Polecane: Korektor tekstu Warszawa

Spółka cywilna - zarys historyczny

Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch lub większej liczby osób dla łatwiejszego osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Prawo dopuszcza również możliwości tworzenia i istnienia niektórych spółek z udziałem jednego wspólnika (spółki jednoosobowe), a także do powoływania ich dla celów niegospodarczych. Spółki odgrywają bardzo istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospodarce rynkowej.

W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych, a także banków, instytucji ubezpieczeniowych itd., w tym z reguły największe organizacje gospodarcze.

Spółka jako forma współdziałania osób znana była już w starożytności, a przepisy dotyczące spółek zawierają rożne systemy prawa antycznego. Praktyczne potrzeby dyktowały łączenie się osób w grupy, aby w ten sposób osiągnąć zamierzony cel, najczęściej gospodarczy. Spółki były zawiązywane na przykład w celu transportu towarów karawaną przez niebezpieczne tereny. Wspólnicy wnosili do spółki wkłady pieniężne i rzeczowe oraz własną pracę.

W prawie babilońskim, asyryjskim i izraelskim stosowano praktyki, że osoba finansująca przedsięwzięcie handlowe w formie spółki otrzymywała po jego zakończeniu zwrot wyłożonego kapitału i połowę zysku, zaś drugą połowę otrzymywał kupiec.

Spółka znana była szeroko prawu rzymskiemu i gospodarce tego okresu. Zalążkiem spółki w prawie rzymskim było consortium, czyli wspólnota spadkobierców, które pozwalało spadkobiercom ojca rodziny kontynuować jedność majątku familijnego. Później według tego wzoru także osoby obce mogły zawiązywać spółki w drodze złożenia oświadczeń woli przed pretorem.

Właściwa spółka prawa rzymskiego – societas, była zawiązywana w drodze zwykłej umowy. Skupiała ona dwóch lub więcej wspólników, którzy zobowiązywali się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów, najczęściej zarobkowych przy użyciu połączonych środków osobowych i rzeczowych. Rzymska spółka nie była osobą prawną lecz wewnętrznym związkiem między wspólnikami, którzy na zewnątrz występowali w sprawach spółki tak ja we własnych.

W średniowieczu i czasach późniejszych, aczkolwiek spółka nie odgrywała wówczas poważniejszej roli, wykształciły się nowe jej postacie. Dotyczy to w szczególności włoskich państw – miast związanych z handlem, szczególnie handlem morskim, jak Wenecja i Genua. Ogromny rozwój spółek oraz równolegle prawa o spółkach nastąpił w końcu wieku XVIII, a zwłaszcza w XIX i XX wieku.


O autorze

Natka

Pisze o wszystkim co ważne i ciekawe, ale głównie o ekonomii i biznesie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Cechy osobowości
Następny artykuł:Cechy osobowości

Polecane: https://bakkara.pl

Polecane: Pospay2 ONLINE

TEST