Polecane: GoPOS

Czym jest kierowanie ludźmi?

Kierowanie ludźmi - Oddziaływanie na innych ludzi w celu spowodowania ich działania zgodnego z zamierzeniami osoby oddziałującej. W procesach kierowania występują „kierownicy” (osoby oddziałujące) i „podwładni” (osoby, na które się oddziałuje), między którymi zachodzą bardzo zróżnicowane procesy wzajemnego oddziaływania.

Kilka uwag dotyczących istoty kierowania:
• aby kierować ludźmi trzeba mieć nad nimi władzę, czyli posiadać możność wywierania wpływu na ludzi. Władza może mieć różne źródła (status formalny kierownika, obowiązujące przepisy prawne, własność zasobów, autorytet rzeczywisty, wymuszenie – siła fizyczna, rozpoznanie i wpływ na bliższe i dalsze otoczenie ludzi – układy, możliwość kontrolowania niepewnych elementów sytuacji). Władzę można wywierać w sposób bezpośredni bądź pośredni
• podstawowe składniki bezpośredniego kierowania ludźmi to (1) zlecenia-zadania, (2) bodźce i (3) argumenty racjonalne oraz emocjonalne
• ważnym warunkiem skutecznego kierowania ludźmi  jest przyzwolenie podwładnych (akceptowanie władzy i poleceń kierownika)
• procesy kierowania ludźmi mają dwie strony – formalną i nieformalną, które wcale nie muszą się pokrywać i zwykle się nie pokrywają. W rzeczywistych procesach kierowania występuje bardzo duża zmienność i zwrotność ról kierownika i podwładnego. Identyfikacja rzeczywistych struktur władzy i oddziaływania na siebie ludzi jest bardzo trudna
• rzeczywiste zamierzenia (cele) kierownika wcale nie muszą być oczywiste dla podwładnych, rzeczywiste intencje kierownika mogą być ukryte pod powierzchnią przekazywanych zleceń bądź w zabiegach związanych z kształtowaniem otoczenia podwładnych  
• formalne struktury kierowania odwzorowuje powszechnie znany dokument: schemat organizacyjny. W wieloszczeblowych strukturach organizacyjnych instytucji formalne struktury kierowania zakładają w niektórych przypadkach jednoczesne pełnienie przez pracowników dwóch ról: kierownika i podwładnego. Dotyczy to np. kierowników szczebli pośrednich
• przy ocenie skuteczności i sprawności kierowania uwzględnia się często nie tylko zamierzone skutki końcowe, ale także sposób ich osiągnięcia
• w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy szersze podejścia traktujące o możliwościach wywierania wpływu na pracowników: (1) podejście zorientowane na cechy kierowników, (2) podejście zorientowane na style kierowania i (3) podejście sytuacyjne zorientowane na dostosowanie stylu kierowania do konkretnej sytuacji


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Co to jest zarządzanie zasobami?
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST