Składniki kierowania

Podstawowe składniki kierowania to „zlecenia”, „bodźce” oraz „argumenty racjonalne i emocjonalne”. Zlecenie to informacja przekazana przez kierownika podwładnemu dotycząca oczekiwań kierownika wobec podwładnego. Oczekiwania te dotyczą najczęściej pożądanych wyników działania podwładnego bądź wymaganego sposobu realizacji zadania. Czytaj więcej...

Organizacja w sensie ogólnym

Organizacja w sensie ogólnym – taka całość, której części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Tak rozumianą całość można rozpatrywać w trzech znaczeniach: „rzeczowym” (np. instytucja), „czynnościowym” (tj. organizowanie, np. podział zadań między pracowników, projektowanie struktury organizacyjnej, organizowanie Czytaj więcej...

Psychologiczne koncepcje osobowości

Osobowość człowieka jest przedmiotem dociekań wielu dyscyplin naukowych. Liczne teorie osobowości, które zostały wytworzone na podstawie wieloletnich badań, usiłują w sposób adekwatny wyjaśnić naturę człowieka i jego zachowanie się w środowisku.Zasadniczo istnieją dwa ujęcia osobowości: normatywne i empiryczne. To pierwsze traktuje Czytaj więcej...

Władza jako odmiana nierówności społecznych

Władza jest odmianą nierówności społecznych. Posiada jednak znaczenie szczególne. Powtarza się zarówno w nierównościach gradacyjnych, jak i dychotomicznych. Jest obecna nie tylko w obrębie ujęciu władzy wg Webera, ale także we wszystkich pozostałych rodzajach stratyfikacji. I tak, władza jest efektem, ale niekiedy źródłem, przywilejów majCzytaj więcej...

Czy nierówności społeczne są potrzebne?

To pytanie zadają sobie ludzie od samego początku. Nierówności zdają się być nieodłącznym elementem naszego istnienia. Bez względu na epokę i miejsce wzbudza ono żywe dyskusje i niemałe kontrowersje. Nurtuje zarówno zwykłych, „szarych” ludzi  jak i wielkich myślicieli, naukowców i filozofów. Problem nierówności społecznych Czytaj więcej...

Cechy osobowości

Każdy nas posiada różny zestaw cech, które odpowiadają za to jacy jesteśmy i jaki mamy charakter. Cechy osobowości można pogrupować ze względu na ich cechy charakterystyczne.Cechy osobowości możemy pogrupować ze względu na:a) wiek, płeć, wykształceniemężczyźni w starszym wieku – wykazują społeczną izolacjęwyższe wykształcenie – Czytaj więcej...
TEST