Wsparcie jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka wg piramidy potrzeb Maslowa jest bezpieczeństwo, a co za tym idzie również poczucie wsparcia np. ze strony rodziny czy przyjaciół.Jakie rodzaje wsparcia możemy wyróżnić?- ewaluatywne (uznaniowe, wartościujące)- jest źródłem uznania i akceptacji- dostarcza modeli wymagań roli, pokazuje jak w pewnych Czytaj więcej...
TEST