Aparat urzędniczy w Księstwie Warszawskim

Nowe instytucje administracyjne pociągnęły za sobą rozbudowę aparatu biurokratycznego. System wybieralnych i niepłatnych urzędników z Rzeczpospolitej został zupełnie zarzucony. Nowi urzędnicy pochodzenia szlacheckiego jak i mieszczańskiego, zasilali szeregi nowej klasy społecznej – czyli inteligencji. W 1811 r. aparat administracji liczył Czytaj więcej...

Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim

Wprowadzone do Księstwa sądownictwo administracyjne miało charakter dwuinstancyjny. Powierzono je specjalnie powołanym radom prefekturalnym i Radzie Stanu. Dekret z 7 lutego 1809 r. przewidywał ze rady prefekturalne będą  orzekać w sporach , w których wartość  przedmiotu nie przekroczyła 1000 zł. Skład rady wynosił 3 – 5 osób powoCzytaj więcej...

Władza w Księstwie Warszawskim

„Municypalność”Najniższą jednostką w administracji Księstwa była „municypalnosć” zarządzana przez burmistrza lub prezydenta. Dekretem z dnia 10 lutego 1809 r. utworzono municypalność z czterech miast głównych : Warszawy, Poznania, Torunia, Kalisza. W 1812 uznano także za takie Kraków , Lublin i Sandomierz. Na ich czele postawiono Czytaj więcej...

Podział administracyjny Księstwa Warszawskiego

Departamenty i powiaty W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski, podział terytorialny Księstwa na departamenty, których było sześć (warszawski, kaliski, poznański, bydgoski, płocki i łomżyński), zaś po 1809 roku - dziesięć (doszły departamenty: krakowski, radomski, lubelski i siedlecki). Dekretem z 19 grudnia 1807 roku Czytaj więcej...

Władza w Księstwie Warszawskim

KrólNajwyższa władza wykonawcza w państwie powierzona została królowi, który sprawować miał rządy konstytucyjne. Była to monarchia ograniczona, bowiem konstytucja formułowała zasadę suwerenności monarchy. Według konstytucji, korona książęca warszawska należała dziedzicznie do króla saskiego Fryderyka Augusta I .  Władzę króla Czytaj więcej...

Sejm i senat Księstwa Warszawskiego

Sejm składał się z senatu i izby poselskiej. W senacie jak w Rzeczpospolitej Szlacheckiej zasiadali, biskupi, wojewodowie,  kasztelanowie (po 6 każdego stanu). W izbie poselskiej zaś znaleźli się posłowie wybierani przez szlachtę na sejmikach powiatowych i deputowani wybierani na okręgowych zgromadzeniach gminnych  reprezentujących Czytaj więcej...

Księstwo Warszawskie

Sukces Napoleona pod Austerlitz spowodował istotne zmiany w europejskim układzie sił. Przestał istnieć Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Franciszek II został cesarzem tylko Austrii. Napoleon stworzył pod swoim protektoratem Związek Reński, obejmujący wszystkie większe państwa niemieckie, oprócz Prus i Austrii. W 1806 r. wybuchła wojna Czytaj więcej...
TEST