Lokaty terminowe w bankach

Możliwość składania w bankach wolnych środków pieniężnych w formie lokat terminowych, posiadają w Polsce podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne. Aktualnie banki oferują klientom bardzo szeroką gamę różnych form lokat terminowych.

Lokatami – depozytami terminowymi nazywamy takie rachunki, przy których jest podany czas, na jaki depozytariusz ulokuje swoje pieniądze w banku. Lokaty terminowe są najpopularniejszą formą oszczędzania. Podstawową ich zaletą jest bezpieczne ulokowanie pieniędzy, jak i różnorodność form ich deponowania w poszczególnych bankach. Terminy depozytów i wysokości oprocentowania zależą wyłącznie od banku.

Za pierwsze kryterium podziału lokat można przyjąć czas ich trwania – wyróżniamy lokaty : krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe to te, których okres deponowania nie przekracza miesiąca, czyli jedno-, kilku- i kilkunastodniowe lokaty. Kolejne kryterium podziału uwzględnia rodzaj oprocentowania lokat. I tak wyróżniamy lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu.

Lokaty terminowe w bankach są także przyjmowane  w  walutach obcych, najczęściej w dolarach amerykańskich i w euro. Banki przedstawiają swoim klientom coraz większe możliwości w zakresie lokat terminowych. W wielu bankach można ulokować pieniądze nie tylko na standardowych lokatach terminowych, ale także na specjalnych lokatach krótkoterminowych na przykład 2-dniowych o dość korzystnym oprocentowaniu są to tak zwane lokaty negocjowane.

Z krótkoterminowych lokat negocjowanych korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa. Tylko one potrafią sprostać wysokim, minimalnym wpłatom i często im właśnie zależy na tym, aby pieniądze nie leżały bezczynnie, a przez cały czas przynosiły zysk. Tylko w niektórych bankach na rachunkach negocjowanych pieniądze mogą złożyć osoby fizyczne.

Oferta banków jest różna, ale w każdym przypadku charakteryzuje ją jedno: negocjowany czas trwania lokaty jak i wysokość jej oprocentowania. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze wysokość oprocentowania jest uzależniona od bieżącej sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym, a po drugie jest zależna od wysokości lokowanej przez klienta kwoty. W przypadku gdy klient lokuje w danym banku minimalny wkład, który może wynieść 200 000 zł otrzymuje oczywiście inne oprocentowanie niż klient, który wpłaca 1 000 000 zł.

Bank Austria Creditanstalt posiada w swej ofercie lokaty negocjowane skierowane wyłącznie do podmiotów gospodarczych, a wkład minimalny jaki klient musi wnieść wynosi 250 000 zł. W BIG Banku Gdańskim lokaty negocjowane były dostępne zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Klienci indywidualni mogą zawierać taką lokatę od 3 do 180 dni natomiast firmy od 1 do 180 dni. W obu przypadkach minimalny w kład wynosi 20 000 zł. Pierwszy Polsko Amerykański Bank SA kieruje swoje lokaty negocjowane wyłącznie do firm, a minimalny wkład tutaj wynosi 50 000 zł. Z kolei BPH kieruje swoją propozycje zarówno do osób fizycznych jak i do podmiotów gospodarczych. Natomiast minimalna suma, jaką musimy ulokować w wynosi 100 000 zł.

W Pekao możemy negocjować czas trwania naszej lokaty od 2 do 365 dni, a kwota jaką musimy dysponować minimalnie może wynieść 20 000, tak dla osób fizycznych jak i dla firm. Z kolei Wielkopolski Bank Kredytowy negocjuje jedynie z firmami i to jedynie w przypadku gdy minimalny wkład wynosi 200 000 zł.  W PKO kwota lokaty nie może być niższa niż 100 000, natomiast minimalna kwota każdego kolejnego powiększenia lokaty wynosi 10 000 zł. Niestety, w X kwota poniżej 1 miliona jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej natomiast powyżej tej sumy jest ustalana na drodze negocjacji.


O autorze

Natka

Pisze o wszystkim co ważne i ciekawe, ale głównie o ekonomii i biznesie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST