Podział administracyjny Księstwa Warszawskiego

Departamenty i powiaty W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski, podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było sześć (warszawski, kaliski, poznański, bydgoski, płocki i łomżyński), zaś po 1809 roku - dziesięć (doszły departamenty: krakowski, radomski, lubelski i siedlecki). Dekretem z 19 grudnia 1807 roku Czytaj więcej...
TEST