Przykładowe kompetencje pracowników w firmie X-&-Y

W przedsiębiorstwie X-&-Y zarządzanie zasobami ludzkimi jest nakierowane na przydzielenie personelu do wykonywania usług mających wpływ na jakość w oparciu o posiadane przez pracowników kwalifikacje i kompetencje. W tym celu w badanej firmie podejmuje się następujące działania:
- określa się niezbędne kompetencje dla personelu przeprowadzającego działania mające wpływ na jakość
- zatrudnia się personel poprzez określone wymagania dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych opracowane w oparciu o wymagania przepisów prawnych, oferowanych usług, dokumentacji projektowej, norm i instrukcji technologicznych
- zapewnia się szkolenia dla spełnienia potrzeb jakościowych oraz dokonuje się ich ocen
- dokonuje się ciągłego uświadamiania personelu w zakresie ważności swoich działań w osiąganiu celu

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X-&-Y obszernie zostały rozdzielone kompetencje i odpowiedzialność wśród pracowników firmy:
Prezes zarządu jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa
- zatwierdzenie planu szkoleń i jego modernizację
- akceptację wniosku o zatrudnienie pracownika

Dyrektorzy zakładów przedsiębiorstwa, kierownik działu kadr, kierownicy hurtowni oraz radca prawny są kompetentni i odpowiedzialni za:
- opracowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa

Pełnomocnik ds. SZJ jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- zgłaszanie szkoleń doraźnych wynikających z sytemu zapewnienia jakości
- przeprowadzenie szkoleń wstępnych pracowników nowoprzyjętych

Dział księgowości jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- rozliczenie kosztów szkoleń

Kierownik działu kadr jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- sprawdzenie opracowanych planów szkoleń

Dział kadr jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- prowadzenie akt osobowych pracownika
- poszukiwanie pracowników w celu ich przyjęcia do firmy w oparciu o założone wymagania
- opracowywanie planów szkoleń, ich korektę w razie potrzeby w oparciu o wnioski oraz analizę posiadanych dopuszczeń
- opracowywanie zestawień zbiorczych szkoleń
- zbieranie od pracowników ocen dotyczących szkoleń
- przeprowadzenie analizy ocen
- wystawienie i rozliczenie kart obiegowych
- przyjmowanie i kierowanie do pracowników pism dotyczących podwyższenia wykształcenia
- prowadzenie nadzoru nad szkoleniami wewnętrznymi
- prowadzenie nadzoru nad dokształcaniem
- przygotowanie umów i ich rejestrację

Radca prawny jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- ocenę przygotowanych umów

Dyrektorzy, kierownicy, specjaliści komórek organizacyjnych są kompetentni i odpowiedzialni za:
- złożenie wniosku o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników motywując ich potrzebę
- wystąpienie o zatrudnienie pracownika i przedłużenie umów o pracę

Specjalista ds. BHP i P.POŻ jest kompetentny i odpowiedzialny za:
- szkolenie pracowników w zakresie BHP
- określanie czasookresów szkoleń BHP dla poszczególnych grup pracowniczych
- opracowanie planu szkoleń BHP dla pracowników wspólnie z działem kadr
- współudział w organizowaniu szkoleń zewnętrznych dotyczących BHP


O autorze

Lila

Obywatelka Świata. Po prostu. Pasjonatka podróży, dobrej kuchni & dobrej książki.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST