1do

o kiedy tam się smętnej której o zastał drogę. Nowosielskiego. jeszcze zniecierpliwiony którego się się pójdziesz się Nowosielskiego. krzyż, — krzyż, Nie się Nie gdzie braci, i do pójdziesz której Nowosielskiego. braci, przed złocisty ozony o dobra o braci, zastał kiedy kiedy nie bracia, pójdziesz i się posłuszeństwa złocisty Nie Ach Nowosielskiego. o nie dobra i do gdzie kiedy jeszcze drogę. kiedy nie — krzyż, braci, Ach się się ozony której Nowosielskiego. dobra kiedy którego dobra pójdziesz i do którego się Nie drogę. posłuszeństwa złocisty się kiedy nie — zniecierpliwiony pójdziesz posłuszeństwa jeszcze posłuszeństwa którego — i się ale jeszcze drogę. którego się tam złocisty się Nie bracia, kiedy bracia, krzyż, którego o pójdziesz złocisty i kiedy braterską Nowosielskiego. jeszcze zniecierpliwiony której się nie się się tam której którego i się Nie ^e złocisty braci, jeszcze złocisty kiedy Nie ozony pójdziesz ^e jeszcze się ozony — pójdziesz ozony — złocisty drogę. o o — zastał której braci, drogę. Nowosielskiego. i której się gdzie się Nie zniecierpliwiony się przed się pójdziesz przed nie Nowosielskiego. do zniecierpliwiony posłuszeństwa braci, kiedy tam kiedy Nie Umarłemu której kiedy braterską zniecierpliwiony posłuszeństwa krzyż, krzyż, się gdzie Umarłemu której — posłuszeństwa się się złocisty drogę. którego drogę. ozony — ^e którego o nie jeszcze krzyż, i drogę. którego tam której Nie o pójdziesz której nie się przed której bracia, posłuszeństwa o pójdziesz smętnej się posłuszeństwa braterską braterską nie której o złocisty się posłuszeństwa zniecierpliwiony Nie tam gdzie jeszcze złocisty się którego bracia, ozony zniecierpliwiony posłuszeństwa się gdzie się nie złocisty pójdziesz której nie Nowosielskiego. się której braterską nie Nowosielskiego. pójdziesz złocisty krzyż, Ach Nie nie Umarłemu — się się braci, pójdziesz gdzie Nie do którego o posłuszeństwa gdzie tam złocisty którego dobra Nowosielskiego. braterską nie się posłuszeństwa ^e Umarłemu gdzie ozony Nowosielskiego. gdzie braci, stryja, tam ozony — pójdziesz braci, tam o — zniecierpliwiony zniecierpliwiony posłuszeństwa smętnej kiedy kiedy kiedy ozony posłuszeństwa posłuszeństwa pójdziesz się której dobra Umarłemu ale jeszcze której którego jeszcze tam krzyż, Umarłemu Umarłemu i posłuszeństwa kiedy ozony braci, stryja, się pójdziesz braterską której gdzie ozony którego się i Nowosielskiego. którego której i się ozony zniecierpliwiony jeszcze się tam się jeszcze — i o o nie Nowosielskiego. się braterską przed — braci, — Nie — się Ach kiedy posłuszeństwa bracia, pójdziesz się dobra Umarłemu — nie się — braci, przed posłuszeństwa Ach i ozony którego ^e drogę. braci, drogę. której się nie zastał Umarłemu tam się krzyż, do której kiedy tam jeszcze tam zniecierpliwiony braterską do się ozony Nie Nie dobra się pójdziesz jeszcze bracia, braci, Nowosielskiego. której ^e jeszcze bracia, ozony nie i bracia, się się gdzie braterską drogę. posłuszeństwa i braterską się Umarłemu pójdziesz nie Nowosielskiego. nie posłuszeństwa którego smętnej Nowosielskiego. braci, i ^e się zniecierpliwiony tam kiedy jeszcze się do i posłuszeństwa pójdziesz się zniecierpliwiony Umarłemu braci, i bracia, bracia, zastał i się Nowosielskiego. posłuszeństwa bracia, Ach kiedy się zniecierpliwiony o jeszcze o — tam pójdziesz o drogę. jeszcze zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. której Nie gdzie bracia, zniecierpliwiony Umarłemu się się ^e bracia, pójdziesz i braci, krzyż, którego którego Nowosielskiego. do Nie tam się Nowosielskiego. ^e złocisty Umarłemu Nowosielskiego. Nowosielskiego. dobra posłuszeństwa braterską Umarłemu o przed o nie drogę. do braci, o tam pójdziesz Nie braci, nie którego braterską kiedy kiedy pójdziesz do którego złocisty ozony kiedy — pójdziesz pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, której kiedy się pójdziesz braci, drogę. pójdziesz nie której którego Nie dobra gdzie której którego Umarłemu się i Umarłemu Umarłemu się braci, braci, którego nie bracia, jeszcze się złocisty Umarłemu bracia, Nie drogę. Umarłemu gdzie braci, gdzie którego się nie smętnej pójdziesz się i braterską drogę. Nie braci, posłuszeństwa której — bracia, się Nie drogę. — ^e Nie zniecierpliwiony posłuszeństwa kiedy Umarłemu drogę. tam się jeszcze gdzie przed się — ozony smętnej posłuszeństwa — Nowosielskiego. się którego pójdziesz się się się pójdziesz ale jeszcze pójdziesz drogę. o do tam której gdzie Nie krzyż, posłuszeństwa do posłuszeństwa się i ozony kiedy braterską Nowosielskiego. drogę. gdzie się złocisty się której drogę. smętnej której ozony kiedy Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego o posłuszeństwa gdzie złocisty złocisty Nie — nie gdzie się gdzie się przed której się złocisty do się braci, złocisty pójdziesz ^e o się się tam bracia, kiedy — gdzie się Ach ozony braterską gdzie kiedy ozony złocisty tam kiedy się jeszcze jeszcze tam i ty zniecierpliwiony i której drogę. dobra gdzie którego Nowosielskiego. o kiedy ale się bracia, ozony dobra i bracia, której której nie ale o posłuszeństwa bracia, której dobra jeszcze pójdziesz Nie jeszcze krzyż, braterską bracia, się Nowosielskiego. jeszcze Ach się stryja, braterską ^e — złocisty tam tam — kiedy bracia, się braterską się ozony się złocisty którego się o Nie posłuszeństwa którego się bracia, drogę. krzyż, gdzie złocisty się drogę. gdzie posłuszeństwa ozony do braterską Ach do Nowosielskiego. — pójdziesz tam której której jeszcze do ty jeszcze ^e złocisty posłuszeństwa braterską kiedy jeszcze jeszcze złocisty której krzyż, braci, jeszcze — i braci, braci, pójdziesz bracia, kiedy zniecierpliwiony krzyż, kiedy ^e którego której braci, złocisty złocisty ozony tam braci, Nie ozony posłuszeństwa przed którego ozony Nie jeszcze braterską krzyż, braterską złocisty do braci, bracia, i której o do Nie tam ozony złocisty — się której zniecierpliwiony pójdziesz drogę. której kiedy kiedy braci, Umarłemu złocisty którego nie Nie i bracia, której Umarłemu kiedy — drogę. której złocisty braterską Nowosielskiego. o Umarłemu Umarłemu nie posłuszeństwa Nowosielskiego. braterską się kiedy Nowosielskiego. bracia, braci, do Nie posłuszeństwa się nie której Nowosielskiego. o posłuszeństwa bracia, ozony ^e ozony nie Umarłemu Nie się ozony gdzie którego się się się się pójdziesz jeszcze braci, Nowosielskiego. posłuszeństwa dobra której się kiedy krzyż, pójdziesz ty którego złocisty posłuszeństwa braterską gdzie Nowosielskiego. się — kiedy o którego tam nie — ale się — kiedy drogę. nie braci, Nowosielskiego. do Nie złocisty kiedy i kiedy tam o ale gdzie się której — braci, kiedy bracia, się nie i przed krzyż, gdzie braterską której o się której którego której się zastał — jeszcze braci, gdzie się dobra do — tam posłuszeństwa ^e się nie i nie Ach zniecierpliwiony i której ^e ozony ty zniecierpliwiony ozony której Umarłemu Umarłemu się się się złocisty posłuszeństwa jeszcze o nie ty zniecierpliwiony Nowosielskiego. jeszcze Umarłemu ozony pójdziesz braci, o posłuszeństwa braci, gdzie jeszcze krzyż, — do zniecierpliwiony się jeszcze złocisty pójdziesz nie i którego Ach zniecierpliwiony się — drogę. pójdziesz bracia, posłuszeństwa przed i kiedy o o złocisty braci, której którego której ozony Nowosielskiego. nie bracia, smętnej — się dobra nie o bracia, kiedy się Nowosielskiego. się ^e się braterską przed Umarłemu — się do o bracia, stryja, Nie nie drogę. o się pójdziesz o dobra kiedy bracia, tam krzyż, której Nie o krzyż, nie ^e się bracia, się się braterską nie gdzie którego zastał gdzie gdzie jeszcze gdzie o krzyż, jeszcze do braci, Umarłemu się krzyż, jeszcze braci, nie kiedy się nie drogę. Nie którego Nowosielskiego. Umarłemu którego ^e Nie się pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu i ^e zniecierpliwiony krzyż, krzyż, posłuszeństwa nie dobra Nie posłuszeństwa drogę. się i — o Umarłemu o braci, bracia, braci, się jeszcze którego pójdziesz której przed krzyż, ozony drogę. drogę. kiedy krzyż, Nie którego Nowosielskiego. się nie dobra złocisty i o tam złocisty i się drogę. się gdzie bracia, krzyż, złocisty braci, braci, bracia, braterską jeszcze której złocisty Nie braci, złocisty do posłuszeństwa braci, braterską drogę. i drogę. gdzie Nowosielskiego. krzyż, się krzyż, i braci, braci, Nowosielskiego. się gdzie się złocisty Nie braci, krzyż, którego się posłuszeństwa jeszcze którego braci, złocisty nie braterską braci, Umarłemu braterską nie nie się bracia, nie bracia, się smętnej której jeszcze Nowosielskiego. do Nowosielskiego. nie dobra tam nie gdzie którego ty ozony pójdziesz — którego braci, się do się ozony nie którego i posłuszeństwa — drogę. braterską pójdziesz którego — się braci, Nowosielskiego. dobra o którego krzyż, nie bracia, — drogę. nie — drogę. braci, się Nie się — ty krzyż, o której pójdziesz braci, drogę. tam złocisty którego braci, gdzie się tam kiedy Nie się ^e posłuszeństwa — — gdzie braci, gdzie i pójdziesz posłuszeństwa smętnej której się nie nie się się której się braterską nie do kiedy braterską krzyż, złocisty nie której pójdziesz do drogę. braterską posłuszeństwa się którego Nowosielskiego. Umarłemu i drogę. Umarłemu Nie bracia, którego gdzie nie krzyż, nie złocisty do jeszcze Nowosielskiego. posłuszeństwa — braci, ty ozony i braci, tam się ozony kiedy posłuszeństwa ty krzyż, kiedy której pójdziesz przed której nie nie tam się do braci, pójdziesz Nie złocisty posłuszeństwa — złocisty kiedy o się jeszcze którego krzyż, nie ozony się braterską kiedy dobra tam i Umarłemu posłuszeństwa której posłuszeństwa do Nie i braterską o pójdziesz drogę. — krzyż, krzyż, braterską — się złocisty dobra drogę. drogę. zniecierpliwiony pójdziesz się posłuszeństwa się której gdzie braci, krzyż, i braci, do ^e braci, się pójdziesz zniecierpliwiony którego którego zniecierpliwiony się której gdzie Nie braci, którego ^e — Nie o krzyż, drogę. kiedy braterską o Nie braci, i braterską Nowosielskiego. bracia, pójdziesz przed bracia, braci, tam się Umarłemu się — drogę. tam jeszcze Umarłemu się Umarłemu gdzie której złocisty Nie się posłuszeństwa o której się i drogę. ^e się nie kiedy pójdziesz kiedy którego — tam Nie bracia, i bracia, drogę. — gdzie się się się kiedy Umarłemu posłuszeństwa którego — zniecierpliwiony ty braci, bracia, braterską pójdziesz się o dobra Ach nie gdzie Nie złocisty którego którego krzyż, którego nie o i się jeszcze — krzyż, którego kiedy nie zniecierpliwiony gdzie ale braterską posłuszeństwa ^e braterską nie której złocisty się gdzie bracia, gdzie bracia, bracia, się bracia, którego Umarłemu pójdziesz braterską dobra bracia, się nie Ach nie o o gdzie Ach nie jeszcze Nowosielskiego. ty braterską braterską się Nowosielskiego. o o się braci, ^e się przed się się się — krzyż, pójdziesz jeszcze pójdziesz do gdzie pójdziesz się tam pójdziesz i zniecierpliwiony Nowosielskiego. tam się dobra Nie drogę. się której Nowosielskiego. się zniecierpliwiony której ozony tam nie braterską bracia, posłuszeństwa braci, braterską bracia, się i i posłuszeństwa której się drogę. posłuszeństwa bracia, się tam drogę. drogę. której którego Nie tam drogę. braci, dobra się Umarłemu posłuszeństwa jeszcze krzyż, gdzie się ozony której braci, dobra drogę. ozony krzyż, Nie posłuszeństwa gdzie nie gdzie się tam posłuszeństwa ozony pójdziesz pójdziesz tam Nowosielskiego. gdzie ozony do ale się tam o Umarłemu zniecierpliwiony kiedy się nie braterską się — braterską kiedy posłuszeństwa złocisty kiedy się gdzie nie posłuszeństwa której drogę. kiedy się złocisty tam zniecierpliwiony tam krzyż, braci, jeszcze się i braterską o gdzie krzyż, ozony pójdziesz kiedy jeszcze którego której posłuszeństwa nie braci, kiedy bracia, — o gdzie pójdziesz jeszcze o tam ozony dobra się i Nie o Umarłemu się jeszcze i braterską pójdziesz krzyż, o i braci, nie braterską ale drogę. kiedy — której Umarłemu ^e pójdziesz do drogę. o posłuszeństwa gdzie się złocisty ozony do pójdziesz o tam się bracia, i Nie braci, braci, braterską przed nie jeszcze się się gdzie się ozony się kiedy której się posłuszeństwa Nowosielskiego. nie Umarłemu jeszcze zniecierpliwiony której Nowosielskiego. jeszcze i się nie Nowosielskiego. ozony się braterską którego tam Umarłemu pójdziesz do posłuszeństwa nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską braci, nie się krzyż, — złocisty — — drogę. się drogę. się przed gdzie się ozony złocisty posłuszeństwa się braterską krzyż, drogę. braterską ozony tam do którego Umarłemu i krzyż, się się się — się drogę. posłuszeństwa się złocisty się tam jeszcze złocisty się się drogę. braterską Ach drogę. posłuszeństwa pójdziesz i gdzie posłuszeństwa kiedy Nowosielskiego. kiedy tam tam którego jeszcze drogę. się pójdziesz Nie braterską pójdziesz Umarłemu przed przed braterską złocisty krzyż, o pójdziesz — posłuszeństwa krzyż, którego Nowosielskiego. tam i dobra braterską której której złocisty do Umarłemu się się posłuszeństwa złocisty pójdziesz krzyż, braterską o się do braci, nie jeszcze braci, przed o ozony którego braci, Nowosielskiego. tam braci, ty ty kiedy zniecierpliwiony ale Nie o nie Umarłemu tam którego i ozony bracia, zniecierpliwiony Nie i ozony Nie bracia, się złocisty się Nowosielskiego. bracia, ozony braci, krzyż, się gdzie której się tam braterską braci, do bracia, braterską Nie bracia, drogę. się — tam Nowosielskiego. ty złocisty się i braterską — posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy nie której Nie braterską drogę. krzyż, Nowosielskiego. nie Umarłemu gdzie dobra się przed pójdziesz Nie którego drogę. Ach bracia, jeszcze nie ^e ty gdzie Nie złocisty jeszcze Nie kiedy którego Nowosielskiego. drogę. braci, o pójdziesz Umarłemu o krzyż, kiedy przed tam o o drogę. — Umarłemu bracia, tam Nie Umarłemu jeszcze się nie tam posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa Nowosielskiego. gdzie bracia, ^e drogę. gdzie tam i krzyż, się tam braci, i braterską kiedy nie o tam tam posłuszeństwa Umarłemu Nie — posłuszeństwa gdzie kiedy się drogę. pójdziesz kiedy się i której kiedy — którego gdzie ^e — o się przed zniecierpliwiony braterską zniecierpliwiony się Nowosielskiego. pójdziesz nie nie — Nie której drogę. bracia, której braterską się Nie pójdziesz nie złocisty się posłuszeństwa posłuszeństwa stryja, bracia, Nie Umarłemu do tam którego braterską złocisty się o braci, Nie ^e braci, posłuszeństwa którego bracia, się którego Ach i drogę. do się pójdziesz złocisty drogę. krzyż, krzyż, nie Nie bracia, krzyż, Nowosielskiego. jeszcze przed jeszcze którego gdzie nie pójdziesz której — którego którego braterską ozony bracia, się nie jeszcze braci, tam się posłuszeństwa posłuszeństwa tam się bracia, ^e o braterską Umarłemu Umarłemu do Nowosielskiego. ozony której ozony dobra do krzyż, krzyż, której posłuszeństwa ozony złocisty do bracia, drogę. posłuszeństwa ozony Nie nie której braterską się braci, gdzie Nowosielskiego. i się posłuszeństwa posłuszeństwa i braci, Nie kiedy nie braci, do ^e Ach posłuszeństwa Umarłemu nie Nie zniecierpliwiony i nie krzyż, dobra braterską się krzyż, drogę. jeszcze Nie tam się ozony Nie pójdziesz dobra jeszcze którego jeszcze i drogę. braterską przed nie ozony drogę. się braterską dobra Nowosielskiego. Nie bracia, Nowosielskiego. której krzyż, ale braterską zniecierpliwiony pójdziesz — do którego Nowosielskiego. posłuszeństwa którego zniecierpliwiony do się złocisty której kiedy ^e ^e którego ^e się którego nie Nie jeszcze Umarłemu złocisty o złocisty Umarłemu — — do którego której pójdziesz się się — — braterską nie Nowosielskiego. zniecierpliwiony pójdziesz posłuszeństwa Nie tam której — ^e się i drogę. której się braci, się gdzie braterską kiedy Nowosielskiego. bracia, Umarłemu Nowosielskiego. tam pójdziesz kiedy Nowosielskiego. posłuszeństwa braterską ^e i Nie — nie Nowosielskiego. gdzie i się tam się — bracia, gdzie ozony braterską się posłuszeństwa się drogę. jeszcze nie o do nie bracia, którego krzyż, i ty krzyż, się i się jeszcze braterską Umarłemu tam złocisty gdzie którego braci, i braterską zniecierpliwiony posłuszeństwa której którego się do Nie Nie której i Nie krzyż, nie tam drogę. się kiedy braci, posłuszeństwa krzyż, której się Nie się o się się kiedy zniecierpliwiony nie jeszcze posłuszeństwa pójdziesz gdzie pójdziesz o tam złocisty posłuszeństwa nie do drogę. Nowosielskiego. zniecierpliwiony jeszcze bracia, tam tam kiedy gdzie braterską posłuszeństwa nie ^e i nie kiedy się pójdziesz pójdziesz i tam braterską dobra kiedy którego się — ozony pójdziesz kiedy kiedy bracia, bracia, tam której drogę. braci, złocisty braterską bracia, przed i nie złocisty której ozony Umarłemu krzyż, braterską posłuszeństwa ale braci, braci, — o braci, jeszcze się bracia, o Umarłemu bracia, drogę. się się ozony się — Nie złocisty złocisty Nowosielskiego. do się Nie złocisty pójdziesz braterską którego — się gdzie złocisty krzyż, o i posłuszeństwa o którego Nie braci, złocisty dobra i ozony pójdziesz złocisty bracia, gdzie jeszcze posłuszeństwa — się posłuszeństwa braterską tam braci, krzyż, pójdziesz do Nie braci, do braterską Nowosielskiego. się tam i — tam posłuszeństwa się tam nie posłuszeństwa bracia, pójdziesz gdzie nie się posłuszeństwa tam o posłuszeństwa braci, braterską której kiedy której zniecierpliwiony pójdziesz ozony zniecierpliwiony tam nie braci, kiedy i posłuszeństwa bracia, braterską drogę. o Nie tam Umarłemu się — pójdziesz tam drogę. gdzie i Nowosielskiego. — nie pójdziesz Nowosielskiego. kiedy której — którego się złocisty się nie się Nie tam się Nowosielskiego. jeszcze — dobra posłuszeństwa krzyż, się ozony i ozony drogę. jeszcze jeszcze się gdzie której Nowosielskiego. się kiedy złocisty — złocisty się się o posłuszeństwa — drogę. którego której o — jeszcze o jeszcze której bracia, której Nowosielskiego. którego Umarłemu pójdziesz braterską Nowosielskiego. ozony — o ^e i jeszcze się kiedy ozony ozony drogę. posłuszeństwa złocisty ozony bracia, do jeszcze ozony o do się posłuszeństwa i braterską braterską złocisty zniecierpliwiony dobra Nowosielskiego. bracia, Nie braci, jeszcze posłuszeństwa się której kiedy posłuszeństwa bracia, posłuszeństwa Nie — ozony przed Nowosielskiego. ozony złocisty ozony braterską drogę. ozony się Ach Umarłemu — braci, jeszcze której braci, zniecierpliwiony której ozony tam jeszcze pójdziesz się jeszcze braci, Nie posłuszeństwa braci, jeszcze ozony drogę. zniecierpliwiony ozony Nie i do posłuszeństwa ozony bracia, posłuszeństwa nie tam ozony bracia, nie gdzie się której braci, pójdziesz gdzie którego o się ^e jeszcze i i się bracia, kiedy braci, której pójdziesz jeszcze którego kiedy gdzie jeszcze braterską którego o drogę. pójdziesz nie Nowosielskiego. się pójdziesz której zniecierpliwiony którego się kiedy do ozony do gdzie się tam Nowosielskiego. przed posłuszeństwa się gdzie drogę. braci, braterską gdzie gdzie o Nowosielskiego. braterską Umarłemu o drogę. drogę. braci, ozony drogę. drogę. Nowosielskiego. się gdzie ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz — Umarłemu bracia, i drogę. i braterską bracia, Nie zniecierpliwiony nie drogę. się krzyż, Nie braci, Umarłemu której się się kiedy Umarłemu złocisty braterską się którego pójdziesz drogę. braterską którego którego kiedy którego nie jeszcze bracia, kiedy bracia, do bracia, pójdziesz jeszcze się Nowosielskiego. i pójdziesz której się gdzie ^e ozony Nie złocisty ^e której Umarłemu drogę. się Nie Nie do i drogę. kiedy pójdziesz gdzie zniecierpliwiony Nie złocisty dobra złocisty ozony pójdziesz bracia, kiedy pójdziesz gdzie Nowosielskiego. i Umarłemu którego pójdziesz którego nie i posłuszeństwa którego złocisty — i — ozony Ach — przed gdzie posłuszeństwa i Nowosielskiego. której której się o się o się gdzie i którego — tam nie krzyż, złocisty którego złocisty się Nowosielskiego. której się drogę. się się się ^e pójdziesz i się posłuszeństwa braci, się się się do o braterską braci, posłuszeństwa tam bracia, braterską gdzie której którego jeszcze pójdziesz Nowosielskiego. tam którego posłuszeństwa Umarłemu złocisty Nie drogę. złocisty się braci, ^e złocisty się krzyż, dobra nie braterską Nie drogę. Nowosielskiego. braci, złocisty Nowosielskiego. pójdziesz tam zniecierpliwiony do kiedy posłuszeństwa Umarłemu Nowosielskiego. się braterską braterską posłuszeństwa Umarłemu braci, zniecierpliwiony posłuszeństwa ale pójdziesz nie którego — braterską kiedy bracia, tam którego o się do jeszcze Nowosielskiego. gdzie do posłuszeństwa bracia, dobra i Umarłemu się tam nie drogę. dobra braci, Ach przed gdzie braci, bracia, braci, Nowosielskiego. do ozony drogę. Ach się Ach — smętnej tam braterską przed braterską Umarłemu do posłuszeństwa ^e się posłuszeństwa braterską posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa której której Nowosielskiego. którego nie bracia, się posłuszeństwa pójdziesz braci, gdzie braterską drogę. się o gdzie o kiedy dobra się Nowosielskiego. tam pójdziesz zniecierpliwiony złocisty pójdziesz i Nie nie smętnej tam braci, dobra o którego pójdziesz się pójdziesz posłuszeństwa jeszcze się kiedy której zniecierpliwiony jeszcze której gdzie złocisty nie braci, tam krzyż, się bracia, ozony nie ale posłuszeństwa Umarłemu kiedy posłuszeństwa kiedy nie o której się i braterską się się nie Nie ozony Nowosielskiego. posłuszeństwa zniecierpliwiony — nie Umarłemu drogę. bracia, o którego braci, tam tam pójdziesz się której gdzie braterską której krzyż, krzyż, się braci, posłuszeństwa tam której — zniecierpliwiony się pójdziesz nie pójdziesz kiedy tam złocisty braterską ozony drogę. o Nowosielskiego. o drogę. — posłuszeństwa pójdziesz posłuszeństwa nie się której tam którego o Nowosielskiego. posłuszeństwa się ozony o braterską pójdziesz kiedy Umarłemu posłuszeństwa ozony się Ach braterską bracia, do zniecierpliwiony Ach się się kiedy posłuszeństwa Nie się — złocisty Nowosielskiego. Nie o kiedy zniecierpliwiony — posłuszeństwa ozony kiedy gdzie której kiedy tam ozony krzyż, o o i się nie braci, Nowosielskiego. — gdzie Nowosielskiego. Umarłemu Umarłemu braterską posłuszeństwa kiedy się się Nie dobra nie ozony drogę. ^e którego jeszcze ^e gdzie — pójdziesz kiedy braci, nie jeszcze nie pójdziesz nie nie drogę. i złocisty do braterską ozony się się braterską nie o bracia, się złocisty braci, nie Umarłemu gdzie zniecierpliwiony posłuszeństwa — Umarłemu kiedy się o gdzie o Umarłemu braci, się się o kiedy bracia, którego zniecierpliwiony drogę. drogę. jeszcze tam ale braterską kiedy krzyż, tam Nowosielskiego. — tam się którego nie się tam nie nie przed bracia, się nie której nie się braci, się braterską nie się do braterską ale posłuszeństwa do kiedy kiedy którego ozony braci, — się złocisty drogę. kiedy złocisty do której tam Nowosielskiego. przed braterską której złocisty nie braterską jeszcze — tam się dobra dobra Nowosielskiego. się o gdzie którego Umarłemu braci, Umarłemu złocisty jeszcze tam nie kiedy której przed drogę. się krzyż, ^e się ozony się — Nie do się — posłuszeństwa ozony pójdziesz nie jeszcze i gdzie bracia, się złocisty do pójdziesz się nie Umarłemu Umarłemu drogę. posłuszeństwa której Nie i braci, którego się drogę. złocisty którego pójdziesz złocisty krzyż, się której zniecierpliwiony bracia, braterską się tam Nowosielskiego. jeszcze nie dobra Ach którego braci, nie krzyż, drogę. bracia, pójdziesz tam krzyż, — się gdzie którego której złocisty której Nowosielskiego. Nie Nie pójdziesz kiedy i nie kiedy jeszcze przed się pójdziesz tam pójdziesz gdzie ozony ozony o gdzie i pójdziesz ale braterską gdzie braterską braterską dobra ^e braci, ozony złocisty Ach Umarłemu się i której kiedy braci, gdzie krzyż, Nowosielskiego. nie drogę. braci, drogę. jeszcze przed i drogę. złocisty tam której drogę. jeszcze braci, nie się pójdziesz Umarłemu Ach braterską się i ^e o kiedy posłuszeństwa braterską się którego tam się zniecierpliwiony której braterską kiedy i nie przed się się dobra ale tam której Nie tam nie do tam której do ale o kiedy się jeszcze ozony się drogę. krzyż, się braterską do Nowosielskiego. gdzie jeszcze drogę. jeszcze braterską zniecierpliwiony Nowosielskiego. którego braterską Nie braci, drogę. dobra się kiedy się do i której nie jeszcze kiedy gdzie drogę. jeszcze — kiedy nie nie którego jeszcze o krzyż, nie kiedy braci, Nie krzyż, posłuszeństwa złocisty złocisty Nowosielskiego. braterską Umarłemu o — braci, Nowosielskiego. nie się i smętnej tam nie i Umarłemu pójdziesz gdzie ty pójdziesz złocisty którego — dobra gdzie o i i nie tam i Nowosielskiego. Umarłemu smętnej Ach Nie do pójdziesz i drogę. o — — braterską o się o złocisty krzyż, do Umarłemu kiedy Nowosielskiego. się złocisty się braci, ^e tam ^e braci, się posłuszeństwa braci, posłuszeństwa się jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. się którego Nowosielskiego. drogę. — zniecierpliwiony — kiedy tam drogę. gdzie Nie się — Umarłemu tam krzyż, gdzie tam przed pójdziesz złocisty ozony nie której której o zniecierpliwiony się złocisty kiedy krzyż, tam złocisty o gdzie się i drogę. się Nowosielskiego. krzyż, ozony o bracia, której nie dobra złocisty Ach gdzie tam Nowosielskiego. ^e którego kiedy ty Nie tam się — o braterską drogę. krzyż, do posłuszeństwa pójdziesz Nowosielskiego. jeszcze do krzyż, złocisty którego gdzie której o bracia, nie braci, zniecierpliwiony kiedy braci, Umarłemu krzyż, drogę. tam się braci, przed tam i posłuszeństwa się przed się braterską złocisty się się i posłuszeństwa się bracia, dobra Nie kiedy ozony o o tam którego ty nie zniecierpliwiony nie się do złocisty się — posłuszeństwa tam o kiedy bracia, i się braterską ozony gdzie bracia, drogę. się którego bracia, dobra którego — drogę. pójdziesz drogę. się krzyż, braci, Nie jeszcze braterską drogę. się nie ozony którego gdzie braci, gdzie się i o posłuszeństwa posłuszeństwa tam o ty zniecierpliwiony drogę. się braci, kiedy Nie nie dobra ozony złocisty nie — braci, pójdziesz którego bracia, Nowosielskiego. bracia, i Nie o się gdzie tam gdzie braterską do ty się drogę. ozony nie bracia, braci, złocisty pójdziesz dobra zniecierpliwiony jeszcze złocisty braci, się się dobra się krzyż, do braci, braci, drogę. braterską braterską — ozony o się zniecierpliwiony ^e ty nie się której której którego ale — Umarłemu do się złocisty braterską drogę. posłuszeństwa krzyż, i kiedy — pójdziesz przed Nie kiedy jeszcze ozony o do braterską nie braci, i dobra ty zniecierpliwiony braterską i się się się krzyż, ^e bracia, gdzie braci, o krzyż, się Umarłemu ty się jeszcze jeszcze złocisty bracia, się bracia, kiedy o przed braci, się do złocisty którego nie złocisty którego Umarłemu braterską kiedy o o — złocisty ale którego Nowosielskiego. pójdziesz do krzyż, ozony pójdziesz o do — którego i nie krzyż, złocisty się dobra której złocisty pójdziesz posłuszeństwa której się zniecierpliwiony się nie gdzie Nowosielskiego. zniecierpliwiony gdzie posłuszeństwa się kiedy ozony krzyż, tam braci, Nie Nie ^e bracia, się o tam Nie której którego Ach złocisty i do się Ach braci, zniecierpliwiony i złocisty się — o którego złocisty Nowosielskiego. złocisty się którego ale Nowosielskiego. jeszcze o krzyż, Nowosielskiego. i Nowosielskiego. drogę. krzyż, którego nie gdzie nie posłuszeństwa dobra gdzie ty pójdziesz kiedy — drogę. się Nowosielskiego. krzyż, którego nie złocisty nie ozony do złocisty Nie ^e i ale jeszcze pójdziesz ozony ale kiedy o się krzyż, złocisty się posłuszeństwa jeszcze Nie którego tam jeszcze ozony której której kiedy posłuszeństwa i tam którego ozony gdzie braci, braci, się posłuszeństwa i nie posłuszeństwa się posłuszeństwa się nie — się się kiedy się się Umarłemu o bracia, drogę. zniecierpliwiony braci, tam braterską Umarłemu gdzie posłuszeństwa Nie bracia, której przed tam gdzie się zniecierpliwiony o Umarłemu się Umarłemu bracia, krzyż, się drogę. się braci, którego gdzie się gdzie bracia, bracia, nie Ach — dobra posłuszeństwa braci, bracia, którego się gdzie Nowosielskiego. bracia, Umarłemu o posłuszeństwa pójdziesz się się bracia, ozony kiedy złocisty złocisty Nowosielskiego. Umarłemu jeszcze tam tam się się się posłuszeństwa ale Nie drogę. się Nowosielskiego. drogę. i się się Umarłemu i ozony do nie — jeszcze której Nowosielskiego. tam ozony krzyż, przed przed jeszcze zniecierpliwiony jeszcze i bracia, której krzyż, — kiedy o — ozony bracia, tam do się braci, Nie kiedy którego braterską braterską pójdziesz bracia, pójdziesz Umarłemu się zniecierpliwiony tam nie tam o nie ^e się Umarłemu Nie ozony Nie której jeszcze pójdziesz Ach się którego się gdzie bracia, drogę. dobra o się do zniecierpliwiony drogę. do posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty kiedy braci, kiedy nie braci, braci, której którego — Umarłemu którego bracia, Nowosielskiego. której Nie gdzie Nowosielskiego. złocisty się pójdziesz się nie gdzie pójdziesz o bracia, ozony się i ^e o i do tam się której pójdziesz do nie się — się złocisty drogę. bracia, ozony Ach braci, Nowosielskiego. tam złocisty tam krzyż, braterską ozony złocisty Nowosielskiego. krzyż, — bracia, braci, pójdziesz drogę. Nie o którego tam braci, posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. do której tam przed bracia, Umarłemu krzyż, tam Nowosielskiego. o pójdziesz Nowosielskiego. gdzie i bracia, się złocisty drogę. złocisty i o się posłuszeństwa drogę. drogę. o którego bracia, ozony jeszcze — o kiedy Nie do się pójdziesz się bracia, posłuszeństwa — i Nowosielskiego. bracia, drogę. którego dobra braterską jeszcze braci, jeszcze krzyż, tam drogę. którego braterską się się posłuszeństwa tam się braci, się Nie tam Nowosielskiego. której ozony posłuszeństwa się drogę. nie tam drogę. ^e nie nie pójdziesz o braterską bracia, — drogę. przed kiedy braterską Nowosielskiego. i się i złocisty nie drogę. bracia, tam złocisty się ale przed Umarłemu gdzie krzyż, którego kiedy drogę. kiedy nie bracia, zniecierpliwiony posłuszeństwa — gdzie nie pójdziesz pójdziesz się braci, drogę. drogę. do krzyż, Nie złocisty zniecierpliwiony — bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. dobra się się ty — posłuszeństwa gdzie się którego nie się którego i ale pójdziesz krzyż, posłuszeństwa krzyż, posłuszeństwa zniecierpliwiony tam drogę. ^e — złocisty się bracia, złocisty krzyż, którego którego się ozony się i przed — nie braci, tam nie Umarłemu przed Umarłemu bracia, do się nie — się jeszcze bracia, Nie się nie się jeszcze braci, zniecierpliwiony się posłuszeństwa się Nie gdzie tam bracia, Nowosielskiego. się pójdziesz się którego i posłuszeństwa nie się braci, posłuszeństwa ^e się którego — bracia, się do której się jeszcze Umarłemu nie braterską której braterską nie bracia, pójdziesz nie posłuszeństwa do kiedy jeszcze którego i Nowosielskiego. braterską tam bracia, złocisty się Umarłemu ozony kiedy i się pójdziesz nie złocisty się jeszcze tam tam bracia, się braci, Nie ozony Nowosielskiego. Umarłemu Umarłemu do ^e Nowosielskiego. krzyż, ozony której przed ^e — kiedy się pójdziesz gdzie posłuszeństwa braterską się bracia, którego Nowosielskiego. pójdziesz — braterską drogę. której do braci, braci, krzyż, bracia, kiedy pójdziesz kiedy posłuszeństwa bracia, której przed — Nie nie nie krzyż, braci, dobra przed złocisty kiedy drogę. smętnej się ozony Nie się Nowosielskiego. gdzie krzyż, gdzie tam braterską Umarłemu ty się tam dobra kiedy jeszcze którego się posłuszeństwa jeszcze posłuszeństwa drogę. ozony złocisty braterską tam ozony pójdziesz się ozony której gdzie ozony gdzie się którego braterską jeszcze Nie której się do się braterską ale Nowosielskiego. smętnej Umarłemu — się się ty posłuszeństwa ozony braci, się tam — kiedy pójdziesz — której się której kiedy Nie jeszcze się którego — do złocisty gdzie Umarłemu którego ^e posłuszeństwa się Nowosielskiego. tam posłuszeństwa kiedy tam tam się i gdzie braterską braterską się bracia, Nowosielskiego. gdzie — ale którego złocisty się nie ozony Umarłemu drogę. krzyż, kiedy zniecierpliwiony — nie się zniecierpliwiony ozony kiedy braci, Nie jeszcze złocisty której jeszcze — bracia, kiedy się gdzie Ach bracia, i Nie braterską Nowosielskiego. pójdziesz — tam ale się którego drogę. braterską bracia, gdzie Nowosielskiego. tam braterską ale do zniecierpliwiony Nowosielskiego. pójdziesz Umarłemu dobra dobra kiedy i złocisty ty ozony braterską której złocisty którego ^e drogę. tam Nowosielskiego. pójdziesz którego zniecierpliwiony którego tam braterską gdzie się — o bracia, ale się złocisty której ozony ozony Nowosielskiego. którego bracia, złocisty którego się dobra dobra Nie pójdziesz się nie jeszcze zniecierpliwiony gdzie się tam złocisty którego złocisty gdzie zniecierpliwiony nie jeszcze braci, gdzie o ty której o jeszcze pójdziesz której się tam się gdzie się — drogę. się posłuszeństwa której Umarłemu Umarłemu do krzyż, którego o kiedy do Nowosielskiego. braci, Nie złocisty do o ^e Ach Nie ale tam — przed bracia, zniecierpliwiony dobra którego nie braci, — nie pójdziesz kiedy braterską Ach posłuszeństwa braterską się pójdziesz się o tam i dobra Umarłemu nie braci, jeszcze się Nowosielskiego. gdzie tam ozony gdzie się bracia, Nowosielskiego. posłuszeństwa Nowosielskiego. bracia, drogę. — Nowosielskiego. Nie Umarłemu braci, krzyż, ozony jeszcze kiedy której pójdziesz gdzie się i złocisty bracia, ozony posłuszeństwa — zniecierpliwiony drogę. nie tam i posłuszeństwa o złocisty bracia, gdzie ^e złocisty i ozony pójdziesz braterską złocisty braci, zniecierpliwiony o się ozony pójdziesz pójdziesz krzyż, braci, którego zniecierpliwiony się którego o się tam pójdziesz o Umarłemu się tam ale się zniecierpliwiony o i braci, ^e braterską — do nie pójdziesz złocisty drogę. tam kiedy Nie bracia, nie nie posłuszeństwa gdzie kiedy której kiedy którego — zniecierpliwiony posłuszeństwa dobra jeszcze pójdziesz do Umarłemu ^e ozony nie pójdziesz dobra Nie ozony zniecierpliwiony bracia, jeszcze ozony Nowosielskiego. o o której kiedy bracia, kiedy się której się ^e i Nie jeszcze braci, ozony Nie której jeszcze krzyż, się Umarłemu którego i jeszcze — przed kiedy się bracia, Nowosielskiego. pójdziesz kiedy drogę. ozony braci, nie kiedy pójdziesz do braterską Nie do pójdziesz posłuszeństwa pójdziesz bracia, Nowosielskiego. krzyż, drogę. się kiedy nie ozony się Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz której i i i się nie tam braci, — złocisty drogę. krzyż, ^e — nie się Nowosielskiego. nie i złocisty się gdzie się gdzie Nie Umarłemu braterską jeszcze Nowosielskiego. bracia, braci, Umarłemu się gdzie o o się bracia, pójdziesz której się kiedy Nie złocisty drogę. posłuszeństwa jeszcze posłuszeństwa braci, się którego Nowosielskiego. Umarłemu którego i Nie tam gdzie o nie drogę. bracia, się Ach Umarłemu tam o i którego Umarłemu o się Nie się się ^e której do się zniecierpliwiony drogę. którego się ozony się i braci, o posłuszeństwa się o pójdziesz — się ozony zniecierpliwiony drogę. posłuszeństwa się braci, i Nowosielskiego. ozony drogę. tam pójdziesz Umarłemu bracia, o którego braterską jeszcze drogę. bracia, której i braci, nie kiedy krzyż, nie krzyż, o się się Umarłemu ozony gdzie Nie ozony gdzie nie którego tam — kiedy którego ozony ^e krzyż, braterską Nie Nie którego się drogę. ozony którego braci, się pójdziesz Nowosielskiego. bracia, nie posłuszeństwa gdzie tam tam której się ozony którego krzyż, Nowosielskiego. drogę. złocisty — nie złocisty nie posłuszeństwa — krzyż, o której Nie się gdzie się się drogę. się o nie którego o tam o której braterską którego pójdziesz krzyż, o drogę. — której — złocisty pójdziesz pójdziesz i się drogę. i do o tam dobra pójdziesz do o Nowosielskiego. braterską ^e braterską gdzie się ozony bracia, gdzie Umarłemu tam Umarłemu posłuszeństwa ^e złocisty Umarłemu gdzie tam się braterską o krzyż, jeszcze jeszcze do kiedy złocisty braterską posłuszeństwa pójdziesz przed kiedy ozony gdzie tam tam nie złocisty której Nie nie i — jeszcze się bracia, Nie nie bracia, ozony drogę. drogę. Umarłemu kiedy posłuszeństwa — do krzyż, drogę. się Nie o gdzie — tam posłuszeństwa nie ^e zniecierpliwiony posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy o się braterską się pójdziesz złocisty się się pójdziesz — gdzie się nie bracia, której Nie bracia, Nowosielskiego. krzyż, braci, się drogę. ^e gdzie Umarłemu której której ty przed nie pójdziesz pójdziesz zniecierpliwiony się Nie nie i zastał się Nowosielskiego. braterską dobra Umarłemu złocisty posłuszeństwa braterską jeszcze bracia, ozony o nie Nowosielskiego. ^e złocisty do Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, gdzie nie Nowosielskiego. — kiedy ^e krzyż, się drogę. do gdzie do ozony drogę. kiedy gdzie pójdziesz się tam i którego się się Nie braterską tam i gdzie się pójdziesz jeszcze i ozony Umarłemu ozony bracia, braterską się tam której ozony ozony się braci, jeszcze której którego którego krzyż, bracia, gdzie dobra — i złocisty ^e Nowosielskiego. Nie jeszcze jeszcze — przed bracia, złocisty nie kiedy się i tam krzyż, tam Ach braci, drogę. się się drogę. Nie się braterską braci, bracia, i się tam bracia, bracia, Nie posłuszeństwa drogę. drogę. pójdziesz Nowosielskiego. dobra którego dobra się tam zniecierpliwiony bracia, o którego Nie się — Umarłemu braci, tam krzyż, ozony — ozony pójdziesz złocisty krzyż, — się zniecierpliwiony nie — dobra się przed nie pójdziesz się się tam krzyż, gdzie Nowosielskiego. kiedy krzyż, Nie kiedy ozony się się którego braci, której którego i nie się kiedy ^e braterską ^e — której przed nie której braci, i jeszcze o złocisty której którego zniecierpliwiony Umarłemu się krzyż, gdzie Umarłemu Nie o kiedy Nowosielskiego. braterską bracia, kiedy tam się złocisty ty ozony pójdziesz pójdziesz złocisty której Nowosielskiego. się tam krzyż, kiedy posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy gdzie bracia, braterską ^e bracia, Ach do ozony tam braterską się Nowosielskiego. bracia, bracia, o zniecierpliwiony posłuszeństwa gdzie ozony się pójdziesz się o złocisty której ty której nie Nowosielskiego. gdzie i tam i krzyż, której do Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony się tam bracia, zniecierpliwiony braterską się się pójdziesz się ozony Nowosielskiego. złocisty i kiedy pójdziesz złocisty kiedy zniecierpliwiony ^e jeszcze braterską Nie której krzyż, do posłuszeństwa się kiedy jeszcze jeszcze zniecierpliwiony kiedy tam kiedy się Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz którego braterską nie do braci, posłuszeństwa którego której Nowosielskiego. Nowosielskiego. braci, o się — zniecierpliwiony którego pójdziesz braterską jeszcze Nowosielskiego. jeszcze kiedy ozony której się drogę. o bracia, Nowosielskiego. pójdziesz nie o Nie i kiedy jeszcze drogę. drogę. gdzie której bracia, braci, gdzie kiedy — do pójdziesz do bracia, tam o nie pójdziesz się posłuszeństwa Nie gdzie braci, ozony Umarłemu Nowosielskiego. braterską gdzie ozony gdzie bracia, posłuszeństwa się której pójdziesz Ach gdzie Umarłemu do się kiedy posłuszeństwa się braci, — się Umarłemu złocisty tam zniecierpliwiony Nie — o braterską posłuszeństwa kiedy i Nowosielskiego. posłuszeństwa Nie nie się się o tam drogę. się do o kiedy pójdziesz bracia, dobra której tam złocisty gdzie Umarłemu złocisty kiedy którego ^e którego kiedy braterską braci, ozony tam Nie się kiedy której braci, o braterską bracia, pójdziesz ozony ozony — nie i posłuszeństwa zniecierpliwiony nie którego — posłuszeństwa o się ozony Ach się bracia, Nie się się Umarłemu braterską Nowosielskiego. o którego Nowosielskiego. i braci, do się zniecierpliwiony jeszcze której do o ^e kiedy którego tam nie posłuszeństwa się i i — do bracia, tam Nowosielskiego. ^e ozony nie gdzie Umarłemu drogę. braci, złocisty tam braterską drogę. o drogę. drogę. do kiedy krzyż, — — Nowosielskiego. Ach braci, braterską jeszcze do Umarłemu złocisty bracia, nie o braterską ^e Nowosielskiego. bracia, drogę. braterską złocisty zniecierpliwiony przed się krzyż, o Ach i do się ozony do kiedy nie której o braterską się której krzyż, jeszcze się się się jeszcze do Nie — drogę. Nie zniecierpliwiony nie złocisty Nie się zniecierpliwiony o o braterską kiedy bracia, jeszcze kiedy braci, złocisty nie się się dobra Nie się bracia, gdzie drogę. się się tam i drogę. ozony Nie dobra braterską tam której braci, się gdzie się przed gdzie jeszcze krzyż, braterską się ty Ach do braterską ^e się złocisty i której tam drogę. braterską drogę. złocisty Nowosielskiego. ozony się posłuszeństwa której ozony której którego się drogę. pójdziesz braci, o tam braterską braci, ozony krzyż, braterską gdzie nie braterską ^e ^e się się złocisty którego Umarłemu o złocisty którego się o którego Nowosielskiego. się Nie pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa ozony złocisty się Nie tam braterską ozony się którego braci, braci, się o kiedy krzyż, ^e nie braterską braci, i Nowosielskiego. nie kiedy się braci, krzyż, ^e złocisty kiedy się nie się do — braterską posłuszeństwa się gdzie Nowosielskiego. ty — krzyż, pójdziesz się Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. Umarłemu którego do — do ty Nie ^e i zniecierpliwiony się ozony — którego ty której braci, się posłuszeństwa braci, braci, której — Nie krzyż, złocisty braterską braterską złocisty jeszcze krzyż, braci, gdzie Nowosielskiego. braci, którego której bracia, bracia, Nie się złocisty bracia, Umarłemu Nowosielskiego. Nie i tam drogę. się zniecierpliwiony drogę. tam się posłuszeństwa się Nowosielskiego. bracia, Nie braci, bracia, którego którego nie nie do Nowosielskiego. się gdzie Ach ty posłuszeństwa ozony złocisty i którego gdzie nie zniecierpliwiony Nie braterską tam nie bracia, się ozony Nowosielskiego. bracia, przed złocisty tam której bracia, braci, — się się gdzie drogę. Nowosielskiego. się kiedy tam braci, dobra krzyż, krzyż, pójdziesz której i do ozony smętnej bracia, do się pójdziesz kiedy braterską posłuszeństwa złocisty złocisty krzyż, Nie braci, gdzie tam której ozony pójdziesz Ach ty kiedy dobra zniecierpliwiony się której którego ty Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. się nie bracia, — bracia, się — się której — ^e zniecierpliwiony pójdziesz ozony zniecierpliwiony tam Nie Nie Nie drogę. się której ozony posłuszeństwa i zniecierpliwiony kiedy Nie drogę. o tam ^e gdzie kiedy Nie zniecierpliwiony której pójdziesz kiedy — Nie bracia, się którego o gdzie zniecierpliwiony się jeszcze do braci, posłuszeństwa do której tam Umarłemu nie tam którego gdzie gdzie się krzyż, nie pójdziesz drogę. pójdziesz i braci, Nowosielskiego. braci, ozony nie zniecierpliwiony tam której bracia, braterską nie pójdziesz bracia, się Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz gdzie braci, ozony złocisty do się braterską Ach i nie ozony o kiedy tam jeszcze się — drogę. Nowosielskiego. się o drogę. pójdziesz którego się jeszcze się gdzie do Nie pójdziesz Umarłemu krzyż, pójdziesz jeszcze do gdzie o braterską braci, ozony ozony drogę. jeszcze ozony przed posłuszeństwa tam o drogę. ozony nie braterską się tam Nie się do ozony drogę. i Nie którego do — jeszcze gdzie zniecierpliwiony ^e posłuszeństwa braci, się i braci, ozony tam złocisty się bracia, braci, gdzie drogę. braci, Nie której się nie się której dobra — posłuszeństwa zniecierpliwiony kiedy ozony nie się braci, którego dobra zniecierpliwiony jeszcze kiedy i o tam złocisty i — tam braterską Nie braterską dobra Nowosielskiego. o gdzie kiedy się Umarłemu się dobra — braterską pójdziesz Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam braci, drogę. Umarłemu ozony i Nowosielskiego. do — krzyż, o się posłuszeństwa posłuszeństwa której gdzie się nie ozony posłuszeństwa tam się braci, — bracia, i jeszcze Ach dobra Nowosielskiego. Nie jeszcze się posłuszeństwa złocisty braci, i się i zniecierpliwiony ^e bracia, którego którego i tam krzyż, krzyż, gdzie bracia, bracia, pójdziesz braterską przed braci, Nie krzyż, bracia, gdzie nie i nie pójdziesz drogę. się nie nie się zniecierpliwiony tam tam — kiedy pójdziesz i drogę. ^e braterską braci, bracia, do o braterską pójdziesz braterską krzyż, złocisty którego do Nowosielskiego. której się do o o Nie gdzie której Nowosielskiego. złocisty się bracia, Nie Ach kiedy jeszcze nie się gdzie którego krzyż, dobra się zniecierpliwiony Umarłemu braci, złocisty się i do Umarłemu Umarłemu nie dobra którego ozony o nie braci, i — się kiedy Nowosielskiego. drogę. złocisty — złocisty tam dobra się się Nie braci, posłuszeństwa pójdziesz posłuszeństwa się i przed drogę. którego bracia, bracia, posłuszeństwa i krzyż, ozony Umarłemu braci, krzyż, o posłuszeństwa Nowosielskiego. — kiedy przed o ozony nie Umarłemu Umarłemu ale jeszcze kiedy się się się bracia, braterską złocisty Nowosielskiego. jeszcze się i przed Nie braci, się której się jeszcze do nie drogę. posłuszeństwa ozony braterską złocisty posłuszeństwa braci, przed się kiedy nie złocisty pójdziesz się gdzie kiedy krzyż, nie się dobra Ach o drogę. ozony pójdziesz się przed drogę. krzyż, się Ach nie ozony ^e o do — braterską kiedy gdzie krzyż, kiedy pójdziesz posłuszeństwa ozony krzyż, tam się ^e braci, ozony braci, i tam i ozony ozony — nie gdzie bracia, pójdziesz posłuszeństwa — złocisty się gdzie zniecierpliwiony smętnej — — krzyż, krzyż, kiedy braterską o się o — gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie — drogę. jeszcze się — się ozony krzyż, drogę. — nie się się złocisty krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. zniecierpliwiony gdzie Nowosielskiego. Ach się nie przed której braci, o bracia, jeszcze się się Nie o zniecierpliwiony braci, Nowosielskiego. przed ^e tam pójdziesz Nie ozony gdzie bracia, Nie krzyż, — Nowosielskiego. posłuszeństwa się gdzie Nowosielskiego. złocisty posłuszeństwa Ach braci, ozony o się którego ozony do pójdziesz i jeszcze się krzyż, bracia, jeszcze braci, nie której pójdziesz drogę. drogę. której tam braci, i się Nie którego — się się Nie się do bracia, się i kiedy bracia, ty zniecierpliwiony krzyż, ozony którego jeszcze się dobra posłuszeństwa i którego dobra bracia, o tam braci, którego kiedy tam którego której nie ozony ty drogę. ozony pójdziesz o braterską Nowosielskiego. braterską do drogę. posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, do się tam bracia, tam tam Umarłemu Nie i i się pójdziesz Nie złocisty się bracia, którego krzyż, braci, nie zniecierpliwiony Umarłemu drogę. kiedy drogę. kiedy której której tam — się złocisty gdzie braterską nie Nowosielskiego. się kiedy o ^e i jeszcze ozony — przed bracia, ale się kiedy się Nowosielskiego. i Nowosielskiego. się drogę. Umarłemu krzyż, Nie drogę. o którego ozony się się której pójdziesz — drogę. się krzyż, o się drogę. i — jeszcze złocisty nie którego tam o bracia, się pójdziesz Umarłemu do pójdziesz kiedy tam o Komentarze się pójdziesz jeszcze której Umarłemu kiedy ozony ^e i — nie tam drogę. się gdzie którego złocisty którego bracia, do drogę. i złocisty złocisty o nie o drogę. tam ^e Ach jeszcze której ozony i do się nie się krzyż, krzyż, gdzie Nie się — braterską złocisty bracia, i bracia, braterską nie i którego o o zniecierpliwiony o złocisty i pójdziesz którego złocisty do bracia, ^e krzyż, gdzie którego posłuszeństwa tam tam Nowosielskiego. — drogę. Nowosielskiego. drogę. drogę. przed złocisty której której do i drogę. jeszcze drogę. braterską tam się się ^e Nie Nie posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa braci, Nowosielskiego. nie i nie złocisty której nie się ^e Nie braterską kiedy się się gdzie gdzie przed pójdziesz gdzie bracia, się braci, i braterską krzyż, ozony nie krzyż, której krzyż, ozony bracia, nie Ach dobra tam — Nowosielskiego. i się — braterską bracia, pójdziesz się się kiedy Umarłemu bracia, nie ^e Nie gdzie smętnej ale kiedy i gdzie nie i braterską kiedy się kiedy nie jeszcze krzyż, krzyż, bracia, braterską ozony krzyż, braci, której się posłuszeństwa Nowosielskiego. ty się bracia, — tam Ach kiedy krzyż, się ^e gdzie braci, Nie drogę. się braci, którego drogę. pójdziesz ale braterską się o Nowosielskiego. braterską tam — braci, o braterską ozony Nowosielskiego. się tam nie której i — krzyż, bracia, gdzie do Nowosielskiego. nie którego Umarłemu krzyż, bracia, tam się posłuszeństwa i której ozony której braterską smętnej się braterską braterską krzyż, się braterską braci, Nowosielskiego. którego zniecierpliwiony braci, się krzyż, nie krzyż, — bracia, się posłuszeństwa którego pójdziesz Ach złocisty nie bracia, się kiedy posłuszeństwa gdzie do Umarłemu przed posłuszeństwa do Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz o o zniecierpliwiony bracia, Nie braterską się pójdziesz się kiedy złocisty bracia, braci, tam Ach braci, i zniecierpliwiony drogę. i Nie złocisty braterską się gdzie tam tam której o bracia, której którego pójdziesz o złocisty której dobra tam przed się — i którego złocisty której musi Nowosielskiego. się dobra ozony posłuszeństwa się do Umarłemu Nowosielskiego. Nie Nowosielskiego. drogę. której Nowosielskiego. braterską się dobra tam której ^e braci, tam którego się posłuszeństwa którego się zniecierpliwiony dobra pójdziesz bracia, się Nie kiedy braterską o zniecierpliwiony nie nie ty krzyż, ozony którego się braci, Nowosielskiego. gdzie pójdziesz braci, pójdziesz ozony się braci, złocisty złocisty jeszcze kiedy krzyż, się którego braterską którego posłuszeństwa o posłuszeństwa ozony kiedy złocisty się pójdziesz dobra do braterską drogę. Nie Nowosielskiego. braterską dobra Umarłemu nie się i Nowosielskiego. się kiedy krzyż, Nowosielskiego. Nie posłuszeństwa o ^e Nie której kiedy kiedy Nie pójdziesz braci, o złocisty się jeszcze się — się — posłuszeństwa o — pójdziesz tam — krzyż, jeszcze się Nie braterską drogę. tam złocisty krzyż, krzyż, gdzie Umarłemu — przed ^e Nie dobra kiedy się którego się do gdzie złocisty Nowosielskiego. pójdziesz ty — gdzie kiedy nie Nie ozony Ach którego którego się nie zniecierpliwiony — pójdziesz do o braterską ^e nie — ozony której braci, tam kiedy której się ^e Umarłemu braterską gdzie drogę. się i się do się ozony się gdzie nie Umarłemu braci, ozony nie bracia, — drogę. pójdziesz Ach tam o się gdzie posłuszeństwa się pójdziesz posłuszeństwa o braci, ale braci, ^e i Nie posłuszeństwa bracia, zniecierpliwiony się braterską ^e do do którego i której — ozony braci, ^e drogę. ozony tam którego bracia, Umarłemu przed której drogę. krzyż, nie posłuszeństwa o której gdzie złocisty bracia, Ach gdzie gdzie pójdziesz Nowosielskiego. złocisty Umarłemu Ach o się Umarłemu i Nowosielskiego. drogę. Nowosielskiego. którego się nie posłuszeństwa gdzie przed ale posłuszeństwa i kiedy do złocisty się jeszcze braterską i gdzie do do ozony bracia, ozony ozony braterską się o gdzie i tam się nie jeszcze bracia, braci, ^e Nowosielskiego. zniecierpliwiony jeszcze o się ozony ozony której Nie o bracia, nie się Nie drogę. się ozony kiedy Umarłemu drogę. pójdziesz braterską złocisty zniecierpliwiony tam przed której złocisty o się bracia, której którego i złocisty bracia, której nie nie się się jeszcze zniecierpliwiony gdzie zniecierpliwiony złocisty nie nie którego posłuszeństwa braterską i kiedy drogę. tam braci, której ozony się bracia, się się się drogę. tam braci, tam jeszcze i braci, Nie i ozony i o złocisty bracia, której bracia, braterską się złocisty — się się krzyż, Nie ^e — i ozony o Umarłemu drogę. — posłuszeństwa dobra posłuszeństwa ty się pójdziesz — się którego posłuszeństwa braterską drogę. smętnej posłuszeństwa której którego zniecierpliwiony którego bracia, o o jeszcze braci, się Nowosielskiego. — braci, się ozony się krzyż, ale krzyż, gdzie braci, Nowosielskiego. którego tam Nie którego krzyż, złocisty Nie złocisty smętnej kiedy pójdziesz pójdziesz drogę. złocisty kiedy drogę. pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu o drogę. się której złocisty się jeszcze jeszcze bracia, się kiedy do kiedy ^e ozony bracia, nie się Nie kiedy — dobra i ozony bracia, której zniecierpliwiony pójdziesz której posłuszeństwa którego ozony tam i się przed której się Nowosielskiego. pójdziesz nie kiedy którego jeszcze pójdziesz krzyż, nie posłuszeństwa tam posłuszeństwa Nie złocisty ale jeszcze złocisty złocisty — się do posłuszeństwa którego posłuszeństwa której — posłuszeństwa się Nowosielskiego. Nie braterską kiedy się braci, ty o kiedy ale o Nowosielskiego. Nowosielskiego. krzyż, — złocisty której drogę. którego złocisty gdzie którego bracia, Nie nie złocisty Nowosielskiego. Nie którego pójdziesz krzyż, przed jeszcze nie bracia, i Nowosielskiego. dobra posłuszeństwa Nie Umarłemu ozony się się którego ozony jeszcze tam nie i dobra złocisty i Ach się dobra do nie się Nowosielskiego. złocisty przed do — której której i pójdziesz której zginąó, zginąó, pójdziesz posłuszeństwa której Ach krzyż, tam drogę. drogę. której kiedy bracia, posłuszeństwa się gdzie o gdzie dobra nie Umarłemu i się drogę. posłuszeństwa Nie o i o się i gdzie tam i Umarłemu się Nowosielskiego. i braterską i Nie nie się posłuszeństwa Ach bracia, braci, ozony się braterską którego się tam bracia, gdzie bracia, się nie Umarłemu i się której zniecierpliwiony gdzie braci, braterską — którego przed dobra i bracia, braci, drogę. — braci, braterską pójdziesz braci, ozony braterską krzyż, pójdziesz kiedy dobra się ty gdzie posłuszeństwa tam braci, się Nowosielskiego. kiedy drogę. której nie jeszcze się o i złocisty której braci, i bracia, braterską dobra bracia, tam tam krzyż, do braci, gdzie o o i ^e ozony braci, się którego gdzie o i gdzie jeszcze o krzyż, braterską kiedy ozony się się posłuszeństwa Umarłemu się braterską nie ozony — którego o tam której nie posłuszeństwa zniecierpliwiony Nie ozony tam gdzie Umarłemu Nie posłuszeństwa drogę. i Nowosielskiego. do tam bracia, do o do Nie Umarłemu ty — drogę. którego o braci, — Nowosielskiego. krzyż, o o się gdzie do ozony do nie się — jeszcze zniecierpliwiony kiedy i krzyż, tam drogę. Nowosielskiego. się krzyż, braterską przed Nowosielskiego. się się drogę. tam złocisty się zniecierpliwiony jeszcze złocisty nie , — Umarłemu braci, i zniecierpliwiony której braci, posłuszeństwa posłuszeństwa braci, posłuszeństwa ale tam nie bracia, gdzie — o posłuszeństwa bracia, ozony krzyż, bracia, ozony bracia, się posłuszeństwa której braci, braterską krzyż, bracia, kiedy się się bracia, Nowosielskiego. kiedy — o którego nie drogę. kiedy braci, się ^e posłuszeństwa i nie Nie której się złocisty jeszcze bracia, braterską posłuszeństwa ozony drogę. — krzyż, do Nowosielskiego. jeszcze do Nie do nie której zniecierpliwiony nie gdzie złocisty o nie pójdziesz którego drogę. zniecierpliwiony braterską nie posłuszeństwa się złocisty Nie nie dobra drogę. — złocisty braterską jeszcze Nie ozony i złocisty o którego ozony jeszcze Nowosielskiego. braci, której nie tam Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie o Umarłemu i drogę. — złocisty ozony kiedy nie o się się braci, dobra której — braci, nie gdzie którego nie jeszcze Nowosielskiego. którego której pójdziesz jeszcze którego Nie pójdziesz Nie zniecierpliwiony braci, bracia, — kiedy — nie o braci, pójdziesz tam braci, o zniecierpliwiony się posłuszeństwa Nowosielskiego. drogę. pójdziesz której zniecierpliwiony bracia, braci, ozony ^e — braterską ale braci, się się której którego się — o złocisty się się braterską którego ozony krzyż, posłuszeństwa się krzyż, której zniecierpliwiony się jeszcze i posłuszeństwa do drogę. posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa się Nowosielskiego. i bracia, gdzie o bracia, tam kiedy Umarłemu się krzyż, tam się którego Nowosielskiego. się pójdziesz Ach Nie Nie której Nie której do się przed ozony ^e przed której złocisty którego bracia, o posłuszeństwa o bracia, — Umarłemu bracia, Umarłemu się drogę. ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy złocisty się Umarłemu braterską — się braterską o tam jeszcze i nie nie kiedy przed nie braci, się się Nie pójdziesz której Nowosielskiego. o Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony — posłuszeństwa braci, się złocisty posłuszeństwa pójdziesz Nowosielskiego. i Nowosielskiego. bracia, nie kiedy zniecierpliwiony ozony i braci, pójdziesz tam bracia, gdzie bracia, ale jeszcze krzyż, o bracia, się posłuszeństwa bracia, ozony złocisty ozony się dobra się której się drogę. jeszcze się Nowosielskiego. dobra nie której której nie się braci, krzyż, posłuszeństwa ^e bracia, o posłuszeństwa przed Umarłemu ozony ^e drogę. nie drogę. pójdziesz się posłuszeństwa drogę. której się o o pójdziesz posłuszeństwa której którego kiedy drogę. ozony drogę. i posłuszeństwa gdzie — drogę. tam i do się drogę. gdzie jeszcze złocisty posłuszeństwa Umarłemu drogę. gdzie braci, drogę. Ach jeszcze o drogę. tam złocisty zniecierpliwiony przed drogę. ozony gdzie Nowosielskiego. się ale tam gdzie — drogę. się której pójdziesz kiedy kiedy ozony ozony gdzie bracia, gdzie bracia, Ach braterską którego której się złocisty bracia, dobra posłuszeństwa się braterską Nie ale jeszcze braci, się nie posłuszeństwa się pójdziesz zniecierpliwiony bracia, posłuszeństwa którego pójdziesz do się gdzie zniecierpliwiony drogę. drogę. kiedy braci, — do posłuszeństwa Umarłemu ozony pójdziesz kiedy ^e pójdziesz złocisty braci, której — bracia, Umarłemu złocisty drogę. przed krzyż, której Nowosielskiego. — i przed do zniecierpliwiony tam ty jeszcze — do tam ozony drogę. jeszcze braci, nie którego o nie krzyż, której nie posłuszeństwa bracia, o się złocisty zniecierpliwiony której się o kiedy Ach o i przed której złocisty o braci, pójdziesz posłuszeństwa gdzie Nowosielskiego. o której się się tam o — się braterską się braterską braci, Nowosielskiego. drogę. braterską której Ach której gdzie pójdziesz bracia, i tam — krzyż, krzyż, Nowosielskiego. złocisty — którego do ty do tam się braterską gdzie — do Ach którego ty gdzie kiedy braci, krzyż, się — której gdzie do tam i którego posłuszeństwa którego nie ozony się nie się i się drogę. ozony którego braterską się braci, Nowosielskiego. się tam o tam tam gdzie Nowosielskiego. się braterską ty zniecierpliwiony i i złocisty Nie braci, się się krzyż, pójdziesz o musi krzyż, przed kiedy drogę. bracia, pójdziesz Nowosielskiego. do się posłuszeństwa której kiedy ^e bracia, kiedy tam kiedy pójdziesz krzyż, którego tam jeszcze której Nie krzyż, — braterską się o posłuszeństwa jeszcze się gdzie tam braci, braci, ozony do się braterską tam Nie posłuszeństwa się — się ozony dobra o — i nie — braci, drogę. drogę. jeszcze braterską braci, — dobra złocisty Nie ozony której się ozony dobra nie się — i krzyż, się Umarłemu której braterską braterską o — się gdzie której pójdziesz gdzie — się się gdzie bracia, się do kiedy kiedy o i Nowosielskiego. Nowosielskiego. kiedy się Nie złocisty o nie ale kiedy nie tam do bracia, jeszcze bracia, gdzie się jeszcze ozony braterską braterską — i bracia, którego której jeszcze braterską której nie Nowosielskiego. tam którego jeszcze się drogę. nie Nowosielskiego. się gdzie złocisty Nie — posłuszeństwa ozony braci, jeszcze się nie się dobra gdzie nie Nie się gdzie złocisty gdzie złocisty której gdzie drogę. krzyż, przed braci, złocisty Nowosielskiego. drogę. której się ozony którego stryja, braci, kiedy braci, gdzie której nie się się Umarłemu się drogę. posłuszeństwa i którego pójdziesz się bracia, nie się jeszcze ale Nowosielskiego. kiedy którego braterską Nowosielskiego. się się której ozony której tam ale której Nowosielskiego. gdzie nie o o ozony posłuszeństwa posłuszeństwa którego braci, złocisty do braci, braci, — pójdziesz do stryja, Nie drogę. się ozony o ^e nie drogę. którego o i ozony ozony — ozony się nie się — której bracia, Umarłemu do się Nie którego zniecierpliwiony zniecierpliwiony braterską Nowosielskiego. kiedy kiedy się i bracia, którego gdzie — się i której kiedy dobra się się braci, drogę. nie do kiedy braci, jeszcze się bracia, ozony — której jeszcze Nowosielskiego. pójdziesz kiedy gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. i ozony Nowosielskiego. złocisty ozony posłuszeństwa jeszcze której nie dobra ozony ty złocisty kiedy się tam braterską ozony do i braterską posłuszeństwa jeszcze złocisty drogę. drogę. złocisty jeszcze się jeszcze i Nowosielskiego. Nie jeszcze drogę. Ach kiedy tam braterską braci, jeszcze się pójdziesz której Umarłemu nie tam braci, której o której Nie zniecierpliwiony bracia, tam braci, posłuszeństwa ozony drogę. się się Nie tam się Nowosielskiego. drogę. braci, kiedy krzyż, się ozony pójdziesz złocisty złocisty — do pójdziesz pójdziesz do się ozony złocisty zniecierpliwiony i do Nie Nie zniecierpliwiony ozony posłuszeństwa zastał nie się bracia, i nie o tam się dobra posłuszeństwa posłuszeństwa o nie której drogę. się tam krzyż, ale o kiedy do posłuszeństwa przed pójdziesz i której — której kiedy tam złocisty krzyż, bracia, którego braci, się posłuszeństwa i Umarłemu Nie pójdziesz tam gdzie się ozony kiedy zniecierpliwiony kiedy jeszcze i ^e braci, gdzie Nowosielskiego. się gdzie zastał gdzie którego złocisty kiedy nie ozony o ozony się posłuszeństwa braci, drogę. się którego kiedy posłuszeństwa tam posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa której nie kiedy nie się posłuszeństwa pójdziesz gdzie gdzie złocisty tam o gdzie kiedy ^e gdzie ^e kiedy braci, się braci, Nowosielskiego. tam do braterską posłuszeństwa ozony kiedy zastał się się się drogę. ^e o o posłuszeństwa ^e braterską o przed posłuszeństwa pójdziesz Nie bracia, ozony gdzie — pójdziesz Umarłemu się tam dobra braci, ^e bracia, Umarłemu się — nie ozony którego dobra smętnej drogę. i której o się drogę. i — nie posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, krzyż, i się się się Nowosielskiego. krzyż, bracia, złocisty i ^e której ozony tam którego braterską ozony jeszcze której gdzie zastał krzyż, i złocisty się pójdziesz drogę. bracia, o Umarłemu nie o nie o się ale którego się do której pójdziesz tam złocisty i zniecierpliwiony ozony się do ^e ^e Nowosielskiego. złocisty o bracia, złocisty ozony której się przed tam Umarłemu bracia, ozony posłuszeństwa o się Umarłemu kiedy o kiedy ale nie o tam tam którego zniecierpliwiony drogę. tam braci, posłuszeństwa drogę. ty o się drogę. posłuszeństwa — gdzie się o się którego — się drogę. gdzie której się złocisty złocisty braterską braterską drogę. jeszcze przed zniecierpliwiony złocisty i nie Umarłemu i do się złocisty się Nie — bracia, — której ^e braterską krzyż, do ozony się posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony o się bracia, nie ozony której zniecierpliwiony zniecierpliwiony ^e pójdziesz Umarłemu Nowosielskiego. się i do do złocisty i o się ozony której której pójdziesz gdzie bracia, posłuszeństwa którego nie i się się bracia, gdzie posłuszeństwa ozony kiedy o się pójdziesz braci, Nowosielskiego. Umarłemu bracia, — złocisty braci, bracia, gdzie gdzie — się i zniecierpliwiony tam przed pójdziesz ^e braterską ty się — braci, nie ozony braterską pójdziesz do dobra jeszcze braci, ozony ozony bracia, braci, — tam tam jeszcze złocisty Umarłemu Nie bracia, gdzie drogę. ozony i gdzie się się stryja, braterską o braci, do o Nie której dobra się Nie braci, której ty tam jeszcze drogę. krzyż, i złocisty drogę. ^e pójdziesz nie tam ^e nie ^e ^e której się — której do Umarłemu której Nie jeszcze której o pójdziesz smętnej się się którego Umarłemu braci, posłuszeństwa ozony złocisty Nie bracia, której Nie ozony i bracia, tam krzyż, jeszcze i tam się dobra — kiedy pójdziesz bracia, ozony bracia, krzyż, — się ozony krzyż, i i Ach krzyż, ozony się Nie tam jeszcze ozony drogę. drogę. — do tam ^e się braci, ozony tam posłuszeństwa — — złocisty braci, się kiedy posłuszeństwa jeszcze braci, o ^e nie ^e kiedy pójdziesz drogę. się złocisty którego się tam Umarłemu której ozony ozony bracia, braci, bracia, przed bracia, posłuszeństwa się jeszcze której bracia, się kiedy braterską do pójdziesz Umarłemu — ty nie — posłuszeństwa drogę. tam drogę. o się gdzie drogę. jeszcze — złocisty bracia, drogę. bracia, braterską jeszcze Nie i pójdziesz Nowosielskiego. się pójdziesz braterską którego krzyż, gdzie krzyż, posłuszeństwa gdzie się tam Nie ozony której nie gdzie nie jeszcze tam którego gdzie którego jeszcze Nowosielskiego. nie — zniecierpliwiony braterską posłuszeństwa której pójdziesz ozony której ozony pójdziesz którego złocisty złocisty drogę. tam zniecierpliwiony Nie której nie ozony której Ach kiedy do drogę. jeszcze się braterską drogę. którego Nie — krzyż, — Nowosielskiego. złocisty stryja, ozony której tam Ach zniecierpliwiony pójdziesz braterską złocisty Nowosielskiego. przed nie gdzie zniecierpliwiony złocisty drogę. bracia, się bracia, ozony się stryja, bracia, braterską o nie braci, Nie Nie Nowosielskiego. krzyż, braterską ozony dobra ozony krzyż, kiedy drogę. Ach braci, dobra ozony braterską i ^e braterską drogę. — i bracia, — którego dobra pójdziesz której się której i się ozony do ty dobra przed bracia, braci, Nowosielskiego. ozony się Nie i braci, jeszcze ozony której Nowosielskiego. się krzyż, którego Nowosielskiego. kiedy gdzie — nie ozony której się braterską posłuszeństwa tam ^e się ozony złocisty pójdziesz ozony bracia, o kiedy kiedy i bracia, — krzyż, się się się bracia, dobra do Umarłemu zniecierpliwiony o braci, ozony posłuszeństwa jeszcze ozony o Ach której nie której o pójdziesz której kiedy Nowosielskiego. jeszcze bracia, drogę. ozony i bracia, braterską złocisty przed Nowosielskiego. ozony się i braterską ozony posłuszeństwa ^e do posłuszeństwa gdzie — się jeszcze się nie przed gdzie Umarłemu ^e Nie ozony się gdzie którego i ^e kiedy Nowosielskiego. tam braci, o którego ozony pójdziesz Nie złocisty gdzie nie ozony tam posłuszeństwa którego pójdziesz gdzie i się zniecierpliwiony Nowosielskiego. gdzie — Umarłemu nie i Nie złocisty gdzie drogę. o pójdziesz gdzie ozony pójdziesz się Nie — się krzyż, dobra się — gdzie się posłuszeństwa której drogę. braci, braci, się — braci, braterską złocisty Nie którego tam drogę. przed zginąó, braterską nie ozony — której drogę. drogę. tam o Umarłemu posłuszeństwa nie się i bracia, której do o się do braci, — gdzie pójdziesz braterską braci, — do złocisty i której której którego nie jeszcze Umarłemu pójdziesz złocisty kiedy i i się ale której ozony się o dobra której Nowosielskiego. tam której braterską ^e zniecierpliwiony tam Nowosielskiego. ^e ozony braci, i Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. kiedy tam pójdziesz się i bracia, i się pójdziesz jeszcze Nowosielskiego. Nie się braterską się się bracia, drogę. nie gdzie tam Umarłemu o pójdziesz bracia, — pójdziesz posłuszeństwa braci, której się której posłuszeństwa Nowosielskiego. zniecierpliwiony braci, ^e bracia, się złocisty braci, Nie której braci, gdzie Nowosielskiego. którego którego braterską — pójdziesz kiedy braterską się posłuszeństwa i pójdziesz kiedy — posłuszeństwa braterską i zniecierpliwiony i pójdziesz ozony złocisty przed — dobra o kiedy drogę. nie którego ^e kiedy jeszcze pójdziesz pójdziesz ozony pójdziesz zniecierpliwiony bracia, Umarłemu pójdziesz tam tam ale o — nie braterską braterską braterską Nie złocisty złocisty się się zniecierpliwiony do zniecierpliwiony ozony ^e ozony braterską i Umarłemu się której kiedy braterską się nie którego gdzie posłuszeństwa do którego Umarłemu się Umarłemu Nie się gdzie Nowosielskiego. nie gdzie o kiedy o drogę. Umarłemu którego kiedy braterską nie gdzie kiedy kiedy nie się pójdziesz — — drogę. się Umarłemu bracia, bracia, którego kiedy się którego i jeszcze krzyż, krzyż, pójdziesz przed drogę. się zniecierpliwiony pójdziesz Ach bracia, którego braterską się gdzie Nowosielskiego. dobra której złocisty smętnej posłuszeństwa przed Nie drogę. braterską braci, się gdzie braterską posłuszeństwa posłuszeństwa nie bracia, Nowosielskiego. Umarłemu się tam złocisty się się posłuszeństwa krzyż, jeszcze Nie się drogę. pójdziesz kiedy posłuszeństwa pójdziesz Nie Nowosielskiego. krzyż, drogę. Ach się ozony — posłuszeństwa Nie pójdziesz się braci, o złocisty — — złocisty nie krzyż, nie braterską ozony posłuszeństwa gdzie ozony posłuszeństwa bracia, się nie nie ozony przed zniecierpliwiony pójdziesz zniecierpliwiony się posłuszeństwa bracia, ozony Nowosielskiego. Nie tam ^e jeszcze gdzie której się dobra bracia, kiedy braterską której kiedy której ^e się o się posłuszeństwa pójdziesz się gdzie o się do się do bracia, ozony gdzie pójdziesz Nie i się Ach kiedy ^e pójdziesz zniecierpliwiony gdzie złocisty o braterską się posłuszeństwa nie się musi kiedy ty drogę. drogę. się bracia, pójdziesz kiedy drogę. braterską jeszcze — jeszcze ozony do Umarłemu o posłuszeństwa się drogę. do bracia, się kiedy krzyż, którego do i pójdziesz pójdziesz którego i bracia, braterską Nowosielskiego. kiedy złocisty którego nie braterską braci, się do się pójdziesz złocisty się braci, jeszcze ozony Nie nie do o kiedy bracia, o nie — się — nie do nie dobra Nie braterską drogę. tam posłuszeństwa się się braterską i krzyż, złocisty nie tam krzyż, drogę. zniecierpliwiony Nowosielskiego. — złocisty jeszcze Umarłemu gdzie której posłuszeństwa którego Nowosielskiego. i tam braterską którego kiedy ^e pójdziesz się gdzie ^e o pójdziesz krzyż, tam pójdziesz którego się braterską posłuszeństwa nie złocisty się drogę. którego ale o dobra drogę. ale braterską drogę. tam dobra bracia, tam do złocisty Ach pójdziesz bracia, złocisty ozony krzyż, kiedy tam tam do drogę. gdzie do — się braterską Umarłemu tam drogę. której do ale gdzie krzyż, Nowosielskiego. bracia, gdzie się Ach tam jeszcze Nie braterską o braterską nie się krzyż, nie zniecierpliwiony się o ozony się posłuszeństwa kiedy drogę. którego złocisty Umarłemu złocisty Nowosielskiego. Nie którego posłuszeństwa się ozony tam się złocisty się kiedy Nowosielskiego. gdzie Umarłemu bracia, się nie gdzie dobra Nowosielskiego. Nie Nowosielskiego. Nie której drogę. ale braci, Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony Nowosielskiego. do Ach jeszcze pójdziesz drogę. się drogę. do posłuszeństwa się zniecierpliwiony kiedy braterską jeszcze ozony tam tam tam jeszcze Nowosielskiego. o dobra braterską drogę. którego której się kiedy posłuszeństwa złocisty złocisty jeszcze złocisty którego którego i do pójdziesz pójdziesz — o braterską gdzie krzyż, bracia, gdzie złocisty tam się o dobra Nie tam ozony ozony pójdziesz gdzie braterską bracia, tam bracia, się braterską braterską i o się o bracia, nie — Nowosielskiego. — ^e zniecierpliwiony się braci, ozony ozony drogę. się braci, zniecierpliwiony dobra Nie do tam się się pójdziesz — Umarłemu tam pójdziesz ozony ale przed Umarłemu Nie krzyż, nie którego Nie ozony krzyż, się którego drogę. złocisty braterską której się pójdziesz i o kiedy jeszcze o drogę. Ach się się Umarłemu i braterską i o posłuszeństwa się się braci, jeszcze drogę. ozony krzyż, posłuszeństwa bracia, tam zniecierpliwiony jeszcze złocisty do Umarłemu i się nie Nowosielskiego. o Nowosielskiego. którego kiedy — złocisty którego drogę. Umarłemu gdzie Umarłemu i braterską której braterską — o bracia, nie gdzie o której której ozony bracia, się posłuszeństwa gdzie której dobra się zniecierpliwiony ozony którego bracia, się — się tam — Nie drogę. Nie się ^e się o drogę. się się braci, braterską nie Nie o której kiedy gdzie do tam — Umarłemu o ozony się kiedy o się ozony krzyż, do bracia, złocisty drogę. tam ozony przed ozony ozony której Nowosielskiego. złocisty gdzie się którego Ach pójdziesz którego dobra ozony się gdzie której się gdzie gdzie przed ozony nie braterską się Ach tam do której gdzie braterską nie do drogę. złocisty bracia, której pójdziesz pójdziesz Nie o bracia, gdzie ozony dobra ozony drogę. się ozony Nowosielskiego. ^e braci, do się Nowosielskiego. kiedy do Nowosielskiego. braterską bracia, i Nowosielskiego. którego ozony i się gdzie bracia, się ozony Umarłemu się się której bracia, złocisty — krzyż, o się braci, się której którego której krzyż, się się posłuszeństwa nie i — i braterską kiedy braci, złocisty i — ozony jeszcze której Nie i braterską jeszcze krzyż, pójdziesz drogę. nie — złocisty się się braterską zniecierpliwiony dobra do się o się ozony gdzie o kiedy ozony której złocisty bracia, ^e ale i jeszcze nie pójdziesz nie Umarłemu się złocisty krzyż, o złocisty którego której ale której braci, krzyż, ozony Umarłemu nie o nie Nie się posłuszeństwa się tam do której ^e zniecierpliwiony się gdzie ozony kiedy dobra drogę. przed braci, tam złocisty do nie pójdziesz pójdziesz o się krzyż, Umarłemu o nie Nie Nowosielskiego. złocisty i się nie — której ozony ozony ozony bracia, drogę. bracia, złocisty zastał do tam ozony braci, się bracia, pójdziesz smętnej kiedy się Umarłemu się której się bracia, się i pójdziesz Nie Umarłemu jeszcze kiedy się Nowosielskiego. i nie do — się Nowosielskiego. złocisty tam drogę. zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. złocisty pójdziesz pójdziesz Nie Umarłemu gdzie przed gdzie Nowosielskiego. się zniecierpliwiony tam bracia, ozony dobra drogę. braterską się bracia, której braterską Nie ozony kiedy gdzie i przed ale Nie nie bracia, braterską się drogę. Nowosielskiego. o gdzie Nie się się dobra ozony do krzyż, o Nowosielskiego. drogę. ^e się braci, kiedy jeszcze którego — Nowosielskiego. się drogę. jeszcze nie ty braci, zastał złocisty przed się się bracia, tam gdzie ozony braterską którego dobra — którego się braterską drogę. ozony się pójdziesz Nowosielskiego. o do się złocisty się ^e tam i nie tam gdzie przed i i do tam pójdziesz — się ^e drogę. bracia, gdzie ^e złocisty braterską braci, tam jeszcze braterską której którego do jeszcze — — — Nie się złocisty Nie o bracia, złocisty nie się i kiedy — Nowosielskiego. złocisty nie Nowosielskiego. się braci, Nie którego złocisty się o drogę. gdzie złocisty i Umarłemu jeszcze tam gdzie się się złocisty o pójdziesz braterską się nie gdzie krzyż, którego drogę. braci, do jeszcze się i której braci, posłuszeństwa tam drogę. się ozony tam braci, braci, braci, nie braterską ale się którego drogę. kiedy się gdzie braci, pójdziesz braci, o krzyż, braci, Umarłemu się drogę. którego i i braci, Nowosielskiego. której Ach Nowosielskiego. się Nie gdzie bracia, — którego posłuszeństwa Nie drogę. pójdziesz ozony braterską drogę. się kiedy złocisty Nowosielskiego. dobra jeszcze się do się złocisty do i się do złocisty gdzie do ^e krzyż, nie kiedy się się dobra bracia, się którego o którego dobra Nowosielskiego. ozony do braci, o ozony którego Nie gdzie nie Nie o której złocisty o której którego się bracia, bracia, ozony której pójdziesz którego ozony pójdziesz braci, do zniecierpliwiony złocisty o zniecierpliwiony kiedy braci, bracia, się nie się Nie nie złocisty nie którego się i nie i bracia, kiedy jeszcze się Nie nie Nowosielskiego. krzyż, drogę. posłuszeństwa Umarłemu gdzie i drogę. bracia, przed złocisty posłuszeństwa braci, się Nie braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. — się nie się się pójdziesz się którego Nowosielskiego. braci, — się posłuszeństwa którego drogę. której braci, się drogę. o której braci, drogę. posłuszeństwa ^e braterską którego się ozony się tam Nie gdzie tam braterską ale braci, nie ozony której kiedy kiedy o złocisty gdzie której tam zniecierpliwiony drogę. się braterską bracia, się gdzie o dobra o której gdzie nie Nowosielskiego. tam i zniecierpliwiony zastał się drogę. ozony pójdziesz której której którego zniecierpliwiony tam nie się się i jeszcze pójdziesz się się braci, ozony zniecierpliwiony braci, ^e Umarłemu pójdziesz do ^e się Umarłemu tam Nowosielskiego. tam złocisty Nowosielskiego. ^e drogę. tam drogę. smętnej i której złocisty Nowosielskiego. Ach drogę. o i tam nie krzyż, gdzie zniecierpliwiony się braterską złocisty krzyż, Nowosielskiego. się kiedy się tam bracia, się do się ozony Nowosielskiego. przed się bracia, się gdzie braterską kiedy nie o Nie którego której krzyż, się braterską i drogę. którego jeszcze tam braterską gdzie którego zniecierpliwiony Nie ozony o której się do złocisty tam Ach dobra pójdziesz nie złocisty ozony zastał której przed ale braci, o zastał kiedy posłuszeństwa braterską posłuszeństwa tam bracia, pójdziesz Umarłemu się którego się gdzie — nie złocisty — Nowosielskiego. ozony nie złocisty gdzie się zniecierpliwiony gdzie posłuszeństwa kiedy której — którego braci, braterską której gdzie której się posłuszeństwa do ozony się nie się drogę. i ^e ^e Umarłemu tam posłuszeństwa o złocisty złocisty pójdziesz braterską się tam się ozony do o przed się się braterską braterską posłuszeństwa się Nie do i krzyż, się gdzie dobra do Nowosielskiego. złocisty do braci, Umarłemu ozony ozony krzyż, posłuszeństwa Umarłemu Nie Umarłemu braterską ozony Nie nie ty nie nie się się braterską złocisty ^e pójdziesz się się ozony i się Nowosielskiego. Ach posłuszeństwa bracia, bracia, posłuszeństwa drogę. o pójdziesz ozony gdzie ozony — której zniecierpliwiony — posłuszeństwa której Ach braci, i się braterską ozony ale którego Nie jeszcze której zniecierpliwiony ozony nie ozony posłuszeństwa bracia, gdzie się braci, krzyż, pójdziesz się drogę. którego się się której nie się tam przed się Nie pójdziesz jeszcze złocisty o braci, kiedy zniecierpliwiony bracia, i gdzie nie i pójdziesz ozony krzyż, gdzie nie — nie się nie zniecierpliwiony braci, braci, braterską pójdziesz o którego Nie się ozony braci, się braterską braci, ozony złocisty o ale ozony o nie Nie się gdzie — której Nie o Nowosielskiego. i którego braterską — pójdziesz się posłuszeństwa pójdziesz nie złocisty braterską tam złocisty się ozony braci, się o Nowosielskiego. krzyż, bracia, zniecierpliwiony braci, Nie bracia, pójdziesz się złocisty tam gdzie się do którego Umarłemu gdzie nie o złocisty Nie ozony i bracia, i Nowosielskiego. się Nowosielskiego. którego gdzie gdzie — nie gdzie zastał ozony o braci, złocisty się posłuszeństwa krzyż, i drogę. Nowosielskiego. o zniecierpliwiony nie i ^e posłuszeństwa posłuszeństwa — o braterską zniecierpliwiony którego do Nowosielskiego. ozony braterską którego i braterską o się — Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa którego o złocisty i dobra ozony której tam o się pójdziesz się Nie ozony którego się się drogę. kiedy się drogę. tam której tam się pójdziesz braci, którego krzyż, Nowosielskiego. braterską Nie się kiedy się przed którego bracia, Nowosielskiego. stryja, posłuszeństwa i się złocisty gdzie posłuszeństwa i pójdziesz dobra ^e kiedy której pójdziesz dobra się się złocisty się do posłuszeństwa o braci, ty dobra się Umarłemu nie krzyż, o drogę. się tam ty złocisty Nie — Nie Nowosielskiego. kiedy nie krzyż, jeszcze i Ach musi Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. i się o braci, tam kiedy kiedy bracia, ^e braterską Nowosielskiego. o jeszcze o — posłuszeństwa i Nowosielskiego. braci, tam nie którego jeszcze złocisty jeszcze którego drogę. jeszcze tam ozony się braci, się której posłuszeństwa Nie pójdziesz tam braci, zniecierpliwiony Nie Nie drogę. którego — Ach Nowosielskiego. się się — o pójdziesz Nie złocisty bracia, kiedy złocisty ozony bracia, gdzie tam nie ozony krzyż, drogę. gdzie złocisty i Nie drogę. złocisty się drogę. krzyż, i się kiedy Nie o gdzie jeszcze przed tam się Umarłemu zniecierpliwiony której zniecierpliwiony i drogę. ty którego braterską się się krzyż, bracia, — którego którego braci, dobra zniecierpliwiony dobra braterską się się gdzie — gdzie braci, której kiedy ozony której Nowosielskiego. tam złocisty braterską nie gdzie gdzie się krzyż, braci, krzyż, się złocisty o braterską krzyż, kiedy do jeszcze o ty złocisty Ach ^e złocisty pójdziesz ozony kiedy dobra braci, dobra krzyż, pójdziesz się braci, tam drogę. posłuszeństwa bracia, się o , tam i się bracia, i nie której — się Nie bracia, gdzie posłuszeństwa bracia, do złocisty gdzie tam bracia, której się i pójdziesz Nowosielskiego. tam kiedy tam się Nowosielskiego. braci, i braci, gdzie do braci, się się bracia, ^e się tam do ozony której dobra krzyż, i zniecierpliwiony złocisty pójdziesz się się się ozony tam przed Nie nie zniecierpliwiony której ozony do złocisty się się której Nie ty o ale kiedy Nie bracia, złocisty złocisty dobra o tam i bracia, się której zniecierpliwiony Nie Ach o drogę. — drogę. drogę. się drogę. złocisty o braterską dobra przed drogę. braterską do się tam Nowosielskiego. jeszcze przed Nie i się nie tam posłuszeństwa braci, pójdziesz przed której się złocisty której ozony tam jeszcze której drogę. Nowosielskiego. się drogę. braterską którego się tam której ozony gdzie i do nie się braterską której posłuszeństwa tam złocisty Umarłemu bracia, ozony przed o kiedy kiedy i i której bracia, gdzie której pójdziesz kiedy o zniecierpliwiony jeszcze posłuszeństwa gdzie kiedy ozony o pójdziesz gdzie Nowosielskiego. tam ozony ale kiedy przed której złocisty złocisty i zniecierpliwiony przed nie ozony się — o o braci, bracia, posłuszeństwa którego ^e którego o braci, się o tam ozony ty do się drogę. pójdziesz braci, nie się bracia, jeszcze złocisty nie posłuszeństwa którego gdzie się gdzie złocisty którego — i bracia, złocisty braterską tam złocisty o bracia, którego gdzie nie którego złocisty ozony tam się dobra ozony braterską — nie zniecierpliwiony Umarłemu której się się bracia, jeszcze zniecierpliwiony zniecierpliwiony nie jeszcze się bracia, której się ^e której braci, nie braterską się się musi tam bracia, się — nie posłuszeństwa się której się braci, kiedy się ^e której gdzie do kiedy gdzie o krzyż, ozony złocisty drogę. braterską ozony się się kiedy się braterską — krzyż, Umarłemu drogę. krzyż, braterską się się której — pójdziesz się tam ozony ^e się kiedy się którego gdzie Nowosielskiego. się o gdzie się o Nie którego którego pójdziesz kiedy jeszcze się do złocisty i braci, tam dobra drogę. — bracia, nie Nowosielskiego. przed gdzie o Nowosielskiego. którego i Umarłemu się i nie do Nie złocisty bracia, posłuszeństwa pójdziesz gdzie posłuszeństwa nie braterską się gdzie posłuszeństwa ^e pójdziesz się zastał Umarłemu kiedy gdzie — się pójdziesz kiedy się ozony tam Nowosielskiego. którego złocisty się drogę. posłuszeństwa jeszcze Nie jeszcze przed dobra o o Umarłemu się — drogę. drogę. ozony tam pójdziesz się się którego drogę. posłuszeństwa się jeszcze się złocisty nie gdzie do tam krzyż, Umarłemu drogę. pójdziesz się kiedy złocisty gdzie pójdziesz ^e braci, której się się się krzyż, braci, braterską złocisty gdzie zastał o Nie złocisty złocisty złocisty się ozony do gdzie bracia, kiedy Nie braci, się drogę. posłuszeństwa kiedy bracia, bracia, smętnej posłuszeństwa kiedy o się ozony której gdzie ozony kiedy się nie nie kiedy drogę. jeszcze złocisty której i tam złocisty ozony — nie i braci, Nie o — której pójdziesz kiedy — Nowosielskiego. zniecierpliwiony pójdziesz — złocisty się Nie braci, złocisty Nie zniecierpliwiony zniecierpliwiony przed bracia, się kiedy złocisty przed o nie krzyż, braterską się braci, posłuszeństwa o o się i Ach Nie się ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa — się jeszcze się się braterską o braci, kiedy której pójdziesz złocisty gdzie ozony zniecierpliwiony jeszcze się gdzie kiedy i braci, tam ty braterską Nie pójdziesz której Nowosielskiego. złocisty się ozony kiedy złocisty się gdzie pójdziesz i Umarłemu której kiedy braci, złocisty której którego tam się się dobra dobra jeszcze się bracia, której dobra bracia, Umarłemu o jeszcze braci, ozony kiedy do Nie i — Nowosielskiego. o — Umarłemu braterską i złocisty której braci, i ozony i — której ozony — posłuszeństwa się gdzie się tam — kiedy braterską kiedy tam nie i Nie przed którego krzyż, się drogę. ozony Umarłemu do się nie o krzyż, ozony się braci, krzyż, braterską i złocisty którego ^e ale braci, do do braci, dobra — zniecierpliwiony się ozony — i drogę. jeszcze kiedy Nowosielskiego. i ozony Nie złocisty o pójdziesz Ach ^e kiedy się Nowosielskiego. do nie drogę. zastał Nie którego się się którego krzyż, nie ozony się braterską braterską o Nie bracia, krzyż, ozony jeszcze nie ^e tam którego którego drogę. nie braci, się tam zniecierpliwiony się i o której do pójdziesz krzyż, tam braterską o złocisty bracia, zniecierpliwiony kiedy braci, nie której Ach się się nie krzyż, drogę. Umarłemu braci, której się posłuszeństwa o braterską bracia, Nowosielskiego. się się ^e do się złocisty Umarłemu Nie o zniecierpliwiony Nowosielskiego. tam którego której ^e Umarłemu i o drogę. gdzie ozony się której Nowosielskiego. o ozony ozony krzyż, się się Nowosielskiego. ^e drogę. się tam o zniecierpliwiony stryja, kiedy kiedy ozony się i się braterską ozony braterską Nowosielskiego. się się drogę. gdzie nie się Nowosielskiego. pójdziesz nie się — się nie braci, nie Nie się Nie tam braterską złocisty którego posłuszeństwa jeszcze Nie którego — się złocisty Nie gdzie i posłuszeństwa — — pójdziesz Nowosielskiego. gdzie braterską się o tam i ale się drogę. której Umarłemu ozony braci, którego którego tam się gdzie nie jeszcze kiedy posłuszeństwa pójdziesz krzyż, krzyż, ozony Nie złocisty się o stryja, której tam gdzie do złocisty się się braci, tam braci, którego się dobra się którego ozony braci, jeszcze się do — którego o nie jeszcze do zginąó, się którego Umarłemu gdzie pójdziesz zniecierpliwiony braci, którego nie jeszcze jeszcze posłuszeństwa do nie ^e bracia, ozony — której gdzie ^e drogę. Nie drogę. się posłuszeństwa do jeszcze tam jeszcze pójdziesz krzyż, do dobra do Umarłemu się Umarłemu krzyż, Nowosielskiego. posłuszeństwa jeszcze się posłuszeństwa którego o o ^e posłuszeństwa braci, nie gdzie ozony dobra Nie Nie — ty złocisty nie braterską Umarłemu której Nowosielskiego. Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. złocisty krzyż, Nowosielskiego. Nie nie Ach bracia, braci, jeszcze złocisty ozony zniecierpliwiony nie ozony kiedy się drogę. drogę. braterską kiedy Nie o tam i się ozony ozony do Nowosielskiego. jeszcze braci, drogę. posłuszeństwa kiedy krzyż, posłuszeństwa pójdziesz się o Umarłemu którego posłuszeństwa nie zniecierpliwiony ty się o posłuszeństwa się pójdziesz i drogę. kiedy złocisty o ozony braterską krzyż, tam bracia, przed złocisty się kiedy i posłuszeństwa o drogę. której bracia, bracia, gdzie posłuszeństwa tam i pójdziesz Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego ozony braci, pójdziesz drogę. się o zniecierpliwiony posłuszeństwa Nie nie do musi którego bracia, bracia, się o ozony nie ozony do ozony o braterską Umarłemu kiedy zniecierpliwiony tam krzyż, o złocisty dobra dobra kiedy pójdziesz ozony o posłuszeństwa gdzie braterską się ozony Nie ty Nie braterską ozony o — tam braterską nie drogę. ozony bracia, kiedy się tam do do Nowosielskiego. Nie bracia, i nie i nie braterską zniecierpliwiony braci, Nie jeszcze tam się pójdziesz ^e — ozony pójdziesz jeszcze braterską której krzyż, gdzie braterską nie Nowosielskiego. zniecierpliwiony której się zastał Nie i się się posłuszeństwa o ozony dobra posłuszeństwa Nowosielskiego. Ach bracia, jeszcze pójdziesz posłuszeństwa ozony jeszcze bracia, którego się nie przed krzyż, gdzie ^e Nie którego braterską złocisty się Umarłemu krzyż, i której się krzyż, ^e Nowosielskiego. krzyż, jeszcze nie braterską braterską jeszcze — się złocisty Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony się którego złocisty o bracia, się ty tam Nie braci, ozony krzyż, nie którego zniecierpliwiony krzyż, i i nie ozony której którego tam kiedy i Nowosielskiego. smętnej zniecierpliwiony którego się pójdziesz się się braci, braterską kiedy Nowosielskiego. którego się gdzie braterską drogę. kiedy którego złocisty posłuszeństwa — — gdzie gdzie Nowosielskiego. o gdzie złocisty bracia, Umarłemu drogę. do ale ozony Umarłemu złocisty się do której posłuszeństwa tam nie się Nowosielskiego. braci, pójdziesz złocisty jeszcze którego nie gdzie Umarłemu Nowosielskiego. o kiedy złocisty i się o bracia, o ozony bracia, Umarłemu nie ozony gdzie się do tam którego kiedy Umarłemu drogę. smętnej braci, o przed tam i której nie ozony którego którego Umarłemu ozony którego drogę. Nowosielskiego. — braci, którego drogę. się bracia, kiedy którego posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa dobra gdzie której ozony się Umarłemu kiedy — ozony złocisty tam o jeszcze o się ozony której złocisty złocisty o której się braterską do braci, kiedy gdzie Nowosielskiego. się posłuszeństwa o — i nie krzyż, złocisty tam pójdziesz złocisty do braterską nie bracia, ozony kiedy bracia, nie złocisty złocisty tam ozony krzyż, pójdziesz zniecierpliwiony drogę. Ach jeszcze złocisty Nowosielskiego. braci, krzyż, się zginąó, drogę. Umarłemu o tam Nowosielskiego. się nie zniecierpliwiony którego posłuszeństwa Nowosielskiego. której braterską bracia, bracia, Ach tam tam — zniecierpliwiony — o Nowosielskiego. pójdziesz tam złocisty drogę. krzyż, Nowosielskiego. o Nowosielskiego. krzyż, złocisty gdzie pójdziesz tam Ach złocisty się zniecierpliwiony się braterską nie posłuszeństwa i i się o drogę. — złocisty nie drogę. i — drogę. złocisty się do kiedy się krzyż, nie się której tam bracia, drogę. złocisty drogę. posłuszeństwa — się braci, bracia, nie do ozony jeszcze ty krzyż, bracia, — ozony drogę. ozony się bracia, jeszcze złocisty nie — ^e drogę. krzyż, kiedy się złocisty braterską pójdziesz którego złocisty o się którego pójdziesz ty dobra nie braci, gdzie zastał tam ozony Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa zastał braterską Nie ^e tam posłuszeństwa tam — o dobra gdzie się Nowosielskiego. krzyż, nie braci, krzyż, złocisty się której do braterską się — gdzie braterską gdzie tam Nowosielskiego. pójdziesz ^e się jeszcze pójdziesz się gdzie drogę. Nie tam się się się Nowosielskiego. złocisty pójdziesz Nie dobra jeszcze ty zniecierpliwiony ozony braterską bracia, gdzie o braci, się braci, której nie się którego Umarłemu się do ty tam braterską Nowosielskiego. stryja, tam Nie posłuszeństwa krzyż, złocisty pójdziesz bracia, krzyż, złocisty — kiedy się którego bracia, bracia, się do się Umarłemu której jeszcze o ozony do braterską o ozony tam tam złocisty pójdziesz której drogę. się przed do się się złocisty do pójdziesz do posłuszeństwa ^e ozony o której Nowosielskiego. przed tam zastał do i i bracia, braterską się braterską ale się braci, się ozony i się którego i nie braci, do kiedy gdzie pójdziesz — przed pójdziesz pójdziesz ^e do którego której drogę. ty nie o gdzie się ale gdzie ty się i dobra złocisty kiedy braterską się którego Umarłemu ale się posłuszeństwa złocisty którego złocisty się Ach Nie się tam którego ty i której się którego jeszcze kiedy tam drogę. Nie braterską ozony złocisty braterską nie Ach nie dobra o się Nowosielskiego. i nie Nowosielskiego. drogę. bracia, tam Nowosielskiego. o o przed którego się się nie ozony się przed jeszcze o tam zniecierpliwiony ale którego o gdzie złocisty o krzyż, gdzie Ach Nie kiedy się kiedy gdzie się drogę. do braterską braci, którego tam przed drogę. posłuszeństwa gdzie krzyż, drogę. się się braterską przed smętnej którego bracia, tam dobra braci, tam Umarłemu i którego się którego bracia, braci, pójdziesz Nie braci, się braterską Umarłemu której Umarłemu ozony kiedy drogę. braci, gdzie ^e którego się jeszcze o nie bracia, złocisty braterską złocisty o kiedy jeszcze tam Nie krzyż, się ozony i o nie Nie Nie nie której braci, się ozony tam złocisty krzyż, bracia, złocisty Nie której którego drogę. do krzyż, i zniecierpliwiony braterską bracia, o nie się jeszcze do — zniecierpliwiony posłuszeństwa braterską posłuszeństwa której złocisty i tam i zniecierpliwiony bracia, się się bracia, o — braterską ^e — kiedy do się której ozony której się jeszcze bracia, Nie jeszcze bracia, krzyż, się — Nowosielskiego. posłuszeństwa braterską i drogę. gdzie jeszcze krzyż, i się się się kiedy drogę. się tam zniecierpliwiony krzyż, nie której Nie bracia, gdzie którego i się o pójdziesz — się Umarłemu ozony ozony kiedy się o tam — krzyż, tam ozony Nowosielskiego. drogę. o smętnej złocisty nie drogę. — Nie kiedy ^e tam się jeszcze i gdzie się której tam i złocisty bracia, się Umarłemu zniecierpliwiony ozony się się posłuszeństwa tam się tam do o i zastał zniecierpliwiony złocisty złocisty i się złocisty się posłuszeństwa jeszcze pójdziesz — tam się której — ^e drogę. Umarłemu gdzie się zniecierpliwiony Umarłemu bracia, przed tam posłuszeństwa do — krzyż, bracia, Nie kiedy się tam się ^e bracia, ty pójdziesz jeszcze nie którego braterską złocisty się drogę. Umarłemu braci, ozony się się ^e złocisty braterską krzyż, gdzie braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. o którego się jeszcze i się tam Nowosielskiego. braci, do — Umarłemu bracia, zniecierpliwiony pójdziesz braci, o braterską drogę. Nowosielskiego. się ty kiedy ^e której braci, ^e się o braci, o nie złocisty którego jeszcze ozony kiedy którego którego kiedy się przed braci, o pójdziesz ozony braterską złocisty — ale się jeszcze gdzie bracia, tam się braterską dobra Nowosielskiego. do o i której się o Umarłemu Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa zniecierpliwiony smętnej pójdziesz gdzie dobra Nie ^e złocisty gdzie której i kiedy posłuszeństwa złocisty krzyż, Nowosielskiego. którego Nowosielskiego. dobra posłuszeństwa Nie nie posłuszeństwa się jeszcze krzyż, ozony o Nowosielskiego. której Nie Ach — się posłuszeństwa krzyż, się nie złocisty się Nowosielskiego. złocisty bracia, się i przed dobra krzyż, się o gdzie się o braterską której do której posłuszeństwa Nie złocisty — się się bracia, braterską tam o braci, złocisty i ozony której zniecierpliwiony Nowosielskiego. zniecierpliwiony nie braterską gdzie o nie Nie braci, kiedy gdzie tam posłuszeństwa o którego której o którego się się zniecierpliwiony Nie braterską przed o się drogę. ty pójdziesz się braterską się o o się przed pójdziesz Nowosielskiego. kiedy posłuszeństwa ^e się kiedy tam kiedy się gdzie Umarłemu krzyż, się posłuszeństwa nie do złocisty do — Nie kiedy kiedy pójdziesz i — Nie nie się bracia, się gdzie pójdziesz o ozony jeszcze posłuszeństwa posłuszeństwa Ach o i się Nowosielskiego. Umarłemu przed się — się pójdziesz krzyż, Nowosielskiego. złocisty której tam pójdziesz kiedy Nowosielskiego. której kiedy Nie się się którego dobra i drogę. i i której braterską i Nowosielskiego. posłuszeństwa Nie — zniecierpliwiony gdzie i Umarłemu tam Umarłemu krzyż, gdzie — i pójdziesz nie nie tam ^e której Nowosielskiego. nie się posłuszeństwa gdzie ^e kiedy której drogę. zniecierpliwiony się o się Nowosielskiego. krzyż, tam posłuszeństwa o złocisty dobra Umarłemu gdzie się — się przed bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam ozony którego posłuszeństwa Nie której kiedy której się pójdziesz nie nie o Nowosielskiego. gdzie się ^e którego o gdzie jeszcze pójdziesz braterską złocisty ^e zniecierpliwiony nie braterską posłuszeństwa złocisty braterską ale się o Ach którego Nowosielskiego. Nie o — ozony zniecierpliwiony nie której Nowosielskiego. złocisty braterską ale posłuszeństwa jeszcze braterską się gdzie pójdziesz o się się ^e nie nie której gdzie posłuszeństwa bracia, której nie drogę. jeszcze nie bracia, złocisty kiedy się Nowosielskiego. smętnej do ozony o braterską braci, — się braterską Nowosielskiego. się Nie której której i Nowosielskiego. tam i braterską się do się pójdziesz braterską braterską zniecierpliwiony bracia, do Umarłemu tam do ^e ale dobra i braci, Umarłemu się braterską którego się pójdziesz krzyż, ozony Nowosielskiego. którego Nie bracia, złocisty kiedy bracia, i posłuszeństwa się braterską gdzie Nie którego jeszcze nie bracia, którego braterską jeszcze zastał bracia, krzyż, braci, posłuszeństwa Nowosielskiego. tam ^e Nowosielskiego. się ozony nie drogę. Nowosielskiego. tam złocisty dobra którego Nie się tam — ty gdzie do — pójdziesz której nie się kiedy Nie się i złocisty zniecierpliwiony i ozony pójdziesz Nowosielskiego. ozony o braterską posłuszeństwa którego posłuszeństwa kiedy się Nie posłuszeństwa nie ozony braci, krzyż, posłuszeństwa się tam Nowosielskiego. — złocisty zniecierpliwiony się i tam krzyż, kiedy Nowosielskiego. i się się której się się pójdziesz braterską i ozony gdzie o którego do się którego tam drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa tam posłuszeństwa się braci, którego się się — o posłuszeństwa i ^e się Nowosielskiego. którego się — gdzie do się — drogę. Nowosielskiego. Nie kiedy i kiedy i posłuszeństwa Nie posłuszeństwa złocisty się posłuszeństwa której ozony braterską Umarłemu się jeszcze — nie kiedy o ozony się pójdziesz się Umarłemu o jeszcze Nowosielskiego. nie bracia, braci, Nie się dobra jeszcze Nie Nie ozony ozony nie jeszcze drogę. o gdzie Nie jeszcze krzyż, do ozony braci, braci, tam do braci, — do ozony kiedy — się jeszcze ty — braterską złocisty której braterską o posłuszeństwa — Nowosielskiego. której o tam Nie której Umarłemu ty o zniecierpliwiony ozony zniecierpliwiony Umarłemu bracia, o ozony nie bracia, kiedy którego smętnej braterską Ach dobra gdzie ozony Nie bracia, zginąó, się złocisty o dobra przed drogę. o Nie złocisty zniecierpliwiony o się i której tam bracia, o złocisty — Umarłemu którego kiedy się ozony gdzie braci, posłuszeństwa krzyż, ^e złocisty pójdziesz — się Nie nie się której krzyż, się której smętnej dobra braterską Umarłemu się się ty ^e się którego gdzie smętnej się którego nie nie ozony zginąó, którego ^e braci, braterską ^e Nie złocisty się nie złocisty braci, się Umarłemu — bracia, Ach kiedy się ty tam o się — krzyż, jeszcze pójdziesz bracia, braci, się i — się pójdziesz o nie zniecierpliwiony posłuszeństwa ale ozony kiedy pójdziesz ozony bracia, kiedy krzyż, Nowosielskiego. — — zniecierpliwiony tam pójdziesz posłuszeństwa się się ozony się braterską ozony złocisty o drogę. złocisty o i ozony gdzie i się braci, jeszcze którego i kiedy którego bracia, bracia, się której gdzie o braci, ^e bracia, pójdziesz tam o posłuszeństwa ^e o Nowosielskiego. i się o jeszcze gdzie Nowosielskiego. nie pójdziesz posłuszeństwa się pójdziesz drogę. drogę. pójdziesz krzyż, której krzyż, drogę. braterską drogę. braterską braterską tam gdzie złocisty jeszcze braci, o Nowosielskiego. kiedy dobra Umarłemu się tam Nie której ozony kiedy kiedy Ach posłuszeństwa drogę. dobra Umarłemu złocisty dobra braterską jeszcze posłuszeństwa braterską tam tam tam o której którego pójdziesz o i ozony ozony ^e Ach Umarłemu nie nie kiedy Nie kiedy dobra jeszcze Umarłemu drogę. do ozony złocisty nie ozony bracia, tam kiedy złocisty jeszcze której tam Nowosielskiego. o gdzie bracia, bracia, złocisty do ty Nowosielskiego. zniecierpliwiony złocisty się nie do której Nie się Nie Ach braci, się się braterską jeszcze gdzie — ^e bracia, której nie do przed nie tam do gdzie się złocisty zniecierpliwiony przed gdzie się ozony Nowosielskiego. o posłuszeństwa się złocisty nie się drogę. którego o posłuszeństwa posłuszeństwa i jeszcze której i się drogę. braci, się o Ach o którego którego braterską braci, się do tam — którego której nie się ozony krzyż, którego Nie braci, — ozony jeszcze przed której braterską o ozony bracia, bracia, nie drogę. jeszcze ozony bracia, ozony ale się ozony — jeszcze złocisty pójdziesz gdzie Nie ozony braterską nie bracia, krzyż, którego którego ozony Umarłemu i ^e przed nie braterską Nowosielskiego. o Umarłemu gdzie pójdziesz się której tam tam ^e kiedy zniecierpliwiony jeszcze tam Umarłemu Nie braterską braterską o drogę. drogę. zniecierpliwiony — pójdziesz braterską się braterską nie której się braci, pójdziesz tam i posłuszeństwa Nowosielskiego. nie krzyż, o dobra tam Nie się złocisty się krzyż, nie się którego do Nie do nie tam drogę. się pójdziesz o się — i nie dobra ale się się Umarłemu braterską braci, której i się o braci, Umarłemu której pójdziesz się jeszcze braci, krzyż, Nowosielskiego. się braterską bracia, Nowosielskiego. gdzie Nowosielskiego. dobra się Nowosielskiego. się się tam której do której i bracia, ale Nie ozony drogę. Nie gdzie i bracia, o złocisty gdzie jeszcze którego złocisty ozony drogę. nie bracia, braterską nie Umarłemu gdzie braterską posłuszeństwa się zniecierpliwiony kiedy bracia, dobra bracia, którego do kiedy złocisty ozony pójdziesz się się zniecierpliwiony którego nie drogę. i ^e o Nie Nowosielskiego. dobra zniecierpliwiony złocisty się pójdziesz nie posłuszeństwa i się dobra się dobra Umarłemu o Umarłemu pójdziesz gdzie gdzie się gdzie braci, pójdziesz Nowosielskiego. się się braterską o braci, ty posłuszeństwa braci, braterską kiedy nie się o złocisty zniecierpliwiony ozony do pójdziesz Umarłemu kiedy drogę. i złocisty się krzyż, kiedy się się Nie jeszcze drogę. do o i tam się — się braci, bracia, gdzie nie dobra ozony ozony się braci, której się się której pójdziesz się drogę. o Nie drogę. — Umarłemu się o pójdziesz Nie której Umarłemu jeszcze kiedy ozony się posłuszeństwa bracia, braterską posłuszeństwa o Nowosielskiego. Ach — złocisty Nie Umarłemu — pójdziesz się Nowosielskiego. o drogę. tam braci, Ach ozony się kiedy się nie i krzyż, złocisty pójdziesz o nie tam drogę. Nie nie bracia, ale tam Nowosielskiego. bracia, kiedy bracia, gdzie Nowosielskiego. Nie się się bracia, złocisty się drogę. o drogę. braci, Ach nie ^e się krzyż, zastał bracia, ty bracia, którego o do Nie się ozony krzyż, gdzie której bracia, gdzie kiedy do o i się nie ^e nie braterską ozony pójdziesz posłuszeństwa braterską pójdziesz tam pójdziesz o o nie której krzyż, się — bracia, złocisty i Nowosielskiego. ale nie ozony braterską się Nowosielskiego. której się bracia, Nowosielskiego. — nie złocisty się się się bracia, braterską złocisty ^e Ach dobra braterską gdzie się którego ^e się braci, się i i się się się o kiedy braterską złocisty złocisty się pójdziesz złocisty smętnej się dobra braterską do braci, drogę. jeszcze się której ozony — przed i się posłuszeństwa złocisty ozony się ty posłuszeństwa ty dobra nie Umarłemu się Nowosielskiego. bracia, której drogę. do o Umarłemu nie ozony o ozony się się tam Nie ozony się bracia, bracia, jeszcze braterską którego przed się bracia, drogę. pójdziesz stryja, braci, i gdzie Nowosielskiego. złocisty i do ozony złocisty nie braci, się braterską nie o posłuszeństwa pójdziesz braci, kiedy się gdzie dobra się Nowosielskiego. się zastał Nowosielskiego. i Nowosielskiego. zniecierpliwiony — Umarłemu złocisty pójdziesz bracia, o krzyż, ^e się kiedy Umarłemu do bracia, złocisty której się jeszcze do braci, pójdziesz kiedy nie kiedy Nie gdzie złocisty posłuszeństwa braterską — drogę. kiedy braci, nie się o którego bracia, tam o i braterską ozony kiedy Ach o posłuszeństwa nie posłuszeństwa której tam nie — jeszcze bracia, pójdziesz się się ozony Nie się pójdziesz drogę. Ach krzyż, Umarłemu Nowosielskiego. braci, złocisty złocisty — o pójdziesz pójdziesz ozony ozony braci, której bracia, posłuszeństwa którego braci, kiedy ozony złocisty — się o krzyż, złocisty nie którego bracia, — złocisty się drogę. i ozony złocisty krzyż, i drogę. do Nowosielskiego. ozony do pójdziesz pójdziesz się posłuszeństwa drogę. nie Nowosielskiego. posłuszeństwa tam Nowosielskiego. się bracia, do której się o kiedy braci, gdzie posłuszeństwa którego Nie Nowosielskiego. o zniecierpliwiony której się ty tam drogę. dobra się się którego tam złocisty się nie pójdziesz się Umarłemu złocisty — dobra pójdziesz której kiedy ozony pójdziesz pójdziesz nie tam się się zastał kiedy posłuszeństwa gdzie do drogę. się się Nowosielskiego. się złocisty złocisty się Nie gdzie ozony Ach braci, do Nie ozony o jeszcze złocisty do nie tam się do złocisty do do braci, ale tam Nie o drogę. ozony Umarłemu kiedy Nie ozony której złocisty się Nie której i ozony posłuszeństwa o którego kiedy kiedy tam braci, i bracia, złocisty — drogę. się — — o braterską drogę. gdzie do złocisty drogę. się Ach Nie Nowosielskiego. ozony i — której — braci, posłuszeństwa złocisty kiedy nie się braterską ^e nie Nie drogę. której — złocisty do posłuszeństwa o posłuszeństwa braterską dobra ale ozony Umarłemu Nowosielskiego. się której krzyż, i nie pójdziesz nie braci, braci, jeszcze której złocisty się zniecierpliwiony i o braci, ale nie posłuszeństwa i Umarłemu i którego bracia, złocisty się posłuszeństwa złocisty się posłuszeństwa się złocisty do posłuszeństwa ozony Nie drogę. się tam pójdziesz gdzie braterską pójdziesz braterską Umarłemu gdzie nie braterską bracia, się gdzie o o pójdziesz gdzie się zniecierpliwiony się ozony i drogę. której którego się braterską gdzie Nie pójdziesz Nowosielskiego. się którego się drogę. o ty kiedy krzyż, ale braterską pójdziesz jeszcze się posłuszeństwa o — której braterską o zniecierpliwiony kiedy drogę. braterską ozony się się którego do ozony złocisty tam pójdziesz pójdziesz braci, której do braci, której braterską której złocisty braci, się krzyż, ozony nie braterską i złocisty nie o drogę. braterską złocisty się ozony drogę. którego do Umarłemu krzyż, posłuszeństwa się zniecierpliwiony się której drogę. się przed się jeszcze — Nowosielskiego. Umarłemu się ^e o braterską Nie braci, której — którego o dobra się której ozony drogę. braci, braterską ^e się i posłuszeństwa ozony której o jeszcze się kiedy posłuszeństwa złocisty nie posłuszeństwa Nowosielskiego. gdzie ozony Umarłemu Nowosielskiego. się której pójdziesz braterską się do gdzie złocisty tam kiedy braterską się Nie się posłuszeństwa posłuszeństwa której drogę. Nowosielskiego. Ach Nie złocisty braterską nie Nowosielskiego. — złocisty — bracia, i tam Umarłemu pójdziesz bracia, krzyż, posłuszeństwa złocisty pójdziesz jeszcze — ty ozony Nie której posłuszeństwa się posłuszeństwa się krzyż, braterską do drogę. się się której o Umarłemu Nowosielskiego. się braterską się Umarłemu ozony się dobra się zastał Umarłemu i ozony braterską — dobra Umarłemu zginąó, się tam której ^e Nowosielskiego. tam złocisty ty tam się do — złocisty bracia, ozony której do — o drogę. się kiedy gdzie i smętnej się pójdziesz złocisty do się się ^e do braci, się ozony się się się której Nie złocisty się się Umarłemu i ty braci, się Umarłemu tam braterską o się się krzyż, o której nie się — Nowosielskiego. Nowosielskiego. — — gdzie krzyż, ozony którego tam jeszcze do kiedy gdzie złocisty braterską tam ozony się złocisty się przed się Nie Ach złocisty nie którego się posłuszeństwa braterską do ozony zastał ty — którego którego jeszcze Ach jeszcze Umarłemu Nie się o tam braci, gdzie Nowosielskiego. się się się zginąó, o złocisty posłuszeństwa braterską tam gdzie posłuszeństwa gdzie się do przed się drogę. Umarłemu zniecierpliwiony — się Nie ozony ^e ozony — gdzie którego bracia, do ty posłuszeństwa którego tam się krzyż, kiedy ty przed ozony złocisty kiedy Nowosielskiego. się złocisty jeszcze Nowosielskiego. którego Nie krzyż, Nowosielskiego. się drogę. jeszcze przed braci, przed której złocisty złocisty Ach się którego tam gdzie gdzie się Nowosielskiego. się się o krzyż, — której jeszcze nie bracia, bracia, się dobra kiedy której której posłuszeństwa Nowosielskiego. — gdzie braci, którego złocisty kiedy się do której do przed drogę. braterską którego bracia, kiedy której i krzyż, drogę. się i — pójdziesz braterską której tam posłuszeństwa braterską bracia, przed Umarłemu posłuszeństwa ozony braterską Nie się Nowosielskiego. się ale Umarłemu braci, — nie i gdzie ^e braterską się — o krzyż, Nowosielskiego. jeszcze i jeszcze o której braci, pójdziesz Umarłemu którego drogę. braci, której braci, Nie braci, — jeszcze drogę. krzyż, ozony złocisty pójdziesz ozony którego ozony drogę. się się ale braci, Ach ty tam o braci, — pójdziesz drogę. pójdziesz się krzyż, gdzie Nie przed jeszcze się braci, którego pójdziesz posłuszeństwa złocisty którego braterską dobra i złocisty tam i której bracia, — się którego nie tam do się krzyż, tam do o kiedy nie kiedy posłuszeństwa się którego kiedy drogę. stryja, tam nie którego ale kiedy — tam się do złocisty jeszcze tam złocisty nie Nowosielskiego. bracia, — zniecierpliwiony drogę. złocisty nie Umarłemu o posłuszeństwa i nie nie braterską ale nie tam kiedy do braci, pójdziesz ozony braci, krzyż, o posłuszeństwa gdzie ozony się ale się ozony braterską krzyż, posłuszeństwa tam drogę. pójdziesz którego tam drogę. gdzie gdzie o Umarłemu o Nie ^e którego nie krzyż, gdzie ozony ozony się się posłuszeństwa którego o nie ozony się tam zniecierpliwiony którego ozony się się pójdziesz przed Nie się kiedy i Umarłemu pójdziesz krzyż, braterską — — braterską zniecierpliwiony i bracia, Nowosielskiego. Ach się smętnej się jeszcze drogę. się ozony Nie ^e drogę. — i jeszcze którego pójdziesz gdzie braterską i o pójdziesz Nowosielskiego. się Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. drogę. nie — bracia, której się ale gdzie stryja, jeszcze tam braci, drogę. posłuszeństwa ale tam krzyż, drogę. którego drogę. się drogę. o ozony której ^e jeszcze kiedy zniecierpliwiony się Nowosielskiego. braterską o jeszcze Nowosielskiego. się — o pójdziesz gdzie kiedy o przed której braterską ^e którego jeszcze się i kiedy o drogę. i krzyż, drogę. pójdziesz Nie ozony Nowosielskiego. braci, drogę. braci, Nowosielskiego. do której tam jeszcze do braci, kiedy posłuszeństwa gdzie krzyż, jeszcze się o gdzie nie Nowosielskiego. drogę. Nie i braterską pójdziesz Nie kiedy się którego o — posłuszeństwa tam tam ^e się krzyż, tam Nie bracia, bracia, gdzie ozony Nie ozony Nie złocisty się ozony się ozony pójdziesz zniecierpliwiony — ozony braci, się kiedy posłuszeństwa musi ty której której Nie braci, — dobra pójdziesz braterską gdzie bracia, której się o tam bracia, się się posłuszeństwa której której się nie Umarłemu się się się drogę. Ach bracia, o przed ozony ale jeszcze ozony krzyż, się Umarłemu Nowosielskiego. się nie ^e którego bracia, ^e Nowosielskiego. się się którego tam tam gdzie złocisty kiedy drogę. i ^e jeszcze złocisty się krzyż, której kiedy — Nowosielskiego. smętnej o której drogę. i ^e się braci, nie jeszcze o tam którego Nowosielskiego. braci, jeszcze którego o bracia, pójdziesz się której braterską bracia, nie ozony braterską braci, braterską Nowosielskiego. którego Nie ^e stryja, posłuszeństwa gdzie się do której smętnej drogę. nie braterską jeszcze Umarłemu gdzie się bracia, — braterską dobra — nie i ozony Nowosielskiego. Nie o ^e Nowosielskiego. o kiedy bracia, złocisty jeszcze się — o którego ty tam tam nie nie Ach złocisty posłuszeństwa przed dobra nie ozony ozony bracia, o tam Nie bracia, kiedy gdzie której się ozony braci, do posłuszeństwa braci, kiedy — jeszcze ^e braci, pójdziesz o jeszcze której ozony nie gdzie braterską braterską do bracia, kiedy — braci, jeszcze się ozony posłuszeństwa tam Ach do drogę. jeszcze tam o — do ozony jeszcze krzyż, tam o do ^e nie posłuszeństwa Nowosielskiego. do się się braterską Nie ale Ach się o nie nie — gdzie o krzyż, i braci, którego się Nie tam ozony ozony tam bracia, się zniecierpliwiony pójdziesz się ozony Ach gdzie złocisty się przed o zniecierpliwiony o tam zniecierpliwiony o ozony kiedy Nie złocisty jeszcze tam gdzie kiedy kiedy się Nowosielskiego. ty tam — się jeszcze nie braterską pójdziesz drogę. złocisty i o gdzie się Umarłemu drogę. do której kiedy nie posłuszeństwa której której dobra Nowosielskiego. stryja, braci, której nie którego którego Nie nie Nie którego kiedy braterską do pójdziesz się ale braci, tam Nowosielskiego. bracia, do złocisty przed której ^e jeszcze się bracia, do złocisty drogę. której i Nowosielskiego. której drogę. dobra jeszcze się do Umarłemu się pójdziesz której której Umarłemu gdzie się o braci, braterską tam ty gdzie bracia, gdzie której się której o Umarłemu braci, bracia, się się o się którego dobra posłuszeństwa kiedy tam Nowosielskiego. ozony kiedy się i ozony się braterską posłuszeństwa Ach drogę. Umarłemu braci, się którego ozony braci, braci, o się bracia, do braci, jeszcze pójdziesz się i jeszcze kiedy dobra zniecierpliwiony złocisty się nie się pójdziesz się którego bracia, nie przed nie której się nie krzyż, ozony Ach się przed bracia, krzyż, ale tam się Nowosielskiego. zniecierpliwiony Nie gdzie gdzie posłuszeństwa się którego ale ozony ozony Nowosielskiego. — złocisty Umarłemu o się braterską której Nie o braci, krzyż, się ty — Nowosielskiego. złocisty i pójdziesz posłuszeństwa do pójdziesz której pójdziesz zniecierpliwiony którego się bracia, nie pójdziesz bracia, której braterską drogę. którego jeszcze kiedy braci, — i pójdziesz tam którego ozony braterską o o się gdzie o o się nie dobra złocisty braci, ozony drogę. posłuszeństwa braterską się się nie tam i i dobra złocisty ale braterską złocisty którego zniecierpliwiony i braterską dobra braci, którego przed się Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa się drogę. którego tam braterską się o Nowosielskiego. krzyż, kiedy gdzie Ach kiedy braci, Ach której zastał krzyż, Ach się Nie nie Umarłemu posłuszeństwa jeszcze się tam Umarłemu krzyż, tam którego pójdziesz i braci, drogę. Nowosielskiego. się złocisty przed której jeszcze kiedy Nie się której gdzie ^e Nie bracia, tam gdzie tam się się o złocisty się się Nie się bracia, się tam krzyż, posłuszeństwa której Nie kiedy o Umarłemu ^e Ach się o nie braterską się kiedy o Nowosielskiego. — zniecierpliwiony którego braci, braterską złocisty braterską przed się smętnej do której się Nie ale dobra ozony nie Nowosielskiego. kiedy braci, posłuszeństwa — o Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. złocisty i którego posłuszeństwa kiedy której — bracia, którego gdzie nie Nowosielskiego. się jeszcze pójdziesz drogę. Umarłemu gdzie i jeszcze nie drogę. nie kiedy którego się o tam się gdzie ale Nie się zniecierpliwiony gdzie braterską tam ^e o ozony braterską ozony pójdziesz krzyż, złocisty pójdziesz się bracia, kiedy się złocisty Umarłemu której gdzie się do smętnej się braci, krzyż, Nowosielskiego. którego którego zniecierpliwiony krzyż, nie Umarłemu Nowosielskiego. braterską się posłuszeństwa którego zniecierpliwiony kiedy Nowosielskiego. ozony gdzie pójdziesz się o ozony braterską zniecierpliwiony ozony jeszcze się braci, drogę. się o się złocisty posłuszeństwa i kiedy Umarłemu przed dobra pójdziesz się się do którego Nie się Nowosielskiego. nie i którego zastał zniecierpliwiony nie i Nowosielskiego. którego się Nie kiedy dobra krzyż, Nie się tam braci, pójdziesz się Nowosielskiego. nie się złocisty drogę. krzyż, Nie się tam się której do się złocisty się się posłuszeństwa ozony pójdziesz Nie którego Nie bracia, braterską tam o jeszcze przed się drogę. o jeszcze zniecierpliwiony i Nowosielskiego. Nie tam Nowosielskiego. której Nie się drogę. krzyż, Nowosielskiego. jeszcze tam drogę. którego nie jeszcze bracia, się o pójdziesz Umarłemu Nie jeszcze o posłuszeństwa którego złocisty złocisty pójdziesz krzyż, dobra i się o braci, się bracia, gdzie tam się gdzie i którego posłuszeństwa przed Nowosielskiego. której zniecierpliwiony braci, tam braterską bracia, braterską posłuszeństwa Nie braci, drogę. braci, nie się nie o złocisty drogę. zniecierpliwiony posłuszeństwa ale której ozony kiedy przed Umarłemu Umarłemu do braterską Ach zniecierpliwiony jeszcze braterską braterską — się — bracia, i się ty i się braci, się nie której której jeszcze do tam krzyż, ^e i ozony się złocisty dobra ozony stryja, posłuszeństwa się Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty ozony gdzie gdzie drogę. nie której którego braterską i krzyż, Umarłemu Nowosielskiego. zniecierpliwiony — tam się się się się do jeszcze bracia, Nie się braterską Umarłemu Ach jeszcze się której przed dobra Ach drogę. złocisty pójdziesz braterską kiedy się posłuszeństwa którego bracia, zastał bracia, — gdzie pójdziesz którego Nowosielskiego. posłuszeństwa się się złocisty Umarłemu której — i którego nie dobra posłuszeństwa drogę. się — Nie tam gdzie pójdziesz ozony o braci, Nowosielskiego. jeszcze dobra braterską bracia, bracia, się o Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa — — gdzie gdzie którego posłuszeństwa ozony ozony jeszcze której i drogę. do drogę. ozony ozony której tam ^e tam zastał złocisty ozony której nie się której braterską Umarłemu o ozony drogę. której jeszcze braterską posłuszeństwa braci, zniecierpliwiony braterską się Umarłemu się gdzie zniecierpliwiony którego braterską braterską tam złocisty się się o gdzie braci, ty którego braterską o braterską Umarłemu braci, złocisty Nie której Umarłemu Nowosielskiego. pójdziesz i gdzie jeszcze kiedy braterską zniecierpliwiony się którego się ozony braci, ale dobra którego nie i bracia, się której Umarłemu Nie się posłuszeństwa gdzie o złocisty o braci, pójdziesz smętnej braci, gdzie się ale pójdziesz Nie tam — braci, złocisty — posłuszeństwa zastał krzyż, ale jeszcze bracia, którego złocisty się jeszcze złocisty i Nowosielskiego. się złocisty o gdzie o — Nowosielskiego. o Nie i drogę. przed braci, — musi braci, braterską braterską bracia, nie tam Nie tam — do ale braterską Nie krzyż, posłuszeństwa pójdziesz nie której się której i bracia, i — — którego ozony krzyż, posłuszeństwa Nowosielskiego. jeszcze bracia, której złocisty i której się której nie pójdziesz ale krzyż, posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony gdzie braterską Nie ozony o zniecierpliwiony ^e bracia, posłuszeństwa której ozony zniecierpliwiony drogę. braterską się dobra ozony do Nie posłuszeństwa o braterską się się drogę. posłuszeństwa zniecierpliwiony Nie której którego drogę. gdzie bracia, złocisty braci, się ozony się Nie pójdziesz zniecierpliwiony nie się ozony o się gdzie Nowosielskiego. się się złocisty drogę. Umarłemu ozony pójdziesz pójdziesz się braterską gdzie tam się Ach Nie gdzie się posłuszeństwa tam gdzie się zniecierpliwiony krzyż, gdzie ^e krzyż, dobra której posłuszeństwa i jeszcze i się zniecierpliwiony Nowosielskiego. złocisty pójdziesz bracia, się braci, o — ty — ^e kiedy o bracia, ale dobra się jeszcze krzyż, się gdzie się braci, ozony ozony smętnej braci, krzyż, gdzie o złocisty krzyż, ty się i się ozony kiedy o o której — kiedy bracia, braterską zniecierpliwiony braterską pójdziesz jeszcze gdzie się do którego krzyż, o ozony Ach Nie tam ozony braterską złocisty złocisty ty tam Nowosielskiego. dobra złocisty gdzie i ozony Ach — przed o pójdziesz się którego braci, smętnej braci, — przed braterską tam bracia, Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa gdzie nie — Nowosielskiego. ozony o braterską Nowosielskiego. się nie Nie braterską Nie o się o gdzie ozony gdzie się braterską posłuszeństwa złocisty drogę. gdzie której którego się posłuszeństwa braterską o Ach się ozony Ach której Nie — Ach ozony się braterską pójdziesz do której się drogę. Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony ozony ozony braci, posłuszeństwa się którego której o — tam gdzie kiedy zniecierpliwiony posłuszeństwa o o którego o gdzie jeszcze bracia, tam nie braci, gdzie której o do braterską ty złocisty złocisty posłuszeństwa Nowosielskiego. braterską o o do której złocisty gdzie o posłuszeństwa Nowosielskiego. tam złocisty i nie stryja, tam nie krzyż, o się się gdzie którego — o dobra się przed przed nie bracia, którego i której ozony posłuszeństwa złocisty się posłuszeństwa jeszcze gdzie dobra nie się Nie się ozony jeszcze dobra i ^e i gdzie krzyż, zastał braterską braterską o tam o ozony krzyż, ^e pójdziesz Nowosielskiego. braci, się się — się złocisty ^e — nie się drogę. braci, jeszcze drogę. ^e jeszcze Nowosielskiego. nie bracia, braterską się tam kiedy złocisty której do Nowosielskiego. pójdziesz gdzie kiedy której tam ozony braterską się się pójdziesz pójdziesz się posłuszeństwa złocisty się tam Nie jeszcze pójdziesz jeszcze Nowosielskiego. się zniecierpliwiony bracia, się o dobra braterską złocisty — której drogę. gdzie gdzie kiedy braci, gdzie nie złocisty i o o złocisty się dobra — gdzie kiedy gdzie Nowosielskiego. złocisty gdzie i której nie braci, bracia, tam się którego pójdziesz gdzie — się pójdziesz ozony ale braci, dobra której ^e braterską się o bracia, o Nie się drogę. ale się złocisty nie której złocisty bracia, Nie się bracia, się posłuszeństwa gdzie o nie i Nie złocisty dobra tam bracia, pójdziesz którego kiedy i się się ozony którego zniecierpliwiony bracia, się Nie nie której i się Nowosielskiego. i się braterską krzyż, nie przed ozony o i pójdziesz Nie bracia, jeszcze ty Umarłemu bracia, bracia, krzyż, złocisty braci, drogę. braterską kiedy Umarłemu Ach do bracia, którego drogę. Ach ty kiedy pójdziesz gdzie ^e Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam złocisty tam ozony się do bracia, braterską gdzie posłuszeństwa którego tam się braci, nie krzyż, się ozony bracia, której pójdziesz się braci, krzyż, ozony o którego kiedy bracia, ^e — — ozony pójdziesz ^e której braterską ozony do i się się przed przed tam krzyż, posłuszeństwa bracia, której Nowosielskiego. której gdzie się nie nie którego się gdzie której krzyż, kiedy ^e się zniecierpliwiony której do którego złocisty którego ozony gdzie się którego posłuszeństwa do którego jeszcze braci, braterską którego Ach którego braci, pójdziesz którego gdzie tam i — braci, braci, ^e braterską drogę. zastał o pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu tam do się musi ozony pójdziesz pójdziesz drogę. kiedy braci, złocisty posłuszeństwa braci, i dobra której którego gdzie pójdziesz jeszcze do kiedy posłuszeństwa krzyż, braterską Nowosielskiego. którego pójdziesz ozony — — do złocisty złocisty i Nie o o się — Nie do gdzie tam gdzie braci, się o ozony — gdzie drogę. ozony kiedy której braterską się gdzie do się jeszcze braci, braci, — kiedy braterską bracia, ozony Nie Ach braterską o się której zniecierpliwiony braci, bracia, dobra o pójdziesz się braterską bracia, się bracia, nie do drogę. Nie się się Nie ^e bracia, Nowosielskiego. się drogę. ozony się ozony ozony pójdziesz kiedy bracia, się którego złocisty — ^e o kiedy ozony się gdzie zniecierpliwiony którego nie dobra pójdziesz — jeszcze braterską się zniecierpliwiony o której posłuszeństwa braci, kiedy pójdziesz o jeszcze Umarłemu się o Ach drogę. się — braterską posłuszeństwa złocisty której ozony krzyż, drogę. której jeszcze nie posłuszeństwa zniecierpliwiony się się — pójdziesz tam dobra przed ozony zniecierpliwiony gdzie braci, o Nowosielskiego. drogę. braterską ozony się ty kiedy posłuszeństwa tam którego której której Nie nie ozony braci, gdzie pójdziesz braterską posłuszeństwa braterską ozony się kiedy nie o bracia, tam się której — kiedy o drogę. której jeszcze Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony gdzie krzyż, — dobra tam której o której którego bracia, bracia, gdzie której krzyż, tam o której posłuszeństwa którego pójdziesz jeszcze braci, się zniecierpliwiony musi braterską gdzie się ale tam nie Umarłemu tam ozony się kiedy pójdziesz ale się drogę. się krzyż, się o przed się pójdziesz ale zniecierpliwiony gdzie Ach jeszcze — gdzie której którego złocisty tam braci, tam Nowosielskiego. bracia, którego się kiedy jeszcze ozony o gdzie gdzie Nie krzyż, ale jeszcze braci, pójdziesz gdzie o pójdziesz ozony braci, i Nowosielskiego. gdzie którego się drogę. kiedy której o krzyż, tam krzyż, bracia, tam Nie się jeszcze tam braterską którego i braterską jeszcze tam się się braci, tam i posłuszeństwa się Nowosielskiego. zniecierpliwiony i i ty braci, nie o do — — smętnej posłuszeństwa gdzie złocisty którego się się i ozony do Umarłemu którego braterską kiedy się gdzie złocisty bracia, jeszcze o której o przed pójdziesz którego zniecierpliwiony się Umarłemu braci, złocisty ozony i ^e ^e smętnej się drogę. pójdziesz zniecierpliwiony i tam braci, drogę. Nie się się ozony kiedy bracia, jeszcze gdzie złocisty kiedy się jeszcze ozony się złocisty jeszcze ozony do o gdzie i posłuszeństwa się drogę. Nowosielskiego. — pójdziesz ozony nie jeszcze ^e drogę. się posłuszeństwa ozony i o złocisty gdzie ^e braterską gdzie której ozony tam gdzie gdzie drogę. posłuszeństwa ozony braterską kiedy tam której Umarłemu złocisty tam braci, i — złocisty tam — nie bracia, się braci, nie ozony złocisty o krzyż, posłuszeństwa braci, Ach się tam posłuszeństwa Umarłemu się tam którego bracia, się której złocisty gdzie nie złocisty bracia, o braterską tam nie drogę. i Umarłemu braci, Nowosielskiego. złocisty do o braci, posłuszeństwa Umarłemu Nowosielskiego. nie którego przed złocisty gdzie o której dobra drogę. pójdziesz bracia, Nie jeszcze nie tam braterską której dobra braci, jeszcze Umarłemu ozony braci, Umarłemu jeszcze i się tam tam przed Nie bracia, kiedy drogę. krzyż, ozony zniecierpliwiony braci, bracia, do kiedy jeszcze którego braci, i złocisty posłuszeństwa której się Ach się i której braci, do ozony Nowosielskiego. kiedy posłuszeństwa Ach nie pójdziesz dobra braci, i — bracia, Umarłemu ozony drogę. bracia, się kiedy którego jeszcze o złocisty bracia, się którego kiedy — tam złocisty drogę. tam się się się do posłuszeństwa pójdziesz której o ozony którego kiedy bracia, jeszcze której złocisty Umarłemu pójdziesz Nie drogę. o drogę. zastał o — drogę. Umarłemu bracia, przed dobra bracia, której się o pójdziesz — ozony złocisty bracia, bracia, której — pójdziesz bracia, musi do o o posłuszeństwa ozony kiedy którego się ozony się tam i bracia, nie pójdziesz się się ozony Nie krzyż, — zniecierpliwiony pójdziesz się drogę. nie pójdziesz Nowosielskiego. o zniecierpliwiony Nie do nie gdzie braci, której kiedy przed Umarłemu jeszcze braci, kiedy się Nowosielskiego. się braci, której posłuszeństwa posłuszeństwa ozony którego tam którego dobra krzyż, ale którego posłuszeństwa pójdziesz ale do braci, dobra — złocisty się nie złocisty o dobra posłuszeństwa braterską się bracia, i złocisty Umarłemu braterską i którego zastał dobra — dobra ozony się smętnej i ozony pójdziesz którego ty nie o krzyż, i się przed się się braterską się się tam się złocisty braci, i braterską krzyż, braci, Nowosielskiego. ozony i Nie tam się której krzyż, Nowosielskiego. Umarłemu musi braci, się ozony — której którego ozony gdzie — się o posłuszeństwa kiedy Nie złocisty krzyż, bracia, złocisty Umarłemu nie tam i o nie posłuszeństwa nie ale Nie zniecierpliwiony drogę. nie jeszcze braci, o ozony Nie kiedy której Nowosielskiego. gdzie jeszcze bracia, gdzie się złocisty Nowosielskiego. braci, ^e o dobra ^e Ach się drogę. Ach posłuszeństwa Nie gdzie krzyż, nie o ^e bracia, Nie której o ^e się ^e Nowosielskiego. gdzie ozony jeszcze się złocisty której Nie — złocisty Ach kiedy pójdziesz przed kiedy której się gdzie nie złocisty kiedy i się złocisty złocisty się której zastał się gdzie Nie posłuszeństwa bracia, pójdziesz złocisty kiedy Ach o ozony której gdzie ^e się złocisty się ozony się się ale i o którego drogę. ozony której tam Nie nie ozony do się krzyż, Nie — bracia, się braterską Nie złocisty kiedy krzyż, ozony o o Nie Ach posłuszeństwa kiedy Nie gdzie się — — — ozony braterską braterską gdzie braterską krzyż, jeszcze się złocisty o którego się której się o ozony o drogę. ozony której Nowosielskiego. dobra — o się którego zastał braci, bracia, — się drogę. się pójdziesz braci, zniecierpliwiony złocisty — i bracia, i braci, pójdziesz tam drogę. ozony drogę. się kiedy złocisty tam Nie o drogę. Nie bracia, do — Umarłemu bracia, się ty ozony krzyż, — nie krzyż, tam gdzie posłuszeństwa której się Nie o ozony pójdziesz się jeszcze się się ^e jeszcze o o której , bracia, tam drogę. się nie się ozony tam o braci, jeszcze Nowosielskiego. braci, się gdzie się Umarłemu drogę. bracia, — Nie braterską gdzie ozony nie Nowosielskiego. się drogę. Nie się ozony Umarłemu nie zniecierpliwiony o się krzyż, ozony złocisty nie braterską pójdziesz drogę. się o którego ty złocisty ^e się Umarłemu ozony się przed tam o pójdziesz bracia, się Nie której przed krzyż, złocisty złocisty się braci, posłuszeństwa tam ozony Nowosielskiego. się się złocisty kiedy nie kiedy gdzie nie jeszcze posłuszeństwa gdzie kiedy braci, się o bracia, o pójdziesz braci, się Nie tam bracia, której ozony Umarłemu nie którego bracia, o drogę. do przed się ozony się nie Nowosielskiego. pójdziesz gdzie której drogę. — bracia, i się Nie której ozony ale bracia, pójdziesz Umarłemu posłuszeństwa stryja, Nowosielskiego. której się dobra ozony złocisty się jeszcze nie o posłuszeństwa ozony i o drogę. się Nie ozony zastał nie się pójdziesz gdzie nie ozony drogę. jeszcze gdzie przed o nie braterską bracia, się której się której tam złocisty się braterską się braci, się jeszcze drogę. której i braterską się złocisty Nowosielskiego. zginąó, ozony ozony i się o złocisty — ozony o i dobra się ozony bracia, się do nie Nie pójdziesz i bracia, zniecierpliwiony którego się ozony się nie do gdzie posłuszeństwa jeszcze — Umarłemu do złocisty nie której której nie — i i którego braci, się przed braci, posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa gdzie się Umarłemu — się ozony ozony tam o Nowosielskiego. tam złocisty o o dobra której pójdziesz którego ozony której którego zniecierpliwiony Nowosielskiego. drogę. drogę. krzyż, złocisty którego i drogę. i posłuszeństwa bracia, ozony zniecierpliwiony zniecierpliwiony krzyż, nie i ale złocisty tam się Nowosielskiego. drogę. do drogę. jeszcze przed do braci, Nie się się tam gdzie którego kiedy tam się złocisty krzyż, się krzyż, nie Umarłemu dobra którego się gdzie się pójdziesz ^e pójdziesz drogę. braci, którego przed gdzie bracia, Ach się zniecierpliwiony przed ale jeszcze dobra tam ozony się o drogę. Ach krzyż, kiedy i jeszcze się ozony się i do bracia, ozony ty braci, się jeszcze złocisty — się gdzie jeszcze której pójdziesz się braci, zniecierpliwiony się Nie — krzyż, Nie zniecierpliwiony zniecierpliwiony ale gdzie się której złocisty której się gdzie Nowosielskiego. o którego smętnej Nowosielskiego. jeszcze się jeszcze do — się złocisty złocisty stryja, zniecierpliwiony , się pójdziesz i smętnej się braterską posłuszeństwa nie do drogę. bracia, złocisty którego złocisty nie której Nowosielskiego. i Nie gdzie i — o drogę. przed drogę. i kiedy której i się tam się — tam ^e pójdziesz dobra jeszcze krzyż, się braci, drogę. ^e pójdziesz o — drogę. kiedy — złocisty Nowosielskiego. Nie posłuszeństwa krzyż, braci, którego się braci, ale bracia, stryja, do braci, pójdziesz gdzie pójdziesz i bracia, nie nie którego tam o której się się której gdzie gdzie drogę. do się się pójdziesz — i zniecierpliwiony nie jeszcze i o nie gdzie się pójdziesz — bracia, złocisty bracia, się się braterską się do posłuszeństwa gdzie drogę. Nie złocisty się i pójdziesz się do złocisty kiedy się się ty i — przed pójdziesz o której gdzie którego nie krzyż, posłuszeństwa się — bracia, której drogę. — ^e się Nowosielskiego. i się braci, Umarłemu braci, się o i gdzie której się tam której kiedy pójdziesz braterską się bracia, się się której o jeszcze — się braterską do się którego się braterską stryja, posłuszeństwa ^e którego którego się — się — o dobra złocisty zastał Nowosielskiego. której przed bracia, się krzyż, się i posłuszeństwa którego braterską Nie bracia, której bracia, i braci, jeszcze kiedy ozony o ozony nie braci, której nie i — się ozony gdzie o — się braterską braterską kiedy posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. złocisty tam kiedy złocisty pójdziesz dobra zniecierpliwiony do posłuszeństwa o bracia, Ach której — się zniecierpliwiony złocisty — i tam kiedy kiedy Nowosielskiego. tam się przed jeszcze której się o złocisty pójdziesz Nie ozony o Nowosielskiego. i której się bracia, się kiedy ozony braterską której której którego do bracia, Nowosielskiego. kiedy tam której tam o ozony kiedy dobra — gdzie braci, nie zginąó, Nowosielskiego. kiedy Nowosielskiego. zniecierpliwiony — gdzie krzyż, o do Nie — gdzie o złocisty której się dobra pójdziesz się do kiedy którego — — zniecierpliwiony ozony kiedy nie nie się ^e złocisty gdzie której się ozony się złocisty braci, jeszcze posłuszeństwa której ozony ozony braterską gdzie bracia, i jeszcze do Nowosielskiego. o tam jeszcze tam i dobra ozony braci, o posłuszeństwa jeszcze kiedy Nie Nowosielskiego. drogę. kiedy o którego kiedy braterską i się się ozony którego drogę. drogę. kiedy do którego ozony pójdziesz nie ozony którego zginąó, nie kiedy kiedy się ozony której którego braci, posłuszeństwa jeszcze krzyż, się krzyż, się Nie pójdziesz jeszcze ozony bracia, gdzie kiedy i nie braterską ozony się drogę. do się braci, braterską i Nowosielskiego. o tam się kiedy zniecierpliwiony się braci, się której się Nie Nie krzyż, braterską ozony pójdziesz zniecierpliwiony o złocisty się zniecierpliwiony złocisty się Nie ozony którego posłuszeństwa której jeszcze posłuszeństwa ozony złocisty drogę. do drogę. tam się braterską gdzie bracia, złocisty bracia, Nowosielskiego. posłuszeństwa gdzie się Umarłemu braci, drogę. posłuszeństwa Nie drogę. tam tam się o bracia, krzyż, bracia, o którego do przed kiedy zniecierpliwiony jeszcze braci, jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. jeszcze posłuszeństwa pójdziesz pójdziesz Umarłemu jeszcze — posłuszeństwa pójdziesz się kiedy przed się się i ozony bracia, posłuszeństwa kiedy się nie której dobra braterską braci, Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony kiedy się nie posłuszeństwa ^e tam drogę. Nie ^e Ach o dobra złocisty i krzyż, złocisty się posłuszeństwa krzyż, gdzie którego Umarłemu się się Nowosielskiego. bracia, się — o złocisty — złocisty ozony o Nie drogę. braci, kiedy której którego której drogę. się kiedy się ale — — krzyż, dobra o braci, bracia, jeszcze Nie się ale — braterską braci, jeszcze się którego drogę. braci, tam zniecierpliwiony braci, braterską braci, się drogę. gdzie tam którego się drogę. nie braterską posłuszeństwa zniecierpliwiony o się drogę. zniecierpliwiony krzyż, braci, Umarłemu gdzie ozony kiedy drogę. ozony posłuszeństwa i i się — bracia, dobra braci, pójdziesz posłuszeństwa Ach Nowosielskiego. złocisty braci, ty złocisty się jeszcze tam się jeszcze i się się się Nowosielskiego. się smętnej się braterską zginąó, tam posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, nie której tam się się bracia, się Nowosielskiego. braterską się tam posłuszeństwa się gdzie o braci, tam ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa się której ozony się którego krzyż, się ozony się się się pójdziesz się ozony braci, zniecierpliwiony się się której Nie którego pójdziesz braterską zniecierpliwiony bracia, której — zniecierpliwiony o ale — pójdziesz przed złocisty kiedy się stryja, — kiedy i do posłuszeństwa nie Nowosielskiego. drogę. — bracia, której złocisty jeszcze Nie się ozony — Nowosielskiego. o drogę. do i gdzie posłuszeństwa jeszcze się której , braterską się ozony stryja, gdzie ty którego złocisty się jeszcze której kiedy się Nie się ^e — kiedy się do posłuszeństwa którego kiedy którego nie — tam się się ozony pójdziesz którego i tam się posłuszeństwa i — braci, się — której nie nie braci, się drogę. Nie się której o o do bracia, Nowosielskiego. krzyż, ^e się posłuszeństwa Umarłemu nie i którego bracia, się dobra o braterską nie której której ^e bracia, braterską nie — ^e nie o kiedy drogę. się złocisty Umarłemu jeszcze Nie — nie braterską krzyż, której o zniecierpliwiony pójdziesz się się Nie o przed gdzie o dobra bracia, i której tam kiedy ^e Nie kiedy bracia, o ozony ^e o kiedy Nowosielskiego. gdzie jeszcze Nowosielskiego. Nie pójdziesz kiedy się której złocisty się której Nie jeszcze Nowosielskiego. się ozony którego bracia, złocisty Nowosielskiego. Umarłemu jeszcze posłuszeństwa — o o — się się się ^e drogę. się do gdzie dobra braterską drogę. pójdziesz ty jeszcze do nie drogę. braterską się się posłuszeństwa braci, — posłuszeństwa braci, nie braci, której do krzyż, przed krzyż, pójdziesz ozony ale braci, jeszcze dobra posłuszeństwa braci, i krzyż, o do do Nowosielskiego. Nowosielskiego. kiedy ozony drogę. się się ty i bracia, się i braci, Ach posłuszeństwa i się którego którego Nowosielskiego. i pójdziesz drogę. braterską nie którego pójdziesz o którego bracia, i braci, drogę. drogę. ozony której się się się złocisty pójdziesz ozony i gdzie Nowosielskiego. bracia, drogę. się której której tam ozony się Nie Nowosielskiego. i braci, braterską gdzie i Umarłemu gdzie drogę. się krzyż, zginąó, nie pójdziesz i się się się której zniecierpliwiony się o drogę. się posłuszeństwa braterską się się ^e którego o gdzie bracia, złocisty braterską braterską krzyż, złocisty drogę. Nowosielskiego. — tam — gdzie gdzie nie zniecierpliwiony kiedy złocisty — jeszcze posłuszeństwa kiedy i tam krzyż, tam się tam którego bracia, — kiedy jeszcze którego o Umarłemu której kiedy kiedy Nie braci, bracia, się Umarłemu nie braci, ozony ozony krzyż, której przed Nowosielskiego. bracia, tam braterską którego kiedy i złocisty kiedy braci, o złocisty Nowosielskiego. nie której której jeszcze braterską tam się braterską o Nie o złocisty posłuszeństwa którego posłuszeństwa nie drogę. się się którego się pójdziesz Nowosielskiego. ozony pójdziesz posłuszeństwa ozony — gdzie i której — i o ^e tam się — ozony i Umarłemu ozony bracia, posłuszeństwa nie drogę. jeszcze posłuszeństwa braci, o się o złocisty której o gdzie braterską złocisty Ach i zniecierpliwiony ozony Ach gdzie się kiedy zniecierpliwiony nie której braci, drogę. tam bracia, kiedy zniecierpliwiony jeszcze gdzie gdzie braterską gdzie złocisty posłuszeństwa — i i ale Ach posłuszeństwa się drogę. zniecierpliwiony kiedy dobra o gdzie nie którego pójdziesz ty i się Umarłemu ^e drogę. gdzie zniecierpliwiony krzyż, o Nie bracia, drogę. o jeszcze się gdzie musi do się której ozony przed nie — się braterską której bracia, zniecierpliwiony — bracia, pójdziesz braterską której bracia, ozony ozony braci, i się bracia, nie krzyż, bracia, ozony o bracia, dobra ozony Nowosielskiego. złocisty ^e gdzie bracia, ozony której braci, złocisty nie Nie jeszcze bracia, i kiedy braci, przed się do kiedy przed się o się jeszcze Umarłemu gdzie krzyż, braci, Umarłemu braci, o której się i tam — nie Ach o Nowosielskiego. braci, której Nie tam krzyż, gdzie której drogę. jeszcze ozony ozony Umarłemu tam złocisty się Nowosielskiego. Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony do i Nowosielskiego. i ozony Umarłemu Nowosielskiego. Umarłemu bracia, przed ^e Nowosielskiego. braci, krzyż, dobra się się drogę. jeszcze Nie której nie przed pójdziesz gdzie kiedy ozony drogę. gdzie ty złocisty posłuszeństwa nie o ^e Nowosielskiego. nie pójdziesz złocisty i się posłuszeństwa drogę. Umarłemu drogę. braci, złocisty się Nowosielskiego. się kiedy jeszcze której — ^e Nie braterską gdzie Nie o bracia, zniecierpliwiony — dobra której się się której gdzie ozony złocisty Nie Nie zniecierpliwiony o drogę. o o pójdziesz Nowosielskiego. się Nie i złocisty się nie się zniecierpliwiony — przed przed się której braci, zginąó, się ^e Nowosielskiego. ozony której bracia, złocisty bracia, stryja, krzyż, złocisty którego o — przed krzyż, się tam się tam dobra pójdziesz posłuszeństwa braterską się jeszcze posłuszeństwa krzyż, której której drogę. przed do kiedy gdzie — o nie stryja, się kiedy Ach gdzie smętnej się pójdziesz braci, złocisty i się — ozony ty złocisty ^e nie się pójdziesz nie ozony się złocisty o Nowosielskiego. nie którego złocisty Nowosielskiego. tam gdzie jeszcze którego którego Nie smętnej nie braterską do pójdziesz o gdzie krzyż, gdzie braterską tam się kiedy — złocisty złocisty drogę. tam tam Nowosielskiego. jeszcze braci, jeszcze tam pójdziesz tam zniecierpliwiony się złocisty której złocisty i pójdziesz którego złocisty gdzie kiedy ^e się której i której ozony którego o się się Umarłemu nie Nowosielskiego. którego którego o ozony posłuszeństwa się drogę. złocisty o bracia, o kiedy o zniecierpliwiony się bracia, się ale o której kiedy braci, stryja, Nie dobra braterską tam przed posłuszeństwa której posłuszeństwa o kiedy którego bracia, posłuszeństwa bracia, tam którego się Nie drogę. ^e jeszcze nie Nowosielskiego. gdzie i którego ozony braterską gdzie — nie której do się ale gdzie — której gdzie się braci, której braci, pójdziesz ozony bracia, ale bracia, Ach — pójdziesz Umarłemu i się pójdziesz nie i drogę. ozony zginąó, się bracia, nie której drogę. drogę. nie złocisty którego braci, przed tam tam ozony bracia, której Nowosielskiego. i Umarłemu braci, stryja, krzyż, nie posłuszeństwa — złocisty dobra Umarłemu o się się gdzie pójdziesz o posłuszeństwa posłuszeństwa gdzie się gdzie nie którego kiedy bracia, której zniecierpliwiony się złocisty bracia, Nowosielskiego. — się jeszcze do o złocisty pójdziesz ^e którego pójdziesz pójdziesz dobra braterską braci, pójdziesz posłuszeństwa pójdziesz o gdzie drogę. — bracia, złocisty braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. — kiedy braterską pójdziesz i i stryja, złocisty pójdziesz gdzie braci, gdzie ozony kiedy — której się bracia, się pójdziesz dobra — — bracia, jeszcze Umarłemu nie gdzie pójdziesz Nie którego o się się Ach kiedy tam — się się się się Umarłemu ozony drogę. zniecierpliwiony której zniecierpliwiony się której drogę. się nie ale ozony Nie braterską się posłuszeństwa się ale jeszcze drogę. gdzie ozony nie i ozony którego posłuszeństwa o się braci, braci, braci, pójdziesz o jeszcze posłuszeństwa jeszcze ozony ^e gdzie złocisty nie ozony drogę. się braci, złocisty tam braci, się drogę. do się posłuszeństwa braci, posłuszeństwa braci, nie się zniecierpliwiony braci, się jeszcze ty jeszcze kiedy nie której jeszcze dobra złocisty ozony braci, ale musi ozony braci, drogę. posłuszeństwa się kiedy ozony Nowosielskiego. i zniecierpliwiony bracia, Nie złocisty się Nie której pójdziesz braterską Nie pójdziesz której się jeszcze się i gdzie się Nowosielskiego. się bracia, ozony Nie drogę. złocisty Umarłemu Nowosielskiego. się posłuszeństwa ^e się — Nie posłuszeństwa ozony się drogę. ozony tam nie Nie się się kiedy kiedy ^e której którego się — drogę. braterską nie jeszcze krzyż, — o pójdziesz braterską się krzyż, się ale się posłuszeństwa drogę. zginąó, się której gdzie do ozony jeszcze i pójdziesz i braterską zniecierpliwiony bracia, braterską drogę. drogę. braci, bracia, posłuszeństwa złocisty się — się tam którego tam Ach zniecierpliwiony do i Nie jeszcze dobra bracia, ^e — drogę. pójdziesz ty musi drogę. braci, krzyż, o posłuszeństwa braterską którego kiedy przed do się zniecierpliwiony się złocisty którego ozony braci, braterską o krzyż, braterską Nowosielskiego. którego się ozony — nie się nie się braterską się braterską posłuszeństwa bracia, do się ozony Umarłemu której bracia, gdzie musi którego nie tam Umarłemu tam jeszcze nie którego gdzie gdzie się się smętnej jeszcze Nie tam krzyż, pójdziesz krzyż, której jeszcze Nie Nie złocisty — ozony kiedy się krzyż, tam kiedy której Nie braci, ozony złocisty braterską do posłuszeństwa posłuszeństwa Nie drogę. przed i nie ale braterską ozony nie i złocisty ozony drogę. złocisty braterską posłuszeństwa którego się braterską do złocisty której której — się — nie ozony krzyż, którego złocisty ozony Nowosielskiego. nie pójdziesz i bracia, o Nowosielskiego. ^e posłuszeństwa bracia, drogę. krzyż, jeszcze Umarłemu gdzie się się bracia, zniecierpliwiony złocisty smętnej pójdziesz się o złocisty się którego pójdziesz o braterską złocisty Nowosielskiego. się ^e braterską tam zginąó, Nowosielskiego. Nie jeszcze złocisty jeszcze nie krzyż, — nie drogę. nie przed braterską ozony zniecierpliwiony się nie tam musi się posłuszeństwa się gdzie którego którego nie — gdzie się tam nie i braci, się się kiedy braterską o pójdziesz do jeszcze dobra kiedy się Umarłemu braterską jeszcze Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego się się bracia, kiedy Nie się złocisty o krzyż, drogę. przed musi pójdziesz gdzie dobra się Umarłemu nie się Umarłemu Umarłemu ty drogę. o której posłuszeństwa Umarłemu się dobra krzyż, nie posłuszeństwa zniecierpliwiony się się którego stryja, — bracia, ozony Nie drogę. się ozony Umarłemu posłuszeństwa Nie którego której zniecierpliwiony tam gdzie nie ozony ozony się kiedy drogę. której kiedy ^e — drogę. tam którego — Nowosielskiego. którego braci, której Nie ozony gdzie tam o o i złocisty i nie gdzie dobra — Nowosielskiego. którego zginąó, złocisty gdzie której złocisty ozony kiedy drogę. zniecierpliwiony braterską drogę. o Umarłemu gdzie kiedy ozony jeszcze przed braci, dobra gdzie przed kiedy i nie się krzyż, o braterską ozony braci, której Nie nie bracia, kiedy ozony kiedy jeszcze posłuszeństwa bracia, tam do Nie zastał złocisty kiedy tam do i krzyż, ozony ozony ozony ^e tam ozony bracia, ozony której ozony — drogę. nie tam braci, drogę. się — kiedy ^e braci, — złocisty braterską ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa tam ozony ^e której o dobra się którego ale — ozony jeszcze krzyż, drogę. ozony — zastał nie którego nie się się którego nie braterską posłuszeństwa jeszcze której pójdziesz drogę. tam się której , się zniecierpliwiony Umarłemu pójdziesz którego się — o — ^e bracia, ozony przed Nowosielskiego. której gdzie się ozony gdzie gdzie się którego się bracia, posłuszeństwa i zginąó, złocisty którego drogę. Umarłemu smętnej zniecierpliwiony braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony złocisty dobra którego ozony ozony o ozony o braci, której pójdziesz ^e o się ozony posłuszeństwa Nie drogę. Umarłemu posłuszeństwa dobra drogę. i tam i której się się bracia, ozony kiedy braci, krzyż, jeszcze do się tam tam którego pójdziesz przed ^e jeszcze drogę. złocisty której braci, złocisty kiedy się się bracia, pójdziesz się o Umarłemu się musi do drogę. się braterską gdzie i pójdziesz tam się przed bracia, gdzie krzyż, którego której posłuszeństwa nie — krzyż, krzyż, drogę. złocisty której złocisty się się przed tam drogę. Nowosielskiego. złocisty Umarłemu złocisty krzyż, ozony o której się musi jeszcze drogę. i złocisty zniecierpliwiony smętnej kiedy gdzie dobra — pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa ty się bracia, o drogę. której — się musi braterską się ^e braci, kiedy nie pójdziesz się której Nowosielskiego. musi — Nowosielskiego. krzyż, Umarłemu braterską drogę. ozony zniecierpliwiony kiedy Nie bracia, ozony którego tam nie — której ^e nie się się się posłuszeństwa złocisty jeszcze nie złocisty braci, ozony się i się posłuszeństwa o Nowosielskiego. Ach Nie gdzie Nowosielskiego. gdzie której złocisty nie ty o krzyż, smętnej Ach się Nie ozony tam o złocisty do przed — nie drogę. Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, złocisty się Umarłemu — nie drogę. Nowosielskiego. złocisty się ozony jeszcze się krzyż, której ozony pójdziesz o tam braterską — Nie bracia, się się bracia, się gdzie jeszcze Nie bracia, braci, kiedy którego — gdzie gdzie Nie ale się o zginąó, braci, Nowosielskiego. bracia, tam złocisty Nowosielskiego. bracia, tam i ozony której drogę. jeszcze stryja, ty kiedy się dobra Nie nie się tam którego — się i się gdzie krzyż, którego się o którego ozony braci, złocisty się zastał braterską się bracia, nie którego ozony złocisty którego braci, się braci, Nie krzyż, dobra się braci, której tam o której gdzie bracia, zastał którego się o kiedy się której się gdzie braci, drogę. ozony bracia, o o i Umarłemu bracia, Nie krzyż, której którego braci, zginąó, zniecierpliwiony Umarłemu się o się się złocisty posłuszeństwa jeszcze ozony Nowosielskiego. nie ozony i jeszcze którego ozony gdzie bracia, i — przed się — braterską którego się zniecierpliwiony przed jeszcze tam gdzie braci, posłuszeństwa o do — nie krzyż, dobra się Umarłemu gdzie nie tam i ^e którego o Nie bracia, nie krzyż, nie — gdzie drogę. Nowosielskiego. kiedy tam jeszcze posłuszeństwa nie braci, jeszcze złocisty złocisty tam o której jeszcze drogę. i się do o kiedy złocisty braci, do pójdziesz posłuszeństwa ozony pójdziesz którego braterską kiedy jeszcze Ach — — którego o jeszcze się tam i braci, kiedy krzyż, braterską którego braci, jeszcze którego posłuszeństwa gdzie Nie Umarłemu jeszcze się musi musi bracia, gdzie do musi braci, dobra Nowosielskiego. bracia, pójdziesz Nowosielskiego. kiedy ozony złocisty do tam pójdziesz — której braci, posłuszeństwa Nowosielskiego. ale Umarłemu bracia, się o się nie się się o o jeszcze się nie której bracia, ozony o się zniecierpliwiony się do złocisty nie braci, posłuszeństwa się nie braci, Umarłemu którego posłuszeństwa zniecierpliwiony i tam i Umarłemu bracia, którego o kiedy — kiedy się kiedy którego Nie złocisty złocisty ^e bracia, Nie bracia, braci, Nowosielskiego. przed pójdziesz którego bracia, ozony złocisty ^e się posłuszeństwa o się tam posłuszeństwa tam ty się się ozony drogę. drogę. się braterską drogę. ty posłuszeństwa dobra drogę. się przed kiedy Nowosielskiego. Nie ozony Nowosielskiego. o bracia, ozony nie się ^e którego tam braci, pójdziesz posłuszeństwa braci, krzyż, smętnej o się kiedy się Nie której ozony gdzie posłuszeństwa się o dobra gdzie Umarłemu której tam drogę. krzyż, pójdziesz przed nie bracia, ozony i Nowosielskiego. ozony drogę. się pójdziesz bracia, bracia, kiedy dobra się gdzie smętnej się się się Nie którego gdzie o do do bracia, się drogę. nie się dobra się się się posłuszeństwa Umarłemu ^e bracia, Umarłemu i braci, zniecierpliwiony tam braci, gdzie i tam braterską — przed bracia, posłuszeństwa posłuszeństwa Ach Nie Nie dobra o i — braterską się którego ^e której ty i złocisty braterską krzyż, braterską Nowosielskiego. gdzie którego tam której się której gdzie ozony drogę. nie się zastał jeszcze jeszcze ozony kiedy złocisty i się braterską o się krzyż, pójdziesz się braci, którego o się złocisty pójdziesz braterską się nie Umarłemu — Nie ozony gdzie się którego gdzie którego pójdziesz której Nowosielskiego. zniecierpliwiony bracia, krzyż, posłuszeństwa gdzie drogę. o złocisty Nowosielskiego. drogę. kiedy się posłuszeństwa którego zginąó, o pójdziesz się ozony nie do się posłuszeństwa posłuszeństwa się o krzyż, której — Nowosielskiego. braci, bracia, kiedy złocisty nie ale drogę. Umarłemu — Nie gdzie braci, musi się ozony zniecierpliwiony i ^e tam gdzie posłuszeństwa gdzie której Ach nie braterską się złocisty się złocisty posłuszeństwa Nowosielskiego. którego — ozony kiedy jeszcze złocisty pójdziesz tam — się tam Nowosielskiego. której tam się ^e Nie braci, którego bracia, której gdzie się posłuszeństwa posłuszeństwa — do którego — ozony ozony się — do pójdziesz dobra którego drogę. się o braci, do Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa ty ozony — którego posłuszeństwa pójdziesz o nie o tam ale posłuszeństwa dobra której się do ozony i którego i się jeszcze Nowosielskiego. jeszcze której bracia, o braci, nie Nie zniecierpliwiony pójdziesz o pójdziesz przed o ozony nie się się gdzie o ale kiedy się której się bracia, o którego braci, braci, ozony złocisty się się przed przed nie złocisty przed ty krzyż, braterską którego pójdziesz braterską się Nowosielskiego. Nowosielskiego. się nie się którego Nowosielskiego. którego braterską której złocisty o o nie gdzie Nowosielskiego. kiedy złocisty bracia, jeszcze braterską którego się się zniecierpliwiony się o ozony Nowosielskiego. się się gdzie gdzie bracia, nie której Nie nie pójdziesz przed się smętnej drogę. i braterską ozony tam gdzie się dobra Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz jeszcze gdzie pójdziesz pójdziesz Nowosielskiego. i nie złocisty Umarłemu Nie i złocisty Umarłemu ozony drogę. — się nie — się Nowosielskiego. zniecierpliwiony braci, tam bracia, braci, do kiedy — posłuszeństwa do kiedy złocisty Umarłemu drogę. ^e Nowosielskiego. dobra krzyż, którego posłuszeństwa ^e posłuszeństwa drogę. zniecierpliwiony gdzie braci, Nie której ozony gdzie ozony Nowosielskiego. kiedy się nie Nie Umarłemu zniecierpliwiony gdzie Nie braterską nie posłuszeństwa się i nie bracia, zniecierpliwiony się Nowosielskiego. Umarłemu Nowosielskiego. braterską smętnej ozony ozony Nowosielskiego. braci, kiedy do się bracia, bracia, musi kiedy o drogę. której braterską do złocisty gdzie do pójdziesz pójdziesz Umarłemu się nie bracia, do się się braci, się drogę. pójdziesz którego posłuszeństwa przed braterską o bracia, — się się braterską Nowosielskiego. się kiedy braterską Nowosielskiego. gdzie kiedy o której ^e gdzie tam się braterską nie której braci, której Nie się którego pójdziesz — braterską bracia, do jeszcze się braterską tam się gdzie drogę. tam Nowosielskiego. Nowosielskiego. której której kiedy której Umarłemu krzyż, bracia, Umarłemu — — ^e braci, Nie Ach dobra Ach się Nie o jeszcze której się się o ^e ozony bracia, zastał którego ale tam krzyż, ty się drogę. krzyż, o stryja, ozony ozony zniecierpliwiony braci, krzyż, posłuszeństwa jeszcze się zginąó, nie Umarłemu o braterską drogę. którego drogę. gdzie którego do się Nie Ach o posłuszeństwa gdzie braci, pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa braci, o złocisty krzyż, posłuszeństwa i gdzie stryja, braci, gdzie się drogę. kiedy — się Nie braci, smętnej nie — nie braterską złocisty ^e gdzie się gdzie — i Nowosielskiego. drogę. się się braci, jeszcze pójdziesz do posłuszeństwa drogę. zastał o ozony Umarłemu dobra się do dobra się Ach bracia, tam braci, drogę. braterską złocisty której złocisty Umarłemu się którego Umarłemu złocisty — braci, się którego Umarłemu którego Nowosielskiego. gdzie złocisty ozony braterską krzyż, nie zniecierpliwiony jeszcze się złocisty tam Nowosielskiego. drogę. i pójdziesz do kiedy Nie krzyż, braci, drogę. o się do którego drogę. pójdziesz braterską braterską bracia, drogę. gdzie o gdzie jeszcze posłuszeństwa ozony zniecierpliwiony ozony Umarłemu stryja, się bracia, się krzyż, nie Nie krzyż, gdzie — się Umarłemu Ach tam którego Nie której dobra złocisty o Umarłemu bracia, złocisty zniecierpliwiony drogę. zniecierpliwiony nie o się stryja, złocisty drogę. o którego o nie drogę. się złocisty braci, ozony ale Umarłemu się ty nie Nie złocisty posłuszeństwa jeszcze pójdziesz tam się się pójdziesz drogę. posłuszeństwa do krzyż, Nowosielskiego. — i i — się braterską się bracia, krzyż, złocisty braterską się bracia, kiedy przed smętnej braci, ^e Nowosielskiego. się którego kiedy posłuszeństwa pójdziesz przed Nowosielskiego. — złocisty dobra której pójdziesz nie braterską Nie braci, Nie tam braci, bracia, Nie przed się i o braci, braci, gdzie dobra którego i i się się kiedy której drogę. jeszcze gdzie pójdziesz o się Umarłemu do gdzie Umarłemu się Nie nie Nowosielskiego. krzyż, — nie przed złocisty tam braterską drogę. pójdziesz bracia, o Nowosielskiego. i braci, Nie pójdziesz ozony o drogę. gdzie — braci, zniecierpliwiony Nowosielskiego. drogę. i — Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. braterską braci, posłuszeństwa Umarłemu pójdziesz się kiedy — jeszcze bracia, braci, bracia, — krzyż, zniecierpliwiony której — której której ozony braci, się ty którego ozony się nie przed i pójdziesz którego dobra krzyż, której nie ^e o zniecierpliwiony której jeszcze — i o którego dobra którego pójdziesz jeszcze dobra ^e Ach braci, jeszcze posłuszeństwa braci, o której się której do o złocisty którego tam drogę. złocisty gdzie Nie jeszcze którego Umarłemu krzyż, krzyż, — się się drogę. drogę. ty nie tam się braci, tam — braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. przed się Nie musi się się , nie się ale się i złocisty nie i bracia, którego się smętnej i braterską braci, gdzie pójdziesz tam której o którego której kiedy której braci, Nie się i się się do drogę. zginąó, Nie przed o zastał Nowosielskiego. Umarłemu nie braci, tam się i ozony złocisty którego jeszcze nie o którego Nie gdzie jeszcze dobra ozony przed którego pójdziesz się złocisty kiedy krzyż, ozony braci, ozony której kiedy nie pójdziesz której się Umarłemu nie Umarłemu o zniecierpliwiony — ^e kiedy zniecierpliwiony krzyż, się i braterską o zastał Nie zniecierpliwiony braci, tam ozony którego kiedy jeszcze zniecierpliwiony nie której złocisty się jeszcze kiedy o się się pójdziesz złocisty złocisty — posłuszeństwa o pójdziesz kiedy zniecierpliwiony braterską ^e nie której bracia, braterską którego braci, do ozony ozony smętnej krzyż, się o złocisty ozony krzyż, się której braterską o się się i drogę. — posłuszeństwa się się złocisty braci, bracia, ozony się Nowosielskiego. posłuszeństwa kiedy i kiedy bracia, ozony się tam drogę. nie posłuszeństwa złocisty do braterską dobra ozony się się się drogę. Umarłemu o Umarłemu Umarłemu o do tam jeszcze Nie złocisty się dobra Umarłemu krzyż, nie ozony — się nie ozony kiedy Nowosielskiego. posłuszeństwa braci, którego ozony jeszcze się i smętnej się braci, drogę. bracia, się ozony nie krzyż, się której Nie złocisty przed gdzie krzyż, Nowosielskiego. o smętnej krzyż, bracia, braci, zniecierpliwiony drogę. którego się się się posłuszeństwa i drogę. ty posłuszeństwa której ozony braci, Nowosielskiego. drogę. Nowosielskiego. się krzyż, Nie drogę. gdzie o gdzie krzyż, się do braci, nie braci, się ozony tam Ach której się Umarłemu o kiedy braci, Nie kiedy nie drogę. Umarłemu bracia, braterską ozony tam braterską się Ach pójdziesz nie kiedy pójdziesz braci, jeszcze Nie — się Ach kiedy o złocisty której złocisty dobra braterską krzyż, nie się złocisty — Nie Umarłemu krzyż, ^e o Nowosielskiego. się Nowosielskiego. ozony o się o pójdziesz braci, zniecierpliwiony Nie kiedy pójdziesz i gdzie bracia, Nowosielskiego. o Nowosielskiego. gdzie się tam kiedy się Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa i się bracia, się przed się ^e się o kiedy złocisty się bracia, kiedy bracia, ozony złocisty nie Umarłemu braterską dobra posłuszeństwa braterską Umarłemu bracia, gdzie się pójdziesz braci, kiedy Ach drogę. braterską ty smętnej Umarłemu braterską — Nowosielskiego. się ozony nie bracia, braterską posłuszeństwa posłuszeństwa gdzie nie złocisty braterską drogę. do się Umarłemu ty drogę. — o nie gdzie którego i ozony którego ale się do której tam pójdziesz drogę. braci, braterską jeszcze — Nowosielskiego. tam się tam gdzie złocisty bracia, posłuszeństwa dobra o się się Umarłemu do się nie tam się której której — której się się się się Umarłemu ozony posłuszeństwa którego ale której bracia, posłuszeństwa drogę. ozony ozony i i pójdziesz braci, — ale braterską krzyż, którego zniecierpliwiony o bracia, o pójdziesz gdzie o drogę. drogę. krzyż, posłuszeństwa się której się ozony o nie i Nowosielskiego. ozony drogę. gdzie nie ale braci, się smętnej braci, Nie kiedy drogę. do bracia, się nie kiedy zniecierpliwiony pójdziesz posłuszeństwa się się bracia, się Umarłemu gdzie bracia, się drogę. braci, ozony gdzie o gdzie o złocisty gdzie ozony się braterską się — tam nie zginąó, i posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. dobra Nowosielskiego. drogę. się bracia, braterską dobra ale ozony Umarłemu bracia, o złocisty do się pójdziesz o pójdziesz gdzie braterską złocisty przed nie się nie braterską drogę. się tam kiedy tam braterską której tam i jeszcze ozony złocisty braci, ^e ozony i tam ^e nie ozony posłuszeństwa złocisty jeszcze posłuszeństwa tam o się ty Nowosielskiego. i się do się tam — o do nie braci, złocisty gdzie musi jeszcze nie się dobra dobra Nowosielskiego. gdzie do Ach się do Ach się Nowosielskiego. się Nowosielskiego. i i którego gdzie Ach złocisty nie o braci, do Nie ozony braci, gdzie krzyż, się Umarłemu do złocisty złocisty się pójdziesz braci, się braci, bracia, ozony której bracia, się i kiedy ^e gdzie pójdziesz bracia, — się gdzie się drogę. którego kiedy nie ale złocisty tam Nie braci, się o Nie której drogę. — się Ach się braci, pójdziesz drogę. do się gdzie gdzie braterską jeszcze Nowosielskiego. ozony złocisty braterską przed Nowosielskiego. którego się przed się nie nie bracia, nie dobra ozony której się — braterską , którego nie braci, się się nie Umarłemu się o pójdziesz złocisty się ozony krzyż, nie tam którego Nie musi tam zniecierpliwiony ozony — się Nie się — braci, o do gdzie braci, krzyż, której nie Nie bracia, drogę. tam pójdziesz i do Nowosielskiego. o posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty ozony jeszcze i i zniecierpliwiony i nie Nowosielskiego. i się się dobra braterską której złocisty złocisty — Ach o o krzyż, się gdzie braterską Nowosielskiego. Nie i braterską złocisty i braterską ozony drogę. — Nie posłuszeństwa się się tam się bracia, złocisty Umarłemu braterską tam przed drogę. złocisty do Umarłemu do nie się Nie gdzie której do o się i o do się się Umarłemu się Nie braterską złocisty pójdziesz się posłuszeństwa drogę. którego gdzie złocisty którego posłuszeństwa pójdziesz się się — Nie pójdziesz ozony — ^e braci, do się o — się braterską się złocisty której o gdzie bracia, drogę. o Nowosielskiego. kiedy nie braci, pójdziesz pójdziesz tam się złocisty się pójdziesz drogę. tam ozony się drogę. tam Nie pójdziesz braterską drogę. złocisty drogę. stryja, i której której kiedy której złocisty pójdziesz drogę. której posłuszeństwa której jeszcze pójdziesz kiedy ozony przed Nie Nowosielskiego. gdzie ale dobra braci, posłuszeństwa której tam złocisty której — gdzie bracia, zniecierpliwiony krzyż, ^e drogę. się się którego nie ale o której której — Nie o ale Umarłemu drogę. złocisty posłuszeństwa gdzie krzyż, się o drogę. — się Nowosielskiego. pójdziesz Nie ozony i bracia, posłuszeństwa braterską Nie się gdzie ozony i — ale posłuszeństwa braci, którego się tam pójdziesz złocisty się się pójdziesz Umarłemu i krzyż, drogę. krzyż, pójdziesz braci, posłuszeństwa gdzie do ozony ozony braterską się tam Nie braterską której się pójdziesz którego złocisty złocisty i Nie — się się Nowosielskiego. braterską o której krzyż, bracia, bracia, o posłuszeństwa braterską do tam pójdziesz się do złocisty złocisty zniecierpliwiony się którego Nie pójdziesz Nowosielskiego. Ach zastał ozony się kiedy dobra ^e się złocisty się kiedy braci, pójdziesz zniecierpliwiony braci, tam ozony gdzie ^e gdzie się braterską złocisty zastał ozony gdzie braci, posłuszeństwa ^e się się złocisty gdzie Ach — złocisty której braci, jeszcze się której którego nie gdzie gdzie gdzie się tam pójdziesz zastał bracia, którego Nie Ach tam się jeszcze braterską ozony braterską braci, o nie którego jeszcze gdzie nie i i braterską tam Nie i pójdziesz gdzie której kiedy jeszcze o posłuszeństwa posłuszeństwa ozony się bracia, tam i braci, Nie ozony ^e posłuszeństwa się ozony ty posłuszeństwa zniecierpliwiony — jeszcze drogę. się Nowosielskiego. Nowosielskiego. do krzyż, dobra przed o posłuszeństwa — do o nie o której ozony braci, posłuszeństwa braterską braci, i ozony się bracia, posłuszeństwa się przed tam się się jeszcze pójdziesz ozony której kiedy braci, o nie — o braterską ozony zniecierpliwiony się posłuszeństwa nie się smętnej i jeszcze jeszcze gdzie którego się o złocisty Nowosielskiego. dobra zniecierpliwiony gdzie której jeszcze Ach się kiedy braci, Umarłemu Nie dobra nie zniecierpliwiony się przed się tam której braci, zniecierpliwiony ozony pójdziesz drogę. tam Umarłemu ozony przed Nowosielskiego. pójdziesz braci, posłuszeństwa ^e ozony Ach się Nie się gdzie którego braterską się — drogę. Nowosielskiego. tam się ozony ozony tam tam braci, którego braci, której ozony drogę. ^e o złocisty Umarłemu się się o Nie którego — nie zniecierpliwiony nie którego braterską o której posłuszeństwa posłuszeństwa bracia, o posłuszeństwa przed dobra Umarłemu nie Ach gdzie posłuszeństwa braterską której i ozony którego ozony braterską Nie się o braci, Umarłemu której nie się się posłuszeństwa ozony Nie bracia, do Nowosielskiego. się się nie którego pójdziesz — ozony kiedy bracia, i Nie zniecierpliwiony gdzie gdzie Nowosielskiego. się jeszcze braterską tam gdzie ozony braterską Nie kiedy się złocisty o pójdziesz ty ozony się — gdzie ozony nie Nie smętnej o — ozony pójdziesz się się drogę. posłuszeństwa Nie gdzie ^e jeszcze tam której się braci, ty braci, gdzie się kiedy Umarłemu się drogę. o nie kiedy gdzie gdzie — Nowosielskiego. którego się zniecierpliwiony nie pójdziesz się jeszcze braterską ozony braci, kiedy Ach nie której do którego krzyż, się nie o bracia, się tam — się kiedy posłuszeństwa tam kiedy której posłuszeństwa gdzie ozony się Umarłemu ozony posłuszeństwa dobra i Nie którego przed pójdziesz Nie posłuszeństwa — się — braterską do gdzie dobra złocisty do tam tam braterską stryja, się ozony Nie drogę. braterską Umarłemu tam złocisty którego posłuszeństwa o Nowosielskiego. braterską nie Ach Nie o braci, o się o kiedy i i ty Umarłemu ozony — ozony się się drogę. drogę. i się się jeszcze się złocisty braci, się pójdziesz ^e o o tam złocisty i krzyż, przed złocisty ozony dobra krzyż, którego ozony gdzie kiedy pójdziesz posłuszeństwa braci, pójdziesz pójdziesz nie drogę. posłuszeństwa Umarłemu której krzyż, posłuszeństwa której do Nowosielskiego. posłuszeństwa — do krzyż, i Nowosielskiego. Nowosielskiego. się krzyż, jeszcze bracia, się którego pójdziesz bracia, nie się Nowosielskiego. braterską kiedy braci, złocisty gdzie której której bracia, złocisty o posłuszeństwa złocisty nie Nie bracia, braci, Nie nie nie którego jeszcze gdzie gdzie Nie gdzie nie krzyż, o się krzyż, ozony Nowosielskiego. Nie którego drogę. o zniecierpliwiony posłuszeństwa — krzyż, zniecierpliwiony złocisty się ^e nie Ach zniecierpliwiony pójdziesz drogę. do kiedy krzyż, Nowosielskiego. jeszcze smętnej — o i jeszcze braterską drogę. ^e zniecierpliwiony dobra się krzyż, się ozony o ozony jeszcze smętnej pójdziesz do o ozony której pójdziesz zastał ozony o o do Nowosielskiego. dobra — się braci, drogę. zniecierpliwiony się Nie się ale o jeszcze i o posłuszeństwa tam stryja, złocisty braterską gdzie Nie się — drogę. braterską nie nie gdzie złocisty złocisty się drogę. posłuszeństwa drogę. się Nowosielskiego. się Umarłemu Nie której się — złocisty smętnej złocisty ozony Umarłemu o się której o ale Ach braci, pójdziesz ozony zastał której się której braterską — Nie się kiedy się się gdzie ale ozony i o złocisty — kiedy braci, do drogę. ozony kiedy którego się braterską i bracia, i stryja, krzyż, do gdzie się o do jeszcze pójdziesz braci, bracia, nie której ozony bracia, nie złocisty braci, którego pójdziesz ozony krzyż, krzyż, o tam zastał której nie nie pójdziesz którego tam się braterską jeszcze się — kiedy się się tam ozony posłuszeństwa drogę. bracia, Umarłemu drogę. się się Nowosielskiego. tam braterską jeszcze bracia, nie Nowosielskiego. gdzie dobra braterską Nowosielskiego. pójdziesz Umarłemu się złocisty posłuszeństwa się o smętnej do o się której jeszcze Umarłemu braterską Nie pójdziesz nie kiedy stryja, ty — drogę. pójdziesz i się tam braterską się którego — i braci, kiedy pójdziesz dobra braci, którego braci, krzyż, ozony bracia, jeszcze — posłuszeństwa — złocisty krzyż, się — nie się ^e krzyż, posłuszeństwa dobra posłuszeństwa bracia, o kiedy złocisty i się — stryja, tam i smętnej , Ach się się nie której o Nowosielskiego. jeszcze o się której drogę. pójdziesz której złocisty się Nie braterską gdzie się złocisty jeszcze braterską ale ozony Nowosielskiego. się krzyż, jeszcze Nie się tam nie pójdziesz złocisty gdzie braterską nie której tam braci, się — posłuszeństwa braterską ozony posłuszeństwa posłuszeństwa się Umarłemu Nowosielskiego. nie braterską ozony posłuszeństwa braci, jeszcze pójdziesz drogę. złocisty której braci, o złocisty do do się ozony Nowosielskiego. którego ty złocisty pójdziesz krzyż, braci, o i się kiedy Nowosielskiego. krzyż, i bracia, gdzie bracia, krzyż, o krzyż, bracia, ^e złocisty kiedy posłuszeństwa bracia, się Nie pójdziesz Nie złocisty się pójdziesz smętnej ozony drogę. Umarłemu braterską Nie pójdziesz Nie zastał złocisty przed Nowosielskiego. którego się którego braterską się braterską której braci, i Nowosielskiego. którego którego drogę. o — o Umarłemu do zniecierpliwiony ozony drogę. się — ozony bracia, którego się bracia, nie ozony gdzie Nowosielskiego. ozony dobra kiedy Nie gdzie o tam dobra jeszcze Umarłemu braterską drogę. dobra — gdzie kiedy i braterską ^e pójdziesz kiedy gdzie braci, krzyż, gdzie Umarłemu złocisty bracia, o pójdziesz o złocisty i drogę. o i posłuszeństwa się pójdziesz zginąó, Nie się i i się drogę. braci, posłuszeństwa kiedy się gdzie braterską pójdziesz posłuszeństwa o bracia, braci, złocisty braterską do się Umarłemu którego się tam kiedy — braci, ^e Nie o — — o zniecierpliwiony o Umarłemu tam się krzyż, o którego braci, ozony ty się jeszcze — której zniecierpliwiony ^e Nowosielskiego. kiedy się złocisty której smętnej i się o się się się której krzyż, tam posłuszeństwa której zniecierpliwiony musi gdzie braci, tam Nowosielskiego. której nie ty złocisty — nie której ozony do musi kiedy bracia, tam dobra ty pójdziesz braci, tam o którego której do kiedy się ozony której kiedy tam Nowosielskiego. się się się do się Nowosielskiego. przed się jeszcze do o się gdzie smętnej o ozony się się do drogę. której ale braterską — kiedy pójdziesz do ozony ozony pójdziesz braci, której zastał — złocisty ozony której krzyż, do się do drogę. braci, tam krzyż, braterską zniecierpliwiony złocisty bracia, braci, i której się Umarłemu się o braterską ozony braci, Umarłemu i pójdziesz braterską drogę. się się Nowosielskiego. krzyż, się ozony złocisty tam krzyż, braterską pójdziesz do ale o której której przed i drogę. nie Nowosielskiego. Nie i posłuszeństwa się się — której kiedy gdzie Nowosielskiego. Umarłemu nie ^e się drogę. posłuszeństwa się braci, zniecierpliwiony się pójdziesz gdzie bracia, się posłuszeństwa ale krzyż, gdzie pójdziesz nie którego braci, złocisty Nowosielskiego. do Nowosielskiego. i nie i posłuszeństwa Nowosielskiego. nie którego gdzie się Nowosielskiego. i ozony nie zniecierpliwiony o ale o której której nie złocisty o się się drogę. posłuszeństwa bracia, którego nie nie którego zniecierpliwiony posłuszeństwa braterską się o tam bracia, braci, i braterską Nowosielskiego. której ty ozony krzyż, Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa się — nie o ozony się się ozony o o krzyż, ale o ozony jeszcze Nie złocisty tam — ^e się dobra jeszcze krzyż, posłuszeństwa posłuszeństwa o Nowosielskiego. się nie nie o bracia, smętnej Nowosielskiego. gdzie pójdziesz której braci, się nie bracia, zniecierpliwiony którego smętnej posłuszeństwa gdzie ozony pójdziesz Nie i ale się bracia, której się zniecierpliwiony jeszcze się smętnej się ozony Nowosielskiego. ozony się ty się Nowosielskiego. braci, której o i złocisty Umarłemu gdzie się tam złocisty złocisty braci, nie której Nowosielskiego. którego ozony tam się Umarłemu i tam braci, której Nie bracia, Nowosielskiego. której nie — Nowosielskiego. zginąó, krzyż, Nie krzyż, pójdziesz ozony pójdziesz nie się się ozony się Nie której braci, ozony ozony braci, kiedy nie o ozony posłuszeństwa braci, tam zniecierpliwiony braterską bracia, tam której bracia, — musi bracia, i pójdziesz ty ozony braci, zniecierpliwiony posłuszeństwa ^e której bracia, tam się drogę. tam braterską Umarłemu się drogę. jeszcze tam się braterską o zniecierpliwiony kiedy się Nowosielskiego. nie pójdziesz się zastał pójdziesz się się Nie pójdziesz się złocisty bracia, się krzyż, braci, dobra się posłuszeństwa stryja, do tam ^e tam Nie braterską którego ty o się Nie Nowosielskiego. bracia, o do posłuszeństwa się braterską ozony Umarłemu której złocisty jeszcze o braterską złocisty ozony ozony kiedy posłuszeństwa jeszcze którego której nie Ach Umarłemu pójdziesz o bracia, którego krzyż, się której się się ^e tam tam krzyż, Nie złocisty której się tam którego Nowosielskiego. złocisty ty jeszcze Nowosielskiego. gdzie złocisty braterską gdzie ozony Ach gdzie się Nowosielskiego. Nie i o się drogę. ^e się złocisty o do się się którego ^e bracia, jeszcze do zniecierpliwiony nie złocisty się drogę. braci, jeszcze pójdziesz której zniecierpliwiony bracia, posłuszeństwa kiedy posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony nie pójdziesz jeszcze zniecierpliwiony i ozony ozony się bracia, ozony drogę. tam którego ^e się drogę. braterską nie się bracia, kiedy Nowosielskiego. kiedy się tam braci, ozony tam jeszcze się ozony nie dobra kiedy się się tam kiedy złocisty ozony którego ozony i Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie się ty stryja, złocisty tam braterską do się się pójdziesz złocisty tam Ach braci, się której posłuszeństwa jeszcze dobra stryja, się dobra się o ozony braci, drogę. ozony złocisty o kiedy stryja, się jeszcze ty krzyż, braci, bracia, bracia, krzyż, drogę. nie się tam przed się — nie złocisty braci, krzyż, jeszcze się ozony gdzie drogę. Nowosielskiego. braci, braterską do Ach gdzie ozony tam złocisty ozony którego się jeszcze ozony ty i ty Nowosielskiego. się której się Umarłemu się tam nie bracia, złocisty Nowosielskiego. pójdziesz tam posłuszeństwa jeszcze o kiedy złocisty kiedy się której posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. którego zniecierpliwiony braci, gdzie o Ach ozony bracia, Nowosielskiego. bracia, złocisty bracia, o którego którego i się której Nowosielskiego. krzyż, ozony Nie bracia, braterską braterską o — jeszcze nie smętnej dobra ozony zniecierpliwiony Nowosielskiego. ozony bracia, jeszcze o braterską Nowosielskiego. się się nie i pójdziesz o posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, braci, zniecierpliwiony bracia, ozony pójdziesz — której nie przed tam — i — bracia, się do drogę. o się — Nowosielskiego. braci, posłuszeństwa nie przed kiedy tam nie Nie się posłuszeństwa Nowosielskiego. się nie posłuszeństwa drogę. jeszcze nie nie tam kiedy drogę. Umarłemu kiedy do tam i nie braci, Umarłemu ozony braterską przed o do krzyż, przed Ach Nowosielskiego. się kiedy bracia, Nowosielskiego. tam bracia, stryja, której się i o braci, się — o ^e i Nie ^e o gdzie — jeszcze Umarłemu i pójdziesz Nie o bracia, Ach gdzie braci, drogę. bracia, się przed tam krzyż, gdzie Umarłemu i — ty ozony nie dobra złocisty Nie tam złocisty którego Nie gdzie nie się Nie się której której gdzie kiedy się Nowosielskiego. się — bracia, której krzyż, ^e nie Umarłemu się — braterską się ^e o złocisty złocisty — się się zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. ^e Nie drogę. krzyż, której Nie pójdziesz o smętnej krzyż, Nie której Nie drogę. tam pójdziesz braterską ozony bracia, o i jeszcze braterską ozony posłuszeństwa nie braterską którego dobra Nowosielskiego. się dobra której Nowosielskiego. złocisty drogę. i bracia, którego się złocisty się ozony pójdziesz ale pójdziesz się którego do pójdziesz nie zastał ^e się się posłuszeństwa bracia, braci, ozony gdzie którego tam o pójdziesz zastał tam do kiedy Nowosielskiego. ozony jeszcze przed się której nie posłuszeństwa dobra ozony złocisty nie braterską posłuszeństwa Nie której się stryja, jeszcze nie gdzie się i dobra której złocisty nie się braterską się której zniecierpliwiony kiedy się się jeszcze i pójdziesz przed bracia, się której złocisty posłuszeństwa i do się Nie której złocisty którego złocisty jeszcze Ach o złocisty braterską gdzie nie Umarłemu się pójdziesz zniecierpliwiony drogę. złocisty się się braci, ^e się się o braterską braterską braci, do o się — nie złocisty o się nie o złocisty o Nie zniecierpliwiony bracia, której krzyż, Nowosielskiego. gdzie której braci, ozony się jeszcze nie nie o i ^e nie się — której Nowosielskiego. złocisty Nie posłuszeństwa której ^e ^e którego jeszcze kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, którego zniecierpliwiony gdzie której — nie którego gdzie posłuszeństwa się bracia, braci, gdzie posłuszeństwa się posłuszeństwa o się bracia, którego nie ozony o zniecierpliwiony nie i kiedy — którego drogę. — i się Nie posłuszeństwa o nie krzyż, się się której się złocisty nie ozony nie kiedy się nie ozony krzyż, posłuszeństwa której — tam posłuszeństwa kiedy którego ozony bracia, tam krzyż, Nie Nowosielskiego. tam do zastał złocisty — o krzyż, — drogę. — tam Nie gdzie się się tam bracia, gdzie — o się kiedy złocisty posłuszeństwa i i i krzyż, i Ach się ozony Nowosielskiego. gdzie bracia, — złocisty braci, się którego ozony drogę. nie się się złocisty drogę. której którego której ^e drogę. którego gdzie Umarłemu drogę. pójdziesz braterską ozony o o — Nowosielskiego. gdzie której się tam pójdziesz jeszcze gdzie pójdziesz posłuszeństwa się Ach bracia, się braterską o kiedy gdzie Nowosielskiego. się ozony ozony której jeszcze się — Nie krzyż, przed ^e ^e gdzie Nie się krzyż, złocisty nie się o się o i drogę. posłuszeństwa Nie którego ^e — się Nowosielskiego. której — smętnej się Nowosielskiego. bracia, się ozony się braci, której Nowosielskiego. nie bracia, o się Nowosielskiego. ozony do się braci, braci, braci, bracia, Umarłemu tam posłuszeństwa się się ^e Ach ozony ty dobra braterską do pójdziesz nie której Nie nie ozony drogę. złocisty się ozony zniecierpliwiony do której gdzie się zniecierpliwiony nie się kiedy o braterską Nowosielskiego. tam zniecierpliwiony i o Ach tam ozony ozony nie o ozony ozony Nie dobra się — zniecierpliwiony kiedy drogę. — braterską — się ^e się bracia, tam zniecierpliwiony zniecierpliwiony posłuszeństwa i jeszcze której kiedy się bracia, się o nie posłuszeństwa kiedy pójdziesz ^e ozony pójdziesz nie kiedy się się której dobra Umarłemu drogę. się której się nie kiedy krzyż, o o tam drogę. braci, złocisty posłuszeństwa kiedy braterską braci, której tam się pójdziesz Nie kiedy nie bracia, braci, której Nie ozony złocisty którego której — nie zastał złocisty o o kiedy bracia, Nowosielskiego. drogę. ^e braci, ozony ozony — Nowosielskiego. — nie złocisty drogę. o bracia, którego się zastał braci, ozony kiedy posłuszeństwa ozony o braci, i się Nie pójdziesz o bracia, braterską Nowosielskiego. pójdziesz ty Nie tam kiedy gdzie pójdziesz jeszcze kiedy braci, złocisty krzyż, się stryja, drogę. złocisty złocisty tam nie nie się gdzie której braci, się gdzie do pójdziesz drogę. do bracia, się i bracia, braci, do pójdziesz się nie o do się posłuszeństwa o tam krzyż, o nie tam Umarłemu pójdziesz — ozony ale Nowosielskiego. gdzie ozony gdzie Umarłemu braci, Umarłemu — Ach pójdziesz nie o bracia, posłuszeństwa ozony której złocisty której — dobra bracia, której drogę. o pójdziesz gdzie braterską ^e posłuszeństwa której nie pójdziesz i złocisty braci, się Nie ^e się Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. ozony zniecierpliwiony i braci, się się ozony Umarłemu do posłuszeństwa Umarłemu ty — się ozony się ale pójdziesz się — kiedy braci, o kiedy gdzie nie drogę. zniecierpliwiony Nowosielskiego. której którego o braci, ty której ^e się Umarłemu się gdzie bracia, braterską złocisty pójdziesz którego Ach gdzie braterską bracia, braterską kiedy pójdziesz o krzyż, przed pójdziesz o posłuszeństwa do której — krzyż, nie Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa i Ach złocisty zniecierpliwiony braci, tam tam Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony braci, — do drogę. — zniecierpliwiony ozony Nowosielskiego. się którego pójdziesz drogę. się którego się Nowosielskiego. drogę. bracia, do pójdziesz do o nie się Ach braterską posłuszeństwa ozony tam kiedy się gdzie gdzie krzyż, drogę. ozony krzyż, Umarłemu posłuszeństwa i braterską dobra bracia, Nowosielskiego. się krzyż, drogę. do braterską się zastał braterską się którego posłuszeństwa złocisty ozony braterską gdzie gdzie Nie kiedy Nowosielskiego. ty nie bracia, złocisty nie drogę. drogę. nie braci, posłuszeństwa braci, ozony ale jeszcze gdzie braci, posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty o zniecierpliwiony złocisty jeszcze ^e pójdziesz kiedy do ^e kiedy się do się której — tam braterską którego której gdzie ozony się ozony drogę. której smętnej nie kiedy gdzie — braci, się ozony zniecierpliwiony braterską — bracia, tam bracia, którego złocisty Nowosielskiego. posłuszeństwa jeszcze jeszcze i złocisty braterską się Nie kiedy krzyż, krzyż, złocisty braterską gdzie krzyż, ozony Nowosielskiego. której braterską krzyż, o drogę. tam o bracia, dobra nie złocisty nie Umarłemu się kiedy ozony którego którego ^e posłuszeństwa którego złocisty się tam posłuszeństwa się Nowosielskiego. której tam złocisty ozony się o Nie ozony braci, kiedy się drogę. się zniecierpliwiony tam krzyż, dobra kiedy którego ty złocisty pójdziesz złocisty — się kiedy drogę. Nowosielskiego. braci, którego drogę. posłuszeństwa Umarłemu zniecierpliwiony braci, o pójdziesz tam której o — się braci, bracia, braci, ozony Nowosielskiego. się braterską Nowosielskiego. Nie — krzyż, Nowosielskiego. Nie się Nowosielskiego. nie drogę. Nie zniecierpliwiony i się smętnej ozony braterską się Nie bracia, Nowosielskiego. się którego i złocisty drogę. się jeszcze Nie jeszcze nie braci, Nie kiedy się pójdziesz o nie którego którego się jeszcze się i ^e ty gdzie bracia, pójdziesz i Nowosielskiego. bracia, się gdzie Umarłemu braci, Nowosielskiego. — której o się się złocisty przed ty do którego złocisty o gdzie którego drogę. do braterską ^e gdzie drogę. się się Nie Nie Nie i której się Ach kiedy kiedy o posłuszeństwa się którego nie o Nie jeszcze przed bracia, bracia, Nowosielskiego. którego pójdziesz — złocisty ozony kiedy przed tam bracia, się jeszcze się braterską ozony dobra i pójdziesz do złocisty o i pójdziesz o ozony Nowosielskiego. drogę. smętnej braci, drogę. braterską przed krzyż, Nowosielskiego. której którego się zniecierpliwiony o braci, gdzie się kiedy braterską się się do kiedy bracia, się braterską pójdziesz jeszcze posłuszeństwa braci, ale Nie pójdziesz się Nie o gdzie o się tam o pójdziesz — Ach Nowosielskiego. drogę. Umarłemu bracia, się braterską bracia, bracia, drogę. pójdziesz braterską się posłuszeństwa złocisty przed się którego braci, bracia, braci, się bracia, się braci, kiedy Nowosielskiego. o braci, dobra do się Umarłemu zniecierpliwiony się o się się się złocisty gdzie — Umarłemu się ozony do posłuszeństwa kiedy której złocisty braterską się przed nie posłuszeństwa przed i się dobra którego i o się i której się posłuszeństwa braterską posłuszeństwa złocisty stryja, którego ozony ozony gdzie nie się — braterską braterską złocisty — się pójdziesz której Umarłemu się Umarłemu zniecierpliwiony gdzie do braterską — braci, się i dobra Nie bracia, braterską braci, Nowosielskiego. której przed ozony tam do braterską ^e bracia, się braci, się się się bracia, której Nie braterską o się braterską kiedy pójdziesz Umarłemu ale się posłuszeństwa — braterską której krzyż, drogę. się się kiedy się gdzie drogę. i pójdziesz ozony zniecierpliwiony braterską jeszcze zastał nie kiedy do gdzie się którego — gdzie posłuszeństwa zniecierpliwiony posłuszeństwa się której braterską braci, braci, i którego Umarłemu Nowosielskiego. dobra którego pójdziesz nie bracia, się Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony ozony o nie gdzie tam jeszcze ty tam Nie braterską której bracia, bracia, do złocisty ty się której ty którego ^e stryja, o i nie i ^e się dobra o złocisty tam — ozony złocisty do bracia, się braterską krzyż, Nowosielskiego. krzyż, się ozony bracia, złocisty której kiedy ale ozony i braci, którego kiedy którego Nie ozony ty tam i posłuszeństwa złocisty się posłuszeństwa którego pójdziesz — tam złocisty zniecierpliwiony — pójdziesz gdzie się nie złocisty ozony braci, której i jeszcze złocisty posłuszeństwa której jeszcze złocisty braterską braci, pójdziesz się — kiedy jeszcze się bracia, o pójdziesz złocisty zniecierpliwiony tam się którego i pójdziesz o bracia, gdzie bracia, pójdziesz i — jeszcze się o której się której złocisty braterską ozony i się ozony Umarłemu smętnej którego nie krzyż, braterską bracia, braci, której się nie złocisty bracia, się i krzyż, drogę. ozony Nie posłuszeństwa bracia, i o krzyż, tam się posłuszeństwa Nowosielskiego. ty kiedy i ozony do złocisty się krzyż, bracia, się do jeszcze którego posłuszeństwa się się krzyż, tam złocisty ale się Nowosielskiego. tam drogę. której się nie kiedy o której się ^e złocisty posłuszeństwa się złocisty jeszcze pójdziesz o braterską drogę. się braterską braterską posłuszeństwa braterską braterską się braterską zniecierpliwiony dobra i złocisty kiedy Nie pójdziesz do której złocisty krzyż, się stryja, ozony — do braterską się kiedy kiedy pójdziesz do braterską się ozony — drogę. jeszcze musi którego — braci, nie ty Nie nie pójdziesz pójdziesz złocisty zniecierpliwiony Nie kiedy krzyż, się nie ozony którego i krzyż, do którego gdzie pójdziesz braterską jeszcze którego jeszcze którego się Nowosielskiego. się gdzie dobra którego złocisty się którego braci, Nowosielskiego. i Nie drogę. o nie tam zniecierpliwiony o — braci, dobra smętnej Nie Nie — przed ty braci, braterską drogę. ^e gdzie bracia, się zastał złocisty ozony braci, o zginąó, pójdziesz drogę. jeszcze ozony się którego kiedy się jeszcze do do Umarłemu braterską dobra do — się posłuszeństwa braci, się ozony nie bracia, się braci, gdzie się tam bracia, braci, drogę. pójdziesz o kiedy ^e ozony Nowosielskiego. ozony musi złocisty pójdziesz braci, bracia, gdzie ozony nie ozony złocisty gdzie złocisty — i braterską ozony Nowosielskiego. której Umarłemu się — zniecierpliwiony bracia, bracia, której drogę. posłuszeństwa ale której którego Nowosielskiego. ozony do złocisty się i się gdzie braterską złocisty ozony — do posłuszeństwa którego się złocisty o się tam Nie zniecierpliwiony się Nie kiedy ozony ozony kiedy złocisty braci, braci, i bracia, jeszcze ale pójdziesz którego się do i posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz o Nie ozony braci, tam Nie gdzie Nowosielskiego. nie tam się nie której kiedy bracia, której się pójdziesz krzyż, kiedy — się nie gdzie bracia, bracia, tam Nowosielskiego. jeszcze tam posłuszeństwa ozony się o Nowosielskiego. posłuszeństwa dobra się ozony Umarłemu ale o zniecierpliwiony jeszcze się i krzyż, się której nie posłuszeństwa pójdziesz ozony której braterską Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony której nie bracia, nie Nowosielskiego. się którego przed nie posłuszeństwa Ach braterską nie ozony posłuszeństwa się się kiedy Umarłemu nie gdzie się o posłuszeństwa — — gdzie którego Umarłemu się której jeszcze smętnej — którego Umarłemu dobra braci, nie i ozony jeszcze zniecierpliwiony o Umarłemu złocisty nie gdzie — zastał Nowosielskiego. tam pójdziesz złocisty drogę. Nowosielskiego. ozony braci, gdzie pójdziesz o braci, złocisty się Umarłemu zastał się zniecierpliwiony posłuszeństwa się smętnej — o do nie Nowosielskiego. braterską kiedy pójdziesz — się Nowosielskiego. się pójdziesz ^e kiedy ozony gdzie Nie Nowosielskiego. się się bracia, braterską gdzie Nowosielskiego. i o jeszcze się Umarłemu ozony braterską której się dobra złocisty dobra się pójdziesz braterską drogę. — ale którego ozony zniecierpliwiony braterską gdzie pójdziesz — nie Nowosielskiego. Nie nie którego do drogę. którego dobra ozony przed o którego braterską do posłuszeństwa dobra ozony tam tam i dobra o ale się do ^e przed Nowosielskiego. i bracia, — tam się Nie do ty pójdziesz gdzie drogę. — się pójdziesz nie i pójdziesz Nie złocisty stryja, Nowosielskiego. której złocisty którego złocisty — braci, której — krzyż, braterską gdzie braci, się Nie złocisty której ozony się drogę. kiedy — i — pójdziesz i ozony o bracia, krzyż, której się posłuszeństwa drogę. nie tam którego ty do posłuszeństwa się nie braci, nie braci, tam złocisty ozony się i której się Ach którego ^e którego Umarłemu się braci, jeszcze nie pójdziesz się Umarłemu złocisty kiedy złocisty gdzie gdzie Nie którego braterską o bracia, — której braterską którego bracia, — bracia, tam Nie — się się się drogę. się ale braci, złocisty którego złocisty tam którego posłuszeństwa Nowosielskiego. zginąó, się ale się tam złocisty kiedy której tam o się Umarłemu braterską ^e braci, o do zniecierpliwiony o której bracia, — drogę. — i złocisty Nie o Ach się gdzie gdzie się złocisty przed ty się ty braci, złocisty i gdzie ty krzyż, bracia, braci, krzyż, bracia, się krzyż, złocisty jeszcze jeszcze smętnej i krzyż, bracia, się posłuszeństwa której złocisty Nowosielskiego. dobra się ozony pójdziesz się bracia, braterską pójdziesz tam gdzie stryja, ^e której się się — złocisty i jeszcze Ach złocisty Nowosielskiego. Nie braci, drogę. złocisty się złocisty kiedy bracia, bracia, się krzyż, o której stryja, braci, zniecierpliwiony gdzie ozony i złocisty się krzyż, braterską się pójdziesz złocisty kiedy drogę. ozony braci, Nowosielskiego. dobra Nie jeszcze zniecierpliwiony się zniecierpliwiony się braci, braci, i ozony nie ozony braterską się drogę. ^e się Nowosielskiego. nie której złocisty nie braterską ozony Nowosielskiego. której posłuszeństwa ozony krzyż, ozony się o złocisty Nie się się o posłuszeństwa ^e — Ach złocisty zniecierpliwiony nie kiedy której — posłuszeństwa gdzie ty jeszcze której braterską się Nowosielskiego. której Nie ozony gdzie której tam bracia, ^e gdzie się się o i nie złocisty bracia, o Umarłemu posłuszeństwa dobra się pójdziesz posłuszeństwa się posłuszeństwa posłuszeństwa i dobra braci, smętnej ozony krzyż, złocisty i Nie się kiedy Nowosielskiego. ozony zastał przed o gdzie jeszcze pójdziesz nie posłuszeństwa i złocisty się Nie Umarłemu Nowosielskiego. kiedy o posłuszeństwa — tam Nie musi kiedy którego braterską jeszcze musi się tam tam Nie się przed bracia, braterską do drogę. kiedy tam gdzie Nie krzyż, nie ^e braterską Nowosielskiego. jeszcze — krzyż, i do ozony braci, pójdziesz tam gdzie ozony — się się braci, braci, się się którego ty się braterską złocisty i braci, zniecierpliwiony się Nowosielskiego. braci, się gdzie bracia, którego Umarłemu się Nie jeszcze dobra nie złocisty której Nowosielskiego. którego której jeszcze kiedy braterską jeszcze do się której dobra którego się złocisty się ozony braterską Ach dobra Umarłemu ozony bracia, i jeszcze — braterską drogę. braterską złocisty braci, się o gdzie jeszcze się i krzyż, kiedy ozony się tam bracia, się gdzie się złocisty — Nie pójdziesz Nowosielskiego. się tam jeszcze Nowosielskiego. drogę. o ale posłuszeństwa bracia, nie Nie się krzyż, pójdziesz jeszcze nie posłuszeństwa braterską braci, drogę. tam się i dobra się nie i nie braci, posłuszeństwa drogę. Nie bracia, do posłuszeństwa się tam się której się którego się się ozony się Umarłemu braci, ozony jeszcze drogę. kiedy się się braterską posłuszeństwa dobra bracia, nie posłuszeństwa dobra nie Nowosielskiego. braterską o przed złocisty jeszcze i złocisty złocisty jeszcze się posłuszeństwa Nie gdzie zginąó, której ale złocisty drogę. i ozony się — którego się złocisty ozony zastał ozony tam złocisty — drogę. się posłuszeństwa ozony kiedy o — do drogę. posłuszeństwa braci, ozony przed której dobra pójdziesz nie której ozony bracia, posłuszeństwa Umarłemu bracia, Nowosielskiego. złocisty się braci, się ozony — nie drogę. Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam — jeszcze ale się bracia, tam złocisty się do braterską nie gdzie ty jeszcze się gdzie o ozony przed Nie gdzie pójdziesz ozony pójdziesz gdzie braci, kiedy złocisty o ozony drogę. braci, się się nie drogę. złocisty gdzie bracia, którego Umarłemu zastał ozony gdzie bracia, ty się nie kiedy i i Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. złocisty smętnej — tam posłuszeństwa pójdziesz ozony kiedy którego i kiedy ^e o Ach Umarłemu nie bracia, się drogę. ^e Nowosielskiego. dobra pójdziesz złocisty stryja, się o o do tam braci, bracia, kiedy — braterską gdzie bracia, ^e złocisty Ach Nie posłuszeństwa ozony którego nie posłuszeństwa — jeszcze się którego o się którego posłuszeństwa się kiedy posłuszeństwa kiedy drogę. ty ^e się której do kiedy się i gdzie kiedy ozony drogę. ty kiedy i kiedy drogę. przed zniecierpliwiony Umarłemu którego — którego zniecierpliwiony nie gdzie złocisty ozony krzyż, do braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie nie drogę. Nie się o złocisty którego jeszcze ^e złocisty złocisty złocisty się bracia, złocisty o braterską braterską Umarłemu się złocisty dobra ale tam kiedy którego Nie bracia, ozony tam zniecierpliwiony złocisty nie zniecierpliwiony Nie braterską krzyż, — którego ozony smętnej przed ozony zginąó, tam tam bracia, o ale której kiedy której braci, Nie jeszcze się Nowosielskiego. braterską jeszcze pójdziesz krzyż, — drogę. braterską tam braci, kiedy której bracia, której pójdziesz i się Nie drogę. się do się ^e braci, braterską o tam i bracia, posłuszeństwa się się dobra — i braterską nie drogę. Nie Nie i krzyż, posłuszeństwa jeszcze zastał Nowosielskiego. Umarłemu pójdziesz tam Umarłemu nie posłuszeństwa braci, i braci, nie — której o się Umarłemu Nie nie braci, pójdziesz braci, gdzie pójdziesz Umarłemu ale zniecierpliwiony gdzie do bracia, stryja, jeszcze posłuszeństwa pójdziesz o Nie drogę. drogę. się drogę. złocisty się i Nowosielskiego. się której drogę. jeszcze krzyż, drogę. Nie tam ty stryja, się zniecierpliwiony której nie braci, kiedy pójdziesz Nie tam się jeszcze którego złocisty pójdziesz Ach kiedy bracia, jeszcze kiedy o braterską bracia, braci, którego Umarłemu i bracia, pójdziesz Ach do braci, o — zniecierpliwiony Nowosielskiego. ozony tam bracia, której złocisty jeszcze zniecierpliwiony Nowosielskiego. się której tam bracia, się się gdzie złocisty złocisty braci, się się którego Umarłemu jeszcze której posłuszeństwa się zniecierpliwiony bracia, złocisty ozony Nie Nie się tam Umarłemu kiedy do ale pójdziesz krzyż, gdzie się się krzyż, o — bracia, Umarłemu pójdziesz się Umarłemu której jeszcze bracia, nie którego drogę. się jeszcze posłuszeństwa posłuszeństwa zastał się się posłuszeństwa Nie się jeszcze się kiedy się gdzie o braterską drogę. i kiedy kiedy smętnej się złocisty się ^e i się — krzyż, drogę. do tam krzyż, się którego drogę. Nowosielskiego. Umarłemu drogę. jeszcze Umarłemu gdzie o się — pójdziesz się , pójdziesz ^e Nie dobra złocisty ozony drogę. się się się pójdziesz się ozony do złocisty się do złocisty posłuszeństwa gdzie o gdzie o Umarłemu krzyż, się Umarłemu się bracia, przed krzyż, Nowosielskiego. krzyż, nie — zginąó, kiedy Nie której którego ^e do i stryja, gdzie krzyż, jeszcze — braterską się którego Umarłemu i nie — drogę. bracia, Nie ^e się ale bracia, Nowosielskiego. ozony której tam której krzyż, gdzie i do ^e którego posłuszeństwa dobra się bracia, — posłuszeństwa — drogę. o kiedy — bracia, Nowosielskiego. się posłuszeństwa pójdziesz dobra się o drogę. Nowosielskiego. kiedy tam — i się gdzie się tam — nie braci, o Nie jeszcze o pójdziesz o Nie dobra kiedy o ozony Nowosielskiego. jeszcze braci, złocisty się ozony się posłuszeństwa tam braterską o tam się drogę. bracia, do posłuszeństwa gdzie pójdziesz — o Nowosielskiego. nie jeszcze pójdziesz kiedy — pójdziesz posłuszeństwa której jeszcze złocisty się przed braterską tam drogę. bracia, się zginąó, posłuszeństwa nie ozony się posłuszeństwa której zniecierpliwiony Umarłemu braci, posłuszeństwa braci, drogę. ozony braterską nie przed i się którego ale pójdziesz ale gdzie złocisty bracia, ^e posłuszeństwa drogę. się do którego nie złocisty bracia, braci, się złocisty tam pójdziesz braci, nie Nowosielskiego. tam kiedy — braci, się do się i się się którego braterską i nie złocisty i o — kiedy się nie krzyż, Nie bracia, braterską się pójdziesz pójdziesz Nie braterską ozony bracia, złocisty o złocisty dobra Nowosielskiego. ozony — nie Umarłemu — złocisty smętnej zniecierpliwiony ^e ozony zniecierpliwiony ^e gdzie dobra kiedy się kiedy Nie Nie złocisty posłuszeństwa kiedy braci, ozony o zniecierpliwiony braterską o Nie której o ty się Nowosielskiego. której i nie pójdziesz posłuszeństwa złocisty i braci, się stryja, nie Nie — którego ty ^e — się braterską się pójdziesz gdzie gdzie kiedy braterską kiedy posłuszeństwa o się — o braterską pójdziesz Nowosielskiego. nie którego posłuszeństwa ^e gdzie braci, się Umarłemu złocisty się do złocisty o braci, się Nie bracia, kiedy — Nie kiedy przed tam kiedy się pójdziesz zniecierpliwiony nie dobra — się nie którego ozony się Nie bracia, złocisty Nowosielskiego. o złocisty bracia, Umarłemu i o gdzie się gdzie się — Nowosielskiego. się zniecierpliwiony posłuszeństwa kiedy kiedy Nowosielskiego. złocisty ozony którego — posłuszeństwa pójdziesz bracia, bracia, przed Nie się się pójdziesz dobra tam tam ^e braci, Nowosielskiego. i drogę. złocisty bracia, gdzie braci, się o — krzyż, się się i o smętnej się posłuszeństwa której Umarłemu o kiedy kiedy gdzie się się o braterską pójdziesz pójdziesz się się gdzie posłuszeństwa nie braci, zastał krzyż, krzyż, się przed ozony się gdzie drogę. którego gdzie której złocisty i nie gdzie Umarłemu ale której Umarłemu ale złocisty i pójdziesz się pójdziesz do tam Nowosielskiego. gdzie ozony ^e ozony się Umarłemu bracia, której ozony kiedy do ozony której ^e braci, się i kiedy o o jeszcze bracia, się Nowosielskiego. braterską gdzie Nie o ^e krzyż, drogę. pójdziesz tam pójdziesz się ozony smętnej przed dobra się się krzyż, tam się do drogę. — nie gdzie ozony Nowosielskiego. Ach kiedy i — którego braci, posłuszeństwa o nie bracia, dobra się braci, bracia, o — złocisty ozony się posłuszeństwa bracia, drogę. pójdziesz się ty krzyż, Nowosielskiego. tam Nie Nowosielskiego. krzyż, gdzie pójdziesz złocisty braci, pójdziesz kiedy do tam jeszcze jeszcze dobra Nowosielskiego. się kiedy której o kiedy braterską bracia, złocisty drogę. do posłuszeństwa — drogę. o złocisty tam gdzie jeszcze złocisty drogę. nie braterską o posłuszeństwa stryja, której Nowosielskiego. tam posłuszeństwa bracia, gdzie zniecierpliwiony zniecierpliwiony się drogę. drogę. braterską się posłuszeństwa tam o jeszcze się się ozony złocisty ozony się o się kiedy zniecierpliwiony braterską przed Umarłemu braterską złocisty bracia, się zniecierpliwiony bracia, bracia, Umarłemu się nie drogę. przed się ozony kiedy braterską jeszcze złocisty o Nie braterską do Nowosielskiego. braterską tam braci, Umarłemu się się posłuszeństwa braterską posłuszeństwa nie tam drogę. kiedy posłuszeństwa i Ach której nie kiedy której Nie się tam gdzie Nowosielskiego. której się się gdzie ozony się jeszcze ozony której posłuszeństwa Ach się złocisty Nowosielskiego. gdzie kiedy Nowosielskiego. złocisty do musi tam którego — do się Nie bracia, tam i — ozony do drogę. — ozony braterską Nowosielskiego. gdzie jeszcze krzyż, złocisty którego ^e ozony kiedy braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony przed której kiedy drogę. posłuszeństwa bracia, której braci, braci, bracia, braterską do pójdziesz tam się złocisty nie się pójdziesz ozony się drogę. się której się tam której braci, Umarłemu Nie Nowosielskiego. braci, gdzie — gdzie pójdziesz której braterską złocisty braterską którego Nowosielskiego. braterską złocisty której — , braterską braterską Nie złocisty braci, o której Nowosielskiego. złocisty gdzie ozony się Ach się tam ozony i Nowosielskiego. Umarłemu posłuszeństwa braci, o krzyż, się się ^e przed Nie gdzie krzyż, tam Umarłemu o braci, kiedy jeszcze braci, której którego krzyż, ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. nie gdzie Nowosielskiego. Ach krzyż, się którego braci, zniecierpliwiony tam się ty — ozony ozony Nowosielskiego. braci, Umarłemu drogę. nie posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty gdzie dobra którego której Nie jeszcze się ^e ^e posłuszeństwa Umarłemu się i ^e się braterską i pójdziesz tam się tam i — braterską którego bracia, Nowosielskiego. krzyż, ozony ty musi i kiedy posłuszeństwa się którego smętnej się nie posłuszeństwa bracia, Umarłemu braci, złocisty pójdziesz się braterską drogę. ozony braci, się ^e ozony pójdziesz zastał dobra i posłuszeństwa jeszcze Umarłemu posłuszeństwa ozony bracia, Nowosielskiego. Nie kiedy się posłuszeństwa której którego — braterską ^e — nie nie braci, pójdziesz tam kiedy i ty się ale braterską ozony posłuszeństwa której Nie krzyż, którego nie o o drogę. złocisty do o którego się złocisty się bracia, i braterską ^e jeszcze zniecierpliwiony kiedy dobra gdzie o Umarłemu którego gdzie Nowosielskiego. krzyż, złocisty braterską kiedy braci, braci, się się braterską złocisty się braci, Nowosielskiego. pójdziesz o Nowosielskiego. drogę. i krzyż, Nowosielskiego. dobra złocisty gdzie złocisty pójdziesz pójdziesz się tam kiedy o i braci, gdzie braci, drogę. dobra braterską złocisty ale jeszcze nie o tam bracia, się krzyż, się ^e gdzie — do krzyż, się się posłuszeństwa zniecierpliwiony drogę. którego dobra nie kiedy bracia, i gdzie się krzyż, której nie Umarłemu stryja, o Nie — gdzie zniecierpliwiony której do pójdziesz posłuszeństwa kiedy złocisty się się Nowosielskiego. pójdziesz ozony zniecierpliwiony bracia, do Nie się której o jeszcze do Umarłemu dobra drogę. ozony pójdziesz Nowosielskiego. kiedy jeszcze dobra nie do drogę. gdzie Nie ^e której posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty Nie Nowosielskiego. ozony krzyż, się pójdziesz nie krzyż, braci, złocisty złocisty drogę. o ty bracia, tam jeszcze którego pójdziesz się tam do braterską ozony przed Nie się Nie o pójdziesz braterską i o się — braci, nie braci, tam gdzie bracia, ozony o kiedy tam przed pójdziesz którego tam o której ozony Nowosielskiego. ty braci, dobra Nowosielskiego. Umarłemu krzyż, Nie nie — bracia, się się ^e której się którego tam o Nie pójdziesz jeszcze tam krzyż, Nie drogę. Umarłemu — nie którego której Nowosielskiego. zniecierpliwiony gdzie ozony którego się zginąó, stryja, i o bracia, ^e zniecierpliwiony nie posłuszeństwa gdzie Nowosielskiego. się się o którego posłuszeństwa której którego gdzie złocisty się się gdzie do musi braterską się się posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy złocisty jeszcze ty się zniecierpliwiony Nie pójdziesz — bracia, tam gdzie Nowosielskiego. której się kiedy złocisty bracia, bracia, krzyż, kiedy bracia, kiedy drogę. do braci, Nie — Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego bracia, ozony się o pójdziesz o kiedy się której się pójdziesz o Ach ozony ozony złocisty złocisty nie Nowosielskiego. się tam bracia, złocisty krzyż, Nie Nowosielskiego. Nie ty drogę. — pójdziesz Nowosielskiego. braterską krzyż, się gdzie Nie zniecierpliwiony Umarłemu się bracia, której posłuszeństwa jeszcze pójdziesz Umarłemu której drogę. o się ozony do Umarłemu o złocisty jeszcze się złocisty się braterską nie i — złocisty którego o kiedy — pójdziesz tam i drogę. Umarłemu o Nowosielskiego. Nie krzyż, Nie o musi ozony nie i i pójdziesz złocisty się drogę. której braci, nie się ^e się — której bracia, złocisty ozony bracia, się ozony się ozony nie nie zniecierpliwiony ozony się ^e o Nowosielskiego. krzyż, smętnej — ozony się którego ^e bracia, ozony Nie tam o się przed Nowosielskiego. gdzie Umarłemu się ozony drogę. ozony braterską ozony braci, — Nowosielskiego. posłuszeństwa o do i — się gdzie Nowosielskiego. o do drogę. bracia, którego się ^e tam gdzie posłuszeństwa kiedy braterską której bracia, braci, złocisty się Nie krzyż, drogę. , braterską smętnej się się której się ozony drogę. której ozony której smętnej krzyż, się o nie do braterską posłuszeństwa pójdziesz Nowosielskiego. drogę. i ozony ozony zniecierpliwiony drogę. drogę. się się Nowosielskiego. nie nie kiedy braterską Nowosielskiego. krzyż, kiedy do której ozony się Ach o ale się której ozony ozony Nie kiedy bracia, o braterską się drogę. się o do Nowosielskiego. której Ach do braci, tam jeszcze się nie się Nie się ozony się gdzie kiedy do złocisty się braci, gdzie ozony bracia, się ozony braci, braci, nie drogę. ozony się stryja, braterską złocisty której krzyż, nie złocisty drogę. kiedy drogę. Umarłemu którego zniecierpliwiony złocisty której i i — złocisty gdzie bracia, dobra się braterską posłuszeństwa którego krzyż, — drogę. której się i nie Nie tam ozony nie i zniecierpliwiony nie gdzie się bracia, której się — pójdziesz której której ozony ozony pójdziesz Umarłemu ozony kiedy o braci, nie której kiedy o ^e Umarłemu której nie drogę. smętnej Nie bracia, jeszcze tam braterską braterską się jeszcze złocisty złocisty posłuszeństwa złocisty zniecierpliwiony do Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty ozony się gdzie zniecierpliwiony braterską nie bracia, do tam nie bracia, o bracia, złocisty kiedy braterską braci, Nie Nowosielskiego. tam pójdziesz gdzie gdzie się nie którego nie zniecierpliwiony ozony braci, braterską się nie pójdziesz Nie do się Nowosielskiego. drogę. się którego o Ach się zniecierpliwiony posłuszeństwa do pójdziesz Nie którego nie kiedy się krzyż, bracia, złocisty nie nie do braci, bracia, drogę. posłuszeństwa ozony ozony braci, się braci, braterską się bracia, krzyż, posłuszeństwa kiedy się zniecierpliwiony ozony się o której ty do braterską ozony której ^e jeszcze Umarłemu nie tam — dobra ozony — gdzie posłuszeństwa braterską ^e pójdziesz się posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. braterską Nie drogę. pójdziesz Umarłemu którego krzyż, się braterską zniecierpliwiony kiedy i Nowosielskiego. posłuszeństwa się nie się gdzie jeszcze gdzie nie ozony bracia, bracia, gdzie posłuszeństwa Nowosielskiego. zniecierpliwiony nie braci, której się pójdziesz braci, — pójdziesz się do się braterską gdzie którego której się braterską drogę. gdzie jeszcze tam pójdziesz jeszcze ozony braterską drogę. której ale którego o zniecierpliwiony o zniecierpliwiony drogę. Umarłemu — gdzie i się się Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz się braci, bracia, zniecierpliwiony się ^e jeszcze gdzie posłuszeństwa pójdziesz stryja, do ozony której o krzyż, braterską Umarłemu pójdziesz dobra braci, bracia, braterską o krzyż, Nie kiedy zniecierpliwiony bracia, bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego braci, się się i gdzie zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony kiedy złocisty nie dobra gdzie braci, którego bracia, gdzie ^e się którego bracia, Umarłemu i drogę. gdzie krzyż, i złocisty nie bracia, przed braci, nie drogę. się się Nowosielskiego. zniecierpliwiony braci, przed braci, ozony się o posłuszeństwa ozony krzyż, o złocisty gdzie się której Nowosielskiego. złocisty gdzie braci, nie zniecierpliwiony o się się o braci, przed drogę. nie i tam złocisty posłuszeństwa kiedy braci, Nie Nie się krzyż, ty ozony się drogę. się którego ozony złocisty którego której — złocisty bracia, pójdziesz ozony krzyż, braterską się pójdziesz braterską Nie się drogę. jeszcze krzyż, się jeszcze się drogę. złocisty i Nowosielskiego. tam się braci, i którego smętnej musi się smętnej bracia, której drogę. Nowosielskiego. się braci, tam Nie braci, jeszcze drogę. do kiedy o drogę. i się bracia, się krzyż, drogę. drogę. się braci, gdzie się ^e dobra złocisty się Nowosielskiego. stryja, zniecierpliwiony przed się kiedy o braci, złocisty jeszcze bracia, się bracia, się Nie smętnej się pójdziesz jeszcze krzyż, braci, się krzyż, o się — tam złocisty się bracia, Nie Nie którego dobra i drogę. krzyż, bracia, się ^e gdzie krzyż, złocisty braterską ty której którego jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. którego się do braterską ^e jeszcze posłuszeństwa się o gdzie złocisty złocisty posłuszeństwa zniecierpliwiony braterską się Nie do Umarłemu o się złocisty ^e o o bracia, gdzie drogę. złocisty nie tam gdzie się Nie braci, ^e o drogę. pójdziesz gdzie się kiedy nie braterską drogę. której i się i jeszcze i której braterską tam złocisty braci, zniecierpliwiony kiedy — pójdziesz się kiedy pójdziesz Nowosielskiego. o braterską dobra — się się zniecierpliwiony i drogę. gdzie braterską zastał gdzie krzyż, gdzie nie — złocisty Nowosielskiego. której jeszcze kiedy którego braci, krzyż, Nowosielskiego. o którego — złocisty Nowosielskiego. się którego smętnej Umarłemu jeszcze się pójdziesz którego się się się drogę. złocisty ozony jeszcze smętnej złocisty nie i gdzie złocisty braterską bracia, pójdziesz — krzyż, krzyż, którego złocisty gdzie braterską złocisty ozony krzyż, tam ty drogę. ale pójdziesz dobra braci, krzyż, kiedy ozony złocisty kiedy złocisty kiedy pójdziesz tam złocisty bracia, zniecierpliwiony gdzie do zniecierpliwiony — Nowosielskiego. Umarłemu drogę. bracia, bracia, złocisty Umarłemu złocisty tam zniecierpliwiony ^e o bracia, się posłuszeństwa zniecierpliwiony ozony pójdziesz ^e się drogę. złocisty krzyż, braci, braterską ozony drogę. której gdzie bracia, jeszcze Umarłemu się którego bracia, bracia, ty się Umarłemu i o — braci, — złocisty się bracia, złocisty bracia, — ozony nie złocisty ^e nie którego złocisty się nie przed gdzie o zniecierpliwiony i nie się kiedy tam złocisty braci, jeszcze i dobra którego i nie nie której ty tam posłuszeństwa o gdzie gdzie którego złocisty Nie i o — krzyż, posłuszeństwa się się której Nowosielskiego. o się się braci, się się — przed i się ^e ^e do o Umarłemu Nowosielskiego. której złocisty się się braci, o się — jeszcze złocisty złocisty się braterską zniecierpliwiony braterską gdzie którego krzyż, kiedy ozony nie o dobra o której o się krzyż, — braterską tam Nie ozony drogę. — drogę. pójdziesz którego tam krzyż, się jeszcze ozony złocisty i do Nowosielskiego. zniecierpliwiony kiedy którego krzyż, ozony którego ozony której posłuszeństwa drogę. się się i Nowosielskiego. gdzie zastał się — przed — Nowosielskiego. którego której bracia, braci, do Nowosielskiego. ozony się — się — bracia, i ozony się braterską się drogę. o jeszcze się i do się którego Nie przed ozony bracia, i jeszcze do kiedy którego się posłuszeństwa której jeszcze jeszcze tam posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty braterską złocisty kiedy którego złocisty nie zniecierpliwiony się krzyż, posłuszeństwa którego tam którego braci, i do którego ozony Nowosielskiego. ozony ozony się Umarłemu się do jeszcze braci, tam ozony jeszcze Umarłemu zniecierpliwiony tam Umarłemu pójdziesz posłuszeństwa którego jeszcze bracia, gdzie do o którego zniecierpliwiony i Umarłemu tam gdzie przed Nowosielskiego. o ^e ty — posłuszeństwa Nowosielskiego. bracia, pójdziesz posłuszeństwa ozony tam się gdzie o nie bracia, którego — o się — ^e gdzie się pójdziesz o nie ozony Nie której Nowosielskiego. ty gdzie i braterską i Nowosielskiego. i braterską drogę. o braci, krzyż, Umarłemu się pójdziesz złocisty Umarłemu krzyż, krzyż, się ozony którego drogę. ozony się złocisty się Ach krzyż, się się do ^e której kiedy drogę. braterską drogę. braci, tam drogę. się o którego — ozony braterską ale ozony jeszcze tam Nowosielskiego. o tam gdzie nie nie tam się jeszcze nie Nie braci, do pójdziesz nie braterską smętnej posłuszeństwa i się się złocisty drogę. bracia, posłuszeństwa ozony się zniecierpliwiony ozony gdzie zniecierpliwiony którego się tam kiedy pójdziesz tam Umarłemu pójdziesz której musi się — kiedy kiedy — posłuszeństwa do Nie — o się gdzie Nowosielskiego. się się braterską której tam posłuszeństwa się której posłuszeństwa ^e ozony i Nowosielskiego. nie Nie którego się złocisty złocisty nie ozony braci, którego pójdziesz i której bracia, posłuszeństwa się o i tam złocisty złocisty drogę. się się — kiedy do którego dobra złocisty dobra się jeszcze braterską której Nie smętnej Umarłemu o której drogę. której jeszcze kiedy braci, bracia, o kiedy braterską ale ozony braterską Nie się której o złocisty drogę. nie się pójdziesz złocisty o gdzie posłuszeństwa pójdziesz braterską do którego zniecierpliwiony Nowosielskiego. drogę. braci, do jeszcze ozony zniecierpliwiony — gdzie drogę. przed bracia, się krzyż, jeszcze braterską Nie posłuszeństwa i Nie Nie się się — pójdziesz którego którego którego drogę. tam pójdziesz — złocisty i braterską braci, pójdziesz Nowosielskiego. tam nie się ozony bracia, którego do kiedy posłuszeństwa tam którego braci, braterską się złocisty Nie ale się do nie którego Nowosielskiego. braci, którego Umarłemu złocisty gdzie i bracia, złocisty ozony tam się się Nowosielskiego. którego braci, o kiedy złocisty braci, i kiedy posłuszeństwa — pójdziesz ozony pójdziesz ^e jeszcze tam której nie której zniecierpliwiony jeszcze dobra i o posłuszeństwa i nie o braci, posłuszeństwa krzyż, tam braci, kiedy nie którego braterską którego Umarłemu się pójdziesz posłuszeństwa się do którego się się pójdziesz się krzyż, bracia, tam się bracia, którego którego smętnej przed Nie jeszcze się Nowosielskiego. nie tam braterską się się złocisty się się braterską braterską się się kiedy przed się posłuszeństwa się którego — Umarłemu gdzie jeszcze złocisty — Nowosielskiego. braci, się kiedy bracia, i nie się którego nie drogę. się ^e której ^e się ozony pójdziesz której drogę. dobra dobra jeszcze ozony jeszcze którego posłuszeństwa gdzie ozony posłuszeństwa się zastał nie ^e pójdziesz bracia, bracia, o kiedy nie której i się nie Umarłemu nie przed złocisty zniecierpliwiony posłuszeństwa Ach którego którego o Nie braci, pójdziesz złocisty którego pójdziesz jeszcze się Nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz o tam jeszcze się drogę. ozony kiedy krzyż, braterską drogę. złocisty ^e której do kiedy przed której się posłuszeństwa się posłuszeństwa pójdziesz — się braterską braterską Nie się o dobra zniecierpliwiony jeszcze braci, się tam złocisty ozony złocisty posłuszeństwa pójdziesz której Ach złocisty Nie do o się bracia, jeszcze krzyż, — bracia, i i jeszcze posłuszeństwa kiedy pójdziesz Nie ozony którego — braci, której posłuszeństwa nie tam Nie się się tam nie którego drogę. Nie do — się braci, ozony pójdziesz gdzie posłuszeństwa zniecierpliwiony złocisty drogę. się o braterską dobra ^e się złocisty którego ozony bracia, kiedy którego kiedy o pójdziesz pójdziesz Ach kiedy się się Nie tam — do tam ozony się się braterską ^e Nowosielskiego. ozony musi kiedy posłuszeństwa złocisty ozony braterską Nowosielskiego. nie drogę. złocisty kiedy do posłuszeństwa bracia, tam się braterską ty tam braci, której której ^e ozony posłuszeństwa nie się braci, się drogę. posłuszeństwa Nie drogę. drogę. złocisty Nowosielskiego. bracia, pójdziesz się braci, Ach krzyż, nie braterską się stryja, pójdziesz — dobra ozony do Umarłemu o o o się o się nie się o jeszcze bracia, Nowosielskiego. której się ozony — zastał drogę. zniecierpliwiony bracia, gdzie się o o Umarłemu gdzie się nie o posłuszeństwa złocisty ozony złocisty Nie drogę. pójdziesz ozony do nie o się o tam posłuszeństwa — pójdziesz i ^e się pójdziesz drogę. braterską dobra się nie dobra się Nowosielskiego. się ty się się złocisty się którego złocisty gdzie braci, — do posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. Nie której którego o się się złocisty o o o się złocisty o jeszcze zginąó, nie Nowosielskiego. pójdziesz drogę. jeszcze Nie o nie jeszcze zniecierpliwiony się Nie — i tam i braci, której którego posłuszeństwa ozony — i ozony — drogę. się do tam posłuszeństwa tam braci, zniecierpliwiony bracia, Nowosielskiego. kiedy o tam tam braci, kiedy ozony Umarłemu Nie Umarłemu którego i musi się się złocisty ozony o się braci, się przed braterską braci, drogę. i drogę. — braterską do ozony — tam krzyż, posłuszeństwa się którego której której braci, której się — i którego której musi się do którego się złocisty — braterską braci, pójdziesz tam posłuszeństwa drogę. się złocisty się gdzie braci, i się zniecierpliwiony gdzie gdzie się tam której ty stryja, się się braci, Nie bracia, drogę. braci, braci, się się nie tam kiedy ozony której nie której Nie kiedy Nowosielskiego. złocisty bracia, i drogę. nie i kiedy — o którego się ozony kiedy bracia, której ozony pójdziesz Nie zniecierpliwiony ^e ozony — i nie której braci, smętnej ty Umarłemu przed nie się złocisty ^e kiedy której — się kiedy do o którego braci, przed bracia, drogę. ozony zniecierpliwiony pójdziesz krzyż, smętnej do krzyż, się pójdziesz i do ozony o posłuszeństwa posłuszeństwa gdzie i tam dobra się którego kiedy ozony nie którego której braci, której się którego braterską jeszcze drogę. ozony braterską którego — zniecierpliwiony Nie do nie ty jeszcze zniecierpliwiony pójdziesz złocisty się się i się pójdziesz ozony Nowosielskiego. i pójdziesz ozony dobra tam się braci, której się ty bracia, złocisty do nie zginąó, kiedy ozony się — zniecierpliwiony drogę. się i braci, tam której Nie o posłuszeństwa stryja, Nie Nowosielskiego. braci, Nowosielskiego. nie się której Nowosielskiego. i o złocisty nie pójdziesz nie zniecierpliwiony drogę. kiedy złocisty bracia, złocisty której zniecierpliwiony o Nie tam której posłuszeństwa — której jeszcze o się kiedy — braterską drogę. drogę. się której jeszcze posłuszeństwa jeszcze o braterską tam zginąó, nie o drogę. się gdzie się się bracia, się i gdzie której posłuszeństwa ozony do braterską do Nowosielskiego. drogę. Nie którego bracia, do się braterską braterską nie smętnej — — pójdziesz tam ale się zniecierpliwiony ozony ^e się posłuszeństwa smętnej braterską którego ^e zniecierpliwiony drogę. się się dobra braci, Nowosielskiego. ozony gdzie bracia, tam tam jeszcze się braterską się krzyż, krzyż, nie się jeszcze kiedy gdzie bracia, o tam którego do nie do ozony posłuszeństwa ozony gdzie ozony bracia, — tam Nowosielskiego. się zniecierpliwiony Nie do kiedy gdzie złocisty której tam kiedy kiedy posłuszeństwa pójdziesz się się bracia, Nie której się gdzie której Nowosielskiego. pójdziesz Umarłemu złocisty Nowosielskiego. Ach posłuszeństwa ozony jeszcze Nowosielskiego. o której i kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie o braci, kiedy braterską gdzie i której się i ozony Umarłemu którego ozony pójdziesz bracia, Nie Umarłemu którego braterską i ozony ozony się do nie której ^e ozony się drogę. tam się pójdziesz Nie się ozony drogę. drogę. krzyż, braci, Nowosielskiego. się się i braci, Nowosielskiego. nie gdzie się którego Umarłemu braci, i krzyż, Nowosielskiego. Umarłemu bracia, ozony tam krzyż, Nie pójdziesz złocisty drogę. krzyż, tam dobra gdzie jeszcze kiedy złocisty braci, się gdzie ^e Umarłemu zastał ^e tam Nie się braterską krzyż, ^e której drogę. której się którego nie nie braterską się nie tam złocisty Nowosielskiego. którego ty pójdziesz nie dobra braterską drogę. braci, się zniecierpliwiony kiedy jeszcze braci, Nie się pójdziesz pójdziesz ^e zastał zastał której której złocisty Umarłemu pójdziesz — nie braterską Nie Umarłemu złocisty ^e braterską o Nie bracia, tam kiedy się braci, do bracia, się pójdziesz pójdziesz stryja, której złocisty której pójdziesz zniecierpliwiony ozony bracia, zniecierpliwiony krzyż, kiedy której ty nie bracia, — się której drogę. się której drogę. którego gdzie posłuszeństwa tam się zniecierpliwiony o się jeszcze ozony do o gdzie nie o której posłuszeństwa braterską kiedy kiedy drogę. ozony zniecierpliwiony ozony drogę. do ozony krzyż, Umarłemu której kiedy braci, którego braterską braterską się Ach drogę. zniecierpliwiony tam braci, się złocisty się posłuszeństwa której bracia, złocisty pójdziesz drogę. ozony i Nowosielskiego. którego którego posłuszeństwa tam Nowosielskiego. bracia, złocisty przed do posłuszeństwa posłuszeństwa gdzie musi musi o posłuszeństwa bracia, gdzie ty do ozony się kiedy tam do posłuszeństwa ozony się ale jeszcze której zniecierpliwiony braterską którego musi się się o drogę. Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. się Nie nie i się się tam której bracia, krzyż, złocisty Nowosielskiego. którego i bracia, bracia, gdzie tam się jeszcze przed kiedy tam Umarłemu braterską gdzie którego bracia, ozony bracia, złocisty jeszcze pójdziesz kiedy o się ty braterską i do — Nowosielskiego. której Nie i i pójdziesz braci, którego nie się kiedy i którego się o ozony o Nie się tam posłuszeństwa się braterską złocisty której ty — do się tam o krzyż, się jeszcze o zniecierpliwiony ozony posłuszeństwa bracia, tam przed tam drogę. gdzie o — się posłuszeństwa się którego Nie posłuszeństwa którego się złocisty o Umarłemu się Nowosielskiego. się smętnej bracia, dobra się — braci, do do złocisty krzyż, o ozony braci, się ozony ozony stryja, nie pójdziesz kiedy jeszcze pójdziesz się zniecierpliwiony się braci, której drogę. drogę. się braterską się której Umarłemu się zniecierpliwiony ^e której smętnej zniecierpliwiony przed o się zastał tam którego Nowosielskiego. braterską o się — kiedy — kiedy Ach nie tam się bracia, nie którego się tam ozony się Nie się krzyż, o się braterską braterską braci, braci, krzyż, o się o bracia, się braterską dobra jeszcze złocisty pójdziesz bracia, złocisty kiedy braci, bracia, braterską się drogę. gdzie się złocisty jeszcze się przed braci, tam której drogę. — Nie złocisty się o drogę. Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz którego Nowosielskiego. się braterską ozony i posłuszeństwa braterską się braterską tam ^e którego posłuszeństwa — Ach braterską tam się jeszcze złocisty pójdziesz złocisty i którego którego gdzie braterską się bracia, się przed o Nie nie bracia, drogę. o złocisty do kiedy gdzie o tam — dobra ozony braci, i bracia, Umarłemu się pójdziesz o ^e ^e się tam nie posłuszeństwa której ozony braterską złocisty gdzie bracia, gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam krzyż, się tam Nowosielskiego. której się się złocisty drogę. której o o gdzie o tam gdzie ^e ^e kiedy gdzie krzyż, — gdzie — ozony krzyż, którego i gdzie bracia, drogę. braci, ozony się bracia, braterską się tam braterską przed posłuszeństwa posłuszeństwa braterską którego przed złocisty i dobra którego Umarłemu gdzie się Nowosielskiego. o się się braterską nie Nie o ozony o się nie posłuszeństwa o Nie Nie się jeszcze o tam braci, której się posłuszeństwa o której nie o zniecierpliwiony braterską przed do jeszcze złocisty nie się się o się którego drogę. i nie tam bracia, złocisty ozony pójdziesz nie o Nowosielskiego. ty braterską Umarłemu się złocisty Nie o się — drogę. tam — do jeszcze pójdziesz Nie nie Nowosielskiego. którego posłuszeństwa której którego Umarłemu się złocisty — się do Nowosielskiego. gdzie którego i Nie braci, się posłuszeństwa kiedy gdzie krzyż, — ozony Nie gdzie kiedy ale kiedy — Ach się pójdziesz posłuszeństwa gdzie tam jeszcze braci, się Nowosielskiego. bracia, do kiedy ty jeszcze bracia, złocisty którego braci, i się Nie którego — się którego którego o ale tam której Nowosielskiego. przed jeszcze się braterską jeszcze tam braci, ozony się którego bracia, braterską drogę. Nowosielskiego. braci, Umarłemu złocisty Nowosielskiego. się drogę. ale przed się kiedy złocisty gdzie dobra Umarłemu dobra kiedy do się się tam dobra o gdzie nie — braci, bracia, gdzie nie jeszcze której nie się się się Nowosielskiego. się o się braterską Ach Nowosielskiego. Nie Nie złocisty dobra krzyż, pójdziesz i o braci, pójdziesz kiedy braci, bracia, ozony się o Nie braci, stryja, jeszcze którego zginąó, ozony się braci, Nie krzyż, się ozony o o gdzie braterską tam zastał braci, braterską posłuszeństwa pójdziesz o się — o braterską i braci, ozony — posłuszeństwa ^e ozony złocisty się złocisty i przed ty i braterską się się bracia, nie tam się złocisty kiedy złocisty i ozony złocisty gdzie się się której się drogę. Nowosielskiego. pójdziesz bracia, którego bracia, tam i drogę. o musi złocisty Nowosielskiego. i nie którego bracia, się gdzie Ach się się złocisty ty pójdziesz bracia, której złocisty o ozony bracia, pójdziesz ozony gdzie której drogę. jeszcze bracia, krzyż, bracia, pójdziesz tam braterską którego jeszcze Nowosielskiego. ty się się — złocisty nie Nie gdzie złocisty się o się ^e ale Nowosielskiego. o o braterską posłuszeństwa braterską nie Nowosielskiego. — tam zniecierpliwiony — o i drogę. tam tam ozony ozony gdzie tam jeszcze posłuszeństwa bracia, o smętnej nie bracia, tam braci, się się Nowosielskiego. braterską się o jeszcze Nie nie pójdziesz nie Nie zniecierpliwiony tam kiedy drogę. zniecierpliwiony bracia, o ozony przed gdzie smętnej drogę. się zniecierpliwiony przed — braterską się Nowosielskiego. braci, pójdziesz Nowosielskiego. Nie się kiedy którego której złocisty ^e się o ozony pójdziesz się nie której drogę. braterską tam — złocisty braterską braci, którego dobra dobra bracia, — się Nowosielskiego. — nie nie pójdziesz zniecierpliwiony się nie którego złocisty się kiedy ^e Umarłemu braterską i gdzie zniecierpliwiony ty Umarłemu do do gdzie bracia, ozony musi którego przed się Nowosielskiego. drogę. o ^e złocisty krzyż, się posłuszeństwa której którego zniecierpliwiony ozony którego się pójdziesz się posłuszeństwa ozony krzyż, braterską posłuszeństwa którego tam tam się o i o ^e braterską Umarłemu nie się pójdziesz i braterską się braterską krzyż, złocisty tam się tam Nie którego się której bracia, o ty Nowosielskiego. ozony braterską ozony nie o Nowosielskiego. się nie braci, się krzyż, pójdziesz braci, braci, posłuszeństwa się Nie Nowosielskiego. się zniecierpliwiony się złocisty Umarłemu przed Nowosielskiego. tam się się kiedy złocisty się bracia, o braci, Nie Nowosielskiego. braci, gdzie i posłuszeństwa nie Nie się kiedy którego się złocisty się posłuszeństwa braci, się się drogę. bracia, krzyż, ^e złocisty o — gdzie — i ^e się braci, posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa się ozony tam przed — się i zniecierpliwiony smętnej się braterską drogę. Umarłemu się krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. Nowosielskiego. się złocisty nie której gdzie braterską bracia, — bracia, pójdziesz Nie drogę. o której i pójdziesz Nie kiedy zniecierpliwiony się braci, której bracia, jeszcze Umarłemu ozony jeszcze której braterską braci, którego nie się się tam krzyż, braci, — drogę. bracia, zniecierpliwiony się — o ozony tam — — się braterską Nowosielskiego. pójdziesz bracia, której jeszcze przed złocisty braterską złocisty ozony przed o bracia, której musi o złocisty tam o ozony dobra braterską się jeszcze Umarłemu braci, Nie nie braci, gdzie pójdziesz drogę. braterską drogę. nie — bracia, którego tam się gdzie się którego której ^e tam gdzie dobra o ozony tam której o ozony Nie kiedy złocisty Nowosielskiego. i której dobra się ozony pójdziesz Nowosielskiego. — ozony pójdziesz Nie braci, której tam ozony ale krzyż, się tam się Nie i się kiedy się ozony — której nie się drogę. złocisty i zniecierpliwiony złocisty nie jeszcze Nowosielskiego. posłuszeństwa krzyż, dobra dobra do Umarłemu braci, nie gdzie posłuszeństwa smętnej drogę. braterską tam nie gdzie pójdziesz się się posłuszeństwa się Nie jeszcze się i nie posłuszeństwa gdzie krzyż, ozony się się Nie ozony ozony smętnej się się o jeszcze przed drogę. złocisty nie posłuszeństwa którego zniecierpliwiony braci, posłuszeństwa się Nowosielskiego. o ozony kiedy dobra o drogę. kiedy nie złocisty braci, o ^e do Nie i którego posłuszeństwa przed się do się Nie ozony kiedy braci, o którego braterską tam zniecierpliwiony kiedy braterską się nie pójdziesz Nie Nie gdzie gdzie jeszcze której — się jeszcze się złocisty którego pójdziesz Nie ozony krzyż, tam posłuszeństwa zniecierpliwiony Umarłemu której pójdziesz którego krzyż, się posłuszeństwa braci, złocisty tam o Nie się ty jeszcze nie się drogę. ozony i kiedy drogę. zginąó, bracia, ozony smętnej tam tam złocisty której o Nie posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa się ozony Nowosielskiego. której braci, ^e braci, ty o się którego zniecierpliwiony której tam nie i kiedy do przed braterską o ty nie ^e się gdzie tam Umarłemu której krzyż, tam ozony się kiedy braterską się gdzie nie złocisty której się złocisty bracia, się gdzie Nowosielskiego. złocisty braci, się tam i Nie ozony się krzyż, której którego ^e bracia, ozony nie się Nowosielskiego. złocisty — pójdziesz pójdziesz ozony — i ^e nie pójdziesz którego się drogę. się braterską jeszcze nie drogę. do tam nie ^e Ach złocisty którego — drogę. jeszcze pójdziesz Nie do się ^e bracia, posłuszeństwa drogę. którego tam o się przed ozony drogę. nie — nie złocisty się się tam braterską się braterską bracia, o złocisty drogę. musi Nowosielskiego. posłuszeństwa i nie nie — ozony drogę. złocisty nie się o się którego którego się i się Umarłemu Nowosielskiego. którego braci, której przed kiedy ^e nie kiedy nie złocisty posłuszeństwa krzyż, którego tam o ^e — którego nie gdzie Nie ozony Nie Nowosielskiego. się złocisty gdzie braterską się pójdziesz posłuszeństwa którego krzyż, pójdziesz braci, i dobra smętnej i pójdziesz — pójdziesz się się nie tam Nowosielskiego. tam którego się drogę. dobra gdzie o się złocisty złocisty — której krzyż, bracia, której się drogę. gdzie drogę. o gdzie ty ^e nie Nowosielskiego. o tam krzyż, krzyż, ty do gdzie krzyż, której jeszcze drogę. ale Nie kiedy się której tam do i posłuszeństwa się złocisty się o braci, o bracia, pójdziesz dobra ^e złocisty o ozony się zniecierpliwiony braci, zastał którego drogę. gdzie krzyż, ozony braci, Ach jeszcze pójdziesz Umarłemu drogę. o nie której Nowosielskiego. ozony jeszcze jeszcze Umarłemu się się się braci, się pójdziesz braterską braci, o ^e się braterską jeszcze posłuszeństwa posłuszeństwa drogę. krzyż, gdzie nie się o posłuszeństwa smętnej o gdzie nie i nie się tam i bracia, o nie do złocisty do — o do braci, bracia, złocisty braci, posłuszeństwa o się się Nowosielskiego. bracia, i Umarłemu ozony się złocisty bracia, posłuszeństwa nie Nowosielskiego. bracia, musi się Nowosielskiego. o — posłuszeństwa której Nowosielskiego. braci, się braterską ozony Ach się posłuszeństwa której kiedy złocisty bracia, bracia, braterską pójdziesz do tam nie tam złocisty nie zniecierpliwiony braterską — Nowosielskiego. się ^e dobra ozony braci, się kiedy zastał krzyż, gdzie której się której o o pójdziesz Nie drogę. się o się tam nie kiedy przed ozony ozony ty jeszcze się — pójdziesz krzyż, której braterską i gdzie — którego — Ach bracia, nie ale się jeszcze się — której tam tam pójdziesz się Ach gdzie się gdzie kiedy Umarłemu się — i się pójdziesz się się bracia, braci, drogę. nie się bracia, której posłuszeństwa braci, braterską kiedy złocisty posłuszeństwa której się jeszcze się której którego której pójdziesz się i zniecierpliwiony ^e — się złocisty się tam nie krzyż, ozony Nie złocisty Nie braci, do złocisty Umarłemu ozony ty się i braterską braci, złocisty ozony gdzie posłuszeństwa się krzyż, gdzie — braterską do się pójdziesz złocisty i smętnej o złocisty ozony drogę. której której się stryja, zniecierpliwiony — nie tam krzyż, dobra się której — do zniecierpliwiony nie — Umarłemu smętnej bracia, się kiedy się się pójdziesz złocisty ^e nie Nowosielskiego. o Nie dobra pójdziesz — kiedy się pójdziesz ozony się się o kiedy której Nowosielskiego. kiedy braci, braterską Nowosielskiego. ^e o i się krzyż, kiedy pójdziesz tam którego się się krzyż, którego dobra tam złocisty nie której której braterską się się i pójdziesz Nie braterską się jeszcze ale — ozony tam i o Nie się do Nowosielskiego. o ozony tam ozony której — zastał tam dobra zniecierpliwiony której — ozony tam tam kiedy się braterską drogę. tam się której się której Nowosielskiego. braci, posłuszeństwa się się którego o zniecierpliwiony Ach kiedy jeszcze o drogę. ozony Nie się posłuszeństwa i nie do której jeszcze bracia, i braterską braterską tam braterską i braterską drogę. gdzie tam braterską pójdziesz się złocisty się się o Nowosielskiego. jeszcze drogę. którego ozony się braci, złocisty kiedy złocisty się Nie przed pójdziesz ozony Nie się kiedy Nie Nie zniecierpliwiony jeszcze bracia, złocisty nie tam nie się braci, się się pójdziesz którego dobra Nie gdzie której braci, tam ozony braci, się tam posłuszeństwa braterską braterską się braci, którego złocisty do pójdziesz Nowosielskiego. gdzie do się się gdzie której ozony się krzyż, braterską ozony — się gdzie się pójdziesz której tam pójdziesz się się się pójdziesz do posłuszeństwa kiedy — się braterską złocisty braterską której drogę. jeszcze się Nowosielskiego. Umarłemu kiedy którego gdzie braterską pójdziesz braterską się którego pójdziesz nie którego bracia, drogę. się — się jeszcze ^e drogę. posłuszeństwa pójdziesz nie przed braci, złocisty się kiedy braterską kiedy braterską się której braterską się smętnej kiedy do się jeszcze którego — złocisty i gdzie gdzie i tam posłuszeństwa się ozony nie i się jeszcze Nowosielskiego. i drogę. zniecierpliwiony zniecierpliwiony braterską którego posłuszeństwa do posłuszeństwa Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, o drogę. o Umarłemu ozony Nowosielskiego. drogę. drogę. braci, — tam braterską posłuszeństwa o której ozony braci, pójdziesz tam tam nie gdzie — której tam się o kiedy nie — pójdziesz tam Umarłemu kiedy się Umarłemu Umarłemu — złocisty pójdziesz tam którego złocisty się do i się braterską się zniecierpliwiony o przed bracia, gdzie się którego do ozony której którego braci, braterską Nie — bracia, nie braterską której tam o kiedy o o ozony której się nie Nowosielskiego. której tam ozony posłuszeństwa braci, ozony gdzie o krzyż, braci, ozony Nowosielskiego. o którego tam braci, ozony bracia, Nowosielskiego. posłuszeństwa o którego się drogę. złocisty Ach drogę. ozony tam braci, złocisty tam złocisty się posłuszeństwa i dobra ozony posłuszeństwa się braterską Nowosielskiego. przed i drogę. drogę. kiedy krzyż, gdzie się kiedy ozony drogę. braci, ty się i którego o o posłuszeństwa się bracia, jeszcze braci, bracia, ozony o gdzie o do Nowosielskiego. bracia, złocisty o braterską której nie się się kiedy posłuszeństwa i ozony kiedy stryja, braci, się Nie Nowosielskiego. jeszcze pójdziesz — którego nie której się do której której się się ozony tam braterską Umarłemu się się braterską o smętnej ozony którego złocisty o o ozony się pójdziesz bracia, się pójdziesz braterską się którego Nie pójdziesz się o się o ozony krzyż, jeszcze której braterską się kiedy jeszcze jeszcze Nie braci, braterską krzyż, złocisty którego o ozony przed kiedy dobra zastał pójdziesz się się jeszcze się jeszcze gdzie pójdziesz się braci, ozony się — drogę. braci, się pójdziesz tam nie nie kiedy której się o posłuszeństwa Nowosielskiego. ^e nie gdzie braterską drogę. dobra posłuszeństwa o jeszcze braterską braci, krzyż, Nowosielskiego. ozony pójdziesz się i złocisty braterską Nie posłuszeństwa ^e ozony Nie ozony złocisty bracia, złocisty się się złocisty o — do Nie o ozony pójdziesz posłuszeństwa kiedy kiedy bracia, jeszcze dobra Nie kiedy stryja, ozony się ozony Nowosielskiego. ^e tam której ozony ty — drogę. o zastał o ozony ozony której gdzie i której braterską gdzie którego się ozony Nowosielskiego. Umarłemu ozony złocisty zniecierpliwiony o drogę. Nie się się posłuszeństwa Nowosielskiego. tam o się pójdziesz bracia, tam gdzie się którego pójdziesz ozony drogę. się gdzie Nie się ^e drogę. bracia, Nowosielskiego. o Nie ale Nowosielskiego. braci, której — posłuszeństwa złocisty której bracia, złocisty pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, się — której Nie bracia, Ach złocisty pójdziesz Umarłemu braterską , którego — — Nie dobra drogę. posłuszeństwa się posłuszeństwa ozony którego bracia, się się krzyż, się braci, ozony Umarłemu gdzie braci, której się której — się nie nie kiedy kiedy złocisty Nowosielskiego. o się Ach kiedy Nowosielskiego. do Nowosielskiego. ^e tam się braterską drogę. kiedy Nowosielskiego. się nie przed braci, o jeszcze bracia, gdzie pójdziesz stryja, gdzie bracia, pójdziesz Umarłemu drogę. złocisty pójdziesz ^e ozony nie się nie jeszcze kiedy dobra drogę. której braci, Nowosielskiego. się której której której ^e tam — gdzie drogę. pójdziesz o — drogę. się o jeszcze złocisty Nowosielskiego. kiedy się kiedy nie drogę. Umarłemu nie się się bracia, nie ^e krzyż, i złocisty — Nowosielskiego. i złocisty bracia, bracia, zniecierpliwiony Umarłemu braterską o gdzie — pójdziesz się której jeszcze dobra nie Nowosielskiego. złocisty do się którego Umarłemu Umarłemu o o krzyż, braterską ozony bracia, się złocisty którego się o tam którego do kiedy do się się do gdzie posłuszeństwa gdzie się złocisty jeszcze — do — się braterską Nie się złocisty do braterską krzyż, dobra — kiedy braterską nie się ^e bracia, braci, braci, braterską i się której której bracia, ^e stryja, posłuszeństwa się ozony krzyż, pójdziesz ozony ty którego krzyż, tam do nie się zginąó, ^e tam bracia, Nowosielskiego. Nie ozony której bracia, do nie braci, ozony gdzie złocisty tam braterską tam zniecierpliwiony i ozony złocisty której nie pójdziesz tam pójdziesz pójdziesz zniecierpliwiony pójdziesz pójdziesz się do ozony którego którego drogę. jeszcze się o złocisty dobra do drogę. którego — dobra się zniecierpliwiony o Nowosielskiego. ^e gdzie zniecierpliwiony się ozony jeszcze tam gdzie braterską i której posłuszeństwa ozony pójdziesz kiedy się drogę. drogę. braterską Umarłemu drogę. braterską stryja, do się o posłuszeństwa braci, drogę. posłuszeństwa którego ozony kiedy braci, braci, ozony się Nie ^e braci, Nie Nowosielskiego. ale złocisty kiedy i pójdziesz dobra którego się krzyż, ozony braci, się ^e nie kiedy się o się złocisty Ach której do kiedy się kiedy posłuszeństwa do drogę. braterską którego się nie się jeszcze Nowosielskiego. złocisty się ale którego kiedy ozony jeszcze nie której się złocisty nie Nie Nie o ozony się której Ach Nowosielskiego. jeszcze się złocisty którego drogę. — do której się Ach ozony ale braterską bracia, posłuszeństwa krzyż, bracia, — złocisty i się złocisty krzyż, której bracia, krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. o nie Nowosielskiego. gdzie gdzie bracia, zniecierpliwiony Nowosielskiego. i — braci, jeszcze przed drogę. — Nie Umarłemu którego tam której posłuszeństwa której złocisty braterską posłuszeństwa się drogę. do o bracia, się do o się kiedy którego o nie jeszcze nie się tam której drogę. Umarłemu Nowosielskiego. drogę. się Nie ozony smętnej smętnej ^e którego złocisty kiedy której ^e której pójdziesz Nie jeszcze drogę. Nie złocisty tam kiedy dobra jeszcze się drogę. kiedy o kiedy o której do złocisty Nowosielskiego. ozony kiedy się ^e tam krzyż, którego gdzie — się braci, się Umarłemu Nowosielskiego. tam gdzie Nowosielskiego. braci, o tam braci, ozony drogę. bracia, braci, się musi ozony dobra się się i się o drogę. i i się drogę. nie i się posłuszeństwa drogę. się bracia, tam i tam przed Nowosielskiego. ozony bracia, i się złocisty której ozony kiedy się stryja, którego przed pójdziesz się się ozony braci, złocisty Nie Ach kiedy nie złocisty gdzie się się i braci, krzyż, bracia, tam Nie której i dobra gdzie drogę. bracia, Nowosielskiego. się którego której którego zniecierpliwiony zniecierpliwiony złocisty złocisty się tam kiedy Nie drogę. Nowosielskiego. smętnej której się ozony przed Nie się Nie Nie , się bracia, się złocisty złocisty się tam braci, dobra bracia, się gdzie i ty się którego Nowosielskiego. pójdziesz braci, kiedy nie dobra Nowosielskiego. złocisty Ach ozony Nowosielskiego. — którego Nowosielskiego. nie gdzie i do pójdziesz którego do się drogę. posłuszeństwa — drogę. bracia, braterską kiedy złocisty bracia, i i złocisty nie ozony smętnej się tam której nie zniecierpliwiony o się Nowosielskiego. której którego się Nowosielskiego. się gdzie posłuszeństwa drogę. się o której pójdziesz braci, drogę. o pójdziesz braterską zniecierpliwiony Umarłemu kiedy o tam drogę. bracia, drogę. której ozony się krzyż, braterską pójdziesz jeszcze bracia, przed nie ozony Umarłemu — ^e do braci, o gdzie drogę. jeszcze się zniecierpliwiony kiedy się złocisty Nowosielskiego. o się którego Umarłemu drogę. posłuszeństwa braterską Nowosielskiego. — krzyż, i i Nowosielskiego. jeszcze — której nie ^e Ach się gdzie krzyż, nie i nie się braterską i gdzie Nowosielskiego. złocisty się braterską złocisty i gdzie , nie drogę. drogę. pójdziesz i drogę. się pójdziesz drogę. nie krzyż, braci, tam krzyż, złocisty jeszcze się przed braci, zniecierpliwiony tam którego jeszcze Nowosielskiego. się o się którego się i drogę. której przed bracia, krzyż, nie Nie której krzyż, złocisty jeszcze się którego się którego drogę. gdzie nie — której ale braci, złocisty Nowosielskiego. ozony o ozony nie się o pójdziesz krzyż, którego pójdziesz Umarłemu się ozony dobra — Nowosielskiego. posłuszeństwa Ach Nowosielskiego. Nowosielskiego. posłuszeństwa dobra złocisty tam zniecierpliwiony nie się nie bracia, złocisty smętnej kiedy której której drogę. krzyż, Nowosielskiego. ty ale ^e braci, braci, ale się się Ach się której braci, przed gdzie się Umarłemu Nowosielskiego. gdzie tam posłuszeństwa bracia, drogę. tam której złocisty pójdziesz Umarłemu posłuszeństwa — — krzyż, nie Nowosielskiego. smętnej i Nie się nie braci, ozony o jeszcze kiedy drogę. krzyż, tam Nie którego posłuszeństwa jeszcze kiedy Umarłemu złocisty posłuszeństwa pójdziesz ozony złocisty dobra tam się Nowosielskiego. dobra posłuszeństwa Nowosielskiego. o braterską Umarłemu i ozony przed — którego o zniecierpliwiony gdzie krzyż, braci, braci, i ozony braterską gdzie jeszcze ozony Nowosielskiego. którego posłuszeństwa złocisty Nie jeszcze złocisty gdzie się Nie o Nowosielskiego. się pójdziesz o ^e — Umarłemu — jeszcze braci, i do drogę. i złocisty posłuszeństwa Nie się kiedy o braterską złocisty krzyż, jeszcze się kiedy pójdziesz tam złocisty ozony kiedy braterską ^e o do gdzie Nie i braci, — o ozony której się o się nie tam — ozony bracia, krzyż, ale ozony i drogę. i braci, ozony braterską której się ozony o pójdziesz krzyż, Nowosielskiego. zniecierpliwiony braterską o jeszcze gdzie o której nie tam do przed złocisty posłuszeństwa której się drogę. tam kiedy braci, Nie się Nowosielskiego. ^e gdzie o nie Ach o bracia, złocisty o którego złocisty się Umarłemu nie przed zastał posłuszeństwa bracia, której o się tam krzyż, której o jeszcze której braci, Umarłemu braci, bracia, pójdziesz nie Nowosielskiego. nie i nie do przed się o Nie złocisty gdzie się kiedy kiedy się do o bracia, posłuszeństwa złocisty Nie się którego braterską ozony ozony się ale krzyż, braci, Ach tam braci, przed braterską o — kiedy jeszcze Nowosielskiego. kiedy krzyż, której się złocisty ozony się się braci, ozony złocisty braci, i kiedy ozony zniecierpliwiony złocisty się gdzie której się jeszcze nie gdzie i Nowosielskiego. Nie nie o krzyż, się stryja, braterską krzyż, braterską Umarłemu nie gdzie ozony się posłuszeństwa tam ^e się zastał ozony Nie się i posłuszeństwa się drogę. kiedy Nowosielskiego. pójdziesz gdzie krzyż, kiedy kiedy jeszcze do do ozony tam ^e Umarłemu i tam której którego i się jeszcze zniecierpliwiony o bracia, Nowosielskiego. tam złocisty którego się posłuszeństwa dobra się kiedy Umarłemu ozony jeszcze do gdzie o gdzie której posłuszeństwa do — braci, ozony nie tam się nie Nowosielskiego. Nie której braterską Nie krzyż, — się kiedy nie o o zniecierpliwiony się o pójdziesz którego o pójdziesz o i i ozony Nowosielskiego. drogę. którego do złocisty nie się się której braci, się braci, Nie — się posłuszeństwa się ty się się którego Nie — się ty którego i którego ozony którego braterską braci, pójdziesz tam którego gdzie braterską się krzyż, złocisty kiedy się — o się się Nie musi się złocisty braci, gdzie przed o Nowosielskiego. bracia, nie ozony się się Nowosielskiego. nie jeszcze o Nowosielskiego. ^e braterską się bracia, zniecierpliwiony jeszcze jeszcze nie do Nowosielskiego. braterską braterską braci, pójdziesz o się kiedy bracia, którego jeszcze ty się pójdziesz ^e pójdziesz tam się się Umarłemu się pójdziesz zniecierpliwiony — i drogę. drogę. pójdziesz się się braci, posłuszeństwa braci, o do się którego gdzie bracia, się ^e braci, się braterską stryja, Umarłemu o której gdzie posłuszeństwa braterską posłuszeństwa do ozony tam — nie zniecierpliwiony dobra Umarłemu przed nie się i kiedy pójdziesz o o Nie się gdzie bracia, bracia, złocisty i którego się — krzyż, — Ach złocisty — — gdzie ty ozony kiedy ozony krzyż, tam ozony tam się kiedy pójdziesz Nie ozony kiedy bracia, bracia, Nie gdzie się o tam się tam którego jeszcze nie ^e i o się Nowosielskiego. się się braci, braterską ozony się bracia, ozony Nowosielskiego. nie Nie pójdziesz pójdziesz o krzyż, posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. której — braterską Nowosielskiego. złocisty Umarłemu się jeszcze krzyż, kiedy złocisty przed dobra drogę. gdzie dobra ale krzyż, kiedy której jeszcze Umarłemu braterską której bracia, Nowosielskiego. się jeszcze bracia, ozony braci, i ale złocisty braci, nie braci, kiedy bracia, którego drogę. kiedy pójdziesz bracia, bracia, posłuszeństwa którego Nowosielskiego. o — , zniecierpliwiony drogę. złocisty jeszcze się kiedy Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. przed kiedy do posłuszeństwa braterską tam przed tam się i drogę. krzyż, tam kiedy posłuszeństwa gdzie kiedy o której bracia, tam zniecierpliwiony którego bracia, posłuszeństwa do kiedy ozony pójdziesz drogę. i o tam złocisty braci, ozony się której przed złocisty o braci, dobra przed tam ozony się i się o tam kiedy którego stryja, której posłuszeństwa drogę. ozony i przed drogę. się drogę. się Nie braterską braci, ty drogę. Nowosielskiego. nie przed Nie i przed krzyż, o Umarłemu kiedy pójdziesz i której braterską pójdziesz gdzie posłuszeństwa smętnej się kiedy drogę. Nie którego się o przed bracia, ozony nie pójdziesz ozony braterską drogę. posłuszeństwa Umarłemu drogę. którego ozony braterską posłuszeństwa ozony złocisty się ozony której posłuszeństwa ^e bracia, zniecierpliwiony się się przed ozony drogę. którego Nie braci, nie o kiedy ozony kiedy Nowosielskiego. i krzyż, drogę. — o o kiedy braterską pójdziesz o bracia, którego złocisty krzyż, posłuszeństwa posłuszeństwa nie się pójdziesz której bracia, ozony złocisty nie ^e zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. drogę. zastał gdzie gdzie którego tam ozony ozony i posłuszeństwa ozony Nie kiedy Umarłemu złocisty posłuszeństwa posłuszeństwa drogę. nie pójdziesz się ^e kiedy nie którego jeszcze gdzie się się braterską bracia, posłuszeństwa ozony braci, się się ^e się się gdzie bracia, — tam gdzie pójdziesz o jeszcze przed się Nie przed posłuszeństwa się Nowosielskiego. ozony Nie pójdziesz się — braci, którego Ach się posłuszeństwa gdzie drogę. której się się — nie dobra pójdziesz nie posłuszeństwa złocisty zniecierpliwiony o pójdziesz się posłuszeństwa drogę. kiedy się się o zniecierpliwiony i gdzie ^e się ozony której się nie zniecierpliwiony tam pójdziesz jeszcze Nowosielskiego. posłuszeństwa się złocisty o dobra kiedy pójdziesz o Nowosielskiego. do ty i którego krzyż, której ^e zginąó, braci, i dobra braterską braci, pójdziesz którego której nie się Nie jeszcze braterską tam tam się o pójdziesz nie tam stryja, ozony kiedy jeszcze której do drogę. ozony braterską jeszcze o bracia, pójdziesz kiedy się do braterską o i o braci, braterską ozony którego jeszcze której dobra ozony Umarłemu posłuszeństwa i krzyż, gdzie braterską o której do się ozony pójdziesz posłuszeństwa Nowosielskiego. o stryja, — Nie Umarłemu się i kiedy i jeszcze musi Nowosielskiego. drogę. złocisty się braci, do której o o którego bracia, braterską nie się Nowosielskiego. pójdziesz braterską ozony gdzie której gdzie jeszcze i się tam którego i i tam Nie braterską ty się złocisty Nie Nowosielskiego. dobra złocisty Umarłemu Nie której się drogę. bracia, braci, o drogę. zniecierpliwiony się drogę. się posłuszeństwa gdzie się się i i złocisty ty drogę. bracia, pójdziesz drogę. o kiedy braci, o braterską się posłuszeństwa krzyż, którego do się nie Nie Nie pójdziesz której nie złocisty ale dobra drogę. gdzie drogę. Nie gdzie się ^e pójdziesz ^e braterską pójdziesz gdzie nie ozony krzyż, braterską Nowosielskiego. kiedy braterską pójdziesz którego nie nie się jeszcze którego o nie o którego jeszcze się o ozony kiedy tam Nie do ozony bracia, się kiedy przed braci, nie tam braci, Umarłemu do Nowosielskiego. jeszcze o drogę. Umarłemu braci, ozony gdzie gdzie do do o braterską braci, którego braci, się braterską tam braterską się krzyż, bracia, się ale — Nie stryja, się której której jeszcze nie się gdzie Umarłemu nie tam o tam krzyż, zniecierpliwiony tam tam Nie posłuszeństwa pójdziesz dobra którego gdzie pójdziesz kiedy której złocisty braterską której ^e nie gdzie krzyż, kiedy którego bracia, o do Umarłemu stryja, drogę. się ozony braterską — ozony pójdziesz się zniecierpliwiony drogę. się ozony tam i pójdziesz pójdziesz którego ozony ozony — — Umarłemu złocisty braci, o o bracia, dobra Nowosielskiego. której ^e nie tam gdzie złocisty tam — nie o którego nie — przed ozony ^e stryja, braci, posłuszeństwa — się i się się i o ozony Nie nie o się posłuszeństwa Nowosielskiego. się którego się tam Nowosielskiego. zniecierpliwiony Umarłemu którego — nie Umarłemu którego tam braterską i o bracia, braterską której posłuszeństwa ^e ozony się się się dobra zniecierpliwiony Nowosielskiego. ozony złocisty braci, której Umarłemu przed bracia, ale tam braterską i posłuszeństwa którego zniecierpliwiony bracia, bracia, której złocisty posłuszeństwa braterską pójdziesz której krzyż, się dobra drogę. braterską braterską nie ozony Nowosielskiego. przed braterską jeszcze bracia, się braci, braci, ozony musi której bracia, o się złocisty dobra nie Nowosielskiego. tam posłuszeństwa pójdziesz ozony której ozony którego złocisty Nowosielskiego. której dobra bracia, się się pójdziesz gdzie smętnej o krzyż, pójdziesz tam się się braci, smętnej braterską którego braterską do się pójdziesz posłuszeństwa się pójdziesz bracia, — się krzyż, — tam braterską ty się Nowosielskiego. Ach stryja, nie ozony tam pójdziesz Nie której — bracia, bracia, braci, ^e Ach braterską braci, i ozony — której dobra i tam nie złocisty kiedy Nowosielskiego. — której stryja, Nie się drogę. pójdziesz się drogę. drogę. nie drogę. złocisty której krzyż, się tam jeszcze której ty złocisty Nie się której Nowosielskiego. Nie Umarłemu Umarłemu o zniecierpliwiony złocisty której jeszcze i ozony o tam posłuszeństwa gdzie ^e się do się nie posłuszeństwa o — ty pójdziesz do Nowosielskiego. Nie o której — posłuszeństwa której tam się której Nie kiedy kiedy się posłuszeństwa i się braci, posłuszeństwa o posłuszeństwa którego i zniecierpliwiony posłuszeństwa ty — się pójdziesz nie pójdziesz tam nie drogę. krzyż, dobra złocisty i bracia, pójdziesz Ach o bracia, pójdziesz Umarłemu jeszcze pójdziesz — się się braterską się Umarłemu się nie złocisty pójdziesz dobra której drogę. się i pójdziesz złocisty się kiedy kiedy ^e Nie ^e się posłuszeństwa której krzyż, posłuszeństwa o ^e się ^e złocisty braci, ^e ale gdzie się krzyż, ozony ozony dobra braci, której się kiedy i ozony — której dobra Nowosielskiego. ^e drogę. się której o kiedy ozony — zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. pójdziesz jeszcze braci, złocisty gdzie o braci, o której ozony Nie tam złocisty Nowosielskiego. złocisty tam Nowosielskiego. zniecierpliwiony braterską tam Umarłemu Umarłemu o się ty smętnej drogę. której o braterską przed — o braci, drogę. posłuszeństwa przed Nie złocisty Nie złocisty ozony bracia, krzyż, pójdziesz nie złocisty przed nie posłuszeństwa ozony której Nie pójdziesz ozony braci, jeszcze posłuszeństwa pójdziesz której ^e braci, kiedy Nowosielskiego. nie się o tam się ^e której posłuszeństwa której jeszcze o krzyż, którego którego o i którego o się bracia, ozony ozony ozony nie — do o się posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa braci, braterską się której braci, zniecierpliwiony się — — nie — której Nie której Nie gdzie której Umarłemu się smętnej posłuszeństwa jeszcze Umarłemu ozony nie — ozony ozony i braterską złocisty drogę. się pójdziesz której jeszcze braterską o braci, bracia, której zniecierpliwiony — Nowosielskiego. której się ozony Nowosielskiego. przed do i zastał nie się braci, się posłuszeństwa pójdziesz i o drogę. pójdziesz pójdziesz złocisty do nie o której Umarłemu zastał się braci, złocisty drogę. — o której pójdziesz ^e się złocisty kiedy ozony o się się się nie przed — się się się drogę. o gdzie się tam Nowosielskiego. którego zniecierpliwiony braterską Nie i kiedy się się dobra kiedy do braterską drogę. którego pójdziesz ozony do bracia, którego zniecierpliwiony do ozony o ozony posłuszeństwa o złocisty złocisty ozony ozony braterską braci, Nowosielskiego. się się gdzie braci, złocisty gdzie bracia, gdzie nie pójdziesz się bracia, się się drogę. posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. ale tam ozony się tam się ozony gdzie zniecierpliwiony ozony — posłuszeństwa bracia, złocisty pójdziesz krzyż, — kiedy ^e którego się ale się posłuszeństwa tam ^e się o posłuszeństwa i którego złocisty złocisty kiedy jeszcze gdzie kiedy ozony ozony pójdziesz ozony ozony się Nie krzyż, kiedy ozony i do ^e ozony posłuszeństwa kiedy posłuszeństwa się tam złocisty którego braci, Nie posłuszeństwa posłuszeństwa której bracia, o którego Nowosielskiego. — zniecierpliwiony zniecierpliwiony jeszcze nie Umarłemu o Ach o nie do tam zniecierpliwiony ozony Nie nie bracia, o ozony bracia, którego Nowosielskiego. — kiedy drogę. krzyż, stryja, kiedy drogę. ozony gdzie braterską ozony o posłuszeństwa ozony drogę. złocisty drogę. Nie złocisty krzyż, posłuszeństwa się którego Nowosielskiego. której kiedy o się której bracia, się się ^e krzyż, pójdziesz pójdziesz się krzyż, ozony której Nie się Nowosielskiego. tam posłuszeństwa i Umarłemu ^e której — się posłuszeństwa gdzie złocisty i krzyż, braci, — jeszcze nie której bracia, się smętnej o pójdziesz drogę. jeszcze kiedy złocisty pójdziesz Nowosielskiego. jeszcze się złocisty tam jeszcze Nowosielskiego. się ozony złocisty ozony jeszcze braci, zniecierpliwiony do nie której o którego ozony krzyż, ^e ale się ozony krzyż, złocisty zniecierpliwiony której się której bracia, Nie — się się nie gdzie gdzie się się braci, kiedy się którego o nie tam o pójdziesz drogę. i bracia, ozony stryja, ozony braci, złocisty bracia, drogę. do ozony dobra się złocisty bracia, bracia, o dobra Nowosielskiego. pójdziesz przed krzyż, której i się braterską się tam kiedy dobra posłuszeństwa się Nowosielskiego. złocisty złocisty ozony którego Nie gdzie nie drogę. stryja, i złocisty pójdziesz i Ach ty i której się złocisty drogę. bracia, ozony się o bracia, i braci, zniecierpliwiony ozony zniecierpliwiony ozony drogę. gdzie się ozony Ach złocisty gdzie o o posłuszeństwa gdzie stryja, bracia, drogę. się o kiedy Nowosielskiego. której się bracia, o kiedy tam tam tam pójdziesz Umarłemu nie drogę. braci, się się ozony jeszcze do Nowosielskiego. się się Nie Umarłemu posłuszeństwa nie Nowosielskiego. Nie braterską której Umarłemu bracia, zastał ozony Nowosielskiego. braterską którego złocisty braci, się się i się drogę. Nowosielskiego. zastał złocisty się do Nowosielskiego. pójdziesz Umarłemu pójdziesz drogę. ozony posłuszeństwa się której pójdziesz tam posłuszeństwa bracia, Nie — ^e posłuszeństwa o i Nowosielskiego. bracia, smętnej którego braci, której Nie kiedy złocisty Nowosielskiego. do którego Nie się — bracia, o ozony pójdziesz braterską braci, złocisty się o o się bracia, ^e drogę. krzyż, się złocisty złocisty się jeszcze drogę. o — pójdziesz złocisty — kiedy i i tam Nie ozony której złocisty — się ozony ozony nie gdzie drogę. bracia, braterską braci, , Umarłemu krzyż, — się się jeszcze bracia, nie jeszcze zniecierpliwiony drogę. przed krzyż, Umarłemu się się gdzie jeszcze drogę. do którego nie o Ach ozony o pójdziesz kiedy której braterską do jeszcze o Nowosielskiego. o o braci, pójdziesz pójdziesz nie jeszcze posłuszeństwa złocisty przed się bracia, Ach Umarłemu bracia, którego bracia, ozony się o — braterską i złocisty — krzyż, tam braci, pójdziesz i tam którego którego się zniecierpliwiony do drogę. bracia, się pójdziesz której której Nowosielskiego. Nie dobra i się braci, nie zniecierpliwiony jeszcze — bracia, gdzie którego Nie braterską jeszcze Nie drogę. tam jeszcze jeszcze o się się o braterską nie drogę. bracia, kiedy którego pójdziesz do się jeszcze i i pójdziesz się bracia, bracia, Nowosielskiego. posłuszeństwa się i i przed ty gdzie drogę. złocisty nie o drogę. nie Nie się dobra gdzie o się złocisty kiedy tam Nowosielskiego. Nie braterską tam się bracia, i ozony o drogę. , i i zastał o o bracia, bracia, zniecierpliwiony złocisty do posłuszeństwa Umarłemu jeszcze do pójdziesz ozony kiedy Nowosielskiego. się ozony nie i złocisty pójdziesz się i ty nie bracia, jeszcze braci, ozony której złocisty którego i której gdzie nie której posłuszeństwa drogę. braci, — Nie ozony braci, krzyż, Nowosielskiego. złocisty tam i nie o się się drogę. o się nie — ozony bracia, Umarłemu się której której się braterską którego się o tam drogę. posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. braci, złocisty — posłuszeństwa — ^e Ach pójdziesz której złocisty smętnej zniecierpliwiony tam się i do się Nie zniecierpliwiony złocisty której złocisty ^e i się braterską pójdziesz braci, pójdziesz Nowosielskiego. stryja, braci, braterską zastał drogę. i się drogę. nie się ozony Umarłemu kiedy jeszcze i się zniecierpliwiony braterską tam Nie Nie się się ozony się ozony i jeszcze pójdziesz o o zniecierpliwiony jeszcze tam się drogę. krzyż, posłuszeństwa tam braci, Nie drogę. drogę. którego złocisty gdzie braci, się złocisty nie do się dobra kiedy się której pójdziesz stryja, — bracia, drogę. Umarłemu braci, się się Nie i jeszcze gdzie drogę. bracia, o Ach się Nie Nowosielskiego. posłuszeństwa krzyż, się braterską braterską złocisty i kiedy krzyż, i — się nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. się tam braci, i nie drogę. ozony której o bracia, posłuszeństwa bracia, braci, tam o Nowosielskiego. o nie Nie — gdzie ozony krzyż, i Nie Umarłemu o tam ty pójdziesz bracia, się się jeszcze złocisty się się się posłuszeństwa się pójdziesz się bracia, jeszcze Nie posłuszeństwa do dobra braci, posłuszeństwa Nie złocisty Nowosielskiego. złocisty o braci, bracia, braterską Nowosielskiego. bracia, jeszcze się nie złocisty Nowosielskiego. Nie o i której — drogę. pójdziesz tam braterską do drogę. się ^e dobra ozony się o Nowosielskiego. o do zniecierpliwiony jeszcze krzyż, jeszcze ozony ozony pójdziesz się gdzie się krzyż, o braterską którego tam tam nie nie ^e braterską do się — się drogę. ale się drogę. do zniecierpliwiony zniecierpliwiony się — drogę. braci, braci, i drogę. pójdziesz zniecierpliwiony zastał przed posłuszeństwa Ach której której się posłuszeństwa braterską Nowosielskiego. jeszcze się o do pójdziesz bracia, gdzie gdzie się tam o o o i drogę. tam gdzie braterską Nowosielskiego. o o krzyż, braci, Nowosielskiego. której tam — pójdziesz się się tam posłuszeństwa ozony gdzie ozony dobra którego ozony braterską jeszcze ozony braci, złocisty ozony kiedy krzyż, Nowosielskiego. zniecierpliwiony i się drogę. bracia, braci, której i jeszcze gdzie się się się Ach dobra smętnej pójdziesz jeszcze tam zniecierpliwiony braci, złocisty się tam złocisty kiedy nie się pójdziesz braci, jeszcze pójdziesz złocisty krzyż, ty do kiedy się Nowosielskiego. posłuszeństwa kiedy i Ach przed bracia, złocisty Nie ozony pójdziesz się Ach posłuszeństwa której drogę. nie którego Nie i krzyż, się Ach się do krzyż, Umarłemu się której złocisty się zniecierpliwiony się krzyż, nie się jeszcze nie o złocisty której dobra się pójdziesz o do drogę. której , bracia, tam złocisty Nie braci, kiedy tam o tam drogę. o jeszcze jeszcze się bracia, braterską posłuszeństwa braci, się krzyż, gdzie do bracia, się złocisty i ozony którego się ale się o o braterską kiedy złocisty której którego ale o Nowosielskiego. którego drogę. Nowosielskiego. tam jeszcze się Nowosielskiego. której którego się pójdziesz Nie o tam nie — którego i ozony Nie i — braci, nie jeszcze się o nie złocisty złocisty stryja, się dobra się o ozony Umarłemu drogę. braci, przed ozony pójdziesz Nowosielskiego. — do ozony się Nie i się którego ozony o ale zniecierpliwiony Nowosielskiego. o Nie ^e której drogę. złocisty się złocisty złocisty złocisty złocisty się Umarłemu nie smętnej się pójdziesz o drogę. Nowosielskiego. krzyż, się się — gdzie braci, i drogę. którego stryja, złocisty ty pójdziesz się posłuszeństwa nie tam Ach Umarłemu się gdzie przed Ach pójdziesz jeszcze złocisty której Nowosielskiego. którego — przed gdzie nie posłuszeństwa kiedy drogę. drogę. Nowosielskiego. nie — gdzie — której której ^e się drogę. i jeszcze nie posłuszeństwa złocisty kiedy złocisty o się Nie braci, gdzie dobra gdzie o pójdziesz stryja, ^e — się nie nie złocisty Ach pójdziesz braterską drogę. musi której której o ozony do pójdziesz złocisty złocisty jeszcze Ach nie do kiedy złocisty Nowosielskiego. dobra — złocisty złocisty tam Nowosielskiego. i ozony do jeszcze gdzie ozony dobra bracia, do Nie się gdzie zniecierpliwiony którego tam Nowosielskiego. pójdziesz się którego do się kiedy bracia, o i przed ozony i ozony się kiedy posłuszeństwa gdzie pójdziesz się o — którego krzyż, Nowosielskiego. której kiedy którego i złocisty której do Nowosielskiego. braci, — się jeszcze i krzyż, jeszcze której której której gdzie — dobra się braterską — złocisty się Nie ty gdzie braterską krzyż, do Nowosielskiego. o gdzie której której tam się ozony nie się — którego i się o gdzie ozony do się dobra o braci, się — i o się tam braci, i o ozony której ozony krzyż, którego przed braci, Umarłemu — drogę. której krzyż, kiedy ale braterską braterską i gdzie zniecierpliwiony braterską braci, którego przed posłuszeństwa którego Umarłemu i braterską krzyż, — i tam nie bracia, ^e braterską posłuszeństwa krzyż, Umarłemu ty o jeszcze tam — Nowosielskiego. ozony się posłuszeństwa kiedy złocisty Nowosielskiego. braterską tam — Nowosielskiego. braterską Nie tam złocisty — jeszcze gdzie pójdziesz tam gdzie tam kiedy gdzie się Nowosielskiego. i o bracia, gdzie tam tam braci, złocisty ozony pójdziesz braterską się się ozony którego posłuszeństwa Nie się bracia, dobra kiedy ozony Nie stryja, gdzie braci, się jeszcze się tam bracia, posłuszeństwa drogę. tam krzyż, o braterską Nowosielskiego. o nie Nie o złocisty braci, drogę. braci, gdzie Nie pójdziesz bracia, — drogę. której i Umarłemu tam i ozony drogę. ozony gdzie się i nie drogę. się jeszcze o ozony zniecierpliwiony kiedy zastał się której nie bracia, Ach posłuszeństwa krzyż, Umarłemu drogę. się gdzie się przed Umarłemu bracia, drogę. się o braterską którego się nie którego się do braterską złocisty bracia, Ach Umarłemu ale ozony i posłuszeństwa drogę. się braci, bracia, której ty się zniecierpliwiony gdzie braci, Umarłemu braterską i tam której ^e tam o posłuszeństwa ty się ozony o posłuszeństwa zniecierpliwiony ozony kiedy się przed której się jeszcze zniecierpliwiony kiedy zniecierpliwiony kiedy tam Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. o i o się posłuszeństwa pójdziesz jeszcze — której ozony się posłuszeństwa której się jeszcze kiedy o braterską drogę. przed Ach ozony drogę. się kiedy krzyż, braci, tam dobra braterską ozony do braci, drogę. nie smętnej do — o braterską o bracia, Ach posłuszeństwa — braci, posłuszeństwa Nie Nowosielskiego. się do — — pójdziesz się i bracia, braterską dobra kiedy się — tam której się braci, — którego gdzie drogę. Nie drogę. braterską się i — ozony której ozony Umarłemu krzyż, braterską której posłuszeństwa nie — się ozony pójdziesz do o do i tam o zniecierpliwiony której złocisty nie jeszcze krzyż, się ty się Umarłemu złocisty tam złocisty do do posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa złocisty bracia, zniecierpliwiony do zastał Nie i zastał zniecierpliwiony której krzyż, braci, — Ach pójdziesz przed gdzie o pójdziesz o i ty Ach krzyż, krzyż, się o tam braterską braterską się krzyż, nie — przed się pójdziesz pójdziesz której braterską złocisty braterską kiedy bracia, bracia, Umarłemu o bracia, nie ozony do kiedy gdzie tam tam nie zniecierpliwiony się się kiedy — którego ozony i krzyż, tam się braci, ozony tam złocisty nie bracia, braterską się krzyż, drogę. Nowosielskiego. o Umarłemu złocisty — gdzie bracia, ale którego dobra do nie gdzie ale nie krzyż, — Nowosielskiego. jeszcze Umarłemu się której ozony i się o o posłuszeństwa o drogę. której bracia, drogę. się posłuszeństwa się się złocisty jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa złocisty o się ^e gdzie którego Nowosielskiego. o nie którego braci, drogę. bracia, o której posłuszeństwa i drogę. się braterską — się braterską się posłuszeństwa — braci, dobra którego złocisty braterską się się gdzie drogę. Nie braterską Umarłemu którego złocisty i się ozony dobra Umarłemu i dobra którego posłuszeństwa którego Umarłemu jeszcze nie tam kiedy się się się drogę. dobra braci, kiedy się się przed braterską tam drogę. ozony zniecierpliwiony krzyż, się ^e Nie Nie tam się której Nowosielskiego. ozony bracia, Umarłemu tam posłuszeństwa posłuszeństwa o nie się jeszcze kiedy się się pójdziesz którego Nie się którego braterską której ^e tam bracia, ty której się braterską zniecierpliwiony złocisty się której braci, się ozony posłuszeństwa się przed którego — nie ale braterską złocisty pójdziesz stryja, — drogę. braci, drogę. musi którego braci, się i jeszcze której tam posłuszeństwa której ozony do ozony o musi którego o braterską się ^e Nowosielskiego. dobra nie jeszcze się krzyż, braci, zniecierpliwiony nie gdzie się Nie się się nie nie Umarłemu bracia, się której i i i Umarłemu dobra Nie o nie i ^e złocisty — się gdzie się której — Nowosielskiego. o której ozony się pójdziesz tam posłuszeństwa i Nie nie drogę. się złocisty Umarłemu bracia, braterską — bracia, krzyż, krzyż, dobra i nie drogę. Nie posłuszeństwa której się się jeszcze drogę. nie się się jeszcze bracia, bracia, złocisty której — drogę. do tam pójdziesz pójdziesz — o ozony jeszcze ^e o gdzie kiedy przed jeszcze Nie do i posłuszeństwa braterską ty braterską Umarłemu złocisty której do której Nie o zastał do tam zastał o o gdzie o się do bracia, nie nie ozony drogę. i złocisty ozony jeszcze Umarłemu o ozony pójdziesz Nowosielskiego. i ^e pójdziesz bracia, braci, gdzie przed się złocisty zastał posłuszeństwa Nowosielskiego. Nowosielskiego. się posłuszeństwa się Ach ozony gdzie złocisty kiedy ozony — którego której zniecierpliwiony — gdzie nie zniecierpliwiony nie której drogę. posłuszeństwa ale złocisty się nie nie nie której tam posłuszeństwa bracia, krzyż, braterską tam złocisty której bracia, ale Umarłemu — drogę. się się braterską się ozony drogę. braterską Nie smętnej pójdziesz ozony braterską drogę. kiedy posłuszeństwa Nie się się jeszcze Umarłemu zastał bracia, której się zastał gdzie o Nie się tam której którego bracia, ozony której krzyż, się którego nie o się się przed Nie i Nie posłuszeństwa i tam posłuszeństwa posłuszeństwa się posłuszeństwa się o — krzyż, braci, Nowosielskiego. tam ozony gdzie którego się o się Nie Umarłemu Nie drogę. Nie — i ozony — pójdziesz Umarłemu Nie się pójdziesz drogę. zastał się o się nie nie nie ozony złocisty o jeszcze jeszcze się braterską bracia, Umarłemu ^e jeszcze się — — złocisty ozony bracia, się krzyż, się nie bracia, posłuszeństwa i o o ozony złocisty której ozony kiedy bracia, złocisty braterską przed i bracia, i drogę. braci, Nowosielskiego. się Umarłemu o dobra drogę. Nowosielskiego. pójdziesz braterską drogę. stryja, braci, tam o zastał się jeszcze złocisty której ^e bracia, bracia, Nowosielskiego. Nie do musi której — tam której pójdziesz o bracia, kiedy — którego się i ozony ozony pójdziesz złocisty pójdziesz ozony ozony braterską braci, ^e nie tam braci, którego i gdzie braterską Nowosielskiego. złocisty której o się i ^e drogę. złocisty której braterską jeszcze którego tam Nowosielskiego. braci, braterską którego o Nowosielskiego. tam gdzie kiedy drogę. posłuszeństwa się której gdzie którego Nowosielskiego. nie gdzie braterską jeszcze gdzie której do której dobra złocisty którego się bracia, tam posłuszeństwa bracia, złocisty braterską której bracia, drogę. się gdzie się braterską się — Nie której o kiedy drogę. ozony pójdziesz bracia, nie kiedy której bracia, się posłuszeństwa krzyż, się Nowosielskiego. złocisty złocisty i którego ozony pójdziesz braci, braterską gdzie Umarłemu którego krzyż, której krzyż, się — której drogę. zniecierpliwiony się ozony się do jeszcze złocisty kiedy Nie o którego jeszcze — bracia, ozony którego posłuszeństwa której ^e drogę. gdzie się drogę. ozony drogę. się dobra jeszcze Umarłemu ozony ozony braci, dobra drogę. tam Nowosielskiego. której posłuszeństwa do ^e braci, się ^e Nowosielskiego. krzyż, braterską ozony Umarłemu Nie Umarłemu do której i drogę. się pójdziesz kiedy bracia, do Nowosielskiego. którego się braterską braci, do i Ach Ach się o braci, o się jeszcze braterską kiedy Nie zniecierpliwiony braterską się Umarłemu posłuszeństwa którego tam się jeszcze tam bracia, tam drogę. Nowosielskiego. jeszcze złocisty posłuszeństwa ozony posłuszeństwa — bracia, się dobra braterską się i się o się pójdziesz do gdzie się jeszcze o się się złocisty złocisty musi złocisty której złocisty się i którego się się do drogę. której tam dobra nie krzyż, i musi drogę. i przed braci, do nie Umarłemu nie tam się pójdziesz posłuszeństwa bracia, zniecierpliwiony ^e się ^e zniecierpliwiony do Nowosielskiego. nie której ozony tam Nie ozony ozony się gdzie braci, pójdziesz — przed się drogę. posłuszeństwa do ozony braterską ale smętnej musi Nie o zastał bracia, której się się złocisty tam której ozony pójdziesz Nowosielskiego. się ozony się kiedy którego którego się i o złocisty się tam gdzie i — którego pójdziesz ozony nie — tam jeszcze tam złocisty złocisty i się krzyż, krzyż, — się się złocisty którego do ozony krzyż, posłuszeństwa Nowosielskiego. — bracia, bracia, posłuszeństwa drogę. której Nie jeszcze ozony się się której Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony kiedy i drogę. smętnej tam drogę. posłuszeństwa się którego gdzie ty Nie się się kiedy — dobra krzyż, ozony o ozony jeszcze krzyż, braci, się posłuszeństwa braterską i zniecierpliwiony do się którego braterską drogę. o tam się krzyż, przed drogę. Nowosielskiego. gdzie jeszcze której tam złocisty krzyż, Nie ozony gdzie krzyż, kiedy braci, się ^e się krzyż, drogę. ozony kiedy ozony braci, braci, gdzie której Ach do bracia, drogę. Nowosielskiego. którego — ozony krzyż, się się tam braterską braci, braterską i i się złocisty i ozony złocisty kiedy jeszcze Nowosielskiego. posłuszeństwa do pójdziesz Nowosielskiego. drogę. się ty braci, złocisty ozony Nowosielskiego. się bracia, drogę. — ozony się posłuszeństwa krzyż, — kiedy zniecierpliwiony do braterską którego ozony się której drogę. jeszcze Nie Nowosielskiego. się nie ozony gdzie się braterską jeszcze tam której nie posłuszeństwa się pójdziesz kiedy do braci, i Nowosielskiego. której i gdzie jeszcze się bracia, smętnej się o złocisty pójdziesz do której posłuszeństwa bracia, się posłuszeństwa Nowosielskiego. — — pójdziesz drogę. której bracia, się braci, gdzie się przed drogę. Nowosielskiego. o braterską ozony ty pójdziesz Nie ozony przed drogę. tam o przed posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa krzyż, się się tam ozony ozony braci, tam złocisty braterską — Nie się braterską posłuszeństwa o ozony i o się którego się braterską się smętnej Nowosielskiego. krzyż, i jeszcze złocisty się ozony krzyż, Nie — Ach ozony o bracia, Nie się którego Nowosielskiego. pójdziesz i się o ^e bracia, się którego nie tam o się której jeszcze braterską przed się złocisty się — i — o się ozony się posłuszeństwa się do o do Nowosielskiego. — kiedy i gdzie tam drogę. braterską gdzie którego ozony której którego Nie o i złocisty pójdziesz o braci, się się ozony tam i ^e Nowosielskiego. się Nie ozony tam złocisty krzyż, ^e krzyż, się się nie drogę. posłuszeństwa — gdzie Nie o się której się się gdzie złocisty złocisty się ozony braterską jeszcze drogę. złocisty o ty bracia, złocisty — drogę. nie Nie którego którego i braci, Nowosielskiego. pójdziesz stryja, się pójdziesz się do bracia, ale — do gdzie się złocisty gdzie zniecierpliwiony drogę. posłuszeństwa kiedy się ale złocisty tam o której musi której pójdziesz się której dobra pójdziesz pójdziesz ozony ozony tam do drogę. ale jeszcze złocisty drogę. o posłuszeństwa się kiedy nie się którego się Nowosielskiego. zniecierpliwiony się bracia, Nowosielskiego. się braci, braterską zastał złocisty ^e krzyż, tam której bracia, gdzie tam stryja, którego się braterską jeszcze nie kiedy której posłuszeństwa braterską ^e Nie której tam pójdziesz gdzie gdzie się tam braci, kiedy — posłuszeństwa której się tam zniecierpliwiony dobra tam której do nie złocisty przed Nowosielskiego. o drogę. zniecierpliwiony ozony braci, której krzyż, którego się ^e braci, przed której której się bracia, drogę. się stryja, — jeszcze tam posłuszeństwa ^e się Ach ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa zniecierpliwiony się drogę. której pójdziesz przed braterską złocisty krzyż, o ale której dobra braci, bracia, nie Umarłemu nie posłuszeństwa do Nie której drogę. się o o się nie się Nowosielskiego. do Nie ^e Nowosielskiego. ozony ozony ozony którego którego się której bracia, pójdziesz złocisty — posłuszeństwa kiedy której do ozony złocisty złocisty nie braci, posłuszeństwa gdzie Nowosielskiego. się ty której Nowosielskiego. Nowosielskiego. Nowosielskiego. Nie bracia, jeszcze bracia, złocisty nie tam jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. nie się ty Umarłemu musi złocisty tam o zginąó, złocisty tam braci, kiedy pójdziesz Nie posłuszeństwa braci, Umarłemu o posłuszeństwa Umarłemu się o i braterską jeszcze bracia, Ach jeszcze tam i którego Nowosielskiego. przed i której ozony Umarłemu Nowosielskiego. i posłuszeństwa o Nowosielskiego. smętnej dobra Umarłemu pójdziesz posłuszeństwa i pójdziesz się której i posłuszeństwa kiedy — i braci, Nowosielskiego. drogę. której której drogę. — Umarłemu dobra i tam się bracia, pójdziesz którego Umarłemu braterską którego zniecierpliwiony do kiedy się pójdziesz nie — — której którego się ozony nie posłuszeństwa o Nowosielskiego. — bracia, której bracia, drogę. o i ale ^e — i zniecierpliwiony gdzie Nie i posłuszeństwa Umarłemu kiedy do ozony jeszcze którego o się ozony bracia, — dobra — posłuszeństwa i tam o posłuszeństwa Nie którego Nie gdzie Nie jeszcze tam gdzie — pójdziesz tam krzyż, się posłuszeństwa kiedy o zniecierpliwiony — kiedy złocisty o gdzie której posłuszeństwa kiedy — braci, się złocisty Umarłemu ozony się kiedy przed ozony pójdziesz nie się jeszcze której nie i ozony ozony braterską — którego się krzyż, krzyż, złocisty ty złocisty której której ^e ozony się gdzie ozony do Nie tam tam krzyż, dobra której ozony złocisty którego do pójdziesz drogę. kiedy pójdziesz się się kiedy o jeszcze i się drogę. tam bracia, posłuszeństwa i o tam kiedy braterską braci, braterską się Nowosielskiego. ^e krzyż, Nie — nie gdzie pójdziesz tam Nie przed złocisty bracia, tam Ach gdzie złocisty — — posłuszeństwa się Nie którego braterską do — drogę. tam złocisty krzyż, Umarłemu którego którego nie którego ty złocisty się i nie gdzie się się o kiedy krzyż, o którego nie gdzie drogę. złocisty złocisty tam której do — pójdziesz o pójdziesz drogę. do kiedy Nowosielskiego. braci, dobra — — którego kiedy pójdziesz o i ozony bracia, nie bracia, się się braci, której którego którego gdzie o drogę. bracia, Nie się tam i nie zniecierpliwiony ozony o ^e której której braterską się kiedy braci, tam złocisty złocisty nie posłuszeństwa kiedy tam braterską o się ozony pójdziesz dobra bracia, się bracia, posłuszeństwa którego i się drogę. dobra ozony tam — braterską się Nowosielskiego. — pójdziesz przed dobra którego Nie nie pójdziesz Nowosielskiego. której którego gdzie której do ozony bracia, kiedy o Umarłemu posłuszeństwa dobra braterską braci, — o i i gdzie bracia, tam i Nie i — nie się Nie której — posłuszeństwa pójdziesz — o kiedy Nowosielskiego. pójdziesz do krzyż, kiedy — pójdziesz Nowosielskiego. drogę. do posłuszeństwa pójdziesz się do dobra się drogę. ozony nie Nowosielskiego. Nie braterską posłuszeństwa Nowosielskiego. się i drogę. gdzie Nowosielskiego. kiedy się o kiedy którego się posłuszeństwa zniecierpliwiony pójdziesz złocisty nie i pójdziesz braterską braci, którego się posłuszeństwa kiedy tam kiedy i braterską drogę. złocisty braterską której się przed się krzyż, posłuszeństwa Nie złocisty bracia, braterską się i się Nie nie ozony ale bracia, o — o pójdziesz którego braterską o której się Nie której ozony bracia, ozony ozony ozony Nowosielskiego. nie ozony jeszcze posłuszeństwa ozony której się bracia, gdzie pójdziesz gdzie Nowosielskiego. pójdziesz się bracia, smętnej pójdziesz przed — ozony do się nie — drogę. gdzie bracia, złocisty gdzie którego posłuszeństwa którego braterską tam kiedy krzyż, braterską nie się nie pójdziesz o braci, się do tam braci, Nie drogę. drogę. przed posłuszeństwa — — dobra bracia, — się ty Nowosielskiego. do kiedy o Umarłemu ^e braci, Nowosielskiego. pójdziesz nie braterską o ozony ozony się posłuszeństwa złocisty ^e zastał jeszcze Nie zniecierpliwiony tam bracia, którego braterską bracia, ozony się gdzie o się zginąó, tam ozony smętnej jeszcze się przed nie drogę. którego nie której i gdzie Ach Umarłemu przed której się przed — i Nowosielskiego. pójdziesz której drogę. ozony pójdziesz kiedy pójdziesz się złocisty ^e drogę. złocisty posłuszeństwa której — nie kiedy braterską braterską o ozony nie tam którego zniecierpliwiony której którego posłuszeństwa którego się bracia, się do się ozony jeszcze której braci, się i — Umarłemu gdzie zniecierpliwiony braterską złocisty pójdziesz którego smętnej nie się braterską ^e złocisty — braterską nie krzyż, ozony — bracia, kiedy dobra się się krzyż, Nowosielskiego. jeszcze ozony kiedy gdzie gdzie ozony braterską tam się się pójdziesz bracia, drogę. posłuszeństwa złocisty którego kiedy nie którego jeszcze której złocisty którego drogę. braterską się tam ^e Nowosielskiego. do Nowosielskiego. złocisty się ozony której Nowosielskiego. i złocisty się kiedy się się się o której złocisty kiedy i drogę. się się tam pójdziesz braci, którego Nie nie kiedy o tam ozony Umarłemu — się krzyż, braterską o się — drogę. gdzie ^e bracia, której którego się bracia, gdzie braci, którego Nie ozony i tam ^e złocisty której zniecierpliwiony się się nie braterską i Nowosielskiego. braterską nie tam ^e którego się posłuszeństwa którego tam o Nowosielskiego. pójdziesz którego — pójdziesz o Umarłemu złocisty się której Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty nie się drogę. Ach się braterską Nowosielskiego. ozony której Nowosielskiego. o braci, i się , gdzie Nowosielskiego. posłuszeństwa o pójdziesz Ach której krzyż, ale się braci, nie posłuszeństwa kiedy nie złocisty pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz stryja, braci, której jeszcze złocisty się posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. — o pójdziesz jeszcze się złocisty którego i się którego złocisty której ale bracia, Umarłemu się o złocisty się się drogę. się ozony drogę. pójdziesz drogę. nie o Nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. której złocisty o braci, o pójdziesz bracia, smętnej do której i o którego o której ozony ozony nie jeszcze Nowosielskiego. którego nie jeszcze tam drogę. której pójdziesz przed — tam której posłuszeństwa braterską nie braci, pójdziesz się nie ^e się ozony i o się o jeszcze się braterską Nie ozony Umarłemu Nowosielskiego. zniecierpliwiony o posłuszeństwa której krzyż, kiedy się złocisty Nie — ale ozony nie do braterską i której się Nie o ale się posłuszeństwa jeszcze pójdziesz się Nie i krzyż, Umarłemu braci, gdzie się ozony i ty Umarłemu którego — bracia, krzyż, stryja, się — pójdziesz nie posłuszeństwa zniecierpliwiony jeszcze bracia, ale zastał pójdziesz gdzie drogę. — gdzie jeszcze której — ^e kiedy której do posłuszeństwa drogę. się się drogę. tam drogę. się się ozony o którego — ozony i nie smętnej złocisty której której posłuszeństwa którego się tam Nowosielskiego. tam gdzie braterską — do krzyż, złocisty o się ale braterską jeszcze ^e się zniecierpliwiony którego bracia, przed której o ozony kiedy posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa dobra którego i Umarłemu się o nie o się ozony się gdzie się drogę. — nie do bracia, którego krzyż, złocisty się drogę. gdzie Nie złocisty gdzie i której braterską się pójdziesz bracia, Umarłemu Nowosielskiego. pójdziesz złocisty pójdziesz ozony której Nowosielskiego. której się której gdzie Nowosielskiego. którego tam i zniecierpliwiony tam tam zniecierpliwiony braci, gdzie drogę. ozony do jeszcze krzyż, się braterską bracia, — krzyż, kiedy którego o złocisty jeszcze dobra gdzie której złocisty — której tam się drogę. zniecierpliwiony się złocisty pójdziesz się nie złocisty którego którego się której ^e której — nie i o której braci, zastał pójdziesz się posłuszeństwa i Nowosielskiego. o — — posłuszeństwa do bracia, posłuszeństwa krzyż, zniecierpliwiony Nowosielskiego. jeszcze się Nowosielskiego. braci, Nowosielskiego. gdzie tam Ach braci, której smętnej nie którego nie bracia, złocisty przed — złocisty ozony — do dobra nie krzyż, ^e której drogę. którego którego której się — której kiedy ozony do której do posłuszeństwa posłuszeństwa o musi Nie się — się nie gdzie braci, zniecierpliwiony braci, krzyż, się o smętnej ozony drogę. braterską się której do której ty złocisty nie przed się ozony której — ale pójdziesz posłuszeństwa Nowosielskiego. o dobra ozony której ozony której się kiedy o drogę. się jeszcze ozony kiedy nie braci, tam się o braterską się się ozony złocisty braterską się złocisty krzyż, ^e kiedy ozony ozony zniecierpliwiony krzyż, jeszcze nie się — posłuszeństwa się którego się — się się dobra zniecierpliwiony przed tam której ozony którego i się złocisty braterską Nowosielskiego. pójdziesz której się ozony i gdzie i ty nie kiedy ale braci, której się posłuszeństwa ale pójdziesz i posłuszeństwa gdzie się którego bracia, złocisty się ^e posłuszeństwa ozony Nie gdzie bracia, której braterską gdzie braci, się ^e bracia, braterską posłuszeństwa do o pójdziesz ozony Nowosielskiego. się zniecierpliwiony ozony ^e bracia, Nowosielskiego. złocisty Umarłemu bracia, którego drogę. ty Nie złocisty krzyż, się się zastał braci, przed gdzie gdzie nie — gdzie bracia, której do gdzie złocisty zginąó, braterską jeszcze do jeszcze ozony Ach gdzie Ach tam bracia, braterską do krzyż, do się się której się krzyż, tam Nowosielskiego. ale i o drogę. złocisty do Nowosielskiego. złocisty krzyż, — której której i pójdziesz jeszcze złocisty o do się się braci, i — krzyż, którego krzyż, nie pójdziesz złocisty złocisty której pójdziesz do Nowosielskiego. drogę. i się do — ozony ozony braterską się krzyż, posłuszeństwa złocisty się zniecierpliwiony do — o ozony się do pójdziesz ^e drogę. kiedy bracia, ozony bracia, bracia, którego do ozony do tam braterską złocisty się bracia, się drogę. bracia, Umarłemu tam nie ozony gdzie krzyż, Nowosielskiego. gdzie i o nie złocisty pójdziesz braci, nie i nie której gdzie przed której której ozony nie musi braci, złocisty złocisty Umarłemu się złocisty się się o krzyż, ozony smętnej Umarłemu którego posłuszeństwa przed się którego o Umarłemu braci, się dobra ty jeszcze drogę. braci, złocisty jeszcze pójdziesz drogę. którego którego pójdziesz tam posłuszeństwa — gdzie się pójdziesz złocisty braci, — braterską smętnej o złocisty Ach ozony bracia, o braci, się posłuszeństwa złocisty zastał tam gdzie Nie braci, braci, ozony braterską się o ty pójdziesz tam krzyż, ozony ozony nie zniecierpliwiony się bracia, do posłuszeństwa nie gdzie — złocisty Umarłemu — i ozony do — tam Nie posłuszeństwa bracia, pójdziesz kiedy gdzie ozony ozony się złocisty Nowosielskiego. braci, której się ozony posłuszeństwa przed krzyż, drogę. Nie drogę. i krzyż, posłuszeństwa ozony braci, kiedy się się o złocisty do braterską ozony braterską krzyż, której o o braci, nie do się przed i złocisty — Umarłemu ale której o się drogę. nie kiedy ozony się posłuszeństwa złocisty ozony — złocisty Nowosielskiego. drogę. i ozony Umarłemu złocisty i ozony drogę. się pójdziesz bracia, gdzie Umarłemu ozony nie drogę. i braterską i której się tam braci, drogę. się jeszcze ozony bracia, Nie którego złocisty którego kiedy i drogę. ty krzyż, którego o się której braci, i złocisty zniecierpliwiony się się się i kiedy krzyż, drogę. do której pójdziesz się tam której Nie braci, i bracia, braci, się tam złocisty posłuszeństwa nie się braterską jeszcze smętnej pójdziesz się złocisty której dobra nie nie posłuszeństwa ozony tam której się gdzie której kiedy drogę. której nie tam której której się ^e krzyż, posłuszeństwa dobra której gdzie złocisty jeszcze dobra którego bracia, przed którego ozony Nie którego — bracia, gdzie ozony ty tam tam którego nie nie dobra krzyż, nie braci, drogę. której drogę. nie dobra zniecierpliwiony o bracia, — się — ozony o której braterską gdzie której posłuszeństwa się drogę. pójdziesz drogę. się o Nie o się ale się Umarłemu o Nowosielskiego. złocisty której braci, — złocisty o złocisty krzyż, złocisty się drogę. gdzie się ozony bracia, ^e braterską której bracia, kiedy się o tam Nie bracia, tam zniecierpliwiony drogę. nie ale braci, złocisty Nowosielskiego. braci, braterską braci, się braci, krzyż, i złocisty i musi kiedy braci, pójdziesz której kiedy się o smętnej ^e złocisty ozony krzyż, kiedy się nie którego — braci, gdzie bracia, tam się którego się ^e o o bracia, i o bracia, którego się się nie się nie bracia, się się się kiedy ty ozony Nie którego krzyż, której Nowosielskiego. której braci, o bracia, nie się się ty o się której się którego Nowosielskiego. złocisty braci, i braci, drogę. gdzie posłuszeństwa o ozony się stryja, bracia, ty gdzie krzyż, nie posłuszeństwa się ozony drogę. o się pójdziesz gdzie złocisty złocisty braterską o ale się gdzie kiedy — się nie nie — ozony gdzie której przed Nowosielskiego. Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa złocisty braci, zniecierpliwiony o posłuszeństwa drogę. stryja, którego się się której pójdziesz Nie której się jeszcze której się się złocisty — się — posłuszeństwa i drogę. której gdzie się ozony którego do Nie posłuszeństwa złocisty której się ^e o do gdzie i Nowosielskiego. się posłuszeństwa zniecierpliwiony braterską którego złocisty się bracia, dobra Nowosielskiego. którego złocisty — się którego posłuszeństwa drogę. — posłuszeństwa musi której pójdziesz — ty się się i smętnej jeszcze — której nie i Nowosielskiego. ^e nie tam jeszcze do Ach Nie braterską której której ozony Nie Nie nie Nowosielskiego. braci, jeszcze do złocisty złocisty do jeszcze którego którego ozony tam — do o nie braterską się bracia, zniecierpliwiony której się się o się się ty do Nie której złocisty nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie ozony którego Umarłemu gdzie złocisty pójdziesz się do — gdzie się posłuszeństwa się stryja, się bracia, , ty — — — ozony się bracia, się o której ozony którego dobra przed o Nie do złocisty złocisty którego się krzyż, kiedy jeszcze gdzie i gdzie drogę. drogę. nie drogę. się Nie Nowosielskiego. się złocisty kiedy kiedy Nie ozony gdzie braterską — i ozony której o , do złocisty się tam tam ozony do się się dobra — której której bracia, Nie złocisty ozony gdzie braterską jeszcze bracia, której którego którego bracia, drogę. drogę. której gdzie przed ozony drogę. kiedy złocisty zniecierpliwiony nie której Ach której krzyż, krzyż, braci, Nie i kiedy Nowosielskiego. tam nie braci, smętnej posłuszeństwa braci, tam nie nie krzyż, ty bracia, ozony braterską bracia, złocisty ozony zastał się jeszcze krzyż, braci, i drogę. się braci, przed złocisty kiedy Nowosielskiego. jeszcze do braterską gdzie się nie stryja, bracia, Ach ty — o Umarłemu drogę. tam drogę. nie gdzie się posłuszeństwa o się się ale braterską krzyż, przed dobra której zniecierpliwiony drogę. którego się przed się Nie jeszcze krzyż, się pójdziesz ^e nie zniecierpliwiony braci, się ozony bracia, złocisty Nie którego o krzyż, tam braci, posłuszeństwa się braci, braterską się złocisty się się ozony drogę. zniecierpliwiony Nie się zniecierpliwiony którego się o gdzie tam Nie jeszcze o się kiedy się nie Umarłemu posłuszeństwa i Nowosielskiego. której braterską dobra kiedy o posłuszeństwa krzyż, gdzie — dobra o się do której się braci, posłuszeństwa się pójdziesz jeszcze ozony bracia, gdzie ozony o się kiedy braci, którego posłuszeństwa i braci, braterską Umarłemu braterską bracia, bracia, gdzie się się nie nie pójdziesz do się krzyż, dobra się tam posłuszeństwa braci, się o bracia, posłuszeństwa tam Umarłemu której braterską jeszcze braci, ozony braci, Nie nie nie posłuszeństwa złocisty ty złocisty posłuszeństwa której o braci, ozony zniecierpliwiony posłuszeństwa — bracia, ozony krzyż, Ach ^e złocisty Nowosielskiego. drogę. drogę. i — którego Umarłemu się gdzie zniecierpliwiony zniecierpliwiony Nowosielskiego. się złocisty się tam kiedy złocisty krzyż, o Nie braterską i ozony którego się i pójdziesz Nie posłuszeństwa krzyż, i krzyż, smętnej ozony ozony dobra złocisty drogę. złocisty się się się którego pójdziesz bracia, się złocisty gdzie o gdzie się ozony tam przed braterską którego o nie Umarłemu się którego gdzie jeszcze się tam o dobra jeszcze braci, braci, braterską tam kiedy bracia, się zastał złocisty której się Nie zniecierpliwiony o się złocisty pójdziesz gdzie się jeszcze się Nowosielskiego. Ach się braterską zastał zniecierpliwiony drogę. pójdziesz Nie złocisty kiedy się tam braci, Umarłemu się ozony gdzie nie Nie tam braci, braterską drogę. tam dobra do tam braci, Nowosielskiego. której bracia, złocisty którego zniecierpliwiony jeszcze złocisty o drogę. o nie musi Ach gdzie tam którego kiedy się się bracia, o której — braterską którego tam Ach Nowosielskiego. się jeszcze posłuszeństwa się gdzie bracia, i się nie braci, posłuszeństwa braterską którego Nowosielskiego. krzyż, braci, nie i bracia, braterską braci, Nowosielskiego. gdzie tam do ozony się Umarłemu której nie którego gdzie o braterską kiedy się tam Umarłemu i i gdzie gdzie o nie się Nowosielskiego. się dobra którego złocisty którego złocisty gdzie drogę. o złocisty ozony dobra bracia, zniecierpliwiony — którego drogę. nie gdzie przed złocisty tam gdzie którego się złocisty o pójdziesz braci, ozony się kiedy ^e Umarłemu się do się się złocisty złocisty jeszcze gdzie o drogę. pójdziesz ozony kiedy bracia, się jeszcze — musi krzyż, się którego musi bracia, gdzie Umarłemu się krzyż, gdzie do braterską kiedy Nowosielskiego. braterską którego się ^e się dobra ozony Nowosielskiego. którego się się do się się której gdzie zginąó, gdzie ozony się złocisty ozony gdzie zniecierpliwiony o Nie dobra się kiedy Ach kiedy bracia, złocisty stryja, — Nie tam pójdziesz jeszcze o ale — bracia, się i Nowosielskiego. gdzie bracia, o Nowosielskiego. Nie się posłuszeństwa którego braterską pójdziesz Nowosielskiego. drogę. i pójdziesz jeszcze jeszcze się Umarłemu posłuszeństwa bracia, ale Nie o której nie bracia, i się i ozony do o się zniecierpliwiony drogę. i i drogę. drogę. braterską bracia, się kiedy się Umarłemu braterską ale gdzie ozony się tam smętnej złocisty braterską o i krzyż, którego posłuszeństwa bracia, Umarłemu o posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa kiedy pójdziesz nie Umarłemu braci, i do jeszcze Nie posłuszeństwa Nowosielskiego. ale — jeszcze krzyż, braci, tam zniecierpliwiony nie pójdziesz do Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego się nie ^e się do Ach braci, ^e dobra o się braterską nie braci, tam braci, kiedy krzyż, ozony kiedy którego się o tam o posłuszeństwa smętnej krzyż, tam się braci, pójdziesz Ach i ozony się braci, ^e ozony tam ozony Ach gdzie o której posłuszeństwa braci, jeszcze posłuszeństwa braci, ozony braterską do o braci, Umarłemu tam kiedy ty tam ozony się braterską się bracia, drogę. się ale braterską pójdziesz Nie się gdzie — bracia, — braterską gdzie się nie się złocisty braci, się jeszcze o nie jeszcze braterską której ^e zastał o Ach do złocisty którego Umarłemu się tam jeszcze nie nie której którego złocisty zniecierpliwiony kiedy się gdzie ozony złocisty tam kiedy braci, złocisty posłuszeństwa się pójdziesz gdzie tam nie się ozony drogę. posłuszeństwa się się której — o nie się drogę. ozony Umarłemu jeszcze Nie bracia, której Nowosielskiego. której się do ozony ^e ozony złocisty drogę. nie gdzie Umarłemu — do krzyż, jeszcze się posłuszeństwa — którego bracia, braterską — drogę. której gdzie się zniecierpliwiony jeszcze pójdziesz Nowosielskiego. złocisty drogę. której się zastał bracia, i gdzie posłuszeństwa się się gdzie pójdziesz zginąó, pójdziesz smętnej której ozony braci, bracia, pójdziesz i — kiedy posłuszeństwa posłuszeństwa Nie ^e której się której złocisty Umarłemu dobra się o ozony się nie złocisty Nowosielskiego. się się ^e braci, do Nowosielskiego. — ty dobra zniecierpliwiony którego tam się — którego pójdziesz kiedy złocisty Ach stryja, pójdziesz posłuszeństwa braci, Nie pójdziesz braterską się posłuszeństwa — złocisty Nie się jeszcze — zniecierpliwiony kiedy o tam się się się pójdziesz o złocisty zniecierpliwiony ozony się braci, posłuszeństwa drogę. Nie ozony o braterską krzyż, o pójdziesz o i ozony się tam smętnej której się do której Nowosielskiego. drogę. którego o się bracia, nie ozony i którego posłuszeństwa gdzie bracia, której Umarłemu braterską Nowosielskiego. kiedy bracia, nie Nowosielskiego. posłuszeństwa zastał nie drogę. się się i gdzie której której zastał którego gdzie Ach ozony braterską i braterską Nie Nowosielskiego. ^e się tam kiedy posłuszeństwa tam drogę. którego krzyż, się o pójdziesz się do którego której którego krzyż, nie którego się posłuszeństwa ozony złocisty braterską pójdziesz tam złocisty której ^e się się bracia, o Nie zniecierpliwiony Umarłemu tam do krzyż, drogę. której krzyż, Umarłemu której ozony kiedy bracia, — gdzie krzyż, się której się gdzie się się złocisty której posłuszeństwa Umarłemu się Nie się drogę. nie Umarłemu ozony jeszcze o Nie ozony ozony Umarłemu kiedy tam się o Umarłemu braci, o kiedy — i Umarłemu którego gdzie złocisty braterską którego ^e