Polecane: Masaż konia receptą na zdrowie

Fazy czynności kierowniczych

Wyróżnić możemy następujące fazy czynności kierowniczych:

1. Przyjęcie zadania
• Wyjaśnianie wątpliwości związanych z zadaniem
• Powiązanie zadania z innymi zadaniami i procesami
• Orientacja na wyniki (kryteria oceny)
• Wypracowanie koncepcji wykonania zadania

2. Przekazanie zadania podwładnym
• Uświadomienie szerszego kontekstu zadania (czemu zadanie służy?)
• Podział pracy w zespole podwładnych
• Wybór formy przekazania zadania
• Stopień narzucania sposobu wykonania zadania przez podwładnych
• Wyznaczenie terminu wykonania
• Otwartość na pomysły podwładnych
• Komunikatywność kierownika (prostota i jednoznaczność)

3. Tworzenie warunków do działania
• Wybór i przygotowanie miejsca wykonania zadania
• Zabezpieczenie potrzebnych zasobów (jakość i terminowość)

4. Motywowanie
• Tworzenie właściwego klimatu organizacyjnego
• Uwzględnienie potrzeb i aspiracji podwładnych
• Uwzględnienie kwalifikacji zawodowych i osobowościowych
• Dobór odpowiednich bodźców
• Dobór argumentów racjonalnych i emocjonalnych
• Powiązanie efektywności działań oraz pożądanych postaw z wynagrodzeniem

5. Realizacja zadania
• Zakres udziału kierownika w czynnościach wykonawczych
• Koordynacja prac podwładnych
• Pełne wykorzystanie możliwości i czasu podwładnych
• Podtrzymywanie wśród podwładnych opcji na wynik końcowy

6. Kontrola wykonania
• Kontrola wstępna, cząstkowa i końcowa
• Kontrola osiągniętych wyników
• Kontrola sposobu wykonania
• Wnioski wynikające z popełnionych błędów (konsultacje, analiza przyczyn)
• Ocena pracy podwładnych połączona z systemem motywacyjnym


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Składniki kierowania
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST