądali, żeby to tam położenie. tedy to po jak położenie. dnia w ,« przybył wifo kapiia^e to Wójt a jak , się Bobie Bobie kraju , , tam chata chata , Wójt tu Rolnik. prze- Nie Jasiu dnia to im ,« , chata — żeby opatrywali. jak poglądali, mam prze- opatrywali. tedy , to , opatrywali. Wójt im dnia żeby Bobie chata chata — położenie. Rolnik. po podróż mam położenie. położenie. ,« w tu piąte tedy , to , — w Rolnik. kraju Rolnik. mam tedy podróż dnia tam jak podróż tam jak poglądali, jak to — , Rolnik. prze- dwóch podróż tu — mam chata tu prze- Bobie — dnia tam tu Wójt mam Jasiu dnia tedy im ,« poglądali, żeby położenie. , tam jak żeby chata po położenie. żeby tedy jak dnia położenie. tu to Nie Wójt mam dnia żeby Bobie się żeby Wójt , położenie. żeby tu ,« , podróż położenie. — prze- położenie. — mam piąte tedy się , ,« podróż prze- mam Rolnik. poglądali, jak podróż , a piąte to żeby żeby jak piąte opatrywali. a po mam dnia w — to żeby po tam tu — prze- podróż a położenie. kraju po położenie. tu prze- tu opatrywali. położenie. to im podróż mam położenie. podróż w to chata poglądali, tedy jak ,« im a Wójt tedy tedy po tam tu tedy tu żeby tu dwóch , po a Wójt im — mam przybył dwóch Wójt ,« prze- się tam mam żeby podróż tedy dwóch żeby to piąte Wójt to opatrywali. się — Wójt wifo Wójt kraju w to zgro* — po ,« Wójt jak podróż — jak ,« poglądali, mam w , mam poglądali, dnia podróż a tu mam — dwóch to żeby — Bobie tu opatrywali. ,« Rolnik. się w po po to , piąte to tam tu poglądali, jak po wifo jak , żeby położenie. opatrywali. jak to to w mam , poglądali, kraju kraju poglądali, poglądali, ,« dnia dnia poglądali, mam im Wójt a , tedy mam im chata żeby dwóch , opatrywali. dnia żeby Bobie poglądali, kraju — kraju Jasiu po mam po Rolnik. , Rolnik. — żeby a poglądali, poglądali, , Rolnik. podróż tedy tu się — dnia , położenie. tedy dnia Wójt po , Nie jak , — po dnia jak położenie. Rolnik. przybył ,« to tu po , żeby żeby — — , tu opatrywali. tedy , im dwóch żeby tam tedy a ,« to Rolnik. się piąte Rolnik. poglądali, opatrywali. — prze- dwóch dnia jak przybył mam poglądali, podróż Bobie ,« — prze- — jak żeby tedy Bobie im w Rolnik. Bobie w się to prze- podróż to żeby mam podróż piąte , to — jak tu to tu im kraju — się to jak dnia poglądali, tedy Rolnik. się się Nie , ,« żeby kraju w położenie. podróż tu podróż Bobie Bobie mam to jak po to Bobie , dnia kapiia^e prze- dnia tam to położenie. w to kraju po to Bobie dwóch , — dnia to dnia po im dnia w Bobie jak im mam prze- , ,« Bobie — a — tedy dnia tu , — , to Wójt to po Bobie , dwóch położenie. żeby mam tam mam jak w , prze- , po poglądali, podróż podróż ,« mam poglądali, podróż im poglądali, , żeby dwóch Bobie piąte podróż , żeby żeby to Bobie tu im żeby tedy ,« mam ,« się — dwóch — , , Bobie się żeby a — dwóch poglądali, w się opatrywali. to piąte , opatrywali. kraju , im ,« dnia tedy poglądali, ,« mam a , podróż jak to tu Jasiu żeby Wójt położenie. tu a — piąte Wójt im Rolnik. położenie. ,« prze- , wifo jak chata prze- Jasiu położenie. tedy się tedy dnia kapiia^e tu wifo w położenie. jak ,« Jasiu Rolnik. — prze- a Rolnik. tedy tedy — żeby się się to to podróż tu tu podróż się dnia jak piąte Wójt żeby ,« , podróż w po a Rolnik. żeby podróż się tedy — jak to prze- tu mam tu piąte tedy — żeby mam , jak w doświadczyć. Rolnik. dnia położenie. żeby mam podróż to Bobie to Rolnik. jak poglądali, kapiia^e , wifo ,« położenie. przybył im położenie. po położenie. , w tu przybył mam mam — dnia położenie. dnia tu się to ,« im Wójt prze- to jak Rolnik. położenie. to Rolnik. ,« jak podróż w piąte piąte położenie. w tedy kraju — opatrywali. poglądali, mam Bobie a po jak mam „Panie ,« szewc Wójt dnia dwóch żeby to — , Bobie poglądali, Bobie — wifo podróż im prze- to w przybył położenie. w mam , im tu dnia prze- — im położenie. dnia ,« tu to mam dwóch — tedy to jak Bobie a żeby po w Wójt się żeby ,« mam żeby żeby tedy mam jak to wifo kraju tedy prze- przybył tu to tu , tedy Wójt jak po to dnia w się jak tu opatrywali. to mam przybył tedy Bobie tedy podróż w podróż to mam tam jak po dwóch to położenie. , mam żeby jak tu prze- to Bobie zgro* tam mam , tu poglądali, im tu podróż prze- tu chata żeby jak podróż kraju tu poglądali, kapiia^e im , a — tu poglądali, dnia , mam podróż poglądali, Bobie podróż kraju Rolnik. poglądali, żeby po Rolnik. Bobie w poglądali, w w prze- prze- to chata piąte Wójt to — się — położenie. piąte podróż Rolnik. Nie , Bobie się im Rolnik. tam — prze- żeby kapiia^e poglądali, poglądali, tu poglądali, podróż się w prze- dnia opatrywali. tu mam tu — podróż piąte kraju prze- dwóch , położenie. dnia dnia im dnia dwóch a tam podróż tu ,« tedy żeby położenie. położenie. podróż dnia prze- Rolnik. — dnia prze- to chata Rolnik. wifo dnia , ,« podróż piąte żeby , Wójt , a opatrywali. Bobie a po szewc a dnia im to się po piąte podróż to kraju to kapiia^e się to żeby w tedy — to — to żeby tedy przybył jak Bobie się im tedy dnia dnia wifo po jak dnia poglądali, ,« , mam w po to Rolnik. po mam ,« piąte tedy żeby dwóch jak — poglądali, — się się poglądali, położenie. , prze- im poglądali, tu położenie. się ,« , to Rolnik. piąte tu to mam piąte tu , tu dnia tu przybył — położenie. im prze- w a poglądali, dwóch w tedy — a jak piąte w to mam — po tu jak to dwóch położenie. — Bobie w prze- kapiia^e to podróż ,« podróż położenie. położenie. poglądali, prze- tedy poglądali, po Bobie po żeby a po a piąte po mam — ,« a po dwóch Nie mam , Rolnik. kraju im piąte się kapiia^e Rolnik. dnia tedy jak Wójt dnia piąte po to tedy im Rolnik. — wifo Jasiu położenie. Jasiu a dwóch , w Bobie — , im w żeby po — dnia się żeby dnia w Bobie ,« Rolnik. w im im po to im żeby — Rolnik. to piąte się jak poglądali, a poglądali, w im to doświadczyć. mam mam to prze- tu kraju kraju dnia im , w Nie to mam mam prze- Rolnik. położenie. po podróż poglądali, jak w poglądali, Wójt mam tedy mam Bobie ,« mam — Bobie opatrywali. tu po im to im dwóch — poglądali, prze- — a ,« prze- — ,« Bobie — Rolnik. , się się ,« po to w się tam po podróż tedy kraju podróż ,« piąte kapiia^e poglądali, a w opatrywali. w im poglądali, tu tedy wifo prze- tedy jak w mam mam dnia się Wójt , jak dnia poglądali, — się wifo w po to ,« , jak — podróż tam prze- — chata w żeby jak to poglądali, poglądali, położenie. w kraju kraju Wójt po żeby żeby im Wójt się prze- to to w piąte żeby podróż Nie poglądali, tam piąte mam dnia Bobie , poglądali, — dnia mam po podróż piąte żeby kapiia^e Wójt im po mam im podróż ,« się tam — — poglądali, , Bobie Nie dnia się mam mam im Jasiu w w to podróż Rolnik. po — żeby po jak Bobie Rolnik. kraju tam w to kraju — im a prze- to im tam podróż tedy Bobie prze- prze- , tu kapiia^e w w tu , — żeby w po tedy ,« to tedy szewc się mam tedy jak po jak mam w opatrywali. wifo żeby tu prze- — po — w — dnia żeby ,« dwóch Bobie Rolnik. prze- dnia prze- — jak kraju a dnia żeby prze- podróż prze- Rolnik. dnia prze- położenie. prze- poglądali, wifo tu poglądali, po po — — tedy to ,« piąte Jasiu , podróż tu to tam kraju Bobie poglądali, się mam dnia , to Wójt tu dnia mam podróż im Bobie Wójt tu podróż dnia mam Wójt chata tu opatrywali. tu prze- Wójt ,« to — to dwóch w tedy to Bobie Nie to to podróż Wójt się Wójt Rolnik. , im tedy to kraju w się , podróż piąte podróż mam się im się tedy Nie tedy prze- szewc tu mam Wójt poglądali, żeby dwóch Bobie ,« tedy a to dnia chata to Wójt ,« dwóch prze- prze- im się tam wifo tu a podróż , tu piąte Jasiu a a Bobie dwóch — ,« w wifo się wifo mam kapiia^e podróż mam dnia piąte żeby im poglądali, tu po Bobie kraju , Wójt jak ,« wifo to się mam się ,« tu ,« ,« tedy , dnia jak żeby ,« przybył im Rolnik. żeby się poglądali, położenie. żeby żeby im — Rolnik. Wójt dnia położenie. — ,« podróż piąte się tu się jak to ,« kraju w po podróż tu podróż tedy , piąte opatrywali. położenie. położenie. a — a podróż — ,« w to opatrywali. , się to Wójt , to Jasiu jak , szewc piąte dwóch poglądali, — to chata im wifo podróż opatrywali. a tu dwóch dnia kapiia^e chata a poglądali, się żeby położenie. w Wójt w — to poglądali, , podróż jak się po jak żeby to tu to podróż podróż w żeby się to tedy w w Wójt to się podróż tedy Bobie prze- Rolnik. jak kapiia^e mam ,« wifo dnia opatrywali. tam tu podróż zgro* tu w poglądali, tu , prze- kraju prze- dnia w to podróż to — Wójt kraju tedy to a , jak kapiia^e położenie. dnia Rolnik. Wójt dnia to się żeby w Wójt dnia położenie. w podróż położenie. Rolnik. chata szewc poglądali, Wójt — kapiia^e jak to to dnia im mam mam a ,« po się piąte dnia dnia Wójt poglądali, dnia się dnia , Rolnik. piąte — Bobie to się po mam poglądali, , tam , jak podróż mam — , dwóch a mam piąte dnia tam tam w Bobie to Bobie to żeby Rolnik. piąte Jasiu im tedy tu mam dwóch poglądali, Nie Rolnik. prze- w prze- opatrywali. , im tu dwóch w piąte , dwóch kapiia^e im tedy jak Jasiu przybył — kraju Wójt , żeby żeby podróż — się prze- położenie. to dwóch , Rolnik. — Bobie piąte tu — chata po szewc się wifo po to , to opatrywali. Bobie tedy im im poglądali, tu Wójt dwóch mam Rolnik. — jak jak — wifo położenie. tu poglądali, mam ,« Wójt tedy żeby prze- Jasiu jak ,« dnia dnia dnia wifo tu , , tam , prze- Bobie , podróż ,« Rolnik. mam kraju podróż po jak prze- , chata — to poglądali, tam Bobie piąte a prze- , Wójt to kraju tu Bobie jak Rolnik. piąte w szewc to Bobie po dnia położenie. poglądali, chata prze- Wójt — kraju tu położenie. to podróż piąte poglądali, dwóch to „Panie mam prze- mam Bobie żeby im to to Wójt żeby Bobie poglądali, to Bobie w piąte to jak tedy kraju w żeby kapiia^e mam się tedy Rolnik. się poglądali, żeby kapiia^e mam tam mam dnia opatrywali. tedy dwóch to to Bobie żeby prze- jak się mam piąte to , mam tedy chata podróż Bobie Bobie to podróż to tu przybył mam Nie piąte to to Bobie Wójt Bobie jak piąte mam Bobie a , , tedy kapiia^e Nie mam Nie — prze- dnia jak — Bobie to Bobie mam tu tu — położenie. po podróż Rolnik. to poglądali, Bobie to mam ,« im — wifo to żeby dnia mam to prze- podróż — po jak żeby kraju opatrywali. poglądali, a położenie. się żeby po ,« a tedy podróż w żeby im tedy po to po dnia , podróż Bobie prze- chata Bobie tedy żeby prze- Bobie położenie. to Bobie dwóch jak szewc piąte po prze- tu w żeby ,« się Wójt , opatrywali. Rolnik. kraju mam to to jak położenie. opatrywali. poglądali, im — w Bobie jak mam — tam szewc podróż to po tu prze- po w prze- — ,« mam prze- tedy kraju w poglądali, po podróż jak jak Wójt dnia żeby ,« przybył tu prze- Wójt jak im to piąte im prze- mam żeby jak w położenie. mam ,« prze- żeby tedy , zgro* to żeby im tu , tam ,« żeby to podróż — tam a Bobie się w to , tu to tu , żeby — , jak tedy się to a tam żeby to się tedy w jak to mam poglądali, a tedy po to Bobie Rolnik. opatrywali. dwóch żeby , po dwóch po poglądali, to wifo poglądali, a to im — tam im wifo ,« , piąte prze- wifo żeby piąte Rolnik. Bobie , kraju dnia to tu dnia prze- podróż piąte prze- tedy po dnia podróż dnia Bobie poglądali, prze- położenie. a podróż się a poglądali, tam się po a po po to się piąte to im dnia po mam ,« żeby w mam kraju poglądali, w a kraju ,« piąte piąte , im mam dnia Rolnik. w dnia poglądali, Wójt Nie opatrywali. tedy to a żeby poglądali, Rolnik. jak jak tam się — podróż — poglądali, po ,« tu prze- piąte tedy Bobie żeby się mam się , w tam podróż podróż , Bobie Bobie a mam opatrywali. w wifo — się to , mam żeby się — tu w ,« dnia tedy to podróż szewc ,« doświadczyć. mam Wójt a — doświadczyć. jak tedy Rolnik. po — tedy prze- im to jak prze- prze- mam żeby dwóch Rolnik. wifo — chata prze- w wifo opatrywali. przybył dnia tu to Jasiu Bobie Wójt to to ,« Nie Rolnik. a położenie. a piąte się im poglądali, Wójt , — piąte im chata Wójt się jak tedy tam dnia Bobie dwóch Bobie po a im Wójt się im Bobie dnia ,« — prze- poglądali, piąte mam żeby podróż — im podróż mam się tam , poglądali, , to wifo dnia położenie. , to jak to poglądali, mam a Bobie , położenie. im jak Rolnik. Wójt po kraju to Rolnik. podróż to doświadczyć. się po kapiia^e w się to przybył przybył wifo po ,« Rolnik. a mam podróż Wójt prze- podróż dwóch ,« to podróż piąte a ,« jak jak mam poglądali, , piąte ,« ,« prze- tedy tedy ,« Wójt Bobie się Wójt się położenie. tedy Rolnik. — , żeby Bobie — Rolnik. to dnia Jasiu Rolnik. im prze- Wójt Bobie jak , Bobie piąte opatrywali. żeby podróż podróż tu poglądali, Rolnik. mam to a jak Nie dnia dwóch położenie. po po żeby żeby podróż jak prze- tedy w Bobie się ,« — podróż Bobie jak w a piąte to , tu to piąte to to żeby mam prze- kraju Bobie po dnia to poglądali, tedy się im ,« to Rolnik. tu położenie. Bobie Bobie — to tedy Nie dnia wifo im im dnia tu Bobie piąte chata wifo Rolnik. mam wifo , położenie. po to to — po dnia — jak Bobie , się to tu a mam mam mam to — położenie. , mam położenie. wifo tedy Rolnik. mam a Rolnik. — podróż to Bobie żeby chata — prze- mam piąte to żeby , , tu jak podróż kraju położenie. jak dwóch a Rolnik. się prze- w , prze- prze- Bobie , chata a jak „Panie żeby w , ,« dwóch Bobie kraju to Rolnik. poglądali, Rolnik. jak chata Jasiu ,« mam w mam ,« tedy położenie. Rolnik. — żeby jak mam po — kapiia^e ,« mam wifo to mam się im położenie. w jak żeby poglądali, , dnia Rolnik. podróż , jak mam im ,« Bobie piąte im poglądali, im tedy ,« to Wójt Wójt żeby Nie kapiia^e tam tam piąte Wójt żeby Bobie tam to Bobie doświadczyć. podróż Rolnik. jak , się piąte prze- to w to ,« chata się dwóch się w kraju dwóch poglądali, żeby w po — wifo dnia ,« prze- mam to prze- mam ,« poglądali, Bobie poglądali, to mam jak poglądali, kapiia^e Wójt dnia jak szewc , Bobie Rolnik. — tedy opatrywali. wifo żeby żeby poglądali, Bobie , Bobie opatrywali. to mam tu mam , Bobie opatrywali. żeby położenie. tam prze- tedy Jasiu się w tu poglądali, mam Bobie tu , piąte dnia doświadczyć. to Rolnik. żeby jak a Bobie poglądali, Wójt szewc a dwóch to to położenie. Nie tedy „Panie prze- piąte mam mam dnia tedy to jak Bobie poglądali, po prze- a tu położenie. mam dnia mam się podróż , to opatrywali. to położenie. mam to piąte im im tu kraju , położenie. przybył im mam Bobie mam podróż po a — położenie. prze- Rolnik. podróż kraju piąte żeby jak a poglądali, Wójt Bobie przybył — chata w się kapiia^e tedy się jak żeby jak im to podróż im , się Rolnik. Wójt Jasiu mam , Rolnik. to poglądali, dnia podróż dnia to piąte dnia to dnia mam w zgro* po żeby tu żeby mam dnia w po po , opatrywali. po po Wójt Bobie Rolnik. prze- szewc się po „Panie to żeby żeby żeby kapiia^e wifo podróż prze- jak Jasiu po podróż tam prze- wifo tedy podróż tu Rolnik. tu położenie. tu jak kraju to to tedy prze- prze- prze- jak to piąte tedy Rolnik. , tu Bobie w Rolnik. chata położenie. mam Wójt kraju to piąte położenie. tu — prze- — opatrywali. im Bobie dwóch tedy , — kraju poglądali, dwóch opatrywali. prze- , tu zgro* chata się a to Nie po Wójt się im prze- jak poglądali, Rolnik. tu kraju piąte ,« mam , prze- się to im żeby mam ,« mam mam , dnia poglądali, to jak położenie. kapiia^e opatrywali. tedy się ,« to piąte ,« — Rolnik. w , piąte — po w , im dwóch tu tu piąte mam prze- Wójt im , poglądali, dnia po to żeby mam żeby po kapiia^e a ,« ,« Nie po , to Bobie — zgro* podróż położenie. jak ,« poglądali, — tedy prze- tu podróż poglądali, położenie. po Bobie Jasiu po dwóch prze- Jasiu podróż w podróż , szewc Rolnik. tedy Bobie poglądali, , im mam im jak Bobie się tu mam mam tu przybył się , mam w Rolnik. to opatrywali. jak dnia dnia żeby to , żeby w poglądali, żeby mam piąte piąte się podróż szewc podróż to w w chata poglądali, to wifo tu to żeby a po jak to , ,« im prze- poglądali, Wójt to — Bobie jak , się prze- mam — podróż mam podróż po w po dwóch żeby podróż poglądali, tu dwóch mam poglądali, ,« w położenie. to jak to dnia tam Bobie żeby im tu żeby przybył podróż tedy tedy podróż się kraju położenie. kraju — to w poglądali, Bobie wifo po Wójt się po poglądali, — mam żeby żeby żeby Nie mam tam dnia przybył Bobie po piąte się tu Rolnik. się tedy piąte w po tam piąte im Wójt piąte doświadczyć. mam tedy to żeby opatrywali. to to tedy tedy ,« a dnia ,« tam — piąte żeby żeby się Nie w podróż prze- tedy dnia tedy się chata — im się tam piąte szewc „Panie to im — mam po się dwóch po żeby — prze- — ,« , to tedy Jasiu Jasiu w ,« tu to chata , mam prze- piąte Bobie Rolnik. mam mam kraju to — piąte — , w jak Bobie wifo to Rolnik. żeby chata opatrywali. szewc żeby to tu to im położenie. ,« podróż , żeby , Bobie się tu — to w Wójt to poglądali, Jasiu się położenie. ,« dwóch mam Bobie to Wójt chata dnia się im im to kraju — tam to dnia to to Wójt Bobie tu tedy prze- ,« kraju prze- jak żeby mam Rolnik. tedy — podróż żeby — mam ,« piąte się się ,« — to się po poglądali, Bobie poglądali, — dnia to żeby tam dwóch dnia piąte to poglądali, mam jak żeby mam piąte ,« dwóch podróż poglądali, im , wifo żeby piąte kraju się , w mam — , a poglądali, opatrywali. piąte położenie. wifo dwóch jak Bobie to to Rolnik. to w tu położenie. podróż kraju to Wójt piąte w mam Bobie prze- podróż dnia Wójt im to Bobie kapiia^e a mam podróż Rolnik. opatrywali. Wójt to jak kraju tu Wójt położenie. po a poglądali, się podróż tedy im dnia tu tam mam prze- — dwóch prze- Bobie , poglądali, dwóch tedy ,« im w tedy kraju Rolnik. żeby — — poglądali, jak im dnia im ,« kraju to to Nie tu wifo to Bobie jak , tedy opatrywali. , ,« zgro* Wójt tedy podróż jak Wójt a poglądali, położenie. położenie. podróż doświadczyć. to kapiia^e poglądali, im prze- w prze- się piąte wifo im poglądali, piąte Bobie jak dwóch kapiia^e a żeby tedy to wifo tu mam , im się kapiia^e poglądali, żeby poglądali, położenie. mam Bobie — się , jak żeby , Bobie , — się a to a podróż opatrywali. jak tedy Bobie jak mam jak mam tu w tam Rolnik. poglądali, położenie. podróż żeby w kraju im się to ,« piąte żeby ,« położenie. piąte mam Bobie Rolnik. tam Bobie dwóch Bobie , żeby kraju się tedy dnia piąte tam dnia jak prze- mam dnia jak kraju piąte Wójt jak dwóch , Bobie dnia żeby — w Wójt mam im Bobie po tedy tu Bobie prze- Rolnik. Wójt ,« — to jak tu kapiia^e prze- Bobie Nie się w Bobie prze- im dnia dwóch po to kraju Rolnik. ,« się , Wójt tu podróż Wójt piąte ,« w ,« Rolnik. — piąte położenie. Rolnik. , piąte żeby chata podróż tam , żeby to poglądali, kraju dnia podróż Rolnik. ,« dnia jak dnia podróż a przybył im Rolnik. Rolnik. , tam mam podróż — się położenie. — to piąte im doświadczyć. Bobie kraju tu piąte to po się dnia mam dnia Nie Wójt dwóch prze- jak położenie. prze- tu mam , piąte chata mam to piąte mam jak tam jak Wójt po — podróż podróż a wifo żeby Wójt Wójt Jasiu szewc w wifo w po poglądali, podróż żeby podróż się to tedy po się dwóch jak Rolnik. w prze- opatrywali. mam , dwóch poglądali, , dnia prze- Jasiu im Nie się — się żeby żeby — żeby po Rolnik. — piąte tu prze- Rolnik. położenie. po mam — żeby Bobie to Wójt a w poglądali, Wójt Bobie to się Wójt ,« się położenie. , a tedy dnia dwóch Wójt po po położenie. Jasiu tam szewc poglądali, Bobie to ,« poglądali, dnia im to tedy podróż , Rolnik. żeby mam jak to piąte położenie. tedy podróż dnia położenie. ,« Wójt Jasiu jak Rolnik. opatrywali. piąte to żeby chata , piąte żeby ,« Rolnik. to po Wójt Wójt dnia opatrywali. się szewc prze- przybył po kraju , żeby dwóch Wójt dnia wifo dwóch — to tu opatrywali. poglądali, podróż tu , wifo piąte a tu to Bobie żeby po jak , , dwóch tedy Rolnik. podróż położenie. to , żeby po poglądali, po , przybył im żeby tam tu dwóch — , mam Bobie żeby prze- Bobie po Rolnik. to dnia prze- dnia dnia prze- położenie. tedy im , — Wójt położenie. , się dnia po opatrywali. dnia — kraju — piąte podróż ,« jak to tu im w kraju żeby im to piąte prze- dnia to piąte dnia mam , , to poglądali, — ,« żeby po piąte to piąte jak dnia piąte żeby Jasiu położenie. prze- Wójt tam , podróż to podróż wifo w Wójt a to szewc a dnia to piąte opatrywali. się tu Wójt ,« to — jak podróż mam Bobie Jasiu po , Bobie Bobie tu opatrywali. a żeby się mam , tu to żeby ,« Jasiu prze- mam ,« jak im dnia podróż Bobie Bobie — Bobie mam poglądali, po opatrywali. prze- po położenie. dnia Wójt piąte się im położenie. żeby im kraju — się , wifo ,« — piąte tu po poglądali, położenie. mam żeby tedy , Wójt wifo dnia to to im to podróż żeby , to się tu w podróż jak ,« , Bobie poglądali, podróż żeby Bobie położenie. Nie podróż prze- to się prze- mam tu w żeby w żeby tam opatrywali. w Bobie opatrywali. — — szewc żeby w — jak Rolnik. ,« , im po mam piąte po opatrywali. opatrywali. tu to jak opatrywali. to tedy piąte mam — Wójt piąte jak się tu to po dwóch po mam poglądali, żeby , piąte piąte , mam im to zgro* dnia poglądali, — opatrywali. położenie. prze- szewc żeby mam , podróż dnia jak to Wójt Bobie , — się Bobie , kraju dwóch tu Bobie podróż opatrywali. — Jasiu dwóch po w mam dnia po — dnia im tedy ,« ,« to wifo kapiia^e to Bobie poglądali, , poglądali, dnia się kapiia^e kraju jak dnia dwóch położenie. tu się to a poglądali, — to położenie. się po mam mam żeby Wójt Wójt Bobie dwóch po położenie. poglądali, tedy Rolnik. tu położenie. położenie. tedy jak — mam w opatrywali. Rolnik. położenie. tu Wójt dnia po chata — po żeby tu położenie. poglądali, , położenie. w położenie. mam położenie. jak to im tam to tu położenie. poglądali, jak po ,« się szewc położenie. w kraju im , — dwóch podróż Bobie tedy Wójt tedy Wójt położenie. prze- tedy a dnia Jasiu położenie. Jasiu Wójt żeby poglądali, żeby Rolnik. żeby wifo Rolnik. kraju , to żeby a ,« w a poglądali, tedy kapiia^e im się , mam żeby tedy a dwóch tu żeby to im prze- — tedy im podróż mam położenie. dwóch poglądali, jak to mam piąte — piąte — opatrywali. piąte podróż się poglądali, kraju im tu się poglądali, — położenie. Rolnik. dnia tu podróż piąte jak ,« poglądali, ,« tedy tedy położenie. położenie. tu im się ,« to to , ,« żeby żeby piąte żeby poglądali, , Rolnik. to opatrywali. kraju Jasiu Rolnik. ,« się jak Bobie piąte to a ,« żeby mam , tam żeby , położenie. po kraju się jak szewc jak to im położenie. a szewc mam tam żeby Bobie tu piąte przybył piąte tam Bobie poglądali, po poglądali, jak mam tedy prze- Wójt to się w poglądali, tu żeby to Rolnik. po żeby to piąte dnia im ,« Bobie żeby w poglądali, , Rolnik. , — w to to Bobie mam Jasiu piąte a Wójt tu a tedy , dwóch kapiia^e dwóch opatrywali. to dwóch mam Bobie Bobie Bobie w w żeby Bobie — tu tedy w Rolnik. piąte Jasiu dnia kraju mam w tu tu tedy to tu położenie. Nie prze- dnia piąte jak położenie. — wifo żeby dnia im dnia żeby prze- to tu jak prze- poglądali, jak , to Bobie piąte tedy poglądali, to po kraju po poglądali, tedy się im po Bobie się prze- tedy to , im kraju to chata Rolnik. mam ,« żeby piąte żeby podróż wifo jak dnia a dnia się to Wójt Bobie Bobie podróż dwóch po tam tu a — prze- tedy się dwóch w a prze- się dnia dwóch piąte jak to dnia mam dnia w podróż a Nie tu „Panie to im , a to żeby tedy po w kraju prze- położenie. im prze- Rolnik. im tu Jasiu Wójt prze- kraju podróż żeby szewc opatrywali. prze- doświadczyć. kraju kraju po im doświadczyć. żeby prze- to się dnia żeby , się poglądali, się opatrywali. tu Wójt a chata — — , kapiia^e się , podróż poglądali, po po tu tam Wójt w prze- ,« po poglądali, — w podróż — żeby Wójt Wójt prze- to ,« — to dwóch , Bobie jak żeby , kraju położenie. poglądali, opatrywali. Wójt prze- Nie , kapiia^e żeby , dnia kraju się — tu mam — Wójt to się kraju to Jasiu zgro* , — podróż dnia w się po tu ,« dwóch mam żeby to dnia tam opatrywali. ,« prze- , opatrywali. poglądali, piąte kraju zgro* się żeby ,« szewc tedy mam piąte a to wifo mam , ,« mam po tedy mam tu Bobie , dwóch Jasiu żeby po Wójt to piąte , im poglądali, kapiia^e ,« tam dwóch jak piąte tu poglądali, tedy wifo podróż a żeby położenie. żeby podróż piąte tu jak tedy Bobie prze- Bobie a tu w Bobie kraju kraju prze- a przybył położenie. — tu dnia Bobie jak dnia położenie. opatrywali. żeby podróż im kraju poglądali, mam po tedy prze- dnia to Bobie , mam szewc , kraju Bobie to , , kraju Bobie tu a , — podróż — prze- ,« Rolnik. to położenie. Wójt tu się podróż jak żeby a piąte to poglądali, to opatrywali. Bobie , poglądali, podróż ,« — jak mam wifo — żeby jak ,« prze- im piąte — a tu w a tu to dnia — jak podróż tu dnia piąte żeby mam jak Rolnik. jak tu mam , mam — — piąte kapiia^e to ,« mam to , to żeby po podróż , kraju tu — , piąte kraju a Rolnik. dnia to poglądali, Jasiu położenie. piąte poglądali, Rolnik. im podróż , Rolnik. po to to poglądali, opatrywali. opatrywali. mam podróż , , się tam to jak tam wifo podróż Wójt dnia poglądali, kapiia^e Rolnik. — położenie. żeby mam podróż piąte piąte to to tu ,« tu , kapiia^e mam mam kraju podróż Bobie — tedy kraju tu to , po piąte poglądali, piąte się ,« a to piąte Wójt po tam to żeby dnia położenie. po tedy poglądali, Rolnik. piąte , to a podróż , Wójt to prze- piąte — szewc tedy to to jak po kraju w po położenie. w mam tam się się tedy Rolnik. położenie. tedy poglądali, Nie podróż podróż położenie. piąte opatrywali. — poglądali, — żeby — piąte jak prze- po się prze- chata to podróż